Funkce systému Autopilot

V této části je popsán postup při aktivaci a používání následujících funkcí asistenčních systémů.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
V závislosti na oblasti prodeje, konfiguraci vozidla, zakoupeném vybavení a verzi softwaru nemusí být vaše vozidlo vybaveno následujícími funkcemi nebo funkce nemusí fungovat přesně tak, jak je popsáno.
 • Adaptivní tempomat: Adaptivní tempomat udržuje nastavenou rychlost jízdy, stejně jako tradiční tempomat. Ovšem adaptivní tempomat Model 3 také podle potřeby zpomaluje nebo zrychluje za účelem udržení vzdálenosti od vozidla jedoucího před vámi. Když je aktivován adaptivní tempomat, stále zodpovídáte za řízení vozu Model 3 (viz Adaptivní tempomat).
 • Automatické řízení: Automatické řízení, stejně jako adaptivní tempomat, udržuje nastavenou rychlost (pokud před vámi nejede jiné vozidlo) nebo nastavenou vzdálenost od vozidla před vámi (pokud před vámi jede jiné vozidlo). Automatické řízení dále detekuje značení jízdních pruhů, okrajů vozovky a přítomnost jiných vozidel a objektů pro inteligentní udržování vozu Model 3 v jízdním pruhu (viz Automatické řízení).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Automatické řízení je betaverze.
 • Automatická změna jízdního pruhu: Pokud aktivujete ukazatel směru, zatímco je aktivní automatické řízení, funkce automatické změny jízdního pruhu přejede s vozem Model 3 do vedlejšího jízdního pruhu ve směru signalizovaném ukazatelem směru (viz Automatická změna jízdního pruhu).
 • Autopilot podle navigace: Autopilot podle navigace je založen na funkcích adaptivního tempomatu a automatického řízení. Když je aktivní automatické řízení, autopilot podle navigace umožňuje, aby Model 3 navrhoval změnu jízdních pruhů, a pokud je tak nastavený, automaticky měnil jízdní pruhy při předjíždění jiných vozidel a sledoval trasu navigace (viz Autopilot podle navigace).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Autopilot podle navigace je betaverze.
Adaptivní tempomat a automatické řízení pomocí informací z kamer na vozidle Model 3 detekují značení jízdních pruhů, okraje vozovky a ostatní vozidla a účastníky silničního provozu v okolí vozu Model 3.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Před každou jízdou a před používáním funkcí systému Autopilot zkontrolujte, že jsou všechny kamery čisté a nejsou zakryté (viz Čištění kamery). Znečištěné kamery a snímače (pokud jsou součástí výbavy) a nepříznivé podmínky prostředí, jako jsou déšť a vybledlé značení pruhů, mohou ovlivnit výkon systému Autopilot. Pokud je kamera zablokovaná nebo má omezené funkce, uvnitř vozu Model 3 zobrazí dotyková obrazovka zprávu a funkce systému Autopilot nemusí být dostupné. Další informace o konkrétních upozorněních jsou uvedeny v části Odstraňování problémů – výstrahy.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Je vaší odpovědností seznámit se s omezeními systému Autopilot a se situacemi, ve kterých může být nutný zásah řidiče. Další informace jsou uvedeny v části Omezení a výstrahy.

Nastavení funkce Autopilot

Než začnete používat funkce systému Autopilot, přizpůsobte jejich fungování klepnutím na Ovládací prvky > Autopilot.
 • Nastavená rychlost: Zvolte, zda se má systém Autopilot nastavit na aktuálně zjištěný rychlostní limit nebo aktuálně zjištěnou rychlost jízdy. Klepněte na Ovládací prvky > Autopilot > Nastavená rychlost a poté vyberte možnost Rychlostní limit nebo Aktuální rychlost.
 • Odchylka: Pokud zvolíte Rychlostní limit, můžete nastavit odchylku klepnutím na možnost Odchylka nastavené rychlosti. Můžete vybrat odchylku typu Pevná hodnota (rychlost se na všech silnicích upraví o určitou hodnotu) nebo odchylku typu Procenta (rychlost se upravuje procentuálně v závislosti na zjištěném rychlostním limitu dané silnice).
 • Aktivace autopilota: Zvolte způsob aktivace automatického řízení. Pokud je nastavena možnost Jedno stisknutí, adaptivní tempomat i automatické řízení se aktivují jedním stisknutím pravého kolečka procházení. Pokud je nastavena možnost Dvojí stisknutí, k aktivaci automatického řízení je pravé kolečko procházení nutné stisknout dvakrát.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Aktivace autopilota musí být nastavena na Dvojí stisknutí, pokud chcete adaptivní tempomat používat nezávisle na automatickém řízení.
 • Zvukové upozornění na zelené světlo: Pokud je tato funkce zapnutá, zazní zvukový signál, jakmile se červené světlo na semaforu změní na zelené. Pokud aktivně nepoužíváte adaptivní tempomat a čekáte na křižovatce za jiným vozidlem, zvukový signál zazní, jakmile se vozidlo před vámi začne rozjíždět.

Adaptivní tempomat

Adaptivní tempomat je vždy aktivovaný.

Ikona s uvedením nastavené rychlosti
Pokud je adaptivní tempomat dostupný, ale momentálně není aktivní, dotyková obrazovka zobrazí šedou ikonu rychlosti. Zobrazená číslice označuje rychlost, která se nastaví po zapnutí adaptivního tempomatu.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud podle mapy na dané komunikaci platí podmíněné omezení rychlosti (například rychlostní limit založený na denní době nebo povětrnostních podmínkách), zobrazí se pod prvním rychlostním limitem druhé omezení rychlosti. Řidič musí zjistit, zda v dané oblasti platí podmíněné omezení rychlosti, a pokud ano, příslušným způsobem upravit rychlost jízdy.
Ikona s uvedením nastavené rychlosti
Když adaptivní tempomat aktivně udržuje nastavenou rychlost, rychlost se zvýrazní modře.
Adaptivní tempomat můžete aktivovat jedním stisknutím pravého kolečka procházení a následným uvolněním pedálu akcelerátoru, čímž umožníte adaptivnímu tempomatu udržovat rychlost jízdy. Nastavenou rychlost jízdy můžete kdykoli dočasně vypnout sešlápnutím pedálu akcelerátoru.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud je položka Aktivace autopilota nastavena na Jedno stisknutí, jedním stisknutím pravého kolečka procházení aktivujete také automatické řízení (které zahrnuje adaptivní tempomat). Pokud chcete jedním stisknutím pravého kolečka procházení aktivovat adaptivní tempomat nezávisle na automatickém řízení, klepněte na Ovládací prvky > Autopilot > Aktivace autopilota a vyberte možnost Dvojí stisknutí.

Pokud chcete, aby při aktivaci nebo zrušení adaptivního tempomatu zazněl tón, klepněte na Ovládací prvky > Autopilot > Zvuková signalizace adaptivního tempomatu.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Cílem adaptivního tempomatu je zajistit pohodlnou a příjemnou jízdu. Nejedná se o systém výstrah před kolizí ani systém pro zabránění kolizi. Je vaší odpovědností udržovat pozornost, řídit bezpečně a vždy mít kontrolu nad vozidlem. Nikdy se nespoléhejte, že adaptivní tempomat dostatečně zpomalí Model 3. Vždy sledujte silnici před vámi a buďte připraveni kdykoli zasáhnout. V opačném případě může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění. Další informace jsou uvedeny v části Omezení a výstrahy.

Automatické řízení

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
V závislosti na oblasti prodeje, konfiguraci vozidla, zakoupeném vybavení a verzi softwaru nemusí být vaše vozidlo vybaveno automatickým řízením nebo tato funkce nemusí fungovat přesně tak, jak je popsáno.

Aktivace automatického řízení:

 1. Klepněte na Ovládací prvky > Autopilot > Funkce systému Autopilot > Automatické řízení (betaverze).
 2. Pečlivě si přečtěte informace uvedené v překryvném okně a poté klepněte na možnost Ano.
Šedá ikona volantu
Jako signalizace, že je automatické řízení dostupné (ale aktivně neřídí Model 3), se v horním rohu dotykové obrazovky zobrazuje šedá ikona automatického řízení vedle polohy pro jízdu. V situacích, kdy je funkce automatického řízení dočasně nedostupná, zmizí ikona automatického řízení. (Například rychlost jízdy není v rozsahu rychlosti potřebné pro fungování automatického řízení.)
Chcete-li zahájit automatické řízení, stiskněte pravé kolečko procházení.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud je položka Aktivace autopilota nastavena na Dvojí stisknutí, musíte pro aktivaci automatického řízení dvakrát stisknout pravé kolečko procházení (viz Nastavení funkce Autopilot).

Automatické řízení potvrdí aktivaci zvukovým signálem a dotyková obrazovka krátce zobrazí připomenutí, abyste sledovali dopravní situaci a měli ruce na volant.

Modrá ikona volantu
dotyková obrazovka zobrazí modrou ikonu automatického řízení, čímž signalizuje, že je automatické řízení aktivní.

Pokud je automatické řízení schopné detekovat vodorovné značení, zobrazí dotyková obrazovka okraje jízdního pruhu jako modré čáry.

Vždy, když je aktivní automatické řízení, je aktivní také adaptivní tempomat.

V situacích, kdy omezení rychlosti při zapnutém automatickém řízení nelze zjistit, sníží automatické řízení rychlost jízdy a omezí nastavenou rychlost na 70 km/h. Sami můžete zrychlit a omezenou rychlost překročit, Model 3 ale před zjištěnými překážkami nezabrzdí, pokud je sešlápnutý pedál akcelerátoru. Po uvolnění pedálu akcelerátoru automatické řízení zpomalí na omezenou rychlost. Pokud sjedete ze silnice nebo automatické řízení vypnete pohybem volant, můžete rychlost podle potřeby znovu zvýšit.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Když je aktivní funkce automatického řízení, je řízení omezené. Model 3 proto nemusí být schopen ostře zatáčet. Vždy buďte připraveni převzít kontrolu nad vozidlem.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Automatické řízení je asistent ručního řízení. Stále mějte ruce na volant, věnujte plnou pozornost dopravní situaci a vždy buďte připraveni okamžitě zasáhnout. Nedodržení uvedených pokynů může mít za následek škody na majetku a vážné nebo smrtelné zranění. Je vaší odpovědností seznámit se s omezeními automatického řízení a se situacemi, ve kterých nemusí fungovat dle očekávání. Další informace jsou uvedeny v části Omezení a výstrahy.

Automatická změna jízdního pruhu

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
V závislosti na oblasti prodeje, konfiguraci vozidla, zakoupeném vybavení a verzi softwaru nemusí být vaše vozidlo vybaveno funkcí automatické změny jízdního pruhu nebo tato funkce nemusí fungovat přesně tak, jak je popsáno.

Pokud aktivujete ukazatel směru, zatímco je aktivní automatické řízení, Model 3 přejede do vedlejšího jízdního pruhu ve směru označeném ukazatelem směru za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

 • Je zapnutý ukazatel směru.
 • Vodorovné značení jízdních pruhů povoluje přejíždění do vedlejších pruhů.
 • Funkce automatické změny jízdního pruhu detekuje, že máte ruce na volant.
 • Během přejíždění do vedlejšího pruhu musí Model 3 detekovat vnější vodorovné značení cílového jízdního pruhu. Pokud vodorovné značení nelze detekovat, funkce změny jízdního pruhu se deaktivuje a Model 3 se vrátí do původního jízdního pruhu.
 • Zorné pole kamer není nijak omezeno.
 • Model 3 nedetekuje vozidlo v mrtvém úhlu ani vozidlo či překážku až do středu cílového pruhu. Pokud je v cílovém jízdním pruhu zjištěno vozidlo nebo jiná překážka, dotyková obrazovka ji zobrazí červeně a Model 3 nedokončí změnu jízdního pruhu, dokud to nebude bezpečné.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Automatická změna jízdního pruhu se zruší v případě, že změnu jízdního pruhu nelze dokončit do 5 sekund.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Ačkoli je systém Autopilot navržený pro detekci vozidel a překážek ve vedlejších jízdních pruzích, musíte vždy zkontrolovat okolní provoz a ověřit, zda je bezpečné a vhodné přejet do jiného pruhu. Pokud systém Autopilot nemůže měnit jízdní pruhy z důvodu nedostatečných dat, dotyková obrazovka zobrazí sérii výstrah. Proto vždy při používání funkce automatické změny jízdního pruhu sledujte, co zobrazuje dotyková obrazovka, a buďte připraveni převzít řízení vozu Model 3.

Minimální provozní rychlost, při které systém Autopilot automaticky mění jízdní pruh, se může lišit v závislosti na oblasti, rychlosti vozidel ve vedlejších jízdních pruzích a dalších faktorech. Buďte vždy připraveni převzít řízení a podle potřeby změnit jízdní pruh. Během automatického přejíždění do jiného pruhu se aktivuje funkce zrychlení při předjíždění, která vozu Model 3 umožňuje akcelerovat blíže k vozidlu, které jede vpředu (viz Zrychlení při předjíždění).

Když aktivujete ukazatel směru, systém Autopilot přejede s vozem Model 3 v daný okamžik pouze přes jeden pruh. Chcete-li přejet do dalšího pruhu, musíte po ukončení přejíždění do vedlejšího pruhu opět zapnout ukazatel směru.

Když Model 3 mění jízdní pruhy, je důležité kontrolovat chování funkce sledováním prostoru před sebou a okolo sebe. Buďte vždy připraveni převzít řízení. Když přejíždíte do vedlejšího pruhu, dotyková obrazovka zobrazuje místo v jízdním pruhu, do kterého Model 3 přejíždí.

Autopilot podle navigace

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
V závislosti na oblasti prodeje, konfiguraci vozidla, zakoupeném vybavení a verzi softwaru nemusí být vaše vozidlo vybaveno funkcí autopilota podle navigace nebo tato funkce nemusí fungovat přesně tak, jak je popsáno.

Funkci autopilota podle navigace zapnete klepnutím na Ovládací prvky > Autopilot > Autopilot podle navigace (betaverze). Chcete-li poté přizpůsobit funkci autopilota podle navigace, klepněte na Přizpůsobit autopilota podle navigace:

 • Zapnout na začátku každé cesty: Vyberte, zda se má funkce autopilota podle navigace automaticky zapnout u každé trasy. Pokud je tato funkce autopilota podle navigace zapnutá, tlačítko funkce je v seznamu podrobných navigačních pokynů aktivní na začátku každé trasy.
 • Změny pruhů dle rychlosti: Autopilot podle navigace umožňuje změny jízdního pruhu podle trasy a rychlosti. Změny jízdního pruhu podle rychlosti jsou volitelné. Toto nastavení lze použít k vypnutí změn jízdního pruhu podle rychlosti nebo k určení míry asertivity, se kterou má autopilot podle navigace měnit jízdní pruhy při dosahování nastavené rychlosti jízdy (Klidná jízda, Standardní jízda nebo Šílený Max).

Pokud je možnost Zapnout na začátku každé cesty zapnutá, funkce autopilota podle navigace se automaticky aktivuje v následujících případech:

 • Je aktivní automatické řízení.
 • Probíhá navádění do cíle.
 • Jedete po dálnici se značením nájezdů a sjezdů.

Pokud je funkce autopilota podle navigace zapnutá a je aktivní trasa zahrnující alespoň jednu dálnici se značením nájezdů a sjezdů, v seznamu podrobných navigačních pokynů se zobrazí tlačítko této funkce.

Pokud je možnost Zapnout na začátku každé cesty vypnutá, aktivujte ji klepnutím na tlačítko Autopilot podle navigace nad seznamem podrobných navigačních pokynů. Pokud je vybraný autopilot podle navigace, aktivuje se při každé aktivaci automatického řízení.

Ikona neaktivní funkce autopilota podle navigace s volantem
Ikona funkce autopilota podle navigace se v seznamu podrobných navigačních pokynů zobrazí tehdy, když probíhá navádění do cíle a funkce autopilota podle navigace je k dispozici, ale není aktivní.
Ikona aktivní funkce autopilota podle navigace s volantem
Pokud je autopilot podle navigace aktivní, ikona je modrá. Pokud je zapnutá možnost Zapnout na začátku každé cesty, ikona funkce autopilota podle navigace je vybrána vždy při spuštění navádění. Klepnutím na ikonu lze funkci autopilot podle navigace zrušit a přepnout na automatické řízení.

Když je autopilot podle navigace aktivní, tlačítko autopilota podle navigace svítí modře a dotyková obrazovka zobrazí jízdní pruh jako jednoduchou modrou čáru před vozem Model 3:

V podrobných navigačních pokynech se vedle zásahů prováděných funkcí autopilota podle navigace (například u sjezdů) zobrazí ikona automatického řízení.

Když je aktivní autopilot podle navigace, Model 3po potvrzení řidičem mění jízdní pruhy na základě rychlosti a trasy:

 • Změny pruhů dle rychlosti: Autopilot podle navigace mění jízdní pruhy za účelem zkrácení doby jízdy do cíle. Pokud Model 3 například jede za vozidlem jedoucím nižší než nastavenou rychlostí, autopilot podle navigace s vozidlem přejede do pruhu pro předjíždění a dané vozidlo předjede. Změny jízdního pruhu podle rychlosti jsou volitelné.
 • Změny jízdních pruhů na základě trasy: Autopilot podle navigace mění jízdní pruhy za účelem navádění do cíle. Autopilot podle navigace například přejede do odbočovacího pruhu v okamžiku, kdy se Model 3 přiblíží ke sjezdu určenému trasou.

Když dotyková obrazovka zobrazí žádost o potvrzení změny jízdního pruhu, aktivujte příslušný ukazatel směru. Pokud změnu jízdního pruhu nepotvrdíte do 3 sekund, zazní zvukový signál jako upozornění, že funkce autopilota podle navigace vyžaduje potvrzení změny jízdního pruhu. Automatická změna jízdního pruhu se zruší v případě, že změnu jízdního pruhu nelze dokončit do 5 sekund.

Pokud ignorujete návrh na změnu jízdního pruhu podle trasy (například pokud při příjezdu ke sjezdu na pravé straně dálnice jedete v levém jízdním pruhu), autopilot podle navigace nebude moci navést vozidlo na sjezd a upraví vaši trasu do cíle.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Funkce autopilota podle navigace se nemusí vždy pokoušet navést vůz na sjezd nebo změnit jízdní pruh, a to ani v případech, kdy jsou sjezd nebo změna jízdního pruhu uvedeny na trase. Vždy věnujte pozornost řízení a buďte připraveni sami najet na sjezd nebo sami provést změnu jízdního pruhu při přípravě na sjezd nebo mimoúrovňovou křižovatku.

Autopilot podle navigace se aktivuje a deaktivuje podle typu silnice, po které jedete. Když je aktivní autopilot podle navigace a přiblížíte se na trase ke sjezdu nebo mimoúrovňové křižovatce, aktivuje se příslušný ukazatel směru a automatické řízení navede Model 3 na sjezd nebo mimoúrovňovou křižovatku.

Když sjedete z dálnice se značením nájezdů a sjezdů, autopilot podle navigace se přepne na automatické řízení – zazní zvukový signál a dotyková obrazovka zobrazí modře jízdní pruhy (namísto jednoduché modré čáry před vozem Model 3). Pokud se autopilot podle navigace deaktivuje, funkce automatického řízení zůstává aktivní. Buďte vždy připraveni příslušným způsobem zasáhnout.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Autopilot podle navigace je asistent ručního řízení. Stále mějte ruce na volant, věnujte plnou pozornost dopravní situaci a vždy buďte připraveni okamžitě zasáhnout. Nedodržení uvedených pokynů může mít za následek škody na majetku a vážné nebo smrtelné zranění. Je vaší odpovědností seznámit se s omezeními autopilota podle navigace a se situacemi, ve kterých nemusí fungovat dle očekávání. Další informace jsou uvedeny v části Omezení a výstrahy.

Deaktivace systému Autopilot

Adaptivní tempomat se deaktivuje v následujících situacích:

 • Stisknete pravé kolečko procházení na volant.
 • Je sešlápnutý brzdový pedál.
 • Překročíte rychlost 150 km/h.
 • Zařadíte do polohy zpátečky, parkování nebo neutrálu.
 • Jsou otevřené dveře.
 • Nastane událost automatického nouzového brzdění (viz Protikolizní systém).
 • Dojde k odepnutí bezpečnostního pásu řidiče nebo se řidič zvedne ze sedadla.

Když se adaptivní tempomat deaktivuje, barva ikony rychlosti jízdy, kterou zobrazuje dotyková obrazovka, se změní na šedou, čímž signalizuje, že adaptivní tempomat už není aktivní.

Automatické řízení se deaktivuje, když provedete některou z výše uvedených akcí. Automatické řízení se dále deaktivuje, když:

 • Překročíte rychlost 140 km/h.
 • Začnete na volant působit otáčivou silou (i velmi malou).
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Upozornění
  Pokud je položka Aktivace autopilota nastavena na Dvojí stisknutí a automatické řízení se deaktivuje, protože působíte na volant otáčivou silou, adaptivní tempomat zůstane aktivní. Pokud je položka Aktivace autopilota nastavena na Jedno stisknutí a automatické řízení se deaktivuje, protože působíte na volant otáčivou silou, adaptivní tempomat se také zruší.
 • Nereagujete na opakovaná upozornění, abyste drželi ruce na volantu, která zobrazuje dotyková obrazovka (viz Pozornost řidiče).

Když se automatické řízení deaktivuje, zazní zvukový signál a ikona automatického řízení změnou barvy na šedou signalizuje, že automatické řízení již není aktivní, nebo se přestane zobrazovat v případě, kdy automatické řízení aktuálně není k dispozici.

Autopilot podle navigace se deaktivuje společně s automatickým řízením, jak je popsáno výše. Autopilot podle navigace se dále deaktivuje, když:
 • Stisknete tlačítko autopilota podle navigace v seznamu podrobných navigačních pokynů mapy. V tomto případě je automatické řízení stále aktivní.
 • Sjedete z dálnice se značením nájezdů a sjezdů. Pokud k tomu dojde, automatické řízení je stále aktivní.

Když se deaktivuje autopilot podle navigace, ale automatické řízení zůstane aktivní, zazní zvukový signál a vizualizace se změní z jednoduché modré čáry v jízdním pruhu na dvě modré čáry po jedné straně pruhu.

Pokud se deaktivuje adaptivní tempomat nebo automatické řízení, Model 3 nepokračuje v automatické jízdě. Regenerativní brzdění zpomalí Model 3 stejně jako při sejmutí nohy z pedálu akcelerátoru při jízdě bez adaptivního tempomatu (viz Regenerativní brzdění).

Při používání systému Autopilot

Když je aktivní adaptivní tempomat a systém Autopilot udržuje nastavenou rychlost, dotyková obrazovka zvýrazní rychlost modrým textem.

