Mapy a navigace

Přehled mapy

Mapa je na dotykové obrazovce zobrazena stále (s výjimkou situací, kdy je ve voze Model 3 zařazena zpátečka).

Mapu ovládejte pomocí prstů:

 • Chcete-li mapu posunout libovolným směrem, klepněte na ni prstem, podržte ji a přetáhněte.
 • Chcete-li mapu libovolným směrem otočit, lze to provést jejím podržením a následným otočením pomocí dvou prstů.
 • Pro oddálení mapy roztáhněte dva prsty od sebe a pro přiblížení mapy spojte dva prsty k sobě.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud mapou otáčíte nebo ji posouváte, není sledována vaše aktuální poloha. Vedle ikony orientace mapy se krátce zobrazí zpráva „Sledování vypnuté“ a barva ikony se změní na šedou. Chcete-li sledování znovu aktivovat, klepněte na ikonu orientace mapy a vyberte možnost Sever nahoře nebo Směřování nahoru.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Když je aktivní navádění po trase, mapa se automaticky přibližuje a oddaluje.

Při změně orientace mapy lze přepínat mezi následujícími možnostmi:

Sever nahoře: Sever je vždy v horní části obrazovky.
Směřování nahoru: Směr, kterým vůz jede, je vždy v horní části obrazovky. Mapa se při změně směru otáčí. Tato ikona obsahuje kompas, který zobrazuje směr jízdy.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Klepnutím na tuto ikonu během navádění do cíle zobrazíte přehled trasy.
Přehled trasy je k dispozici během navádění do cíle a zobrazíte ho rozbalením seznamu podrobných navigačních pokynů (přejetím prstem dolů). Když přejetím prstem nahoru sbalíte seznam podrobných navigačních pokynů, mapa se zobrazí ve dříve zvolené orientaci.

Zobrazení mapy

Když je ve voze Model 3 zařazena poloha parkování, na mapě se zobrazí následující ikony, které umožňují přizpůsobit typ informací zobrazených na mapě. Chcete-li k těmto ikonám získat přístup za jízdy, klepněte na libovolné místo na mapě (po několika sekundách zmizí).

Ikona zeměkoule
Satelitní zobrazení (pokud je vozidlo vybaveno připojením Premium).
Ikona semaforu
Dopravní situace (pokud je vozidlo vybaveno připojením Premium).
Ikona kapky s černou tečkou uprostřed
Podrobnosti na mapě (například body zájmu).

Pokud chcete na mapu umístit špendlík, stiskněte požadované umístění a podržte na něm prst. Po umístění špendlíku nebo klepnutí na stávající špendlík se vybrané místo přesune doprostřed mapy a zobrazí se překryvná obrazovka s informacemi o daném místě. V překryvné obrazovce lze spustit navádění do příslušného místa nebo přidat místo na seznam oblíbených cílů či ho ze seznamu odebrat (viz Bydliště, zaměstnání a oblíbené cíle).

Ikona nabíjecích míst

Nabíjecí místa. Zobrazení překryvného okna se seznamem, který uvádí název města a vzdálenost příslušných stanic na mapě. Nabíjecí místa zahrnují nabíječky Tesla Supercharger, nabíjecí místa v cíli, rychlonabíječky třetích stran a veřejné nabíječky, které jste využili v minulosti. Viz Poloha nabíjecích míst. Klepnutím na ikony blesků v překryvném okně se seznamem lze filtrovat nabíjecí stanice podle maximálního výkonu.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
V některých oblastech prodeje jsou při zobrazení nabíjecích stanic na mapě uvedeny také rychlonabíječky třetích stran jako tmavě šedé špendlíky.

Nastavení navigace

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Dostupná nastavení navigace se mohou lišit v závislosti na oblasti a konfiguraci vozidla.
Jakmile zahájíte navádění do cíle, po klepnutí na ikonu ... se zobrazí ikona nastavení navigace.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Přístup k nastavení navigace lze rovněž získat klepnutím na Ovládací prvky > Navigace.

