Ovládání klimatizace

Přehled ovládání klimatizace

Ovládání klimatizace je dostupné v dolní části dotykové obrazovky. Ve výchozím nastavení je systém klimatizace v režimu Auto, který udržuje optimální komfort za všech běžných povětrnostních podmínek. Po nastavení teploty v režimu Auto bude systém automaticky regulovat topení, klimatizaci, rozvod vzduchu a otáčky ventilátoru tak, aby v kabině udržel vámi nastavenou teplotu.

Klepnutím na teplotu zobrazenou v dolní části dotykové obrazovky přejdete na hlavní obrazovku klimatizace, kde můžete upravit nastavení klimatizace. Můžete se kdykoli vrátit zpět k režimu Auto klepnutím na možnost Auto. Funkci zapnete nebo vypnete klepnutím na tlačítko napájení na hlavní obrazovce klimatizace. Rychlý přístup k běžným ovládacím prvkům získáte klepnutím na < nebo >, čímž zobrazíte překryvné okno klimatizace.

Zatímco se kabina ohřívá nebo ochlazuje, může se snížit rychlost ventilátoru. Než vůz v kabině nastaví požadovanou teplotu, na dotykové obrazovce se zobrazí text Ohřívání nebo Ochlazování.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Systém klimatizace je napájen vysokonapěťovým akumulátorem. Proto jeho používání po delší dobu zkracuje dojezd.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Osoby, které trpí periferní neuropatií nebo sníženým vnímáním bolesti z důvodu diabetu, věku, neurologického zranění nebo z jiného důvodu, by měly používání systému klimatizace a vyhřívání sedadel věnovat pozornost, aby nedošlo k popálení způsobenému dlouhodobým používáním.

