Elektronika v interiéru

Kromě odkládacích přihrádek a držáků nápojů (viz Úložné prostory v interiéru) nabízí interiér vozu Model 3 různou elektroniku, například porty USB, bezdrátové nabíječky telefonů a 12V napájecí zásuvku.

Porty USB

Model 3 má čtyři porty USB. Výstupní výkon tří portů USB-C je přibližně až 42 W, v případě dvou portů pak přibližně až 65 W.

  • Jeden port USB-C je v zadní přihrádce středové konzoly a používá se k nabíjení zařízení USB.
    Přední konzola s otevřenou přední přihrádkou a dvěma viditelnými porty USB na zadní stěně schránky
  • Pod zadní dotykovou obrazovkou se nachází dva porty USB-C, které lze používat k nabíjení zařízení USB.
    Dva porty USB pod zadní dotykovou obrazovkou
  • Jeden port USB-A je uvnitř odkládací schránky. Tento port je vybaven USB flash diskem. Díky bezpečnému umístění je tento port USB ideální k ukládání videozáznamů v režimu Sentry Mode nebo záznamů z palubní kamery. Podporuje také zvukové soubory z telefonu nebo zařízení USB (viz Přehrávání médií ze zařízení).
    Otevřená odkládací schránka s viditelnou jednotkou USB v portu USB

Informace o formátování USB flash disků jsou uvedeny v části Požadavky na USB jednotku pro nahrávání videí.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Napájení je k dispozici vždy, když je vozidlo považováno za „probuzené“. Vozidlo se může probudit z mnoha důvodů. Například při používání funkcí, jako je Summon, nebo pokud jsou zapnuté funkce, jako je trvalé zapnutí klimatizace, režim Dog, režim Kemp nebo režim Sentry Mode. Vozidlo je také probuzené vždy, když se nabíjí nebo používá nízké napětí akumulátor, během vysokonapěťového nabíjení, při komunikaci s mobilní aplikací apod. Pokud příslušenství zůstane připojené, nízké napětí akumulátor se nevybíjí.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pro připojení zařízení k portu USB použijte kabely kompatibilní se standardem USB 3.0. Použití nekompatibilních kabelů může zapříčinit pomalejší nabíjení, potenciální problémy s připojením a zhoršení výkonu.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pomocí rozbočovače USB nepřipojujte více zařízení současně. Mohlo by dojít k chybnému nabíjení připojených zařízení nebo k nerozpoznání zařízení přehrávačem médií, režimem Sentry Mode, palubní kamerou apod.

Bezdrátové nabíječky telefonu

Do přední konzoly jsou integrovány bezdrátové nabíječky telefonu, které nabízí výkon až 15 W pro nabíjení telefonů s funkcí Qi. Chcete-li nabít telefon, položte ho na jednu z nabíjecích podložek. Telefon musí být v přímém kontaktu s bezdrátovou nabíječkou. Mezi telefon a nabíječku nevkládejte žádné předměty (například platební nebo přístupové karty, mince, klíče, kovové předměty atd.). Zařízení může být během nabíjení teplé na dotek, jedná se však o běžný projev indukčního nabíjení.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Před nabíjením telefonu vyjměte z integrovaného pouzdra telefonu karty NFC (například přístupovou kartu vozidla, platební karty nebo hotelové přístupové karty), aby nedošlo k jejich poškození.
Bezdrátová nabíječka telefonu

Pokud je telefon položený na bezdrátové nabíječce, bude se nabíjet vždy, když je zapnuté napájení vozidla (je aktivní dotyková obrazovka a sedíte ve vozidle). Telefon se nebude nabíjet po vystoupení z vozidla, pokud není aktivní některá funkce, například trvalé zapnutí klimatizace, režim Dog, režim Kemp nebo režim Sentry Mode.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Bezdrátová nabíječka telefonu nemusí fungovat, pokud je pouzdro telefonu příliš silné nebo je vyrobeno z kovu. Před položením telefonu na nabíječku ho vyjměte z pouzdra.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Bezdrátová nabíječka telefonu nefunguje v případě, že je vybitý vysokonapěťový akumulátor vozidla.

Nízké napětí Napájecí zásuvka

Model 3 má napájecí zásuvku v přihrádce středové konzoly. Pro přístup k nízké napětí zásuvce otevřete přední schránku ve středové konzole.

Středová konzola se zvednutou loketní opěrkou a viditelnou napájecí zásuvkou ve schránce

Napájecí zásuvka je vhodná pro příslušenství vyžadující trvalý odběr proudu 12 A (16 A ve špičce).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Napájení je k dispozici vždy, když je vozidlo považováno za „probuzené“. Vozidlo se může probudit z mnoha důvodů. Například při používání funkcí, jako je Summon, nebo pokud jsou zapnuté funkce, jako je ochrana proti přehřátí kabiny, trvalé zapnutí klimatizace, režim Dog, režim Kemp, režim Sentry Mode apod. Vozidlo je také probuzené vždy, když se nabíjí nebo používá nízké napětí akumulátor, během vysokonapěťového nabíjení, při komunikaci s mobilní aplikací apod. Pokud příslušenství zůstane připojené, nízké napětí akumulátor se nevybíjí.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Napájecí zásuvka a konektor příslušenství se mohou zahřívat.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Tesla nedoporučuje připojovat k nízké napětí napájecí zásuvce vozidla žádné příslušenství, které nebylo vyrobeno společností Tesla, včetně měničů napětí. V opačném případě hrozí nadměrné rušení elektroniky vozidla. Pokud však používáte příslušenství, které nebylo vyrobeno společností Tesla, a zaznamenáte poruchy nebo neočekávané chování, například svítící kontrolky, výstražné zprávy nebo nadměrné teplo vycházející z příslušenství, okamžitě odpojte příslušenství od nízké napětí napájecí zásuvky.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Nepokoušejte se Model 3 nastartovat pomocí nízké napětí napájecí zásuvky. Mohlo by dojít k poškození.