Doporučení pro horké počasí

Dále uvedená doporučení vám pomohou optimalizovat provoz vozu Model 3 v náročných podmínkách horkého počasí.

Před jízdou

Existuje několik způsobů, jak můžete vozidlo připravit před jízdou, abyste nemuseli nastupovat do rozpáleného vozu:

  • Před jízdou můžete nastavit směr průtoku vzduchu z ventilačních otvorů v kabině a zapnout nebo vypnout vyhřívání sedadel. V mobilní aplikaci přejděte do nastavení Klimatizace a nastavte teplotu, na kterou si přejete kabinu ochladit.
  • Klepnutím na možnost Plánovat na obrazovce nabíjení a klimatizace můžete nastavit čas, kdy má být vůz připraven k jízdě (viz Plánované nabíjení a plánovaný odjezd).
  • Zapnutím funkce Ochrana proti přehřátí kabiny zabráníte přílišnému přehřátí kabiny při extrémně horkém počasí. Můžete zvolit, zda se má spustit klimatizace nebo pouze ventilátor, když teplota v kabině překročí 40 °C (105 °F) nebo jinou zvolenou teplotu (pokud je vybrána).
  • Chcete-li otevřít okna, přejděte v mobilní aplikaci do nabídky Ovládací prvky.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Společnost Tesla doporučuje zapnout nastavení klimatizace nejpozději 30 až 45 minut před odjezdem (viz Ovládání klimatizace). Doba přípravy závisí na venkovní teplotě a dalších faktorech. Mobilní aplikace vás upozorní, jakmile je ve voze dosažena požadovaná teplota.

Po jízdě

Pokud Model 3 nepoužíváte, nechte ho připojený k nabíječce, zejména pokud používáte funkci přípravy před jízdou nebo ochrany proti přehřátí kabiny. Systém tak bude k udržování příjemné teploty používat energii ze sítě a nikoli z akumulátoru (viz Informace o vysokonapěťovém akumulátoru). Existuje také několik dalších způsobů minimalizace přehřívání kabiny:

  • Před opuštěním vozidla (například při vyřizování různých záležitostí) aktivujte režim Dog, aby se v kabině udržovala nízká teplota pro domácí zvířata nebo zboží podléhající rychlé zkáze. Více informací je uvedeno v části Trvalé zapnutí klimatizace, režim Dog a režim Kemp.
  • Společnost Tesla doporučuje vypnout klimatizaci přibližně 30 sekund před stisknutím tlačítka parkování, aby se minimalizovalo riziko vzniku kaluží vody pod vozidlem.
  • Chcete-li snížit spotřebu energie a zajistit nižší teplotu v kabině, zaparkujte ve stínu.
  • Pokud musíte parkovat na přímém slunci, použijte sluneční clonu (k dispozici v obchodě Tesla).
  • Při parkování připojte Model 3 k nabíječce a pomocí možnosti Plánovat nastavte harmonogram nabíjení. Vozidlo určí vhodný čas pro zahájení nabíjení tak, aby bylo dokončeno mimo špičku. Kabina a akumulátor budou také připraveny v nastavený čas odjezdu. Další informace jsou uvedeny v části Plánované nabíjení a plánovaný odjezd.

Nabíjení

Pokud používáte plánovač tras nebo navádění k nabíjecí stanici Supercharger, vozidlo automaticky připraví akumulátor pro nejúčinnější nabíjení. V extrémním horku se během navádění k nabíjecí stanici Supercharger nemusí zobrazit zpráva, že vozidlo provádí přípravu akumulátoru, ale příprava akumulátoru k nabíjení stále probíhá.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Společnost Tesla doporučuje nastavit plánovač tras pro navádění k místu nabíjení alespoň 30 až 45 minut před příjezdem, aby byla zajištěna optimální teplota akumulátoru a podmínky pro nabíjení. Pokud jízda k místu nabíjení trvá méně než 30 až 45 minut, zvažte přípravu akumulátoru před jízdou (viz Před jízdou).

Pokud je to možné, nechte vozidlo připojené k nabíječce vždy, když ho nepoužíváte, zejména pokud používáte funkci přípravy před jízdou nebo ochrany proti přehřátí kabiny.

Odstavení

Pokud necháte Model 3 delší dobu zaparkovaný, připojte ho k nabíječce, aby nedošlo ke zkrácení dojezdu a byla udržována optimální teplota akumulátoru. Připojení vozu k nabíječce je bezpečné na neomezeně dlouhou dobu.

Pokud Model 3 nepoužíváte, přejde do režimu spánku, aby šetřil energii. Nekontrolujte stav vozu pomocí mobilní aplikace příliš často, protože se tím automaticky přeruší režim spánku a obnoví normální spotřeba energie.