Péče o pneumatiky a údržba

Zobrazení tlaku v pneumatikách

Tlak v pneumatikách lze zobrazit na dotykové obrazovce v části s kartami na obrazovce stavu vozidla nebo klepnutím na Ovládací prvky > Servis. Ve vizualizaci vozu Model 3 se zobrazuje tlak v jednotlivých pneumatikách spolu s časem posledního měření tlaku. Na dotykové obrazovce se zobrazuje také doporučený tlak v pneumatikách za studena, takže snadno zjistíte, jak moc je nutné pneumatiky nahustit. Klepnutím na Ovládací prvky > Zobrazení > Tlak v pneumatikách můžete vybrat, zda chcete tlak v pneumatikách zobrazit pomocí jednotek bar nebo psi.

Tlak v pneumatikách lze zobrazit také v mobilní aplikaci Tesla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Než se ve vizualizaci zobrazí hodnoty tlaku v pneumatikách, může být nutné ujet krátkou vzdálenost.

Udržování tlaku v pneumatikách

Udržujte pneumatiky nahuštěné na hodnoty tlaku uvedené na štítku s informacemi o pneumatikách, i pokud se liší od tlaku vyznačeného přímo na pneumatice. Štítek s informacemi o pneumatikách a zatížení je na středním sloupku a je vidět po otevření dveří řidiče.

Pokud táhnete přívěs, nepoužívejte hodnoty tlaku v pneumatikách uvedené na štítku pneumatik. Použijte hodnoty tlaku v pneumatikách uvedené v části věnované tažení (viz Tažení a příslušenství).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud je Model 3 vybaven volitelnými koly nebo pneumatikami Tesla, mohou se některé informace lišit od údajů uvedených na štítcích vozidla.
Štítek na středním sloupku
Žlutá ikona vykřičníku v symbolu kola
Kontrolka tlaku v pneumatikách na dotykové obrazovce upozorňuje, pokud je jedna či více pneumatik podhuštěná nebo přehuštěná.

Kontrolka tlaku v pneumatikách se nevypne bezprostředně po úpravě tlaku v pneumatice. Po nahuštění pneumatiky na doporučený tlak je třeba krátce jet rychlostí vyšší než 25 km/h, aby se aktivoval systém sledování tlaku v pneumatikách (TPMS), který kontrolku tlaku v pneumatikách vypne.

Pokud kontrolka při každém zapnutí napájení vozu Model 3 bliká po dobu jedné minuty, je detekována porucha systému TPMS (viz Porucha systému TPMS).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Při nízkých okolních teplotách klesá tlak v pneumatikách. Pokud se rozsvítí kontrolka systému TPMS, pneumatiky před jízdou nahustěte. Při poklesu venkovní teploty o 6° C klesne tlak v pneumatikách o 1 PSI. Správný tlak v pneumatikách pomáhá chránit pneumatiky při jízdě po nerovném povrchu a optimalizuje dojezdovou vzdálenost.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Podhuštění je nejběžnější příčinou defektu pneumatik a může způsobit přehřátí pneumatiky a následně závažné popraskání, oddělení běhounu nebo prasknutí pneumatiky, které ve většině případů vede ke ztrátě kontroly nad vozidlem a zvyšuje riziko zranění. Podhuštění také zkracuje dojezd vozidla a životnost běhounu pneumatiky.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Tlak kontrolujte ve studených pneumatikách pomocí přesného tlakoměru. K tomu, aby hodnotu tlaku v pneumatice ovlivnilo její zahřátí, stačí ujet pouze 1,6 km. Tlak v pneumatikách může také ovlivnit parkování vozidla na přímém slunci nebo v horkém počasí. Pokud je třeba zkontrolovat zahřáté pneumatiky, očekávejte vyšší tlak. Pokud se snažíte dosáhnout tlaku doporučeného pro studené pneumatiky, nevypouštějte ze zahřátých pneumatik vzduch. Pokud je v horké pneumatice tlak doporučený pro huštění studené pneumatiky nebo nižší, je pneumatika nebezpečně podhuštěná.

