Osvědčení o shodě

Certifikace FCC a ISED

Komponent Výrobce Model Provozní frekvence (MHz) FCC ID IC ID
Koncový bod B sloupku Tesla 1783148 13,56; 2 400–2 483,5; 6 000–8 500 2AEIM-1783148 20098-1783148
Koncový bod interiéru Tesla 1815669 2 400–2 483,5; 6 000–8 500 2AEIM-1815669 20098-1815669
BLE vlevo vzadu Tesla 1817073 2 400–2 483,5; 6 000–8 500 2AEIM-1817073 20098-1817073
Koncový bod Vivaldi Tesla 1752108 2 400–2 483,5; 6 000–8 500 2AEIM-1752108 20098-1752108
Koncový bod palubní desky Tesla 1733130 2 400–2 483,5; 6 000–8 500 2AEIM-1733130 20098-1733130
TPMS Tesla 1472547G 2 400–2 483,5 2AEIM-1472547G 20098-1472547G
TPMS Tesla 1849171 2 400–2 483,5 2AEIM-1849171 20098-1849171
Modul BT USB v odkládací schránce Tesla 1776863 2 400–2 483,5 2AEIM-1776863 2AEIM-1776863
Palubní radar (je-li součástí výbavy)* Tesla 1616631 60 000–64 000 2AEIM-1616631 20098-1616631
HomeLink (pokud je součástí výbavy) Gentex ADHL5C 286–440 MHz NZLADHL5C 4112A-ADHL5C
TCU Tesla 1727111 -- XMR2020AG525RGL XMR202303AF51Y 10224A-2020AG525R 10224A-202201AF51Y
Bezdrátová nabíječka telefonu Tesla WC5 13,56 MHz, 127,72 kHz 2AEIM-WC5 20098-WC5

*Palubní radar lze instalovat pouze při výrobě vozidla.

Zařízení uvedená výše splňují požadavky Článku 15 normy FCC, bezlicenčních norem RSS Ministerstva průmyslu Kanady a směrnice 2014/53/EU.

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
  1. Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
  2. Zařízení musí být odolné vůči jakémukoli rušení, včetně takového, které by mohlo vyvolat nežádoucí činnost.

Provedení jakýchkoli změn nebo úprav, které nejsou výslovně povoleny společností Tesla, může zrušit platnost vašeho oprávnění provozovat zařízení.

Informace o radiofrekvenčním zařízení

Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení Třídy B podle Článku 15 normy FCC. Účelem těchto limitů je poskytovat dostatečnou úroveň ochrany proti škodlivému rušení v domovní instalaci. Zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že k rušení nebude v určitých instalacích docházet. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání (to lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení), uživatel by měl zkusit rušení eliminovat pomocí jednoho nebo více následujících opatření:
  • Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
  • Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
  • Zapojte zařízení do zásuvky jiného okruhu než toho, ke kterému je připojen přijímač.
  • Požádejte prodejce nebo zkušeného technika rádiových/TV technologií o pomoc.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Toto zařízení a jeho antény nesmí být umístěny nebo provozovány společně s jakoukoli jinou anténou nebo vysílačem.

EU

Vůz je vybaven různými typy rádiových zařízení. Výrobci rádiových zařízení prohlašují, že uvedené RF moduly byly hodnoceny podle základních požadavků a dalších příslušných ustanovení směrnice 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě naleznete na následujících webových stránkách: https://www.tesla.com/eu-doc.

Moduly RF

Níže popsaná zařízení byla hodnocena podle základních požadavků směrnice 2014/53/EU.

Popis Frekvenční pásmo Úroveň výkonu Umístění antény Výrobce
Koncový bod interiéru 2 400–2 483,5 MHz 2 mW Kovová anténa IFA, v obložení A

Tesla, Inc.
3500 Deer Creek Rd
Palo Alto, CA 94304 USA

Koncový bod interiéru 6 000–8 500 MHz –41,3 dBm/MHz Kovová anténa IFA, v obložení A
BLE vlevo vzadu 2 400–2 483,5 MHz 2 mW DPS antény, u levého zadního kola
BLE vlevo vzadu 6 000–8 500 MHz –41,3 dBm/MHz DPS antény, u levého zadního kola
Koncový bod palubní desky 6 000–8 500 MHz –41,3 dBm/MHz Čipová anténa, za zadním koncovým bodem palubní desky
Koncový bod palubní desky 2 400–2 483,5 MHz 2 mW DPS antény, za zadním koncovým bodem palubní desky
Koncový bod B sloupku 6 000–8 500 MHz –41,3 dBm/MHz DPS antény, za sklem B sloupku
Koncový bod B sloupku 2 400–2 483,5 MHz 2 mW DPS antény, za sklem B sloupku
Koncový bod B sloupku 13,56 MHz Není k dispozici (magnetické pole) DPS antény, za sklem B sloupku
Bezdrátová nabíječka

13,56 MHz
127,72 kHz

Není k dispozici (magnetické pole) DPS antény, ve středové konzole
Palubní radar 60 000–64 000 MHz 20 mW DPS antény, blízko zpětnému zrcátku
BT-USB v odkládací schránce 2 400–2 483,5 MHz 3,6 mW DPS antény v odkládací schránce
Snímač TPMS 2 400–2 483,5 MHz 2,6 mW Každé kolo
Bluetooth 2 402–2 480 MHz 10 mW Obložení vpředu
GSM 900

885–915
930–960 MHz

2 W

Vysílání a příjem:  Obložení B, používá se také pro nouzové volání eCall
Příjem: Obložení B
Bezdrátová konektivita

GSM 1800

1 710–1 785
1 805–1 880 MHz

1 W
WCDMA (pásmo 8)

880–915
925–960 MHz

250 mW
WCDMA (pásmo 1/3)

1 920–1 980
2 110–2 170 MHz

250 mW
LTE (pásmo 7/8/34/41)

2 500–2 570, 2 620–2 690 MHz
925–960, 800–915 MHz
2 010–2 025 MHz (TDD)
2 496–2 690 MHz (TDD)

200 mW
LTE (pásmo 20/28/29/32)

758–803, 703–748 MHz,
791–821, 832–862 MHz
717–728 MHz pouze Rx
1 452–1 496 MHz pouze Rx

200 mW
LTE (pásmo 1/3/9)

1 805–1 880, 1 710–1 785 MHz
2 110–2 170, 1 920–1 980 MHz

200 mW
LTE (pásmo 11/17/18)

1 475,9–1 495,9, 1 427,9–1 447,9 MHz
860–890, 815–845 MHz

200 mW
Wi-Fi

2 400–2 483,5 MHz, 5 150–5 250 MHz
5 470–5 725 MHz, 5 725–5 850 MHz

100 mW

Obložení B, bezdrátová konektivita

Bluetooth 2 400–2 483,5 MHz 10 mW Obložení B
GNSS 1 559–1 610; 1 151–1 214; 1 215,6–1 236,6 MHz Není k dispozici (pouze příjem) Kryt ochrany před oslněním pod přední kamerou
UHF BLE vzadu

315 MHz (Severní Amerika, Japonsko)
433,9 MHz (zbytek světa)

Není k dispozici (pouze příjem) Za zadním nárazníkem
FM 76–108 MHz Není k dispozici (pouze příjem) Zadní okno

Harman Becker Automotive Systems GmbH
Becher-Goring-Str.16
76307 Karlsbad, Německo

DAB 174–241 MHz Není k dispozici (pouze příjem) Zadní okno
HomeLink (pokud je součástí výbavy) 286–440 MHz 10 mW Nad nosníkem předního nárazníku

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA