Požadavky na USB jednotku pro nahrávání videí

Některé funkce (například palubní kamera, režim Sentry Mode nebo režim Track Mode (pokud je součástí výbavy)) vyžadují použití USB jednotky splňující tyto požadavky:

 • Minimální kapacita paměti 64 GB. Používejte USB jednotku s co největším úložným prostorem. Videozáznamy mohou zabírat hodně místa.
 • Stálá rychlost zápisu nejméně 4 MB/s. Upozorňujeme, že stálá rychlost zápisu se liší od špičkové rychlosti zápisu.
 • Kompatibilita se standardem USB 2.0. Pokud používáte jednotku typu USB 3.0, musí podporovat také standard USB 2.0.
 • Správné naformátování (viz popis níže).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Porty USB-C ve středové konzole a pod zadní dotykovou obrazovkou nepodporují formátování, ukládání a přehrávání videozáznamů. Pro tyto účely používejte port USB-A v odkládací schránce (viz Elektronika v interiéru).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Na některých trzích lze zakoupit doporučené USB jednotky na http://www.tesla.com.

Automatické formátování USB jednotky

Připojte USB jednotku k přednímu portu USB a klepněte na Ovládací prvky > Bezpečnost > Formátovat USB jednotku. Tím se USB jednotka automaticky naformátuje na souborový systém exFAT a vytvoří se složka TeslaCam a TeslaTrackMode (pokud je součástí výbavy). USB jednotka je nyní připravena k nahrávání a ukládání videozáznamů.

Možnost Formátovat USB jednotku je k dispozici, pouze pokud je USB jednotka (s jedním nebo více oddíly) připojena k přednímu portu USB. Výběrem možnosti Formátovat USB jednotku vymažete veškerý obsah uložený na USB jednotce. Před použitím této funkce přesuňte veškerý obsah, který si přejete zachovat, do jiného zařízení.

Ruční formátování USB jednotky

Pokud Model 3 nemůže USB jednotku naformátovat, použijte k naformátování počítač:

 1. Naformátujte USB jednotku ve formátu exFAT, MS-DOS FAT (pro systém Mac), ext3 nebo ext4 (formát NTFS aktuálně není podporován).
 2. Vytvořte v kořenovém adresáři složku s názvem TeslaCam a při použití režimu Track Mode (pokud je součástí výbavy) vytvořte kořenovou složku s názvem TeslaTrackMode. Jednu USB jednotku lze používat pro palubní kameru, režim Sentry Mode, režim Track Mode (pokud je součástí výbavy) a zvukové soubory, ovšem na USB jednotce ve formátu exFAT musíte pro každou složku vytvořit samostatný oddíl.
 3. Naformátovanou USB jednotku připojte k portu USB v odkládací schránce (pokud je součástí výbavy), případně použijte port USB ve středové konzole. Nepoužívejte zadní porty USB, protože smí být používány výhradně k nabíjení zařízení. Rozpoznání USB jednotky může vozu Model 3 trvat několik sekund.
 4. Jakmile je rozpoznána, zkontrolujte, že budou přístupné ikony palubní kamery a režimu Sentry Mode po klepnutí na Ovládací prvky. Model 3 je nyní připraven pro záznam videa.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Je možné, že bude třeba aktivovat režim Sentry Mode (pokud je součástí výbavy) klepnutím na Ovládací prvky > Režim Sentry Mode.

Přehrávání videozáznamů

Uložené videozáznamy lze přehrávat na dotykové obrazovce nebo počítači.

Pokud na USB jednotce dojde volné místo, nelze ukládat videozáznamy. Chcete-li zabránit zaplnění USB jednotky, musíte uložené videozáznamy pravidelně přesouvat do jiného zařízení a z USB jednotky je vymazat.

Když je funkce zapnutá, záznamy palubní kamery a režimu Sentry Mode se pořizují v intervalech. Pokud videozáznamy neuložíte, přepíšou se. Pokud si přejete záznam přehrát, je třeba ho uložit. V opačném případě se smaže a přepíše. Více informací o ukládání videozáznamů je uvedeno v částech Režim Sentry Mode a Palubní kamera. Pro každý uložený záznam se nahrají čtyři videa, jedno z každé kamery (přední, zadní, levé a pravé).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Záznamy zadní kamery jsou dostupné pouze u vozidel vyrobených přibližně od února 2018.

Přehrávání na dotykové obrazovce

Videozáznamy lze přehrávat na dotykové obrazovce v případě, že je ve voze Model 3 zařazena poloha parkování. Klepněte na ikonu palubní kamery ve spouštěči aplikací nebo na ikonu palubní kamery na obrazovce Ovládací prvky. Klepněte na ikonu nabídky v horním rohu obrazovky. Karty zobrazí seznam všech videozáznamů, seřazených podle místa pořízení a časových razítek. Videozáznamy můžete podle potřeby pozastavit, posunout zpět nebo dopředu či odstranit.

Pokud chcete odstranit všechny videozáznamy pořízené prostřednictvím palubní kamery a režimu Sentry Mode, přejděte do nabídky Ovládací prvky > Bezpečnost > Smazat klipy z palubní kamery.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Spuštěním prohlížeče se pozastaví záznam palubní kamery.

Přehrávání v počítači

Připojte USB jednotku k počítači a přejděte do složky TeslaCam nebo TeslaTrackMode (pokud je součástí výbavy).

Složka TeslaCam obsahuje podsložky:

 • Saved Clips: Obsahuje všechny videozáznamy, které jste uložili pomocí palubní kamery.
 • Sentry Clips: Obsahuje videozáznamy všech bezpečnostních událostí pořízených v režimu Sentry Mode. Pokud na USB jednotce dochází volné místo, nejstarší záznamy režimu Sentry Mode se odstraní a uvolní místo novým videozáznamům. Po smazání už záznamy nelze obnovit.