Asistent udržování vozu v jízdním pruhu

Model 3 sleduje značení jízdního pruhu, ve kterém jedete, a rovněž pohyb okolních vozidel a jiných objektů.

Pokud je v mrtvém úhlu nebo po straně vozu Model 3 detekován objekt (např. vozidlo, svodidlo apod.), zobrazí se na dotykové obrazovce barevné čáry směrem od vašeho vozidla. Místo zobrazení čar odpovídá umístění zjištěného objektu. Barva čar (bílá, žlutá, oranžová nebo červená) představuje vzdálenost objektu od vozu Model 3. Bílá barva představuje největší vzdálenost, červená pak skutečnost, že je objekt velmi blízko a je nutná bezprostřední pozornost. Barevné čáry se zobrazují pouze při jízdě rychlostí přibližně 12 km/h až 140 km/h. Pokud je aktivní automatické řízení, zobrazují se barevné čáry i pokud je rychlost vozu nižší než 12 km/h. Tyto barevné čáry se však nezobrazují, pokud Model 3 stojí (např. v husté dopravě).

Snímek obrazovky s vyzařujícími čarami znázorňujícími detekci objektu
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Před každou jízdou a před používáním funkcí systému Autopilot zkontrolujte, že jsou všechny kamery čisté a nejsou zakryté (viz Čištění kamery). Znečištěné kamery a snímače (pokud jsou součástí výbavy) a nepříznivé podmínky prostředí, jako jsou déšť a vybledlé značení pruhů, mohou ovlivnit výkon systému Autopilot. Pokud je kamera zablokovaná nebo má omezené funkce, uvnitř vozu Model 3 zobrazí dotyková obrazovka zprávu a funkce systému Autopilot nemusí být dostupné. Další informace o konkrétních upozorněních jsou uvedeny v části Odstraňování problémů – výstrahy.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Funkce asistenta udržování vozu v jízdním pruhu mají pouze pomocný charakter a nenahrazují přímou kontrolu prováděnou řidičem. Před změnou jízdního pruhu se vždy podívejte do zrcátek, rozhlédněte se a zkontrolujte, zda můžete bezpečně přejet do jiného pruhu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Nikdy se nespoléhejte, že vás asistent udržování vozu v jízdním pruhu upozorní, pokud začnete neúmyslně vyjíždět z jízdního pruhu nebo na vozidlo v mrtvém úhlu nebo vedle vás. Funkci asistenta udržování vozu v jízdním pruhu může negativně ovlivnit řada vnějších faktorů (viz Omezení a nepřesnosti). Je odpovědností řidiče udržovat pozornost a vždy si všímat ostatních účastníků silničního provozu. V opačném případě může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění.

Zásahy do řízení

Asistent udržování vozu v jízdním pruhu umožňuje také zasáhnout do řízení a to v případě, kdy Model 3 vjíždí do vedlejšího jízdního pruhu (nebo jeho blízkosti), ve kterém je zjištěn objekt, například vozidlo. V takových situacích Model 3 automaticky nasměruje řízení do bezpečnější oblasti jízdního pruhu, ve kterém se pohybuje. Tato funkce je k dispozici pouze při rychlosti Model 348 až 140 km/h na silnicích vyšší třídy se zřetelně viditelným značením jízdních pruhů. V případě zásahu do řízení se na dotykové obrazovce krátce zobrazí výstražná zpráva.

Prevence opuštění pruhu

Účelem funkce prevence opuštění pruhu je upozornit vás, pokud Model 3 začne vyjíždět z jízdního pruhu nebo se blížit k jeho okrajům.

Prevence opuštění pruhu funguje pouze při jízdě rychlostí 64 až 145 km/h na silnicích se zřetelně viditelným značením jízdních pruhů. Funkci varování opuštění jízdního pruhu můžete nastavit klepnutím na Ovládací prvky > Autopilot > Varování opuštění pruhu a výběrem z následujících možností:

 • Vypnuto: Nebudete varováni před opuštěním jízdního pruhu nebo potenciálními kolizemi s vozidlem ve vedlejším pruhu.
 • Varování: Pokud přední kolo přejede přes značení jízdního pruhu, volant začne vibrovat.
 • Asistence: Pokud Model 3 začne vyjíždět do vedlejšího jízdního pruhu nebo k okraji vozovky, dojde k zásahu do řízení, který Model 3 udrží v bezpečné pozici.

