Nastavení předních a zadních ofukovacích otvorů

Model 3 má jedinečné horizontální ofukovací otvory v úrovni obličeje, které jsou umístěny po celé délce palubní desky. Kromě toho má rovněž ofukovací otvory v dolní části zadní konzoly.

Pohled na přední a zadní část kabiny s popisky
  1. Ofukovací otvory na straně řidiče
  2. Ovládací prvky na straně řidiče
  3. Ovládací prvky na straně spolujezdce
  4. Ofukovací otvory na straně spolujezdce
  5. Zadní ofukovací otvory
  6. Zadní ovládací prvky

Pomocí dotykových obrazovek lze přesně nastavit směr proudění vzduchu z ofukovacího otvoru za účelem vyhřátí nebo ochlazení kabiny. Když je aktivní ofukovací otvor v úrovni obličeje, lze upravit směr proudění vzduchu z jednotlivých ofukovacích otvorů. Chcete-li upravit směr vzduchu, klepněte u příslušného ofukovacího otvoru na dotykové obrazovce na vyzařující proudění vzduchu. Při zarovnání na střed vzduch vychází v jednom proudu nebo se dělí do dvou zrcadlových proudů, pokud je směrován ven nebo dovnitř ze středu ofukovacího otvoru.

Přední ofukovací otvory s vycházejícími modrými šipkami

Chcete-li při zapnuté klimatizaci vypnout ventilaci spolujezdce vpředu, klepněte na dotykové obrazovce na grafiku proudění vzduchu na straně spolujezdce a postupujte podle pokynů.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud ofukování rozdělíte na dva oddělené vzduchové proudy, proud vzduchu v jednotlivých směrech není tak silný, jako v případě ofukování jedním směrem.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Vzduch zvenku je do vozu Model 3 nasáván přes mřížku pod čelním sklem. Mřížku je nutné udržovat čistou a nezanesenou, např. listím nebo sněhem.

Vzduchové filtry kabiny

Model 3 je vybaven jedním nebo více vzduchovými filtry, které zabraňují pronikání pylu, nečistot, prachu a dalších částic ofukovacími otvory.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Vzduchové filtry kabiny je nutné pravidelně měnit. Viz Servisní intervaly.