Nouzové volání

Pokud je Model 3 vybaven systémem Nouzové volání (eCall), tento systém se v případě závažné nehody nebo nouzové situace automaticky spojí se složkami integrovaného záchranného systému a sdělí zdravotnickému operačnímu středisku (ZOS) potřebné informace.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
V závislosti na datu výroby nebo oblasti prodeje nemusí být Model 3 vybaven systémem nouzového volání.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Informace odeslané středisku ZOS zahrnují typ vozidla, počet cestujících zjištěných ve vozidle, polohu podle systému GPS a číslo VIN vozu.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Systém nouzového volání funguje pouze v mobilní síti s dostatečným signálem.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Nouzové volání používejte pouze ve stavu nouze. Systém eCall neaktivujte proto, abyste systém vyzkoušeli nebo k ohlášení problému s vozidlem, který nepředstavuje stav nouze. Volání mimo stav nouze může být trestáno podle místních zákonů.

Použití systému nouzového volání

Pokud je systém nouzového volání součástí výbavy vozu, automaticky se aktivuje v případě nafouknutí airbagů nebo zjištění závažné nehody.

SOS s telefonem
Klepnutím na tuto ikonu na horním stavovém řádku dotykové obrazovky můžete ručně aktivovat nouzové volání v případě vážné nehody nebo zranění. Pokud je systém dočasně nedostupný nebo nefunguje podle očekávání, změní se barva ikony SOS na oranžovou. Po stisknutí ikony se dozvíte další informace.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Ruční aktivace je užitečná pro nahlášení závažné nehody nebo pro přivolání pomoci v případě, že cestující ve voze Model 3 vyžaduje okamžitou pomoc (například při infarktu).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Společnost Tesla nemá žádnou spojitost se službami nouzového volání. Systém nouzového volání nepoužívejte ke kontaktování společnosti Tesla (například k přivolání asistenčních služeb), jelikož systém vás spojí přímo se složkami integrovaného záchranného systému třetích stran. Společnost Tesla není povinna hradit žádné náklady na služby zprostředkované systémem nouzového volání.

Zrušení nouzového hovoru

Nouzový hovor lze zrušit pouze v případě, že byl aktivován ručně. Chcete-li zrušit nouzový hovor, stiskněte na dotykové obrazovce možnost Zrušit hovor. Možnost zrušení je na dotykové obrazovce k dispozici pouze po dobu odpočtu. Po skončení odpočtu může probíhající hovor zrušit pouze operátor linky.