Úprava nastavení klimatizace

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pomocí hlasových příkazů můžete snadno upravit nastavení klimatizace, např. zapnout vyhřívání sedadel nebo změnit teplotu v kabině (viz Hlasové příkazy).
Ikona a umístění prvků ovládání klimatizace
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud chcete získat přístup k vyhřívání sedadel a odmrazování jedním dotykem, můžete tyto ovládací prvky přidat do části Moje aplikace. Viz Přizpůsobení části Moje aplikace.
 1. Klepnutím zapnete nebo vypnete systém klimatizace.
 2. Klepnutím upravíte nastavení klimatizace pro přední část kabiny.
 3. Výběr místa vstupu proudu vzduchu do přední části kabiny (ofukovací otvory v prostoru čelního skla, v úrovni obličeje nebo v prostoru nohou). Lze vybrat jeden nebo více ofukovacích otvorů.
 4. Klepnutím upravíte nastavení klimatizace pro zadní část kabiny. Pokud je zapnuta možnost Auto a je detekován spolujezdec, v zadní části kabiny je udržována nastavená teplota (viz Nastavení předních a zadních ofukovacích otvorů).
 5. Klepnutím na ikonu sedadla na straně řidiče lze nastavit vyhřívání sedadla řidiče. Vyhřívání sedadla má tři úrovně – od stupně 3 (nejvyšší) po stupeň 1 (nejnižší). U ikony sedadla se zobrazí svislé vlnky, které podsvícením červenou barvou (vyhřívání) nebo modrou barvou (chlazení) signalizují příslušnou nastavenou úroveň. Možnost Auto se zobrazuje tehdy, když je systém klimatizace nastaven do režimu Auto, a přední sedadla se ohřívají nebo ochlazují podle teploty v kabině. Pokud chcete získat přístup k vyhřívání sedadel jedním dotykem, můžete funkci přidat na dolní panel dotykové obrazovky (viz Přizpůsobení části Moje aplikace).
 6. Klepnutím můžete ovládat vyhřívaný volant (pokud je součástí výbavy). U ikony se zobrazí červené svislé vlnky, které signalizují příslušnou nastavenou úroveň. Pokud je vybráno nastavení Auto, vyhřívání volantu se aktivuje podle potřeby v závislosti na teplotě v kabině vždy, když je ovládání klimatizace nastaveno na možnost Auto. Chcete-li mít přístup k funkci jedním dotykem, můžete ji přidat na dolní panel dotykové obrazovky (viz Přizpůsobení části Moje aplikace).
 7. Klepnutím zapnete odmrazování stěračů (pokud je součástí výbavy). Odmrazování stěračů se automaticky vypne po 30 minutách.
 8. Klepnutím na ikonu sedadla na straně spolujezdce lze nastavit vyhřívání předního sedadla spolujezdce. Vyhřívání sedadla má tři úrovně – od stupně 3 (nejvyšší) po stupeň 1 (nejnižší). U ikony sedadla se zobrazí svislé vlnky, které podsvícením červenou barvou (vyhřívání) nebo modrou barvou (chlazení) signalizují příslušnou nastavenou úroveň. Možnost Auto se zobrazuje tehdy, když je systém klimatizace nastaven do režimu Auto, a přední sedadla se ohřívají nebo ochlazují podle teploty v kabině. Pokud chcete získat přístup k vyhřívání sedadel jedním dotykem, můžete funkci přidat na dolní panel dotykové obrazovky (viz Přizpůsobení části Moje aplikace).
 9. Když je ve vozidle zařazena poloha parkování, zobrazí se tato nastavení, pomocí kterých lze ponechat klimatizaci zapnutou i po vystoupení z vozu Model 3 (viz Trvalé zapnutí klimatizace, režim Dog a režim Kemp).
 10. Klepnutím nastavíte, jak má vzduch proudit z předních ofukovacích otvorů. Při zapnuté klimatizaci lze ventilaci spolujezdce vpředu vypnout nezávisle na ventilaci řidiče. Viz Nastavení předních a zadních ofukovacích otvorů.
 11. Když je ve voze Model 3 zařazena poloha parkování, lze klepnutím na možnost Plánovat nastavit opakovanou denní dobu, kdy má být Model 3 připraven k jízdě po přípravě akumulátoru a prostředí v kabině před jízdou nebo po nabití mimo špičku (viz Plánované nabíjení a plánovaný odjezd).
 12. Klepnutím upravíte proudění vzduchu uvnitř kabiny. Vzduch lze do vozu Model 3 přivádět zvenčí nebo lze použít recirkulaci vzduchu uvnitř vozu.
 13. Posuvníkem nastavíte otáčky ventilátoru. Pokud je nastaven režim Auto, otáčky ventilátoru se změní na Nízké/Střední/Vysoké.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Nastavení otáček ventilátoru může změnit zvolené nastavení sání vzduchu do vozu Model 3, aby se docílilo zvýšení nebo snížení průtoku vzduchu.
 14. Klepnutím zapnete nebo vypnete systém klimatizace. Vypnutí klimatizace omezuje chlazení, ale šetří energii.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Protože Model 3 je mnohem tišší než vozidla se spalovacím motorem, můžete zaznamenat zvuk pracujícího kompresoru klimatizace. Chcete-li tento zvuk minimalizovat, snižte otáčky ventilátoru.
 15. Klepnutím odmrazíte zadní okno. Odmrazování zadního okna se po 15 minutách automaticky vypne. Po aktivaci odmrazování zadního okna se vyhřívají také vnější zpětná zrcátka. Více informací o přípravě na chladné počasí je uvedeno v části Doporučení pro chladné počasí.
 16. Funkce odmrazování čelního skla přivádí proud vzduchu na čelní sklo. Jedním klepnutím odmlžíte čelní sklo (barva ikony se změní na žlutou). Druhým klepnutím čelní sklo odmrazíte. Třetím klepnutím funkci vypnete a obnovíte dřívější nastavení rozvodu vzduchu, topení a ventilátoru.
 17. Klepnutím na Auto zapnete nebo vypnete režim Auto.

Překryvné okno klimatizace

Klepnutím na šipky teploty v dolní části dotykové obrazovky zobrazíte překryvné okno a získáte tak snadný přístup k některým nejpoužívanějším ovládacím prvkům klimatizace:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud chcete získat přístup k vyhřívání sedadel a odmrazování jedním dotykem, můžete tyto ovládací prvky přidat do části Moje aplikace. Viz Přizpůsobení části Moje aplikace.
 1. Klepnutím získáte přístup k hlavní obrazovce klimatizace.
 2. Můžete zapnout nebo vypnout vyhřívání či chlazení sedadel.
 3. Můžete zapnout nebo vypnout odmrazování čelního skla nebo zadního okna.
 4. Přesunutím posuvníku upravíte teplotu v kabině. Můžete také aktivovat funkci odděleného nastavení teploty a umožnit tak řidiči a spolujezdci vpředu, aby si upravili nastavení klimatizace podle svých požadavků. Spolujezdec vpředu může nastavení upravit klepnutím na ikonu teploty ve spodní části dotykové obrazovky nebo na hlavní obrazovce klimatizace. Opětovným klepnutím na možnost Rozdělit vypnete oddělené nastavení klimatizace.

Trvalé zapnutí klimatizace, režim Dog a režim Kemp

Funkce Trvalé zapnutí klimatizace, Dog a Kemp umožňují ponechat zapnutou klimatizaci i pokud zařadíte polohu parkování a opustíte Model 3 nebo se v něm rozhodnete zůstat. To je užitečné v případě, kdy je důležité udržet v kabině požadovanou teplotu za teplého nebo chladného počasí. Například pokud za horkých dnů ponecháte ve voze Model 3 nákup, můžete pomocí funkce trvalého zapnutí klimatizace zabránit jeho zkažení.

Režim Dog je navržen pro udržování příjemné teploty v kabině pro vaše domácí zvíře, přičemž umožňuje tuto teplotu sledovat pomocí mobilní aplikace (vyžaduje mobilní připojení v telefonu i ve vozidle). V režimu Dog se na dotykové obrazovce zobrazuje aktuální teplota v kabině, aby byli procházející lidé informováni o tom, že je vaše domácí zvíře v bezpečí. Toto nastavení není určeno pro použití v situacích, kdy jsou ve vozidle osoby, a mělo by být používáno pouze po krátkou dobu, kdy se nacházíte v blízkosti vozidla a můžete se vrátit v případě, že teplotu nelze dále udržovat.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Aby nedošlo k neúmyslnému stisknutí spínače oken (např. když na něj pes šlápne), nelze okna v režimu Dog stáhnout.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud jsou současně aktivovány režimy Dog a Sentry, u režimu Sentry je s ohledem na ochranu zvířete ve výchozím nastavení vybrána možnost Vypnout zvuk režimu Sentry. Více informací je uvedeno v části Režim Sentry Mode.

Zobrazení živého obrazu z kamery je nyní k dispozici v případě, že je aktivní režim Sentry nebo Dog, případně oba. Když je zapnutý režim Sentry, kamery snímají živý obraz okolí vozidla. Když je zapnutý režim Dog, kamera v interiéru snímá vnitřní prostor vozidla, abyste mohli kdykoli zkontrolovat své domácí zvíře. Pokud jsou zapnuté oba režimy, pohledy z kamer lze v mobilní aplikaci přepínat klepnutím na šedé kruhy nebo ikonu interiéru, která odpovídá jednotlivým kamerám. Více informací je uvedeno v části Režim Sentry Mode.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
K zapnutí kamery v interiéru v režimu Dog nebo Sentry je nutná mobilní aplikace verze 4.15.0 nebo novější. Tato funkce není podporována ve vozidlech s hardwarem autopilota verze 2.0 nebo 2.5. Chcete-li zjistit, jakou verzí hardwaru je vybaveno vaše vozidlo, klepněte na Ovládací prvky > Software > Hardware autopilota.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Celková doba provozu funkce Zobrazení živého obrazu z kamery je omezena na přibližně 15 minut za den.

Režim Kemp umožňuje kromě udržování teploty v kabině také napájet elektroniku z portů USB a nízké napětí zásuvky. Dotyková obrazovka zůstává aktivní, abyste mohli poslouchat hudbu, procházet internet, hrát hry v aplikaci Arkády nebo sledovat pořady pomocí funkce Kino Tesla. Můžete také ovládat média a nastavení klimatizace prostřednictvím spárovaného telefonu. Režim Kemp je ideální pro situace, kdy potřebujete zůstat ve vozidle, například při kempování nebo s dítětem. Když je tento režim aktivní, jsou deaktivovány režim Sentry a alarm vozidla. Zámek dveří po odchodu není aktivní.

Postup aktivace trvalého zapnutí klimatizace, režimu Dog a režimu Kemp:

 1. Ujistěte se, že je akumulátor nabitý na více než 20 %.
 2. Zařaďte polohu parkování. Možnosti Trvalé zapnutí klimatizace, Dog a Kemp jsou dostupné pouze tehdy, pokud je ve voze Model 3 zařazena poloha parkování.
 3. Nastavení můžete podle potřeby upravit.
 4. Na obrazovce klimatizace klepněte na možnost Trvalé zapnutí klimatizace, Dog nebo Kemp.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Režimy Dog a Kemp lze ovládat také z mobilní aplikace potažením prstem nahoru po šedém panelu na obrazovce klimatizace.

Systém klimatizace se pokusí udržovat vámi zvolené nastavení, dokud nevyřadíte z polohy parkování nebo systém ručně nevypnete. Pokud je akumulátor vybitý, funkci trvalého zapnutí klimatizace, režim Dog ani režim Kemp nepoužívejte. Pokud úroveň nabití akumulátoru klesne pod 20 %, mobilní aplikace Tesla se vám pokusí opakovaně posílat upozornění, abyste zkontrolovali interiér vozu Model 3.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud je aktivní funkce trvalého zapnutí klimatizace, režim Dog nebo režim Kemp, nelze provádět aktualizace softwaru.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Ve vozidle nikdy nenechávejte bez dozoru děti.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Seznamte se s místními předpisy ohledně ponechávání domácích zvířat ve vozidle bez dozoru.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Zodpovídáte za bezpečí svého psa nebo jiného domácího zvířete. Zvířata nikdy nenechávejte ve voze Model 3 po dlouhou dobu. Neustále sledujte teplotu ve vozidle a stav zvířete. Zkontrolujte, že má váš telefon dobré pokrytí a že máte v případě potřeby dostatek času pro návrat k vozu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
V nepravděpodobném případě, kdy systém klimatizace vyžaduje servisní zásah nebo nepracuje očekávaným způsobem, nepoužívejte funkci trvalého zapnutí klimatizace, režim Dog ani režim Kemp. Nikdy se nespoléhejte na to, že vaše vozidlo ochrání něco nenahraditelného.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Systém klimatizace lze nastavovat a monitorovat na dálku pomocí mobilní aplikace. Pokud však systém klimatizace vypínáte pomocí mobilní aplikace, funkce trvalého zapnutí klimatizace, režim Dog a režim Kemp se vypnou.

Ochrana proti přehřátí kabiny

Ochrana proti přehřátí kabiny zabraňuje přílišnému přehřátí kabiny při extrémně horkém počasí. Ačkoli systém klimatizace není nutné aktivovat pokaždé, když opouštíte Model 3, klimatizace může pomoci snížit a udržovat teplotu uvnitř kabiny vozu. Zabráníte tím přehřátí kabiny vozu při parkování na slunci a při návratu bude prostředí v kabině příjemnější. Ochrana proti přehřátí kabiny se může aktivovat až 15 minut poté, co vystoupíte z vozu. Účelem funkce je zajistit pohodlí cestujících; funkce nemá žádný vliv na spolehlivost součástí vozidla.

