Palubní kamera

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
V závislosti na oblasti prodeje, konfiguraci vozidla, zakoupeném vybavení a verzi softwaru nemusí být vaše vozidlo vybaveno palubní kamerou nebo tyto funkce nemusí fungovat přesně tak, jak je popsáno. Je vaší výhradní odpovědností zjistit si a dodržovat všechny místní předpisy a omezení vlastnictví související s používáním kamer.

Palubní kamera pořizuje videozáznam okolí vozu během jízdy. Pomocí palubní kamery lze zaznamenávat incidenty během jízdy nebo jiné významné události, stejně jako v případě externích palubních kamer u jiných vozidel.

Ikona palubní kamery se nachází ve spouštěči aplikací. Pro snadný přístup můžete aplikaci palubní kamery přidat na dolní panel (viz Přizpůsobení části Moje aplikace). Když je ve voze Model 3 zařazena poloha parkování, klepnutím na ikonu palubní kamery zobrazíte prohlížeč (viz Přehrávání videozáznamů).

Šedá ikona kamery

Z důvodu ochrany vašeho soukromí se videozáznamy ukládají místně do paměti naformátovaného USB flash disku. Záznamy nejsou odesílány společnosti Tesla. Model 3 neukládá videozáznamy, pokud je palubní kamera ve stavu Vypnuto.

Jak používat palubní kameru

 1. Zformátujte USB flash disk. Palubní kamera vyžaduje připojení řádně naformátované USB jednotky k portu USB ve vozidle, aby bylo možné ukládat a načítat videozáznamy. V odkládací přihrádce vozidel vyrobených přibližně od roku 2020 je umístěn předem naformátovaný USB flash disk. Existují dva způsoby, jak v případě potřeby formátovat flash disk:
  • Připojte flash disk k portu USB a přejděte do části Ovládací prvky > Bezpečnost > Formátovat USB jednotku. Model 3 flash disk automaticky zformátuje.
  • Zformátujte flash disk v počítači. Více informací je uvedeno v části Požadavky na USB jednotku pro nahrávání videí.
 2. Připojte USB flash disk k portu USB ve vozidle – pokud možno do portu v odkládací schránce (pokud je součástí výbavy).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  U některých vozidel vyrobených přibližně po 1. listopadu 2021 mohou porty USB ve středové konzole podporovat pouze nabíjení zařízení. Pro všechny ostatní funkce používejte port USB v odkládací schránce.
 3. Zapněte palubní kameru klepnutím na Ovládací prvky > Palubní kamera. Palubní kamera umožňuje nastavit způsob a okamžik ukládání videozáznamů. Můžete volit z následujících možností:
  • Auto: Palubní kamera automaticky uloží záznam na jednotku USB, když Model 3 rozpozná nebezpečnou situaci, například kolizi nebo aktivaci airbagu. Pokud je zapnutá možnost Auto, detekce se může lišit a řídí se podle stavu napájení, režimu spánku a funkce Autopilot.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Poznámka
   To, zda palubní kamera automaticky uloží videozáznam nebezpečné situace, určuje několik faktorů (například velikost působící síly; zda došlo k aktivaci airbagů atd.). Nespoléhejte se, že palubní kamera automaticky uloží videozáznam každé nebezpečné situace.
  • Manuálně: Chcete-li uložit posledních deset minut videozáznamu jízdy, musíte ručně klepnout na ikonu palubní kamery.
  • Při zatr.: Videozáznam posledních deset minut jízdy se uloží po stisknutí houkačky. Tuto funkci lze zapnout, pokud současně zvolíte možnost Auto nebo Manuálně.
 4. Po zapnutí funkce signalizuje ikona palubní kamery uložení videozáznamu. Stav palubní kamery lze zkontrolovat také podle ikony v části Ovládací prvky:
  Šedá ikona kamery
  Vzhled ikony se mění podle stavu palubní kamery:
  Šedá ikona kamery s červenou tečkou signalizující nahrávání
  NAHRÁVÁNÍ: Palubní kamera nahrává. Chcete-li videozáznam uložit, klepněte na ikonu. Chcete-li záznam pozastavit, ikonu stiskněte a přidržte.
  Šedá ikona kamery
  K DISPOZICI: Palubní kamera je k dispozici, ale neprobíhá aktivní nahrávání. Nahrávání videozáznamu zahájíte klepnutím na ikonu palubní kamery.
  POZASTAVENO: Nahrávání palubní kamerou je pozastavené. Záznam opět spustíte klepnutím na ikonu. Před vyjmutím flash disku je nutné záznam pozastavit, aby nedošlo ke ztrátě pořízeného záznamu.
  ZANEPRÁZDNĚNO: Palubní kamera načítá, ukládá nebo přepisuje videozáznam. Pokud je palubní kamera zaneprázdněná, videozáznamy se neukládají.
  Šedá ikona kamery se zeleným zatržítkem signalizujícím uložený videozáznam
  ULOŽENO: Videozáznam je uložen. Videozáznamy z palubní kamery lze ukládat také během jízdy klepnutím na ikonu palubní kamery ve spouštěči aplikací.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Pokud si přejete přehrát videozáznam později, je třeba daný videozáznam uložit. Model 3 neukládá videozáznamy, dokonce ani dočasně. Neuložené videozáznamy pořízené palubní kamerou se neustále přepisují. Více informací je uvedeno v části Přehrávání videozáznamů.
 5. Požadované videozáznamy lze po uložení přehrávat na dotykové obrazovce nebo v počítači:
  • Dotyková obrazovka: Ujistěte se, zda je ve voze Model 3 zařazena poloha parkování, a klepněte na ikonu palubní kamery ve spouštěči aplikací. Videozáznamy jsou řazeny podle časových razítek. Více informací je uvedeno v části Přehrávání videozáznamů.
  • Počítač: Připojte USB flash disk k počítači a přejděte do složky TeslaCam. Videozáznamy jsou řazeny podle časových razítek. Více informací je uvedeno v části Přehrávání videozáznamů.
 6. Chcete-li palubní kameru vypnout, přejděte do části Ovládací prvky > Palubní kamera > Vypnout. Pokud je nastavena možnost Auto, Manuálně nebo Při zatr., palubní kamera se automaticky zapne při každé jízdě (ale v závislosti na vašich požadavcích nemusí aktivně ukládat videozáznamy).