Rychlostní asistent

Princip funkce rychlostního asistenta

Model 3 zobrazí rychlostní limit na dotykové obrazovce.

Pro zajištění optimálního výkonu zapněte funkci Ovládací prvky > Navigace > Online navigace.

Dotyková obrazovka se šipkou ukazující na ikonu rychlosti
Při překročení určeného rychlostního limitu zazní zvukový signál a začne blikat značka omezení rychlosti.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Při každém překročení rychlosti se zvukový signál překročení rychlosti vypne po pěti sekundách nebo když Model 3 zpomalí na rychlost nižší než je stanovený limit.
Stisknutím značky rychlostního limitu na dotykové obrazovce ztlumíte zvukový signál překročení rychlosti a vypnete zobrazení po zbytek dané jízdy. Upozornění na překročení rychlosti se automaticky znovu aktivuje na začátku každého jízdního cyklu (pokaždé, když zařadíte polohu parkování a odejdete od vozu).
Označuje předpokládaný rychlostní limit.
Označuje poruchu systému.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud podle mapy na dané komunikaci platí podmíněné omezení rychlosti (například rychlostní limit založený na denní době nebo povětrnostních podmínkách), zobrazí se pod prvním rychlostním limitem druhé omezení rychlosti. Řidič musí zjistit, zda v dané oblasti platí podmíněný rychlostní limit a příslušným způsobem upravit rychlost jízdy. K zobrazení podmíněných rychlostních limitů může být nutné aktualizovat palubní mapy (Aktualizace map).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Nespoléhejte se, že rychlostní asistent správně určí omezení rychlosti či rychlost jízdy. Vždy jeďte bezpečnou rychlostí odpovídající stavu dopravy a vozovky.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pravidelně probíhají bezdrátové aktualizace softwaru vozidla. Doporučujeme stahovat aktualizace, jakmile jsou k dispozici (viz Aktualizace softwaruAktualizace map).

Omezení a nepřesnosti

Rychlostní asistent nemusí být plně funkční nebo může poskytovat nepřesné údaje v těchto situacích:

  • Viditelnost je špatná a značky omezení rychlosti nejsou zřetelné (v důsledku silného deště, sněžení, mlhy apod.).
  • Intenzivní světlo (například světlomety protijedoucích vozidel nebo přímé sluneční světlo) nepříznivě ovlivňuje zorné pole kamer.
  • Model 3 jede velmi blízko za vpředu jedoucím vozidlem, které omezuje zorné pole kamer.
  • Čelní sklo omezuje zorné pole kamery (zamlžení, znečištění, zakrytí samolepkou apod.).
  • Značky s omezením rychlosti jsou zakryté předměty.
  • Omezení rychlosti uložená v databázi mapy jsou nesprávná nebo zastaralá.
  • Model 3 jede v oblasti, kde nejsou k dispozici GPS či mapová data nebo kde nelze detekovat značky s omezením rychlosti.
  • Dopravní značky, které nemají standardní rozpoznatelné formáty, například digitální nebo dočasné značky s omezením rychlosti.
  • Na silnici nebo u omezení rychlosti došlo ke změnám.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Výše uvedené příklady nepředstavují úplný seznam situací, ve kterých může docházet k rušení správné činnosti rychlostního asistenta. Rychlostní asistent nemusí poskytnout upozornění z mnoha jiných důvodů.