Aktivní kapota

Princip funkce aktivní kapoty

(Pokud je součástí výbavy) Model 3 je vybaven systémem ochrany chodců se systémem aktivní kapoty, který byl navržen s cílem omezit zranění hlavy chodců a cyklistů při čelním nárazu. Úkolem několika snímačů v přední části vozidla je detekovat srážku s chodcem v situaci, kdy se Model 3 pohybuje rychlostí přibližně 30 až 52 km/h, a zajistit automatické zvednutí zadní části kapoty přibližně o 80 mm. Tím se zvětší prostor mezi kapotou a součástmi umístěnými pod ní a sníží riziko úrazu.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Systém ochrany chodců využívá řadu snímačů a algoritmů, které jsou navrženy a kalibrovány za účelem určení, kdy se má aktivní kapota zvednout. Ne při všech srážkách s chodcem proto dojde k jeho aktivaci. Ke zvednutí aktivní kapoty může rovněž dojít tehdy, když se Model 3 srazí se zvířetem, vozidlem nebo jiným objektem.

Pokud se aktivní kapota zvedne, zobrazí se na dotykové obrazovce výstraha a zazní zvukový signál. Model 3 ihned dovezte do nejbližšího servisního centra Tesla nebo autorizovaného servisu. Po každé aktivaci systému aktivní kapoty musí být proveden servis příslušných snímačů a ovladačů.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Zvednutí aktivní kapoty může částečně omezovat výhled řidiče a zvýšit riziko srážky. Pokud je to bezpečné, lze s vozem Model 3 dojet k nejbližšímu servisnímu centru Tesla nebo autorizovanému servisu. Pokud jízda není bezpečná (přes zvednutou kapotu není dobře vidět, došlo k poškození západky kapoty apod.), je nutné zajistit přepravu vozidla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Pokud se na dotykové obrazovce zobrazí upozornění na aktivaci systému aktivní kapoty v situaci, kdy se kapota neaktivovala, dopravte Model 3 bezodkladně do nejbližšího servisního centra Tesla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud dojde k poškození předního nárazníku, kontaktujte místní autorizovaný servis a požádejte o kontrolu snímačů z hlediska poškození.