Upozornění na únavu řidiče

Systém upozornění na únavu řidiče je navržen tak, aby upozornil řidiče, když jeví známky únavy. Systém upozornění na únavu řidiče sleduje pozornost a jízdní styl řidiče a zjišťuje přítomnost známek únavy. Pokud je zjištěna únava řidiče, na dotykové obrazovce se v části „Karty“ zobrazí upozornění a zazní zvukový signál.

Pokud je systém upozornění na únavu řidiče zapnutý, aktivuje se při jízdě rychlostí vyšší než 65 km/h po dobu alespoň 10 minut, když je vypnutý systém Autopilot.

Detekována únava řidiče

Udělejte si přestávku

Pokud se zobrazí upozornění, zastavte a před pokračováním v jízdě si odpočiňte. Upozornění zmizí, jakmile přestanete jevit známky únavy.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Když je vydáno upozornění a rychlost klesne pod 60 km/h, systém se deaktivuje.

Systém upozornění na únavu řidiče lze pro aktuální jízdu zapnout/vypnout klepnutím na Ovládací prvky > Bezpečnost > Upozornění na únavu řidiče. Systém upozornění na únavu řidiče se automaticky aktivuje na začátku každého jízdního cyklu.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Tato funkce aktivní bezpečnosti používá ke sledování pozornosti řidiče kabinovou kameru. Kabinová kamera nemá funkci rozpoznávání obličeje ani nepoužívá žádnou jinou metodu ověření identity. Pokud nepovolíte sdílení dat, snímky ani videa se ve výchozím nastavení neodesílají dalším osobám mimo vozidlo, a to ani společnosti Tesla. Chcete-li upravit preference týkající se sdílení dat, klepněte na Ovládací prvky > Software > Sdílení dat > Povolit analýzu kabinové kamery. Nastavení sdílení dat můžete kdykoli změnit.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Je vaší odpovědností udržovat pozornost, řídit bezpečně a vždy mít kontrolu nad vozidlem. Nikdy se nespoléhejte, že systém upozornění na únavu řidiče zajistí bezpečnou kontrolu nad vozidlem. Vždy sledujte silnici před vámi a buďte připraveni kdykoli zasáhnout. V opačném případě může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění.