Otevírání dveří bez napájení

Otevírání předních dveří bez napájení

V nepravděpodobném případě, kdy je Model 3 bez elektrické energie, otevřete přední dveře zatažením za páčku pro ruční otevírání dveří, která je umístěna před spínači oken.

Šipka indikující vytažení přepínače pro otevírání dveří směrem nahoru

Otevírání zadních dveří bez napájení

V nepravděpodobném případě výpadku napájení můžete u vozu Model 3 otevřít zadní dveře ručně:

  1. Vyjměte kryt ze dna kapsy zadních dveří.
  2. Zatáhněte za lanko mechanického odjištění směrem dopředu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Pokud se vozidlo pohybuje, nepoužívejte ruční otevírání dveří.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Páčky pro ruční otevírání dveří jsou určeny pouze pro případy, kdy je Model 3 bez elektrické energie. Když je v akumulátoru vozu Model 3 energie, použijte tlačítko v horní části vnitřní kliky dveří.