Kontrola a nastavení tlaku v pneumatikách

Pneumatiky musí být studené a Model 3 musí nejméně tři hodiny stát. Postupujte podle následujících pokynů:

Žlutá ikona vykřičníku v symbolu kola
 1. Doporučené hodnoty tlaku v pneumatikách jsou uvedeny na štítku s informacemi o pneumatikách, který se nachází na středním sloupku na straně řidiče.
 2. Sejměte čepičku ventilku.
 3. Pevně přitiskněte přesný tlakoměr na ventilek a změřte tlak v pneumatice.
 4. Podle potřeby pneumatiku dohustěte nebo z ní vypusťte vzduch, aby tlak odpovídal doporučené hodnotě.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Vzduch lze vypustit stisknutím kovového dříku ve středu ventilku.
 5. Hodnotu tlaku v pneumatice znovu zkontrolujte přesným tlakoměrem.
 6. Podle potřeby zopakujte kroky 3 a 4, dokud není tlak v pneumatice správný.
 7. Vraťte čepičku ventilku na místo, čímž zabráníte vniknutí nečistot. Pravidelně kontrolujte ventilek z hlediska poškození a netěsnosti.

Kontrola a údržba pneumatik

Pravidelně kontrolujte, zda se na běhounu a bočnicích nevyskytují deformace (vyboulení), cizí předměty, zářezy nebo zda se neprojevuje opotřebení.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
S vozem Model 3 nejezděte, pokud je kterákoli pneumatika poškozená, nadměrně opotřebovaná nebo nahuštěná na nesprávný tlak. Pravidelně kontrolujte pneumatiky z hlediska opotřebení a výskytu zářezů či vyboulení. Rovněž zkontrolujte, zda není obnažená kordová vrstva.

Opotřebení pneumatik

Pro správný výkon pneumatiky je důležitá dostatečná hloubka vzorku. U pneumatik s hloubkou vzorku méně než 3 mm je za mokra pravděpodobnější akvaplaning a pneumatiky by neměly být používány. Pneumatiky s hloubkou vzorku méně než 4 mm nepodávají dobrý výkon ve sněhu a rozbředlém sněmu a v zimě by neměly být používány.

Model 3 je z výroby vybaven pneumatikami s indikátory opotřebení, které jsou součástí vzorku. Jakmile je vzorek opotřebován na 3 mm, začnou být indikátory vidět na povrchu vzorku. Projevují se jako souvislý pás gumy v celé šířce pneumatiky. Pro optimální výkon a bezpečnost doporučuje společnost Tesla výměnu pneumatik předtím, než jsou viditelné indikátory opotřebení.

Chcete-li zlepšit jízdní vlastnosti vozu a minimalizovat riziko vzniku aquaplaningu za mokra, namontujte pneumatiky s hlubším vzorkem na zadní nápravu.

Vzájemná záměna pneumatik, vyvážení a geometrie kol

Společnost Tesla doporučuje vzájemně zaměňovat pneumatiky každých 10 000 km nebo pokud se hloubka vzorku liší o 1,5 mm nebo více, podle toho, co nastane dříve.

Střídání pneumatik je důležitou součástí údržby pneumatik. Pomáhá zajistit rovnoměrné opotřebení vzorku, což zlepšuje celkovou kvalitu pneumatiky, snižuje hluk od vozovky a maximalizuje životnost pneumatiky.

Nevyvážená kola (která se někdy projevují vibracemi přenášenými do volant) ovlivňují jízdní vlastnosti vozidla a životnost pneumatik. Nevyvážená kola může způsobit pouhé pravidelné používání vozu. Z tohoto důvodu je nutné kola nechat podle potřeby vyvážit.

Pokud je opotřebení pneumatik nepravidelné (pouze jedna strana pneumatiky) nebo nadměrné, zkontrolujte geometrii kol. Pokud je nutné provést servis pneumatik, například jejich záměnu nebo výměnu, v zájmu zlepšení jízdních vlastností resetujte konfiguraci pneumatik (viz Konfigurace pneumatik).

Defekt pneumatik

Defekt vede ke ztrátě tlaku v pneumatice, proto je důležité pravidelně kontrolovat tlak v pneumatikách. Pneumatiky s defektem co nejdříve trvale opravte nebo vyměňte.

Bezdušové pneumatiky nemusí při proražení ztrácet tlak v případě, že v nich předmět zůstane zaklíněn. Pokud však při jízdě cítíte náhlé vibrace nebo snížení kvality jízdy nebo máte podezření, že je pneumatika poškozená, neprodleně snižte rychlost. Jeďte pomalu, vyhněte se prudkému brzdění a změnám směru a vozidlo zastavte, jakmile je to bezpečné. Zařiďte převoz vozu Model 3 do servisního centra Tesla nebo blízkého pneuservisu.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
V některých případech lze dočasně opravit malé defekty pneumatik (menší než 6 mm) pomocí volitelné sady na opravu pneumatik, která je k dostání u společnosti Tesla. Umožní to pomalou jízdu vozem Model 3 do servisu Tesla nebo blízkého pneuservisu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
S proraženou neopravenou pneumatikou nejezděte ani v případě, že defekt nezpůsobil ztrátu tlaku v pneumatice. Proražená pneumatika může kdykoli ztratit tlak.

Zploštění pneumatik

Pokud Model 3 dlouho stojí, může dojít ke zploštění pneumatik. Při jízdě vozem Model 3 může zploštění způsobovat vibrace, které postupně odezní s tím, jak se pneumatiky zahřívají a získávají původní tvar.

Chcete-li zabránit zploštění pneumatik při odstavení vozu, nahustěte pneumatiky na maximální tlak uvedený na boku pneumatiky. Před jízdou pak vypusťte vzduch a nastavte tlak v pneumatice na doporučenou hodnotu.

Prodloužení životnosti pneumatik

Chcete-li prodloužit životnost pneumatik, udržujte doporučený tlak, dodržujte omezení rychlosti a doporučené rychlosti a vyhněte se následujícím situacím:

 • Prudké rozjezdy nebo zrychlování.
 • Prudké zatáčení a brzdění.
 • Výmoly a předměty na silnici.
 • Nárazy na obrubník při parkování.
 • Znečištění pneumatik kapalinami, které je mohou poškodit.

Výměna pneumatik a kol

Pneumatiky časem degradují v důsledku vlivu ultrafialového záření, extrémních teplot, vysokého zatížení a stavu okolního prostředí. Doporučujeme pneumatiky měnit vždy po šesti letech nebo podle potřeby dříve, i když hloubka vzorku splňuje limit.

Jakmile dojde k opotřebení pneumatik, vyměňte všechny čtyři najednou. Vyberte pneumatiky schválené společností Tesla, které jsou navrženy konkrétně pro vaše vozidlo. Většina pneumatik schválených společností Tesla je označena specifikací Tx (např. T0, T1, T2). Pneumatiky schválené společností Tesla jsou navrženy tak, aby snižovaly hluk od vozovky a poskytovaly optimální ovladatelnost, jízdní vlastnosti a dojezd.

Když je třeba pneumatiky vyměnit dříve, například kvůli defektu, doporučujeme vyměnit obě pneumatiky na nápravě, pokud je rozdíl hloubky vzorku stávající a nové pneumatiky větší než 1,5 mm. Při výměně pneumatik je důležité dodržet značku a model starších pneumatik. Pokud mají všechny čtyři pneumatiky stejný rozměr, nový pár pneumatik umístěte vždy na zadní nápravu. Po výměně pneumatiky nechte kolo vždy vyvážit. Další doporučení získáte od profesionálních prodejců pneumatik a pneuservisů. Po výměně nebo instalaci jiných pneumatik resetujte konfiguraci pneumatik (viz Konfigurace pneumatik). Tím se resetují nastavení uložená v paměti a zlepší se jízdní vlastnosti vozu s novými pneumatikami. Po výměně nebo opravě pneumatiky může trvat až 24 hodin, než lubrikant pro montáž pneumatik úplně zaschne a pneumatika zcela přilne k ráfku. Během této doby se vyvarujte prudkému zrychlování, aby nedošlo k posunutí pneumatiky na ráfku.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Bez ohledu na počet vyměňovaných pneumatik je doporučeno vyměnit celou sadu pneumatik, aby byl zajištěn optimální výkon.

Pokud jsou použity jiné než uvedené pneumatiky, zkontrolujte, zda se označení zatížení a rychlosti na pneumatice (viz Vysvětlivky k označení pneumatik) rovná nebo je vyšší než hodnoty původních pneumatik.

Specifikace originálních kol a pneumatik nainstalovaných na voze Model 3jsou uvedeny v části Kola a pneumatiky.

