Informace o vysokonapěťovém akumulátoru

Model 3 má jeden z nejvyspělejších akumulátorových systémů na světě. Nejúčinnějším způsobem jak uchovat vysokonapěťový akumulátor v dobrém stavu je NECHAT VOZIDLO ZAPOJENÉ DO ZÁSUVKY, když jej nepoužíváte. To je důležité zejména když nemáte v plánu používat Model 3 po dobu několika týdnů.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud je vozidlo zaparkované a není zapojené do zásuvky, pravidelně používá energii z akumulátoru pro testování systému a v případě potřeby také pro dobíjení nízké napětí akumulátoru.

Vyčkávání s nabíjením na dobu, kdy bude akumulátor více vybitý, nepřináší žádné výhody. Ve skutečnosti podává akumulátor nejlepší výkon, když je nabíjen pravidelně.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud necháte akumulátor vybít na 0 %, mohou se některé komponenty poškodit nebo bude nutné je vyměnit (například nízké napětí akumulátor). V takových případech hradíte náklady na opravu a přepravu vy. Náklady spojené s vybitím akumulátoru nejsou kryté zárukou ani asistenčními službami.

Po velkém počtu rychlonabíjecích cyklů stejnosměrným proudem nebo nabíjecí stanicí Supercharger může maximální nabíjecí výkon akumulátoru mírně poklesnout. V zájmu dosažení maximálního dojezdu vozu a bezpečnosti akumulátoru se nabíjecí výkon sníží, když je akumulátor příliš studený, když je akumulátor téměř plně nabitý, a když se stav akumulátoru změní vlivem používání a stáří. Tyto změny stavu akumulátoru jsou způsobeny fyzikálním vlastnostmi a časem mohou prodloužit celkovou dobu nabíjení Supercharging o několik minut. Dobu nabíjení lze minimalizovat pomocí plánovače tras (pokud je ve vaší oblasti prodeje k dispozici), který zajistí ohřátí akumulátoru během cesty k nabíjecí stanici Supercharger. Více informací je uvedeno v části Plánovač tras.

Údržba akumulátoru

Nikdy nenechte akumulátor zcela vybít.

I když Model 3 nepoužíváte, jeho akumulátor se velmi pomalu vybíjí, protože napájí palubní elektroniku. Akumulátor se vybíjí rychlostí přibližně 1 % denně, rychlost vybíjení se však bude lišit v závislosti na vlivech okolního prostředí (např. chladné počasí), nastavení vozidla a nastaveních vybraných na dotykové obrazovce. Mohou nastat situace, kdy musíte Model 3 ponechat delší dobu odpojený (například na letišti, když cestujete). V podobných situacích nezapomeňte na samovybíjení rychlostí 1 % a zaparkujte vozidlo s dostatečně nabitým akumulátorem. Například za dva týdny (14 dní) se akumulátor může vybít přibližně o 14 %.

Při vybití akumulátoru na 0 % může dojít k poškození součástí vozidla. Aby nemohlo dojít k úplnému vybití, Model 3 se přepne do režimu nízké spotřeby, když zobrazená úroveň nabití klesne přibližně na 0 %. V tomto režimu akumulátor přestane napájet palubní elektroniku a pomocný nízké napětí akumulátor. Po aktivaci režimu nízké spotřeby energie okamžitě zapojte Model 3 do zásuvky, abyste předešli nutnosti připojení pomocného zdroje a výměny nízké napětí akumulátoru.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud Model 3 nereaguje a nelze ho odemknout, otevřít nebo nabíjet, může být vybitý nízké napětí akumulátor. V takové situaci zkuste k nízké napětí akumulátoru připojit pomocný zdroj (viz Připojení pomocného zdroje). Pokud vozidlo stále nereaguje, sjednejte si pomocí mobilní aplikace návštěvu servisu.

Omezení teploty

Chcete-li dosahovat lepších dlouhodobých výkonů akumulátoru, nevystavujte Model 3 okolním teplotám nad 60 °C nebo pod –30 °C po dobu delší než 24 hodin.

Funkce úspory energie

Model 3 má funkci úspory energie, která snižuje množství energie spotřebované displeji, když Model 3 nepoužíváte. U novějších modelů je tato funkce automatická, aby zajistila optimální úroveň úspory energie. U starších vozů však můžete množství energie spotřebovávané displeji nastavit klepnutím na Ovládací prvky > Zobrazení > Úspora energie. Více informací o maximalizaci dojezdu a úsporách energie naleznete v části Dosažení maximálního dojezdu.

Zaplavené vozidlo

Pokud bylo vozidlo Tesla vystaveno povodni, extrémnímu počasí nebo bylo při jiné události zaplaveno vodou (zejména slanou vodou), postupujte jako v případě nehody a požádejte o asistenci pojišťovnu, stejně jako u jiných automobilů. Nepokoušejte se s vozidlem jezdit, dokud ho neprohlédne servis Tesla. Vůz byste však měli odtáhnout nebo přemístit mimo dosah veškerých staveb.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Na poškození způsobená vodou se nevztahuje záruka.

Výstrahy a upozornění akumulátoru

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Servis vysokonapěťového systému smí provádět pouze proškolení technici. Akumulátor za žádných okolností neotevírejte ani s ním nijak nemanipulujte. Nerozebírejte, nedemontujte ani nevyměňujte žádné součásti, kabely či konektory vysokonapěťového systému. Vysokonapěťové kabely mají pro snadnou identifikaci obvykle oranžovou barvu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Pokud se akumulátor vybije na 0 %, musíte ho zapojit do zásuvky. Pokud jej necháte delší dobu odpojený, nemusí být možné akumulátor nabít nebo použít Model 3 bez pomocného akumulátoru nebo výměny nízké napětí akumulátoru. Ponecháte-li Model 3 delší dobu bez připojení do zásuvky, může dojít k trvalému poškození akumulátoru. Pokud Model 3 nelze nabít ani po připojení nízké napětí akumulátoru, sjednejte si návštěvu servisu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Akumulátor nevyžaduje žádnou údržbu prováděnou uživatelem. Nesnímejte uzávěr plnicího otvoru chladicí kapaliny a nedoplňujte kapalinu. Pokud se na dotykové obrazovce zobrazí upozornění na nízkou hladinu chladicí kapaliny, naplánujte si pomocí mobilní aplikace návštěvu servisu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Nepoužívejte akumulátor jako zdroj energie. Takové používání ruší platnost záruky.