Když je aktivní automatické řízení, ikona volant je modrá a značení jízdního pruhu je na vizualizaci zvýrazněno modře. Pokud je autopilot podle navigace aktivní, tlačítko autopilota podle navigace svítí modře a dotyková obrazovka zobrazí jízdní pruh jako jednoduchou modrou čáru před vozem Model 3:

Pokud chcete zobrazit více detailů vozovky a okolí, například vodorovné značení, semafory a objekty (jako jsou popelnice a sloupy), klepněte na Ovládací prvky > Autopilot > Náhled vizualizace plně autonomního řízení.

Pokud automatické řízení nemůže detekovat značení jízdního pruhu, může jízdní pruh určovat podle vpředu jedoucího vozidla. Automatické řízení se ve většině případů snaží udržovat Model 3 ve středu jízdního pruhu. Mohou však nastat situace, kdy automatické řízení může sledovat dráhu mimo střed jízdního pruhu (například při zjištění svodidel).

Udržování nastavené rychlosti

Když je aktivní systém Autopilot, udržuje nastavenou rychlost vždy, když před vozem Model 3 není zjištěno jiné vozidlo. Model 3 při jízdě za vozidlem dle potřeby zrychluje a zpomaluje za účelem udržování zvolené vzdálenosti (viz Nastavení vzdálenosti od vozidla jedoucího před vámi), a to až do nastavené rychlosti.

Můžete kdykoli zrychlit sešlápnutím pedálu akcelerátoru, ale po uvolnění pedálu Model 3 pokračuje v jízdě nastavenou rychlostí.

Model 3 upravuje rychlost také při projíždění zatáček.

Když Model 3 aktivně zpomaluje pro udržení zvolené vzdálenosti od vozidla před vámi, rozsvítí se brzdová světla. Můžete zaznamenat nepatrný pohyb brzdového pedálu. Pokud však Model 3 zrychluje, pedál akcelerátoru se nepohybuje.

Změna nastavené rychlosti

Chcete-li nastavenou rychlost zvýšit, otáčejte pravým kolečkem procházení nahoru, chcete-li rychlost snížit, otáčejte tlačítkem dolů.

Snímek se zvětšeným vyobrazením pravého kolečka procházení a šipkami směřujícími nahoru a dolů podél kolečka procházení

Dosažení nové rychlosti může vozu Model 3 trvat několik sekund.

Nastavení vzdálenosti od vozidla jedoucího před vámi

Chcete-li nastavit vzdálenost, kterou chcete udržovat mezi vozem Model 3 a vozidlem před vámi, stiskněte pravé tlačítko procházení na volantu doleva nebo doprava.

Nejkratší vzdálenost od vozidla před vámi je 2.

Každé nastavení odpovídá vzdálenosti podle času, který Model 3 potřebuje k ujetí z aktuálního místa na místo, ve kterém se právě nachází zadní nárazník vozidla před vámi. Systém Autopilot zachová vaše nastavení až do jejich další změny.

Při nastavování vzdálenosti od vozidla jedoucího před vámi zobrazuje dotyková obrazovka aktuální nastavení.

Snímek dvou vozidel se vzdáleností naměřenou mezi vozidly a číslice „3“

Zastavení a zpomalení

Pokud jedete výrazně rychleji než vozidla ve vedlejších pruzích, Model 3 automaticky sníží rychlost jízdy. To je zvlášť užitečné v hustém provozu nebo pokud vozidla často přejíždějí do jiných pruhů. Pokud Model 3 zjistí, že ostatní vozidla jedou výrazně pomaleji, dotyková obrazovka zvýrazní šedě vedlejší jízdní pruhy se šipkami a zjištěnými vozidly, a váš Model 3 adekvátně zpomalí. Chcete-li tuto funkci dočasně vypnout, sešlápněte pedál akcelerátoru.

Při jízdě za vozidlem zůstává systém Autopilot zapnutý při nízkých rychlostech, a to i pokud Model 3 zcela zastaví. Systém Autopilot například zůstane aktivní i pokud Model 3 zpomalí a zcela nebo téměř zcela zastaví v hustém provozu na dálnici s častým zastavováním a rozjížděním. Když se dopravní situace zlepší, systém Autopilot znovu zrychlí až na nastavenou rychlost.

Někdy když Model 3 zcela stojí, systém Autopilot přejde do stavu PODRŽENO. Pokud k tomu dojde, jízdu lze obnovit krátkým sešlápnutím pedálu akcelerátoru.

Ikona s písmenem „H“ uvnitř kruhu s půlkruhy po obou stranách
Pokud je aktivní stav PODRŽENO, dotyková obrazovka zobrazí ikonu PODRŽENO a zprávu s informací, že je nutné obnovit činnost tempomatu.

Model 3 přejde při aktivním systému Autopilot do stavu PODRŽENO za následujících okolností:

 • Model 3 se 5 minut nepohyboval.
 • Model 3 detekuje chodce (stav PODRŽENO se může zrušit, pokud už chodec není nadále detekován).
 • Model 3 náhle ztratil výhled na vozidlo před vámi.
 • Před vozem Model 3 je zjištěna překážka.

Jízda na sjezdech nebo v jejich blízkosti

Pokud jedete na dálnici se značením nájezdů a sjezdů a aktivujete před sjezdem příslušný ukazatel směru, systém Autopilot usoudí, že najíždíte ke sjezdu, a začne Model 3 zpomalovat. Pokud na sjezd nenajedete, systém Autopilot pokračuje v jízdě nastavenou rychlostí.

V zemích, kde se jezdí vpravo, k tomu dojde po zapnutí pravého ukazatele směru při jízdě v krajním pravém jízdním pruhu 50 metrů a méně od sjezdu. Podobná situace nastane v oblastech, kde se jezdí vlevo, při jízdě v krajním levém jízdním pruhu a při zapnutí levého ukazatele směru 50 metrů a méně od sjezdu.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Když je aktivní autopilot podle navigace, Model 3 provádí změny jízdních pruhů na základě trasy a podle potřeby při sledování trasy navigace najíždí do odbočovacích pruhů a na sjezdy.

Pokud je adaptivní tempomat aktivní na mimoúrovňových křižovatkách nebo sjezdech, může v některých oblastech snižovat nastavenou rychlost v krocích po 5 km/h až na rychlost 40 km/h, aby lépe odpovídala rychlosti hlášené ostatními vozy Tesla, které konkrétním místem v minulosti projížděly. Chcete-li tuto funkci zrušit a pokračovat nastavenou rychlostí, lehce sešlápněte pedál akcelerátoru. Nová nastavená rychlost je udržována po dobu jízdy na mimoúrovňové křižovatce nebo sjezdu (pokud funkci nezrušíte nebo nevypnete systém Autopilot). Po opuštění mimoúrovňové křižovatky nebo sjezdu se nastavená rychlost může obnovit nebo změnit podle nového místa. Pokud se například napojíte na jinou dálnici, nastavená rychlost jízdy se vrátí na rychlost před nájezdem na mimoúrovňovou křižovatku.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
V některých případech (například pokud nejsou dostupná dostatečná data) nemusí adaptivní tempomat na mimoúrovňové křižovatce nebo sjezdu automaticky snížit nastavenou rychlost. Nespoléhejte se, že adaptivní tempomat dokáže určit odpovídající rychlost jízdy. Společnost Tesla doporučuje jezdit takovou rychlostí, která je bezpečná pro daný stav vozovky a odpovídá předepsaným rychlostním limitům.

Po najetí na nájezd na dálnici se značením nájezdů a sjezdů nastaví systém Autopilot automaticky rychlost jízdy na povolenou rychlost na dálnici a případnou vámi nastavenou odchylku. Pokud je aktivní autopilot podle navigace, deaktivuje se při opuštění dálnice se značením nájezdů a sjezdů (viz Deaktivace systému Autopilot). V tomto případě zůstane automatické řízení stále aktivní.

Zrychlení při předjíždění

Krátkou aktivací ukazatele směru lze Model 3 zrychlit směrem k vozidlu jedoucímu před vámi. Krátkým stisknutím páčky ukazatelů směru lze rychle akcelerovat až na nastavenou rychlost, aniž by bylo nutné sešlápnout pedál, pokud jsou splněny následující podmínky:

 • Adaptivní tempomat je zapnutý a detekuje vozidlo před vámi.
 • V cílovém jízdním pruhu nejsou zjištěny žádné překážky ani vozidla.
 • Model 3 jede rychlostí nižší, než je nastavená rychlost, ale vyšší než 72 km/h.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Když je aktivní automatické řízení a zcela zapnete ukazatel směru, Model 3 bude automaticky měnit jízdní pruhy (viz Automatická změna jízdního pruhu).

Model 3 přestane zrychlovat, když dosáhnete nastavené rychlosti, změna jízdních pruhů trvá příliš dlouho nebo Model 3 je příliš blízko vozidla jedoucího před vámi. Model 3 také přestane zrychlovat, pokud deaktivujete ukazatel směru.

Pokud chcete předjet jiné vozidlo při jízdě rychlostí 80 km/h nebo vyšší, musí být Model 3 v pruhu pro předjíždění. Pokud jste v jízdním pruhu, který není určen k předjíždění (vpravo od vozidla v zemi, kde se jezdí vpravo nebo vlevo od vozidla tam, kde se jezdí vlevo), adaptivní tempomat brání v předjetí příslušných vozidel. Model 3 místo toho zpomalí a upraví rychlost na stejnou rychlost, kterou se pohybuje vozidlo ve vedlejším jízdním pruhu. Pokud sešlápnete pedál akcelerátoru, adaptivní tempomat vám umožní pokračovat v předjíždění vozidla i při jízdě v jízdním pruhu, který není určen k předjíždění, dokud opět nezměníte jízdní pruh nebo nezrušíte a znovu neaktivujete jízdu s tempomatem (poté vám opět zabrání v předjetí vozidla v jízdním pruhu, který není určen k předjíždění). Zodpovídáte za dodržování všech místních předpisů týkajících se předjíždění a podjíždění ostatních účastníků silničního provozu.

Výstraha před červeným světlem na semaforu a výstraha před dopravními značkami STOP

Pokud je aktivní systém Autopilot a hrozí, že projedete na červenou nebo nezastavíte na značce STOP, Model 3 spustí výstražný zvukový signál a dotyková obrazovka zobrazí výstrahu. V takovém případě OKAMŽITĚ ZASÁHNĚTE DO ŘÍZENÍ!

Vizuální a zvukové výstrahy se zruší za několik sekund nebo po sešlápnutí brzdového pedálu podle toho, co nastane dřív.

Funkce výstrahy před červeným světlem na semaforu a výstrahy před dopravními značkami STOP poskytují pouze upozornění. Funkce nezpomalí ani nezastaví Model 3 před červeným světlem na semaforu, dopravními značkami STOP, značením na vozovce apod. Pokud je vozidlo vybaveno funkcí zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP, můžete tuto funkci použít pro automatické zastavování vozu Model 3 na semaforech a před dopravními značkami STOP (viz Zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP).

Zásahová vozidla

Pokud je ve vaší oblasti prodeje k dispozici, Model 3 automaticky sníží rychlost jízdy, jestliže jsou detekována světla zásahového vozidla když používáte automatické řízení v noci na rychlostní komunikaci. Když k tomu dojde, dotyková obrazovka zobrazí zprávu s informací o zpomalení. Zazní také zvukový signál a zobrazí se upozornění, že máte vždy držet ruce na volant. Jakmile vás zjištěná světla minou nebo přestanou být vidět, systém Autopilot obnoví nastavenou rychlost jízdy. Případně můžete nastavenou rychlost jízdy obnovit lehkým sešlápnutím pedálu akcelerátoru.

Nikdy se nespoléhejte na to, že funkce systému Autopilot určí přítomnost zásahových vozidel. Model 3 nemusí detekovat světla zásahových vozidel. Stále sledujte dopravní situaci a buďte vždy připraveni okamžitě reagovat.

Pozornost řidiče

Automatické řízení určuje nejlepší způsob, jak řídit Model 3. Když je automatické řízení aktivní, musíte mít ruce na volantu. Pokud systém po určitou dobu nedetekuje ruce na volantu, začne v horní části vyhrazené pro stav vozidla blikat modré upozornění a dotyková obrazovka zobrazí následující zprávu:

Ruce na volantu
Otáčejte volantem mírnou silou

Pokud jsou detekovány ruce na volantu, zpráva zmizí a automatické řízení obnoví normální činnost. Automatické řízení detekuje ruce na volantu rozpoznáváním mírného odporu proti otáčení volantu nebo podle velmi mírného otáčení volantem (bez síly dostatečné k převzetí řízení). Automatické řízení rovněž detekuje vaše ruce, když ovládáte páčku ukazatelů směru nebo používáte tlačítko nebo kolečko procházení na volantu.

Automatické řízení vyžaduje, abyste věnovali pozornost aktuální situaci a byli neustále připraveni kdykoli zasáhnout. Pokud automatické řízení stále nedetekuje ruce na volantu, dotyková obrazovka zobrazí vyšší frekvenci blikání kontrolky a zazní zvukový signál.

Pokud budete opakovaně ignorovat výzvy automatického řízení, abyste působili lehkou silou na volant, automatické řízení se až do ukončení jízdy vypne a zobrazí následující zprávu se žádostí, abyste převzali řízení.

Vykřičník v trojúhelníku
Automatické řízení není po zbytek této jízdy dostupné. Pro manuální řízení uchopte volant.

Až do konce jízdy budete muset řídit ručně. Automatické řízení bude opět dostupné při další jízdě (po zastavení vozu Model 3 a zařazení polohy parkování).

Pokud nepřevezmete řízení, automatické řízení spustí nepřetržitý tón, zapne výstražná světla a začne zpomalovat až do úplného zastavení.

V situacích, kdy automatické řízení není schopné řídit Model 3, zazní výstražný signál a na dotykové obrazovce se zobrazí následující zpráva.

Vykřičník v trojúhelníku
Automatické řízení se přeruší

Jakmile se zobrazí tato zpráva, OKAMŽITĚ PŘEVEZMĚTE ŘÍZENÍ.