Klepnutím na ikonu nastavení navigace upravíte navigační systém podle svých požadavků (dostupná nastavení se liší v závislosti na oblasti prodeje a konfiguraci vozidla):

 • Asistent navigace: Předčítání navigačních pokynů zapnete klepnutím na možnost Hlas.
 • Klepnutím na tlačítko - nebo + lze snížit či zvýšit hlasitost hlasových navigačních pokynů. Snížením hlasitosti zcela vlevo nebo klepnutím na ikonu reproduktoru se pokyny ztlumí. Ztlumení/zrušení ztlumení navigačních pokynů lze rovněž provést klepnutím na ikonu reproduktoru. Nastavení hlasitosti platí pouze pro hlasové pokyny navigačního systému. Hlasitost přehrávače médií a telefonu zůstává beze změny.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Hlasitost se může automaticky měnit v závislosti na rychlosti jízdy a nastavení klimatizace.
 • Funkci Automatická navigace zapněte, pokud chcete, aby Model 3 po zahájení jízdy automaticky spustil navádění do cíle. Cíle se předvídají podle obvyklých tras, denní doby nebo údajů v kalendáři (viz Automatická navigace).
 • Pokud potřebujete přidat zastávky u nabíjecích stanic Supercharger, zapněte funkci Plánovač tras (pokud je dostupná ve vaší oblasti prodeje). Přidáním zastávek u nabíjecích stanic Supercharger do navigačních tras minimalizujete dobu strávenou jízdou a nabíjením (viz Plánovač tras).
 • Zapnutím funkce Online navigace povolíte automatickou změnu trasy při hustém provozu a budete v reálném čase dostávat informace o dopravní situaci na trase, pokud je tato funkce ve vaší oblasti k dispozici (viz Online navigace).
 • Pro automatické nastavení trasy mimo cesty vyžadující přepravu trajekty klepněte na Vyhnout se trajektům.
 • Chcete-li automaticky nastavit trasu mimo cesty vyžadující platbu mýtného v případech, kdy je to možné, klepněte na Vyhnout se placeným úsekům.

Navádění do cíle

Pokud chcete spustit navádění do cíle, klepněte na vyhledávací panel v rohu mapy a zadejte cíl, odešlete cíl z telefonu nebo vyslovte hlasový příkaz (viz Hlasové příkazy) za účelem zadání adresy, orientačního bodu, názvu zařízení apod. Po klepnutí na vyhledávací panel můžete také vybírat z následujících typů míst:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Navigaci lze spustit na dálku ze zařízení se systémem IOS® nebo Android™, je však třeba udělit přístup k mobilní aplikaci Tesla a poté na zařízení použít funkci sdílení.

Po nastavení cíle se náhled na dotykové obrazovce oddálí a zobrazí se přehled trasy a podrobné navigační pokyny. V dolní části seznamu navigačních pokynů se zobrazí odhadovaný čas příjezdu, doba jízdy a délka trasy. Poznámky k seznamu podrobných navigačních pokynů:

 • Ikona baterie v seznamu navigačních pokynů indikuje odhadované množství energie po příjezdu do cíle a množství zbývající energie po zpáteční jízdě do vašeho aktuálního místa. Viz Odhad spotřeby energie.
 • Pokud je pro dojezd do cíle zapotřebí dobíjení a je aktivní plánovač tras (je-li ve vaší oblasti prodeje k dispozici), do trasy se automaticky zahrnou zastávky u nabíjecích stanic Supercharger (viz Plánovač tras)
 • Pokud nebudete mít dostatek energie pro dojezd do cíle a na trase není dobíjecí stanice Supercharger, zobrazí se upozornění, že pro dojezd do cíle je nutné dobití.
 • U každého odbočení je uvedena vzdálenost dělící vůz od příslušné odbočky.
 • K zobrazení spodní části seznamu může být nutné posunout seznam směrem nahoru.
 • Klepnutím na horní část seznamu seznam minimalizujete.

Mapa během navádění sleduje vaši polohu a zobrazuje aktuální část trasy. Potažením prstem dolů nebo klepnutím na ikonu přehledu trasy lze kdykoli zobrazit celou trasu a rozbalit seznam podrobných navigačních pokynů.

Navádění zastavíte klepnutím na Zrušit v dolním rohu pod seznamem podrobných navigačních pokynů.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
I v případě, kdy není k dispozici datové připojení, palubní mapa stále umožňuje navádění do libovolného cíle, je však nutné zadat přesnou a úplnou adresu.
Pokud je zapnutá funkce Autopilot podle navigace (pokud je k dispozici ve vaší oblasti prodeje), můžete ji pro danou trasu zapnout klepnutím na možnost Autopilot podle navigace v seznamu podrobných navigačních pokynů (když je funkce aktivní, ikona svítí modře). Autopilot podle navigace je funkce plně autonomního řízení (betaverze), která na trase automaticky mění jízdní pruhy a navádí Model 3 na silnicích se značením nájezdů a sjezdů (např. na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla). Podrobnosti jsou uvedeny v části Autopilot podle navigace.

