Přední zavazadlový prostor

Otevírání

Chcete-li otevřít přední zavazadlový prostor, ujistěte se, že je ve voze Model 3 zařazena poloha parkování a poté před otevřením kapoty proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klepněte na příslušnou ikonu Otevřít na dotykové obrazovce.
  • Klepněte na tlačítko předního zavazadlového prostoru v mobilní aplikaci.
Šipka ukazující směrem nahoru od přední kapoty vozu
Ikona vozidla s otevřenými dveřmi

Pokud jsou otevřené dveře nebo zavazadlový prostor, zobrazí se na dotykové obrazovce kontrolka otevřených dveří. Na obrázku vozu Model 3 na dotykové obrazovce se také zobrazí otevřený přední zavazadlový prostor.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Před otevíráním nebo zavíráním kapoty je důležité zkontrolovat, zda se v okolí kapoty nevyskytují překážky (lidé nebo předměty). V opačném případě může dojít k poškození majetku nebo vážnému zranění osob.

Zavírání

Kapota vozu Model 3 není dostatečně těžká, aby se zajistila vlastní vahou, a zatlačení na přední okraj nebo střed kapoty by ji mohlo poškodit.

Správný postup zavírání kapoty:

  1. Spusťte kapotu, dokud se hák nedotkne západek.
  2. Položte obě ruce na přední část kapoty v místech vyznačených na obrázku (zeleně) a silným zatlačením zajistěte západky.
  3. Zkuste opatrně zvednout přední okraj kapoty a ujistěte se, že je dobře zajištěná.
Šipky ukazující na dvě zelená pole po obou stranách předního okraje uprostřed kapoty Červené pole uprostřed předního okraje kapoty
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Chcete-li předejít poškození:
  • Tlačte pouze na místa vyznačená zeleně. Tlak na plochy označené červeně může způsobit poškození.
  • Nezavírejte kapotu jednou rukou. Při zavírání jednou rukou se tlak koncentruje na jedno místo a může způsobit deformaci.
  • Netlačte na přední okraj kapoty. Může dojít k deformaci okraje.
  • Nenechávejte kapotu spadnout z otevřené polohy.
  • Chcete-li zabránit vzniku škrábanců, nemějte nic v ruce (např. klíče). Šperky mohou také způsobit škrábance.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Před jízdou je nutné zkontrolovat, zda je kapota bezpečně zajištěná ve zcela zavřené poloze. Opatrně zkuste nadzdvihnout přední okraj kapoty a ujistěte se, že se kapota nepohybuje. Je odpovědností řidiče před jízdou zkontrolovat, zda je přední zavazadlový prostor řádně zavřený.

Pokud zůstane přední zavazadlový prostor otevřený a pokusíte se vyřadit z polohy parkování, na dotykové obrazovce se zobrazí oznámení vyžadující potvrzení, zda chcete s vozem opravdu jet. Pokud se rozhodnete jet s otevřeným předním zavazadlovým prostorem, rychlost vozidla bude omezena.

Přední zavazadlový prostor se zamkne, když:

Limit zatížení předního zavazadlového prostoru

Hmotnost nákladu co nejrovnoměrněji rozdělte mezi přední a zadní zavazadlový prostor.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Do předního zavazadlového prostoru nikdy neumisťujte náklad s hmotností vyšší než 50 kg. Mohlo by dojít k poškození.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Při nakládání nákladu vždy zohledněte technicky přípustná maximální hmotnost naloženého vozidla (TPMLM) vozidla (viz Specifikace). TPMLM je maximální přípustná hmotnost vozu včetně všech cestujících, kapalin a nákladu.

Nouzové otevření zevnitř vozu

Osvětlené tlačítko pro otevírání zavazadlového prostoru zevnitř vozu umožňuje osobě zavřené v zavazadlovém prostoru dostat se ven.

Tlačítko uvnitř předního zavazadlového prostoru s obrázkem vozidla s otevřeným zavazadlovým prostorem

Stisknutím tlačítka odjistíte přední zavazadlový prostor a zatlačením zvednete kapotu.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Tlačítko pro otevírání zavazadlového prostoru zevnitř vozu svítí po krátkém ozáření okolním světlem.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Do předního zavazadlového prostoru by nikdy neměly vstupovat osoby. Nikdy nezavírejte přední zavazadlový prostor, pokud je uvnitř osoba.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Předměty v předním zavazadlovém prostoru je nutné zajistit proti pohybu, aby nemohly náhodně stisknout tlačítko otevírání zavazadlového prostoru.