Když je povolená funkce prevence opuštění pruhu, adaptivní tempomat je aktivní a Model 3 začne vyjíždět z jízdního pruhu bez zapnutého příslušného ukazatele směru, asistent udržování vozu v jízdním pruhu také ověří, zda máte ruce na volant. Pokud ruce na volantu nejsou detekovány, na dotykové obrazovce se zobrazí série výstrah, podobných jako při jízdě se zapnutým automatickým řízením. Pokud nebudou ruce na volantu detekovány opakovaně, Model 3 postupně zpomalí na rychlost o 25 km/h nižší než je zjištěný rychlostní limit nebo nastavená rychlost a začnou blikat výstražná světla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Funkce prevence opuštění pruhu vás neupozorní na vyjíždění z jízdního pruhu ani nezasáhne do řízení, pokud je zapnutý příslušný ukazatel směru, který tak indikuje úmyslnou změnu jízdního pruhu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Prevence opuštění pruhu má pomoci zajistit vaši bezpečnost, ale nefunguje za všech podmínek a nenahrazuje povinnost řidiče věnovat pozornost řízení a mít vozidlo plně pod kontrolou.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Ruce mějte neustále na volant a vždy věnujte pozornost řízení.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Zásahy do řízení jsou minimální a nejsou určeny pro přejíždění vozu Model 3 do vedlejších jízdních pruhů. Zásahy do řízení nepoužívejte jako prevenci před boční kolizí.

Nouzová prevence opuštění pruhu

Funkce nouzové prevence opuštění pruhu se automatickým zásahem do řízení pokusí zabránit potenciální kolizi v následujících situacích:

 • Model 3 vyjíždí z jízdního pruhu a hrozí kolize s vozidlem jedoucím stejným směrem ve vedlejším pruhu (bez ohledu na použití ukazatele směru).
 • Model 3 vyjíždí z jízdního pruhu do protisměru, kde je zjištěno protijedoucí vozidlo, a ukazatel směru je vypnutý.
 • Model 3 vyjíždí ze silnice (např. velmi blízko okraji vozovky a hrozí kolize) a ukazatel směru je vypnutý.

Funkce nouzové prevence opuštění pruhu se automaticky zapíná na začátku každé jízdy. Pokud chcete pro aktuální jízdu funkci vypnout, klepněte na Ovládací prvky > Autopilot > Nouzová prevence opuštění pruhu.

Pokud funkce nouzové prevence opuštění pruhu zasáhne do řízení, zazní zvukový signál a na dotykové obrazovce se červeně zvýrazní jízdní pruh a zobrazí se výstraha.

Nouzová prevence opuštění pruhu funguje, pouze pokud Model 3 jede rychlostí 64 až 145 km/h na silnicích se zřetelně viditelným značením jízdních pruhů, s obrubníky apod.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Funkce nouzové prevence opuštění pruhu nemůže nahradit úsudek řidiče ani pozornost, kterou musí věnovat řízení. Při řízení sledujte dopravní situaci a nikdy se nespoléhejte, že funkce nouzové prevence opuštění pruhu zabrání kolizi. Na chování funkce může mít vliv několik faktorů. Spoléhání na to, že funkce nouzové prevence opuštění pruhu zabrání kolizi, může mít za následek vážné nebo smrtelné zranění.

Asistent sledování mrtvého úhlu

Automatická kamera zabírající mrtvý úhel

Funkci můžete zapínat a vypínat na dotykové obrazovce klepnutím na Ovládací prvky > Autopilot > Automatická kamera zabírající mrtvý úhel.

Když je funkce zapnutá, po aktivaci ukazatele směru se na dotykové obrazovce zobrazí obraz z odpovídající boční kamery integrované v ukazateli směru. Pokud je v mrtvém úhlu ve vedlejším jízdním pruhu zjištěno vozidlo, v obraze se zobrazí svislý červený výstražný ukazatel. Například pokud aktivujete levý ukazatel směru a je zjištěno vozidlo, svislý červený výstražný ukazatel se zobrazí v levé části obrazu. Obraz můžete přesunout na jiné místo na dotykové obrazovce. Dotkněte se obrazu a přetáhněte ho na nové místo (platná místa jsou označena stínovanými oblastmi, které se zobrazí, když se obrazu dotknete a podržíte jej).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Automatická kamera zabírající mrtvý úhel nezbavuje řidiče povinnosti věnovat pozornost řízení a pozorně se rozhlížet při přejíždění mezi jízdními pruhy.

Zvuková výstraha na riziko kolize s vozidlem v mrtvém úhlu

Pokud chcete, aby zazněl zvukový signál, když je v mrtvém úhlu zjištěno vozidlo a hrozí kolize, klepněte na Ovládací prvky > Autopilot > Zvuková výstraha na riziko kolize s vozidlem v mrtvém úhlu.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Kamera pro sledování mrtvého úhlu nezbavuje řidiče povinnosti věnovat pozornost řízení a pozorně se rozhlížet při přejíždění mezi jízdními pruhy.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Funkce zvukového upozornění na riziko kolize s vozidlem v mrtvém úhlu nemůže detekovat každé riziko kolize. Povinností řidiče je věnovat pozornost řízení a důkladně se rozhlížet při přejíždění mezi jízdními pruhy.

Indikátor mrtvého úhlu

V mřížce horních reproduktorů ve sloupcích předních dveří se nachází indikátory mrtvého úhlu. Indikátory můžete zapnout nebo vypnout klepnutím na Ovládací prvky > Světla > Indikátor mrtvého úhlu. Pokud je v mrtvém úhlu ve vedlejším jízdním pruhu zjištěno vozidlo, v mřížce horního reproduktoru se rozsvítí červená kontrolka.
 • Svítící červená kontrolka znamená, že bylo v mrtvém úhlu zjištěno vozidlo.
 • Když ukazatelem směru naznačíte úmysl odbočit, blikající červená kontrolka znamená, že se v mrtvém úhlu v daném směru nachází vozidlo.
 • Rychle blikající červená kontrolka znamená, že bylo zjištěno vozidlo a je vyžadován okamžitý zásah do řízení za účelem zabránění kolizi.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Nespoléhejte se, že indikátor mrtvého úhlu detekuje vozidlo v mrtvém úhlu. Před opuštěním jízdního pruhu vždy pohledem zkontrolujte, že ve vedlejším jízdním pruhu nejsou překážky ani vozidla.

Omezení a nepřesnosti

V následujících situacích nedokáže asistent udržování vozu v jízdním pruhu vždy detekovat značení pruhů a mohou zaznít zbytečná nebo chybná upozornění:

 • Viditelnost je špatná a značení jízdních pruhů není zřetelné (v důsledku silného deště, sněžení, mlhy apod.).
 • Intenzivní světlo (například světlomety protijedoucích vozidel nebo přímé sluneční světlo) nepříznivě ovlivňuje zorné pole kamer.
 • Vozidlo před vozem Model 3 blokuje zorné pole kamery.
 • Čelní sklo omezuje zorné pole kamery (zamlžení, znečištění, zakrytí samolepkou apod.).
 • Značení je nadměrně opotřebované, pod novým značením je viditelné staré značení, značení bylo dočasně upraveno z důvodu prací na silnici nebo se rychle mění (například odbočovací a připojovací pruhy, křížení).
 • Silnice je úzká nebo se zatáčkami.
 • Předměty nebo objekty vytvářejí na vozovce tmavé stíny.

Asistent udržování vozu v jízdním pruhu nemusí poskytnout upozornění nebo může zaznít nesprávné upozornění v následujících situacích:

 • Jedna nebo více kamer nebo snímačů (pokud jsou součástí výbavy) je poškozeno, znečištěno nebo zakryto (blátem, ledem, sněhem či maskou vozidla nebo aplikací nadměrného množství laku či nalepovacích výrobků na vozidlo, jako jsou fólie, samolepky, pryžové nástřiky apod.).
 • Povětrnostní podmínky (silný déšť, sněžení, mlha nebo extrémně vysoké nebo nízké teploty) omezují funkci snímačů.
 • Funkci snímačů (pokud jsou součástí výbavy) ovlivňují jiná elektrická zařízení nebo zařízení, která vytvářejí ultrazvukové vlny.
 • Snímač ruší nebo zakrývá předmět upevněný k vozu Model 3 (například nosič jízdních kol nebo samolepka na nárazníku).

Asistent udržování vozu v jízdním pruhu kromě toho nemusí být schopen nasměrovat Model 3 od blízkého vozidla nebo může vůz zbytečně nebo nesprávně řídit v těchto situacích:

 • Model 3 jede relativně vysokou rychlostí v (ostrých) zatáčkách.
 • Intenzivní světlo (například světlomety protijedoucích vozidel nebo přímé sluneční světlo) nepříznivě ovlivňuje zorné pole kamer.
 • Vůz přejíždí do vedlejšího jízdního pruhu, ale není přítomen objekt (například vozidlo).
 • Jiné vozidlo vjede znenadání před váš vůz z vedlejšího jízdního pruhu.
 • Model 3 jede jinou rychlostí než v rozsahu rychlostí určených pro funkci asistenta udržování vozu v jízdním pruhu.
 • Jeden nebo více snímačů (pokud jsou součástí výbavy) je poškozeno, znečištěno nebo zakryto (například blátem, ledem, sněhem či maskou vozidla nebo aplikací nadměrného množství laku či nalepovacích výrobků na vozidlo, jako jsou fólie, samolepky, pryžové nástřiky apod.).
 • Povětrnostní podmínky (silný déšť, sněžení, mlha nebo extrémně vysoké nebo nízké teploty) omezují funkci snímačů.
 • Funkci snímačů (pokud jsou součástí výbavy) ovlivňují jiná elektrická zařízení nebo zařízení, která vytvářejí ultrazvukové vlny.
 • Snímač ruší nebo zakrývá předmět upevněný k vozu Model 3 (například nosič jízdních kol nebo samolepka na nárazníku).
 • Viditelnost je špatná a značení jízdních pruhů není zřetelné (v důsledku silného deště, sněžení, mlhy apod.).
 • Značení je nadměrně opotřebované, pod novým značením je viditelné staré značení, značení bylo dočasně upraveno z důvodu prací na silnici nebo se rychle mění (například odbočovací a připojovací pruhy, křížení).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Výše uvedené příklady nejsou úplným výčtem všech situací, které mohou mít vliv na funkci asistenta udržování vozu v jízdním pruhu. Asistent udržování vozu v jízdním pruhu nemusí reagovat podle očekávání z mnoha důvodů. Chcete-li předejít nehodě, udržujte pozornost a neustále sledujte silnici, abyste případně mohli co nejdříve zasáhnout.