Po výměně kola je třeba resetovat snímače TPMS (systému sledování tlaku v pneumatikách), aby poskytovaly přesná upozornění v případě podhuštění nebo přehuštění pneumatik (viz Automatické resetování snímačů TPMS).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Při instalaci zimních pneumatik ze směsi a se vzorkem zajišťujícími agresivní výkon může být dočasně snížen výkon regenerativního brzdění. Vaše vozidlo je však navrženo tak, aby se stále samo znovu kalibrovalo, a po výměně pneumatik a několika zrychleních v přímém směru ve středních otáčkách se postupně obnoví běžný výkon regenerativního brzdění. U většiny vozidel k tomu dojde po krátké běžné jízdě, ale řidiči, kteří normálně zrychlují pouze zlehka, mohou být nuceni během opakované kalibrace zrychlovat prudčeji. Výběr zimních pneumatik a urychlení tohoto procesu provedete klepnutím na Servis > Kola a pneumatiky > Pneumatiky.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
V zájmu vlastní bezpečnosti používejte pouze pneumatiky a kola odpovídající původním specifikacím. Pneumatiky neodpovídající původním specifikacím mohou negativně ovlivnit funkci systému TPMS.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Nikdy nepřekračujte rychlostní index pneumatik. Rychlostní index je uveden na boku pneumatiky (viz Vysvětlivky k označení pneumatik).

Asymetrické pneumatiky

Některé vozy Model 3 jsou vybaveny asymetrickými pneumatikami a při montáži na kolo je třeba zajistit, aby ven směřovala správná strana. Vnější strana pneumatiky je označena slovem OUTSIDE. Při instalaci nových pneumatik zkontrolujte, zda jsou na kolech správně nasazeny.

Šipka ukazující na slovo „Outside“ na boku pneumatiky
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Pokud pneumatiky nejsou na kolech nasazeny správně, výrazně se zhoršuje jízdní stabilita.

Sejmutí a nasazení aerodynamických krytů

Pokud je Model 3 vybaven aerodynamickými kryty, je nutné je za účelem přístupu k maticím kol sejmout.

Postup sejmutí aerodynamického krytu:

 1. Pevně uchopte aerodynamický kryt oběma rukama.
 2. Uvolněte upevňovací spony přitažením aerodynamického krytu směrem k sobě.
  Aerodynamický kryt se šipkou směřující od pneumatiky

Postup nasazení aerodynamického krytu:

 1. Nastavte vybrání v aerodynamickém krytu proti ventilku.
 2. Silným zatlačením na střed krytu jej zajistěte a poté silně zatlačte na každý paprsek po obvodu krytu. Možná bude nutné přidržet opačnou stranu krytu, dokud nebudou všechny paprsky zajištěny.
 3. Pevně zatlačte na střed krytu rukama, abyste se ujistili, že je zajištěn (do krytu ale nebouchejte).
 4. Nakonec se krátkým zatažením za každý paprsek ujistěte, že pevně drží na místě.
Logo Tesla „T“ na aerodynamickém krytu zarovnané s ventilkem pneumatiky a šipka směřující od krytu k pneumatice
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Před jízdou zkontrolujte, zda je aerodynamický kryt dobře nasazen, aby během jízdy neodpadl.

Demontáž a instalace krytů matic kol

Pokud je Model 3 vybaven kryty matic kol, je nutné je za účelem přístupu k maticím kol sejmout.

Demontáž krytu matice kola:

 1. Pokud je nástroj na kryty matic kol součástí výbavy (u některých vozidel ho najdete v odkládací přihrádce nebo můžete použít malý inbusový klíč), zasuňte jeho zahnutou část do otvoru v základně loga Tesla „T“.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Nástroj na kryty matic kol lze zakoupit také v obchodech s autodíly nebo u online prodejců.
  Šipka směřující od nástroje na matice kol k otvoru na krytu matice kol
 2. Pohybujte nástrojem, aby byl zcela zasunutý do krytu matice kola.
 3. Otočte nástrojem, aby se zahnutá část dotýkala středu krytu matice kola.
 4. Silně táhněte za nástroj směrem od kola, dokud se kryt matice kola neuvolní.
  Zatažení za nástroj na matice kol směrem ven za účelem vytažení krytu matice kol

Montáž krytu matice kola:

 1. Umístěte kryt matice kola do správné polohy.
 2. Silně zatlačte na kryt matice kola, dokud zcela nezaklapne na místo.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  POZOR
  Před jízdou zkontrolujte, zda je kryt matic kol dobře nasazen, aby během jízdy neodpadl.