Výběr alternativní trasy

Tato funkce nemusí být ve vašem voze dostupná v závislosti na konfiguraci vozidla nebo oblasti prodeje. Váš vůz musí být vybaven připojením Premium.

Po zadání cíle s jednou zastávkou se na mapě zobrazí až tři alternativní trasy. To vám u jednotlivých tras umožní snadno porovnat celkovou dobu jízdy a dopravní informace. Pokud do vypršení časového limitu nevyberete upřednostňovanou trasu, automaticky se vybere nejrychlejší trasa.

Přidávání zastávek do trasy

Po zadání cíle můžete přidávat či odebírat zastávky nebo měnit jejich pořadí a upravit tak trasu. Klepnutím na tři tečky v dolní části seznamu podrobných navigačních pokynů zobrazíte možnosti úpravy trasy.

Ikona kapky se znaménkem plus
Možnost Přidat zastávku umožňuje vyhledat cíl a přidat zastávku, bydliště či poslední nebo oblíbený cíl. Zastávku lze přidat také klepnutím na libovolný špendlík na mapě a výběrem možnosti Přidat v překryvném okně.
Ikona tužky
Možnost Upravit zastávku umožňuje vytvořit komplexní trasu přidáním nebo odebráním zastávek na trase. Klepnutím na symbol rovnítka a přetažením zastávek lze změnit jejich pořadí na trase.

Ke změně trasy můžete použít také mobilní aplikaci (pokud je ve vaší oblasti k dispozici). V mobilní aplikaci Tesla přejděte do nabídky Místa > Navigovat a zadejte cíl. Klepnutím na Upravit jízdu > Přidat zastávku můžete upravit trasu a poté klepnutím na Odeslat do vozidla sdílet jízdu s vozidlem.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Vyžaduje mobilní aplikaci Tesla verze 4.27.5 nebo novější.

Automatická navigace

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Automatická navigace nemusí být k dispozici ve všech oblastech prodeje a u všech konfigurací vozidla.

Automatická navigace může navrhnout předpokládaný cíl, jakmile nastoupíte do vozu. Pokud je kalendář vašeho telefonu synchronizován s vozem Model 3 a obsahuje událost, která se má uskutečnit do dvou hodin po nastoupení do vozu, automatická navigace navrhne místo události (za předpokladu, že má platnou adresu).

Pokud jste doma a řídíte vozidlo v pracovní den (pondělí až pátek) v čase mezi 5:00 a 11:00, automatická navigace vás může automaticky navigovat na určenou adresu do práce (viz Bydliště, zaměstnání a oblíbené cíle). Podobně, pokud jste v pracovní dny v práci, automatická navigace vás v čase mezi 15:00 až 23:00 může automaticky navigovat na určenou adresu domů.

Chcete-li zapnout automatickou navigaci, klepněte na Ovládací prvky > Navigace > Automatická navigace. Kalendář telefonu musí být správně synchronizován s vozidlem Model 3 a událost musí obsahovat přesnou, platnou adresu (viz Telefon, kalendář a webové konference).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Navigační pokyny, které zadáte ručně nebo odešlete do vozu Model 3, zruší trasy navrhované automatickou navigací.

Štěstí a Hlad

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Funkce nemusí být k dispozici ve všech oblastech prodeje a u všech konfigurací vozidla.

Kromě navigace do vybraného cíle vám Model 3 může navrhnout místa v okolí podle toho, zda zvolíte možnost Hlad nebo Štěstí. Na vyhledávacím panelu navigace klepněte na Hlad nebo Štěstí. Hlad navrhuje seznam oblíbených restaurací, zatímco Štěstí navrhuje seznam oblíbených cílů (například muzea a zábavní parky). Jakmile objevíte zajímavé místo, klepnutím na Navigovat spustíte navádění k tomuto místu.

Tato funkce vyžaduje nejnovější verzi navigačních map. Chcete-li aktualizaci stáhnout, připojte Model 3 k Wi-Fi a klepnutím na Ovládací prvky > Software zkontrolujte, zda je aktualizace k dispozici (viz Aktualizace map).

Bydliště, zaměstnání a oblíbené cíle

Pokud do některého cíle jezdíte často, můžete ho přidat k oblíbeným cílům, abyste nemuseli opakovaně zadávat jeho název nebo adresu. Po přidání cíle do oblíbených položek lze snadno spustit navádění k cíli klepnutím na vyhledávací panel navigace, poté na možnost Oblíbené a výběrem příslušné položky ze seznamu oblíbených cílů.

Chcete-li položku přidat do seznamu oblíbených cílů, klepněte na příslušný špendlík na mapě a poté v zobrazené překryvné obrazovce klepněte na ikonu hvězdy. Zadejte název (nebo v poli ponechte výchozí název) a poté klepněte na Přidat do oblíbených. Symbol hvězdy se zbarví a položka se přidá do seznamu oblíbených cílů.

Poslední nebo oblíbený cíl odstraníte klepnutím na příslušnou položku v seznamu a jejím krátkým podržením, dokud se nezobrazí symbol X. Cíl poté ze seznamu odstraníte klepnutím na symbol X.

Pod vyhledávacím panelem navigace se zobrazují také možnosti Domů a Práce. Klepnutím nastavíte adresu na příslušné místo. Po zadání adresy klepněte na Uložit jako adresu domů nebo Uložit jako adresu pracoviště. Kdykoli budete následně chtít spustit navádění domů nebo do práce, stačí klepnout na příslušnou ikonu.

Chcete-li změnit nebo smazat některou z adres, stiskněte a podržte příslušnou ikonu Domů nebo Práce. V překryvném okně budete moci zadat novou adresu a vybrat možnost Uložit jako adresu domů nebo Uložit jako adresu pracoviště. Po uložení místa bydliště a zaměstnání může Model 3 ráno zobrazit výzvu k navádění do práce a večer k navádění domů a oznámit vám odhad toho, jak dlouho bude trvat jízda při aktuálním stavu dopravy. Viz Automatická navigace. Chcete-li uloženou adresu zcela odstranit, klepněte na Vymazat adresu domů nebo Vymazat adresu pracoviště. Podle způsobů použití může Model 3 zobrazit výzvu k uložení místa jako bydliště nebo zaměstnání.

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme v případě prodeje vozu, převodu vlastnictví nebo sdílení vozu Model 3 s jinými řidiči odstranit adresu bydliště i zaměstnání. Položky lze odstranit jednotlivě nebo obnovit výrobní nastavení a vymazat veškerá osobní data (klepnutím na Ovládací prvky > Servis > Obnovit tovární nastavení).

Poloha nabíjecích míst

Nabíjecí místa na mapě zobrazíte klepnutím na vyhledávací panel mapy a následným klepnutím na Nabíjení. Nabíjecí místa jsou uvedena v seznamu (nejbližší nabíjecí místo je v seznamu uvedeno jako první) a označena na mapě příslušným špendlíkem. Klepnutím na špendlík zobrazíte další informace, spustíte navádění ke stanici nebo stanici označíte jako oblíbený cíl.

Klepnutím na ikony blesku nastavíte typy nabíjecích míst, která chcete zahrnout do mapy (ve výchozím nastavení se na mapě zobrazují pouze nabíjecí stanice Supercharger):

Jeden blesk
Klepnutím přidejte stanice s nízkým výkonem do 70 kW, např. nabíjecí místa v cíli.
Tři blesky
Klepnutím přidejte stanice s vysokým výkonem nad 70 kW.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Nabíjecí stanice Supercharger CCS se na mapě zobrazují pouze v případě, že je vozidlo vybaveno systémem nabíjení CCS. Po klepnutí na špendlík nabíjecí stanice Supercharger se v překryvném okně zobrazí informace, zda je k nabíjení vozidla nutný adaptér CCS.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
V některých oblastech prodeje jsou při zobrazení všech nabíjecích stanic uvedeny také rychlonabíječky třetích stran jako tmavě šedé špendlíky.

Vzhled špendlíku nabíjecí stanice signalizuje předpokládaný stav daného místa. Klepnutím na špendlík zobrazíte podrobnosti.

Nabíjecí stanice Supercharger je v provozu a číslo uvedené u špendlíku označuje předpokládaný počet dostupných nabíjecích míst při příjezdu ke stanici.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Nabíjecí stanice Supercharger na vaší aktuální navigační trase jsou zbarvené černě (nebo bíle, pokud je dotyková obrazovka v nočním režimu).
Nabíjecí stanice Supercharger očekává vysoké vytížení. Před nabíjením může být nutné čekat.
Nabíjecí stanice Supercharger může mít omezenou kapacitu.
Nabíjecí stanice Supercharger může být uzavřená.
Pro nabíjecí stanici Supercharger nejsou k dispozici žádné údaje, ale měla by být v provozu.
Místo je buď nabíjecí místo v cíli, rychlonabíječka třetích stran nebo veřejná nabíjecí stanice, které jste využili v minulosti. Klepnutím zobrazíte další informace, například omezení použití a dostupný nabíjecí proud.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Když se zobrazení mapy oddálí a v oblasti je k dispozici více než jedno nabíjecí místo v cíli, špendlík je kulatý a zobrazuje počet stanic. Klepnutím na špendlík zobrazení přiblížíte. Poté lze klepnutím na jednotlivé špendlíky zobrazit podrobnosti o konkrétním místě.

Po klepnutí na špendlík nabíjecího místa se zobrazí překryvné okno, ve kterém můžete:

 • Určit jeho umístění a přibližnou vzdálenost od vaší aktuální polohy.
 • Zjistit občanskou vybavenost v okolí nabíjecího místa, včetně toalet, restaurací, ubytování, nákupních možností a sítí Wi-Fi. Klepnutím na ikonu vybavení v překryvném okně nabíjecí stanice Supercharger vyhledáte související občanskou vybavenost v jejím okolí.
 • Klepnutím na ikonu šipky zahájíte navádění k danému nabíjecímu místu.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Při navádění k nabíjecí stanici Supercharger (nebo v některých regionech k rychlonabíjecí stanici třetí strany) připraví Model 3 akumulátor na nabíjení. Tím zajistí příjezd s optimální teplotou akumulátoru a zkracuje tak dobu potřebnou k nabíjení. Za určitých okolností (například za chladného počasí) je běžné, že motory a jejich součásti vydávají hluk při generování tepla potřebného k zahřátí akumulátoru (viz Nabíjení).
 • Prohlédněte si typické vytížení nabíjecí stanice Supercharger v různých denních dobách a příslušné poplatky za nabíjení a za parkování bez nabíjení (viz Poplatky za nabíjení u stanic Supercharger).

Odhad spotřeby energie

Při navádění do cíle pomáhá Model 3 předvídat nutnost nabití výpočtem množství energie zbývající po dosažení vašeho cíle. Během navádění se tento výpočet zobrazí na mapě vedle ikony baterie na seznamu podrobných navigačních pokynů (viz Navádění do cíle). Pokud je seznam podrobných navigačních pokynů sbalený, rozbalíte ho klepnutím na jeho horní část.

Výpočet předpokládaného množství spotřebované energie je odhad založený na stylu jízdy (předpokládané rychlosti atd.) a vlivech okolního prostředí (změnách nadmořské výšky, rychlosti a směru větru, okolní teplotě a předpokládaných teplotách, hustotě a vlhkosti vzduchu atd.). Model 3 během jízdy nepřetržitě sleduje a ukládá údaje o spotřebě energie a přesnost se tak postupem času zlepšuje. Model 3 odhaduje spotřebu energie na základě stylu jízdy s daným vozidlem. Pokud například po určitou dobu řídíte agresivně, při budoucích odhadech dojezdu se bude předpokládat vyšší spotřeba energie. Některé faktory přispívající k odhadu spotřeby energie (například předpokládané teploty a rychlost větru) jsou k dispozici pouze v případě, že je Model 3 připojen k internetu.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud si koupíte ojeté vozidlo Tesla, doporučujeme obnovit tovární nastavení (Ovládací prvky > Servis > Obnovit tovární nastavení), aby byl odhad spotřeby energie co nejpřesnější.

Model 3 nepřetržitě sleduje spotřebu energie na dané trase a aktualizuje odhad zbývajícího množství energie na konci trasy. Překryvné okno s výstrahou se zobrazí v seznamu podrobných navigačních pokynů v následujících situacích:

 • Žlutá výstraha se zobrazí v případě, že k dosažení cíle zbývá velmi málo energie a pro zajištění úspory energie je nutné jet pomalu. Tipy pro úsporu energie naleznete v části Dosažení maximálního dojezdu.
 • Červená výstraha se zobrazí v případě, kdy je vozidlo nutné nabít, pokud chcete dosáhnout daného cíle.

Pokud chcete zjistit, zda máte dostatek energie pro zpáteční jízdu, klepnutím na ikonu baterie v seznamu podrobných navigačních pokynů zobrazíte vypočtený odhad spotřeby energie pro jízdu zpět.

Online navigace

Model 3 zjišťuje v reálném čase stav dopravy a automaticky upravuje odhadovanou dobu jízdy a čas příjezdu. V situacích, kdy stav dopravy může vést k pozdějšímu příjezdu a kdy je dostupná alternativní trasa, navigační systém může přepočítat trasu do cíle. Rovněž lze stanovit minimální úsporu času v minutách, které je třeba dosáhnout pro schválení přepočítané trasy. Tuto funkci zapnete nebo vypnete klepnutím na Ovládací prvky > Navigace > Online navigace.

Když je zapnutá funkce Online navigace, podél navigačních tras se v reálném čase zobrazují ikony zjištěné dopravní situace, pokud je tato funkce ve vaší oblasti k dispozici (vyžaduje připojení Premium).
Ikona rychlostního radaru
Zobrazí se tehdy, když je zjištěn rychlostní radar.

Plánovač tras

Plánovač tras (pokud je ve vaší oblasti k dispozici) umožňuje jezdit na delší vzdálenosti zcela bez obav. Pokud je pro dosažení cíle nutné nabití vozu na trase, plánovač tras zvolí možnost s dostupnými nabíjecími stanicemi Supercharger. Plánovač tras vybírá trasu a uvádí dobu nabíjení s cílem minimalizovat čas strávený jízdou a nabíjením. Plánovač tras zapnete klepnutím na ikonu nastavení mapy (viz Nastavení navigace) a poté na možnost Plánovač tras.

Pokud je plánovač tras aktivní a k dosažení cíle je nutné nabíjení, podrobné navigační pokyny zahrnou zastávky u nabíjecích stanic Supercharger, doporučenou dobu nabíjení u jednotlivých stanic a odhad množství zbývající energie při příjezdu k nabíjecí stanici Supercharger.

Chcete-li odstranit zastávky u nabíjecích stanic Supercharger a zobrazit pouze pokyny, klepněte na Odebrat všechny zastávky na dobíjení ve spodní části podrobných navigačních pokynů. Pokud odstraníte zastávky u nabíjecích stanic Supercharger, v seznamu podrobných pokynů se může zobrazit upozornění, že k dosažení cíle je nutné nabíjení. Pokud chcete do seznamu podrobných navigačních pokynů znovu přidat zastávky u nabíjecích stanic Supercharger, klepněte na Přidat zastávky na dobíjení.

Během nabíjení u stanice Supercharger se zobrazí obrazovka nabíjení se zbývajícím časem nabíjení, který je zapotřebí k dojezdu k další nabíjecí stanici Supercharger nebo do cíle (pokud není nutné další nabíjení). Pokud nabíjení trvá kratší nebo delší dobu, doba nabíjení u následujících stanic Supercharger se příslušným způsobem upraví. Zbývající čas potřebný k nabíjení můžete sledovat také v mobilní aplikaci.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Při navádění k nabíjecí stanici Supercharger nebo v některých oblastech k rychlonabíjecí stanici třetí strany pomocí plánovače tras může Model 3 vyhradit určité množství energie k zahřátí akumulátoru, aby měl akumulátor při příjezdu k nabíjecí stanici Supercharger nebo k rychlonabíjecí stanici třetí strany optimální teplotu. Tím se zkrátí délka nabíjení (viz Nabíjení).

Pokud plánovač tras odhadne, že nebude k dispozici dostatek energie pro zpáteční jízdu, a na trase nejsou žádné stanice Supercharger, zobrazí se v horní části podrobných navigačních pokynů upozornění, že k dosažení cíle je nutné nabíjení.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud dojde k výpadku proudu ve stanici Supercharger na trase, plánovač tras zobrazí oznámení a pokusí se navést vůz k jiné stanici Supercharger.

Aktualizace map

Aktualizované mapy se do vozu Model 3 odesílají automaticky prostřednictvím sítě Wi-Fi. Jejich příjem zajistíte pravidelným připojováním vozu Model 3 k síti Wi-Fi (viz Wi-Fi). Na dotykové obrazovce se zobrazí zpráva s informací o instalaci nových map.