Chcete-li funkci zapnout, klepněte na Ovládací prvky > Bezpečnost > Ochrana proti přehřátí kabiny a vyberte:

 • Zapnuto: Klimatizace se aktivuje, když teplota v kabině překročí 40 °Cnebo teplotu vybranou na dotykové obrazovce nebo v mobilní aplikaci, pokud je vybrána. Pro přizpůsobení teploty může být nutná nejnovější verze mobilní aplikace.
 • Bez A/C: Zapnutý je pouze ventilátor. Jeho provoz zabraňuje přehřátí vnitřních povrchů vozu.
 • Vypnout: Vypnutí ochrany proti přehřátí kabiny.

Ochranu proti přehřátí kabiny lze zapnout také na dálku pomocí mobilní aplikace klepnutím na možnost Klimatizace. Potáhněte prstem nahoru přes dolní nabídku a vyberte nastavení v části Ochrana proti přehřátí kabiny (viz Mobilní aplikace).

Funkce ochrany proti přehřátí kabiny je aktivní 12 hodin od vystoupení z vozu Model 3 nebo dokud energie zbývající v akumulátoru neklesne pod 20 %, podle toho, co nastane dříve. Funkce ochrany proti přehřátí kabiny spotřebovává energii z akumulátoru, čímž se může zkrátit dojezd.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
V případě automatického vypnutí systému, extrémních venkovních teplot nebo jiných potenciálních příčin neschopnosti udržovat zvolenou teplotu, se může teplota uvnitř vozidla nebezpečně zvýšit, i když je ochrana proti přehřátí kabiny zapnutá. Pokud opakovaně zaznamenáte překročení zvolené teploty, kontaktujte servis společnosti Tesla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Nikdy nenechávejte děti ani zvířata uvnitř vozidla bez dozoru. V případě automatického vypnutí systému nebo extrémních venkovních teplot se může teplota uvnitř vozidla nebezpečně zvýšit, i když je ochrana proti přehřátí kabiny zapnutá.

Tipy pro ovládání klimatizace

 • Pokud systém klimatizace zapnete pomocí mobilní aplikace, automaticky se vypne, když úroveň nabití akumulátoru klesne na 20 % nebo po dvou hodinách. Chcete-li kabinu chladit nebo vyhřívat delší dobu, nabijte vozidlo a znovu aktivujte preference klimatizace prostřednictvím mobilní aplikace.
 • Když je Model 3 zaparkovaný, můžete uvnitř kabiny slyšet klimatizaci. Projevuje se jako tichý zvuk ventilátoru. Klimatizace se pokouší vysušit za účelem minimalizace vlhkosti a nepříjemných pachů. Jde o normální jev, který není důvodem k obavám.
 • Chcete-li omezit hlučnost systému klimatizace, ručně snižte otáčky ventilátoru.
 • Kromě ochlazování interiéru ochlazuje kompresor klimatizace také akumulátor. Z tohoto důvodu se může v horkém počasí kompresor klimatizace zapnout, i když jste ho vypnuli. Takové chování je normální, protože prioritou systému je zajistit, aby teplota akumulátoru zůstala v optimálním rozsahu, který přispívá k prodloužení životnosti a optimálnímu výkonu akumulátoru.
 • I když Model 3 nepoužíváte, můžete slyšet pískavý zvuk nebo cirkulující vodu. Tyto zvuky jsou normální a ozývají se tehdy, když se zapnou interní chladicí systémy za účelem podpory různých funkcí vozidla, jako je například údržba nízké napětí akumulátoru či vyrovnávání teploty vysokonapěťového akumulátoru.
 • Chcete-li zajistit účinnost systému klimatizace, zavřete všechna okna a zkontrolujte, zda není mřížka pod čelním sklem zanesená ledem, sněhem, listím nebo jinými nečistotami.
 • V podmínkách velmi vysoké vlhkosti je běžné, že se čelní sklo po prvním zapnutí klimatizace mírně zamlží.
 • Vytvoření malé kaluže vody pod zaparkovaným vozem Model 3 je normální. Voda zkondenzovaná během procesu odvlhčování stéká pod vozidlo.
 • Za účelem snížení teploty v kabině se za horkého počasí může zapnout ventilátor, i když je vozidlo zaparkované. K tomu dojde, pouze pokud je akumulátor nabitý na více než 20 %.