Protiprokluzový systém

Princip funkce

Protiprokluzový systém nepřetržitě sleduje otáčky předních a zadních kol. Pokud dojde ke ztrátě trakce vozu Model 3, systém omezuje prokluz kol řízením tlaku v brzdách a výkonu motoru. Ve výchozím nastavení je protiprokluzový systém zapnutý. Za normálních podmínek musí zůstat zapnutý za účelem zajištění maximální bezpečnosti.

Žlutá ikona zobrazující vůz zezadu s klikatými stopami pneumatik
Tato žlutá kontrolka bliká na dotykové obrazovce vždy, když protiprokluzový systém aktivně ovládá tlak brzd a výkon motoru s cílem omezit prokluz kol. Pokud kontrolka zůstává zapnutá, je zjištěna chyba protiprokluzového systému. Obraťte se na servis Tesla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Protiprokluzový systém nemůže zabránit kolizím způsobeným nebezpečnou jízdou nebo příliš prudkým zatáčením ve vysokých rychlostech.

Povolení prokluzu kol

Chcete-li umožnit protáčení kol při omezené rychlosti, můžete aktivovat rozjezd s prokluzem. Rozjezd s prokluzem lze aktivovat při libovolné rychlosti, při vyšších rychlostech je však méně účinný.

Za normálních podmínek se nedoporučuje funkci rozjezdu s prokluzem aktivovat. Aktivujte ho pouze v situacích, ve kterých si přejete, aby se kola protáčela, například:

  • Rozjezd na nezpevněném povrchu, například štěrku nebo sněhu.
  • Jízda v hlubokém sněhu, písku nebo blátě.
  • Vyprošťování vozidla houpáním z výmolu nebo hluboké koleje.

Chcete-li povolit protáčení kol, klepněte na Ovládací prvky > Pedály a řízení > Rozjezd s prokluzem.

Žlutá písmena TC uvnitř symbolu kola
Pokud je aktivován rozjezd s prokluzem, zobrazuje dotyková obrazovka zprávu s upozorněním.

Přestože se funkce rozjezdu s prokluzem znovu automaticky vypne při příštím zapnutí vozu Model 3, důrazně doporučujeme funkci opět vypnout, jakmile pomine situace, na základě které jste ji zapnuli.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Funkci rozjezdu s prokluzem nelze aktivovat, pokud se aktivně používá tempomat.