Telefon, kalendář a webové konference

Používání aplikace Telefon

Obrázek telefonu
Pokud je telefon připojen k vozu Model 3 pomocí Bluetooth (viz Bluetooth) a povolili jste přístup k informacím v telefonu (viz Import kontaktů a posledních hovorů), můžete prostřednictvím aplikace telefonu zobrazit libovolný kontakt v telefonu a uskutečňovat hovory v režimu hands-free.
 • Hovory: Zobrazuje poslední hovory v chronologickém pořadí, přičemž poslední hovor je uveden jako první.
 • Zprávy: Zobrazuje poslední zprávy v chronologickém pořadí, přičemž poslední zpráva je uvedena jako první. Umožňuje prohlížet, posílat a přijímat textové zprávy. Místo písemného zadávání textu zprávy stiskněte tlačítko mikrofonu na pravé straně volant a zadejte text zprávy hlasem.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Upozornění
  Chcete-li omezit rozptylování při řízení a zajistit bezpečnost cestujících i dalších účastníků silničního provozu, nečtěte a neposílejte textové zprávy za jízdy. Během jízdy vždy věnujte pozornost dopravní situaci.
 • Kontakty: Kontakty jsou zobrazeny v abecedním pořadí a lze je seřadit podle jména nebo příjmení. Můžete také vybrat písmeno v pravé části seznamu, čímž rychle přejdete ke jménům začínajícím vybraným znakem. Po klepnutí na jméno v seznamu kontaktů se v pravém podokně zobrazí čísla kontaktu spolu s dalšími dostupnými informacemi (např. adresa). Hovor zahájíte klepnutím na číslo kontaktu.
 • Oblíbené: Zobrazuje kontakty označené v telefonu jako oblíbené.
 • Kalendář: Zobrazuje záznamy v kalendáři telefonu (viz Kalendář). Pokud záznam obsahuje telefonní číslo nebo adresu, můžete klepnutím na příslušnou informaci v záznamu v kalendáři vytočit telefonní číslo nebo spustit navádění k cíli.

Telefonování

Telefonní hovor lze zahájit:

 • Vyslovením hlasového příkazu (viz Hlasové příkazy). Hlasové příkazy představují praktický způsob, jak můžete bez použití obrazovky zavolat nebo napsat zprávu svým kontaktům.
 • Klepnutím na telefonní číslo uvedené v seznamu v aplikaci telefonu – kontakty, hovory nebo kalendář.
 • Pomocí číselníku na obrazovce v aplikaci telefonu vozu Model 3.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud je to bezpečné a povoleno zákonem, lze hovor rovněž zahájit vytočením čísla nebo výběrem kontaktu přímo z telefonu.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Telefonní hovor lze také zahájit klepnutím na špendlík na mapě a výběrem čísla (pokud je k dispozici) na překryvné obrazovce.

Příjem telefonního hovoru

Jakmile telefon přijme příchozí hovor, zobrazí dotyková obrazovka číslo volajícího nebo jeho jméno (pokud je volající v seznamu kontaktů telefonu a Model 3 má přístup ke kontaktům).

Klepnutím na jednu z možností na dotykové obrazovce vyberte Přijmout hovor nebo Ignorovat. V závislosti na používaném telefonu a reproduktorech použitých při posledním hovoru vás může telefon vyzvat k výběru reproduktorů pro příchozí hovor.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Při jízdě se vždy soustřeďte na řízení. Používání nebo nastavování telefonu za jízdy může mít za následek vážné nebo smrtelné zranění, a to i v případě, že je aktivní Bluetooth.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Vždy dodržujte všechny platné zákony týkající se používání telefonu za jízdy, včetně, nikoli však výhradně zákonů, které zakazují psaní textových zpráv a které vyžadují hands-free ovládání.

Možnosti během hovoru

Pokud probíhá hovor, zobrazí se tento hovor na dotykové obrazovce. Hlasitost hovoru nastavíte otáčením levého tlačítka procházení během hovoru. Stisknutím levého tlačítka procházení doleva ztlumíte zvuk / zrušíte ztlumení a stisknutím doprava ukončíte hovor.

Kalendář

Obrázek prázdného kalendáře
V kalendáři se zobrazují události z kalendáře vašeho telefonu (iPhone® nebo Android™) naplánované pro aktuální a následující den. Do aplikace telefonu je integrována aplikace kalendáře umožňující snadné volání do místa vaší schůzky podle záznamu v kalendáři. Je integrována také do navigačního systému a umožňuje navigaci do místa konání události.
 1. Zkontrolujte, zda je telefon spárovaný s vozem Model 3.
 2. Zkontrolujte, zda jste přihlášeni do mobilní aplikace Tesla.
 3. V mobilní aplikaci Tesla klepněte na Profil > Nastavení > Synchronizace kalendáře.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Chcete-li mít přístup ke všem funkcím kalendáře, doporučujeme používat nejnovější verzi mobilní aplikace.
 4. V telefonu přejděte do části Nastavení a povolte přístup / udělte oprávnění ke sdílení kalendáře s mobilní aplikací Tesla. Mobilní aplikace poté může periodicky (a automaticky) zasílat data kalendáře z vašeho telefonu do vozu Model 3.

Pokud událost kalendáře obsahuje adresu, signalizuje zobrazená navigační šipka, že klepnutím na adresu můžete spustit navigaci do místa události. Pokud se má událost v kalendáři uskutečnit do jedné hodiny a má přesně určenou adresu, dotyková obrazovka vás bude informovat o výhodnější trase s ohledem na provoz, i když navigaci aktivně nepoužíváte.

Pokud má událost přesně určenou adresu a má se uskutečnit do dvou hodin od vašeho nastoupení do vozu a zahájení jízdy, Model 3 vás bude automaticky navigovat na adresu události (viz Automatická navigace).

Veškeré poznámky související s událostí zobrazíte klepnutím na informační ikonu události. Pokud poznámky obsahují jedno nebo více telefonních čísel, u informační ikony se zobrazí ikona telefonu a kalendář zobrazí první nalezené telefonní číslo. Klepnutím na číslo zahájíte telefonní hovor. Telefonní hovor lze rovněž zahájit klepnutím na libovolné číslo na překryvné obrazovce poznámek k události (což je obzvlášť praktické při konferenčním hovoru). Pokud poznámky zahrnují odkaz na webovou adresu, můžete ji klepnutím na odkaz otevřít ve webovém prohlížeči.

Zoom

Obrázek ikony aplikace Zoom
Schůzky a hovory lze snadno přijímat pomocí dotykové obrazovky vozidla. Pro nastavení funkce klepněte na aplikaci Zoom a přihlaste se nebo zadejte ID schůzky. Klepnutím na odkaz aplikace Zoom lze také přistupovat ke schůzkám zobrazeným v kalendáři nebo v textových zprávách. Kabinovou kameru vozidla můžete používat k hovorům přes aplikaci Zoom pouze tehdy, když je Model 3 zaparkovaný. Pokud během hovoru přes aplikaci Zoom vyřadíte z polohy parkování, kabinová kamera se vypne a schůzka se přepne do hlasového režimu. Pomocí dotykové obrazovky můžete zapnout či vypnout video, ztlumit svůj hlas nebo zrušit jeho ztlumení či měnit různá nastavení schůzky.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Funkci videa nepoužívejte, když je vozidlo dočasně zaparkované na veřejné komunikaci (například když je zaparkované u obrubníku nebo na místě, kde není vyhrazené parkovací stání).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Za jízdy udržujte pozornost a dodržujte všechny platné zákony, mimo jiné včetně zákonů, které zakazují psaní textových zpráv a které vyžadují hands-free ovládání.