Díly a příslušenství

Díly, příslušenství a úpravy

Používejte pouze originální díly a příslušenství společnosti Tesla. Společnost Tesla provádí přísné testování dílů s cílem zajištění jejich vhodnosti, bezpečnosti a spolehlivosti. Tyto díly kupujte u společnosti Tesla, kde jsou odborně instalovány a kde lze získat poradenství v oblasti úprav vozu Model 3. Příslušenství lze koupit v obchodech společnosti Tesla nebo online na webu www.tesla.com.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Některé příslušenství nemusí být ve vaší oblasti prodeje dostupné.

Společnost Tesla nemůže hodnotit díly vyrobené jinými dodavateli a za neoriginální díly použité ve voze Model 3 nepřebírá odpovědnost.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Instalace neschválených dílů a příslušenství nebo provedení neschválených úprav může ovlivnit výkon vozu Model 3 a bezpečnost cestujících. Na poškození způsobená použitím nebo instalací neschválených dílů nebo provedením neschválených úprav se nevztahuje záruka.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Společnost Tesla nepřebírá odpovědnost za smrt, zranění ani škody způsobené použitím nebo instalací neschváleného příslušenství nebo provedením neschválených úprav.

Opravy karoserie

V případě nehody vozu Model 3 se obraťte na společnost Tesla nebo autorizovaný servis, aby byla zajištěna oprava s použitím originálních náhradních dílů. Společnost Tesla má vybrané, schválené autoopravny, které splňují přísné požadavky na školení, vybavení, kvalitu a zákaznickou spokojenost.

Některé opravny a pojišťovny mohou za účelem úspory financí navrhovat opravy s využitím neoriginálního vybavení nebo použitých dílů. Tyto díly však nesplňují vysoké standardy společnosti Tesla z hlediska kvality, lícování a odolnosti vůči korozi. Kromě toho se na neoriginální vybavení a použité díly (ani na jimi způsobené poškození či závady) nevztahuje záruka.

Výměna kabinových filtrů

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
V závislosti na datu výroby vozidla se umístění šroubu na krytu kabinového filtru může mírně lišit.

Model 3 je vybaven vzduchovými filtry, které zabraňují pronikání pylu, nečistot, prachu a dalších částic do kabiny přes ventilační otvory. Společnost Tesla doporučuje měnit tyto filtry každé 2 roky (v Číně každý rok). Kabinové filtry lze zakoupit v obchodě Tesla.

Postup výměny kabinových filtrů:

 1. Vypněte systém klimatizace.
 2. Posuňte přední sedadlo spolujezdce zcela dozadu a vyjměte podlahovou rohož předního spolujezdce.
 3. Pomocí nástroje na čepy opatrně uvolněte čepy, kterými je připevněn kryt prostoru pro nohy předního spolujezdce k přístrojovému panelu. Poté přidržte kryt prostoru pro nohy a odpojte dva elektrické konektory. Následně posuňte kryt prostoru pro nohy stranou.
  • V případě světla opatrně stiskněte jazýček a současně uvolněte konektor.
  • V případě reproduktoru opatrně natočte konektor na straně vozidla tak, aby se malý jazýček uvolnil z otvoru konektoru na straně krytu prostoru pro nohy, a současně uvolněte konektor.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  POZOR
  Chcete-li zabránit poškození, netahejte při odpojování konektorů za kabely konektorů. Při odpojování konektorů tahejte za plastovou část konektorů.
 4. Pomocí nástroje na obložení opatrně uvolněte pravý boční panel ze středové konzoly. Postupujte shora dolů.
 5. Demontujte šroub T20, který upevňuje kryt kabinového filtru k modulu topení, větrání a klimatizace (HVAC), a poté uvolněte kryt kabinového filtru a odsuňte ho stranou. U některých vozidel je jako šroub použit hybridní upevňovací prvek T20/6 mm. Šroub mohou také nahrazovat zajišťovací jazýčky. Stiskněte dva jazýčky v dolní části krytu kabinového filtru ukazovákem a palcem. Nakloněním krytu směrem ven kryt sejměte.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Pokud není modul HVAC vybaven krytem kabinového filtru, namontujte zpět panely obložení a obraťte se na společnost Tesla.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Upozornění
  Nenatahujte, neohýbejte ani jinak nepoškozujte oranžové vysokonapěťové (VN) kabely, které jsou upevněny ke krytu kabinového filtru. Pokud jsou VN kabely poškozené, okamžitě přerušte postup. Při zasažení vysokým napětím hrozí vážný nebo smrtelný úraz.
 6. Odklopte jazýček horního kabinového filtru nahoru a jazýček dolního filtru dolů.
 7. Podržte jazýček na horním kabinovém filtru a vytáhněte horní filtr z modulu HVAC.
 8. Podržte jazýček na dolním kabinovém filtru a vytáhněte dolní filtr nahoru a následně ven z modulu HVAC.
 9. Zkontrolujte, zda oba nové filtry směřují k zadní části vozidla, vložte dolní kabinový filtr do modulu HVAC a usaďte ho na místě. Poté nad něj umístěte horní kabinový filtr.
 10. Sklopte jazýčky dovnitř, aby bylo možné instalovat kryt kabinového filtru.
 11. Nasaďte kryt kabinového filtru zasunutím jazýčku v dolní části krytu a následně kryt zajistěte pomocí šroubu T20 nebo hybridního upevňovacího prvku T20/6 mm. Utáhněte šroub momentem 1,2 Nm/0,89 ft-lb. U vozidel s jazýčky místo šroubu T20 nasaďte horní výřez v krytu kabinového filtru na odpovídající místo a poté zajistěte jazýčky ve spodní části modulu HVAC.
 12. Připojte zpět dva elektrické konektory k součástem v krytu prostoru pro nohy předního spolujezdce a poté zajistěte kryt pomocí čepů.
 13. Zarovnejte pravý boční panel pomocí předních a zadních polohovacích otvorů na středové konzole a zatlačením zajistěte všechny spony.
 14. Umístěte zpět podlahovou rohož předního spolujezdce a posuňte přední sedadlo spolujezdce na své místo.

Použití transpondérů RFID

Při instalaci transpondéru RFID (využívá ho mnoho automatických systémů pro výběr mýtného) uvnitř vozu Model 3 umístěte transpondér vedle zpětného zrcátka. Zajistíte tak nejlepší funkci a pouze minimálně omezíte výhled při řízení. Konkrétní umístění najdete v pokynech výrobce transpondéru RFID.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Transpondér, který je odolný vůči povětrnostním vlivům, lze upevnit také k přední poznávací značce