Konfigurace kol

Po instalaci nových kol nebo výměně za jiný rozměr aktualizujte konfiguraci kol vozu klepnutím na Ovládací prvky > Servis > Kola a pneumatiky > Kola. To umožní vozu Model 3 zjistit konfiguraci nových kol a poskytovat přesnější aktualizace stavu vašeho vozu. Z rozevírací nabídky vyberte kolo, které nejlépe odpovídá novým kolům, která chcete nainstalovat na svůj Model 3. Volba nových kol v konfiguraci kol také změní kola, která se zobrazují na avataru vašeho vozidla na dotykové obrazovce.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Změna konfigurace kol vozidla může mít vliv na odhad dojezdu, úrovně výstrahy tlaku v pneumatikách a vzhled vozu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Při instalaci nebo výměně kol používejte pouze kola schválená společností Tesla. Používání kol jiných než schválených společností Tesla může mít za následek závažné poškození. Společnost Tesla neodpovídá za žádné poškození způsobené koly neschválenými společností Tesla.

Konfigurace pneumatik

Pokud chcete zobrazit ujetou vzdálenost od poslední záměny nebo výměny pneumatik, klepněte na Ovládací prvky > Servis a zkontrolujte položku Poslední servis pneumatik. Po záměně nebo výměně pneumatik vozu Model 3 aktualizujte konfiguraci pneumatik na stejné obrazovce klepnutím na Resetovat nebo klepnutím na Kola a pneumatiky > Pneumatiky. Tak lze resetovat nastavení pneumatik uložené v paměti a zlepšit jízdní vlastnosti vozu. Zároveň tím vymažete a resetujete upozornění na opotřebení běhounu pneumatik vozu do najetí (10 000 km) a znovu se detekuje malá hloubka vzorku.

Zkontrolujte, zda je váš vůz vybaven zimními pneumatikami. Zimní pneumatiky je možné identifikovat podle symbolu hor a sněhové vločky na boku pneumatiky. Více informací je uvedeno v části Zimní pneumatiky.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Změna konfigurace pneumatik může dočasně ovlivnit akceleraci a úroveň regenerativního brzdění a měla by být provedena pouze po záměně nebo výměně pneumatik.

Sledování tlaku v pneumatikách

Všechny pneumatiky je třeba každý měsíc zkontrolovat. Musí být studené a nahuštěné na doporučené hodnoty tlaku uvedené na štítku s informacemi o pneumatikách na sloupku dveří na straně řidiče (viz Udržování tlaku v pneumatikách). Pokud je vozidlo vybaveno pneumatikami jiných rozměrů, než které jsou uvedeny na štítku vozidla nebo štítku s informacemi o huštění pneumatik, zjistěte správný tlak huštění pro tyto pneumatiky.

Vozidlo bylo vybaveno bezpečnostní funkcí, systémem TPMS, který zobrazuje tlak v pneumatikách (upozornění na tlak v pneumatikách) na dotykové obrazovce v případě, že je některá z pneumatik výrazně podhuštěná nebo přehuštěná. Pokud se rozsvítí výstražná kontrolka tlaku v pneumatikách na dotykové obrazovce, co nejdříve zastavte, zkontrolujte pneumatiky a nahustěte je na správný tlak (viz Udržování tlaku v pneumatikách). Jízda na výrazně podhuštěných pneumatikách způsobuje jejich přehřátí a může vést k defektu. Podhuštění rovněž zkracuje dojezdovou vzdálenost a životnost běhounu a může ovlivnit jízdní vlastnosti vozidla i jeho schopnost zastavit.

Žlutá ikona vykřičníku v symbolu kola
Pokud Model 3 zjistí poruchu systému TPMS, pak kontrolka bliká po dobu jedné minuty při každém zapnutí napájení vozu Model 3.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Funkci systému TPMS může negativně ovlivnit instalace příslušenství, které nebylo schváleno společností Tesla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Systém TPMS nenahrazuje správnou údržbu pneumatik zahrnující manuální kontrolu tlaku v pneumatikách či pravidelné kontroly stavu pneumatik. Řidič odpovídá za udržování správného tlaku v pneumatikách, i když podhuštění nebo přehuštění nedosáhlo úrovně nutné ke spuštění upozornění systémem TPMS na dotykové obrazovce.

Automatické resetování snímačů TPMS

Po výměně jednoho nebo více kol (nikoli však po výměně pneumatiky) se snímače TPMS resetují, aby byla zajištěna přesnost upozornění na tlak v pneumatikách. Snímače TPMS se při jízdě rychlostí vyšší než 25 km/h automaticky resetují do 10 minut.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Pokud je Model 3 vybaven neoriginálními pneumatikami, jejichž rozměry se liší od rozměrů uvedených na štítku s informacemi o pneumatikách a zatížení (viz Nosnost vozidla), je odpovědností řidiče nastavit správný tlak v pneumatikách. Pokud nejsou pneumatiky nahuštěny na správný tlak, nejezděte po veřejných komunikacích.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Nespoléhejte se, že snímače TPMS správně určí tlak a aktivují výstrahy. Udržování správného tlaku v pneumatikách je odpovědností řidiče (viz Udržování tlaku v pneumatikách). Přehuštěné a podhuštěné pneumatiky mohou způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem nebo poškození pneumatik, při kterém hrozí vážné zranění.

Výměna snímače pneumatiky

Pokud se často zobrazuje kontrolka upozornění na tlak v pneumatikách, naplánujte si pomocí mobilní aplikace návštěvu servisu, která určí, zda je třeba snímač pneumatiky vyměnit. Pokud opravy nebo výměnu pneumatik provádí jiné zařízení než servisní centrum Tesla, nemusí snímač pneumatiky fungovat, dokud společnost Tesla neprovede jeho nastavení.

Porucha systému TPMS

Model 3 je rovněž vybaven kontrolkou poruchy systému TPMS, která signalizuje, že systém nepracuje správně.

Žlutá ikona vykřičníku v symbolu kola
Kontrolka poruchy systému TPMS je kombinovaná s kontrolkou tlaku v pneumatikách. Pokud systém detekuje poruchu, kontrolka bliká přibližně jednu minutu a poté zůstane svítit trvale. Tato sekvence se opakuje při každém následujícím nastartování vozidla, dokud existuje porucha. Pokud je zapnutá kontrolka poruchy systému TPMS, systém nemusí být schopen správně určit nebo signalizovat podhuštěné nebo přehuštěné pneumatiky.

Poruchy systému TPMS mohou nastat z mnoha důvodů, např. po montáži náhradních nebo jiných pneumatik či kol, které brání správné funkci. Vždy zkontrolujte kontrolku poruchy systému TPMS po výměně jedné či více pneumatik nebo kol na vozidle a zkontrolujte, zda výměna pneumatiky nebo kola umožňuje i nadále správnou funkci systému TPMS.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud byla pneumatika vyměněna nebo opravena pomocí jiného prostředku na utěsnění pneumatik, než který je dostupný u společnosti Tesla, a je detekován nízký tlak v pneumatice, je možné, že byl poškozen snímač pneumatiky.

Sezónní typy pneumatiky

Porozumění typu pneumatik

Typ originálních pneumatik, kterými je váš vůz vybaven, závisí na modelu vozu a oblasti prodeje. Je důležité znát schopnosti pneumatik vozidla a vědět, zda jsou vhodné pro jízdu v letním, nebo zimním období, či pro celoroční provoz. Podívejte se na bok pneumatiky, kde zjistíte informace o výkonové charakteristice pneumatiky (viz Vysvětlivky k označení pneumatik).

Letní a celoroční pneumatiky

Letní a celoroční pneumatiky nabízejí maximální výkon na suché a mokré silnici, nejsou však navrženy, aby podávaly dobrý výkon v zimě. Celoroční pneumatiky nabízejí dostatečnou trakci ve většině podmínek v průběhu celého roku, ale na sněhu nebo ledu nemusí poskytovat stejnou úroveň trakce jako zimní pneumatiky. Celoroční pneumatiky lze identifikovat podle nápisu „ALL SEASON“ nebo „M+S“ na boku pneumatiky.

Pro jízdu za nízkých teplot nebo na silnici, na které může být sníh nebo led, doporučuje společnost Tesla používat zimní pneumatiky.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Za nízkých teplot a na sněhu či ledu nezajišťují letní ani celoroční pneumatiky dostatečnou trakci. Výběr a instalace vhodných pneumatik pro zimní podmínky je důležitá k zajištění bezpečnosti a optimálního výkonu vozu Model 3.

Zimní pneumatiky

Ke zvýšení trakce na sněhu a ledu používejte zimní pneumatiky. Při instalaci zimních pneumatik vždy instalujte celou sadu čtyř pneumatik současně. Zimní pneumatiky musí mít na všech čtyřech kolech stejný průměr, konstrukci, vzorek a musí být od stejné značky.

Sněhová vločka v symbolu hory
Zimní pneumatiky lze identifikovat podle symbolu hor a sněhové vločky na boku pneumatiky.

Při jízdě se zimními pneumatikami se může zvýšit hlučnost, zkrátit životnost běhounu a snížit trakce na suché silnici.

Pokud jsou součástí výbavy zimní pneumatiky, přečtěte si informace na výstražném štítku pneumatik na sloupku dveří.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Při instalaci zimních pneumatik ze směsi a se vzorkem zajišťujícími agresivní výkon může být dočasně snížen výkon regenerativního brzdění. Vaše vozidlo je však navrženo tak, aby se po krátké normální jízdě samo znovu kalibrovalo za účelem obnovení běžného výkonu regenerativního brzdění.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud instalujete zimní pneumatiky nebo měníte pneumatiky, resetujte konfiguraci pneumatik v části Ovládací prvky > Servis > Konfigurace kol a pneumatik > Pneumatiky (viz Konfigurace pneumatik). Tím se resetují nastavení uložená v paměti a zlepší se jízdní vlastnosti vozu s novými pneumatikami.

Jízda při nízkých teplotách

Výkon pneumatiky se snižuje za nízkých teplot, snižuje se přilnavost a zvyšuje náchylnost k poškození způsobenými nárazy. Pneumatiky pro vyšší výkon (pro použití v létě) mají při teplotách pod 5 °C nižší trakci a jejich použití na sněhu / ledu se nedoporučuje. Pneumatiky pro vyšší výkon mohou za nízkých teplot dočasně ztvrdnout, což může vést ke zvýšení jejich hlučnosti během několika prvních kilometrů, než se zahřejí.

Používání sněhových řetězů

Společnost Tesla testovala a schválila následující řetězy určené k nasazení na pneumatiky (označované také jako sněhové řetězy) za účelem zvýšení trakce při jízdě ve sněhu. Tyto řetězy lze instalovat pouze na zadní pneumatiky. Schválené sněhové řetězy lze zakoupit u společnosti Tesla.

Rozměr pneumatiky Doporučený řetěz
18" König CG-9 102
19" König CG-9 103
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Pokud je váš Model 3 vybaven aerodynamickými kryty, je nutné kryty před instalací sněhových řetězů sejmout (viz Sejmutí a nasazení aerodynamických krytů). V opačném případě může dojít k poškození, na které se nevztahuje záruka.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Sněhové řetězy nenasazujte na letní pneumatiky, protože by mohlo dojít k jejich poškození.

Při instalaci sněhových řetězů postupujte podle pokynů a upozornění výrobce. Na pneumatiky je instalujte rovnoměrně a co nejtěsněji je to možné.

Při použití sněhových řetězů:

 • Před každým použitím sněhových řetězů zkontrolujte, zda nemají poškozené články a spojovací prvky.
 • Omezte zatížení vozu Model 3 (výrazné zatížení může snížit mezeru mezi pneumatikami a karoserií).
 • Nejezděte s vozidlem, pokud sněhové řetězy nejsou správně instalovány.
 • Jeďte pomalu. Nepřekračujte rychlost 48 km/h.
 • Odstraňte sněhové řetězy ihned, jakmile to podmínky dovolí.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
V některých jurisdikcích jsou sněhové řetězy zakázány. Před instalací sněhových řetězů se seznamte s místními předpisy.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Použití jiných než doporučených sněhových řetězů nebo použití sněhových řetězů na pneumatikách jiných rozměrů může poškodit systém odpružení, karoserii, kola nebo brzdové vedení. Poškození způsobená použitím jiných než doporučených sněhových řetězů nebo nesprávnou instalací řetězů nejsou kryta zárukou.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Nepoužívejte sněhové řetězy na předních pneumatikách.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Nikdy nesnižujte tlak v pneumatikách za účelem snadnějšího nasazení řetězů. Po opětovném zvýšení tlaku mohou být řetězy na pneumatice příliš těsně a způsobit její poškození.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Ověřte, že sněhové řetězy nemohou přijít do kontaktu se součástmi systému odpružení či brzdovým vedením. Pokud slyšíte, že řetězy vydávají neobvyklý zvuk signalizující kontakt s vozem Model 3, ihned zastavte a zjistěte příčinu.