Úložné prostory v interiéru

Středová konzola

Kromě toho, že je v ní uložen vysílač RFID pro čtení přístupových karet (viz Klíče), obsahuje středová konzola také držáky nápojů, dvě odkládací přihrádky, různé typy nabíječek (viz Elektronika v interiéru) a zadní dotykovou obrazovku.

Hlavní odkládací přihrádku otevřete stisknutím západky pod přední hranou. Přední odkládací přihrádku otevřete vysunutím krytu směrem dopředu.

Středová konzola s jednou šipkou znázorňující postup posunutí dvířek přihrádky a další šipkou znázorňující postup zvednutí loketní opěrky a odkrytí přihrádek

Zadní konzola

Váš Model 3 má zadní konzolu integrovanou do opěradla prostředního sedadla druhé řady. Po sklopení konzoly dolů získáte přístup k zadním držákům nápojů a konzolu můžete použít jako loketní opěrku.

Snímek se šipkou znázorňující nutnost sklopit zadní konzolu
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Zadní konzola se v některých situacích uzamkne a nelze ji sklopit. Například při jízdě ve strmém svahu nebo při prudkém zrychlení.

Odkládací schránka

Chcete-li otevřít odkládací schránku, klepněte na Ovládací prvky > Odkládací schránka. Odkládací schránka se automaticky otevře a rozsvítí se její osvětlení.

Otevřená odkládací schránka
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
U vozidel s pravostranným řízením je odkládací schránka na výše uvedeném obrázku umístěna zrcadlově na levé straně vozidla.

Odkládací schránku zavřete zatlačením na víko směrem nahoru, dokud se nezajistí v zavřené poloze.

V zájmu lepšího zabezpečení odkládací schránky klepněte na Ovládací prvky > Bezpečnost > Kód PIN k přihrádce a nastavte čtyřmístný kód PIN (viz Kód PIN k odkládací schránce).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud necháte odkládací schránku otevřenou, její osvětlení se časem vypne.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Přední odkládací schránka se zamkne pokaždé, když Model 3 zamknete pomocí mobilní aplikace nebo přístupové karty, odejdete od vozu Model 3 s telefonem nastaveným jako klíč (pokud je funkce zamykání dveří po odchodu od vozidla zapnutá), nebo když je aktivní režim obsluhy cizí osobou (viz Režim obsluhy cizí osobou). Schránka se nezamkne, pokud jste Model 3 zamkli klepnutím na ikonu zámku na dotykové obrazovce.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Za jízdy by měla být odkládací schránka stále zavřená, aby nedošlo ke zranění spolujezdce v případě nehody nebo prudkého zastavení.

Háčky na oděvy

Váš Model 3 má háčky na oděvy, umístěné ve druhé řadě sedadel nad zadním oknem. Háček vysunete stisknutím. Opětovným stisknutím háček zasunete.

Háček na oděvy nad zadním oknem se šipkou směřující ven