Dětské autosedačky

Čelní airbag spolujezdce musí být vypnutý

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Pokud je ve vaší zemi povoleno přepravovat děti na předním sedadle spolujezdce, nesmí na tomto sedadle nikdy cestovat děti, když je zapnutý čelní airbag spolujezdce. Vždy se ujistěte, že je airbag vypnutý (viz Kontrolka stavu airbagu).

Přečtěte si následující výstražný štítek připevněný na slunečních clonách:

Výstražný štítek airbagu na sluneční cloně s 1) vyobrazením dítěte na předním sedadle v přeškrtnutém červeném kruhu 2) nafouknutým airbagem, autosedačkou orientovanou proti směru jízdy a dítětem 3) rukou ukazující na otevřenou knihu s písmenem „I“

Pokud na předním sedadle spolujezdce cestuje kojenec nebo dítě (i pokud sedí ve vhodné dětské autosedačce nebo na podsedáku), musíte deaktivovat čelní airbag spolujezdce. Společnost Tesla důrazně doporučuje, abyste spínač airbagu přepnuli do polohy VYPNUTO, než umístíte dětskou autosedačku na přední sedadlo spolujezdce. Pokud dojde ke kolizi, při nafouknutí airbagu může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění, zvlášť pokud používáte dětskou autosedačku orientovanou proti směru jízdy.

Postup aktivace/deaktivace čelního airbagu spolujezdce

Čelní airbag spolujezdce deaktivujete klepnutím na Ovládací prvky > Bezpečnost > Čelní airbag spolujezdce (viz Ovládání čelního airbagu spolujezdce).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Pokud čelní airbag spolujezdce deaktivujete, nezapomeňte ho následně aktivovat, když na předním sedadle sedí dospělý cestující.

V horním rohu dotykové obrazovky se zobrazuje stav čelního airbagu spolujezdce. Klepnutím na tuto stavovou ikonu lze čelní airbag spolujezdce také zapnout nebo vypnout:

Ikona spolujezdce s airbagem a textem: Airbag spolujezdce je vypnutý
Před jízdou s dětskou autosedačkou na předním sedadle spolujezdce vždy dvakrát zkontrolujte stav čelního airbagu a ujistěte se, že je vypnutý.
Ikona dítěte v dětské autosedačce v přeškrtnutém kruhu a text: Airbag spolujezdce je zapnutý
Pokud na předním sedadle spolujezdce sedí dospělá osoba, nezapomeňte čelní airbag v zájmu její ochrany opět ZAPNOUT.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Je odpovědností řidiče zajistit, aby byl čelní airbag spolujezdce VYPNUTÝ, když na předním sedadle cestuje dítě.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Pokud je čelní airbag spolujezdce ZAPNUTÝ i v případě, že byl ručně VYPNUT (nebo naopak), obraťte se neprodleně na společnost Tesla.

Vhodnost a instalace dětských autosedaček

Všechny bezpečnostní pásy vozu Model 3 jsou navrženy pro dospělé osoby. Při usazování kojenců a dětí musíte:

Doporučené dětské autosedačky podle hmotnosti dítěte

Společnost Tesla uvádí doporučené dětské autosedačky podle hmotnostních skupin (podle předpisu EHK č. 44 „Jednotná ustanovení pro schvalování typu zádržných zařízení pro děti cestující v motorových vozidlech“). Ačkoli na kterémkoli sedadle vozu Model 3 může sedět osoba libovolné hmotnostní skupiny, použitelný typ dětské autosedačky se může lišit. Například na zadním prostředním sedadle lze používat pouze dětské autosedačky s možností upnutí bezpečnostním pásem.

Výška* Hmotnostní skupina** Hmotnost dítěte Doporučení společnosti Tesla
Skupina 0+ Do 13 kg (12–18 měsíců) Maxi-Cosi CabrioFix a základna FamilyFix 3 / CabrioFix i-Size
45–105 cm Maxi-Cosi Pearl 360 a základna FamilyFix 360
100–150 cm Britax Römer KIDFIX I-Size
Skupina III (podsedák) 22 až 36 kg Peg Perego Viaggio 2-3 s podsedákem Shuttle
*Podle předpisu EHK č. 129 pro dětské zádržné systémy **Podle předpisu EHK č. 44 pro dětské zádržné systémy

Přeprava větších dětí

Pokud je dítě pro dětskou autosedačku příliš velké, ale není dostatečně vysoké pro použití bezpečnostního pásu vozidla, použijte podsedák odpovídající věku a vzrůstu dítěte. Pokud dítě potřebuje podsedák, společnost Tesla doporučuje použít základnu autosedačky Peg Perego Viaggio 2–3 Shuttle. Při používání a instalaci podsedáku pečlivě dodržujte pokyny výrobce.

Dva způsoby instalace

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Při instalaci dětské autosedačky vždy dodržujte pokyny jejího výrobce.

Kromě mnoha dalších variant existují dva základní typy dětských autosedaček, které se liší podle způsobu upevnění k sedadlu:

Některé dětské autosedačky lze upevnit oběma způsoby. Při výběru způsobu instalace se řiďte pokyny výrobce dětské autosedačky, kde jsou uvedeny podrobné montážní pokyny.

Systémy využívající upevnění bezpečnostním pásem vozidla lze instalovat na kterékoli sedadlo vozu Model 3. Autosedačky se systémem ISOFIX/i-Size lze instalovat na kterékoli zadní krajní sedadlo. Níže najdete podrobnosti o dětských autosedačkách, které lze používat na jednotlivých sedadlech.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
ISOFIX a i-Size jsou mezinárodní standardy integrovaných kotevních bodů používaných v osobních vozidlech k upevnění dětských autosedaček.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Kotevní body ISOFIX/i-Size nepoužívejte u dětských autosedaček nebo podsedáků s integrovaným bezpečnostním pásem, pokud součet hmotnosti dítěte a autosedačky přesahuje 33 kg.

Přední sedadlo spolujezdce

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Když je čelní airbag spolujezdce zapnutý, na předním sedadle nikdy nesmí cestovat děti. Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění. Viz Airbagy.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Před instalací dětské autosedačky na přední sedadlo musíte sedadlo zvednout do střední výšky (přibližně 3 cm).
10 snímků sedadla předního spolujezdce: 1) zelené zatržítko s textem „Airbag spolujezdce je vypnutý“, 2) dětská autosedačka orientovaná proti směru jízdy s modrými šipkami směřujícími zpět a nahoru Na následujících čtyřech snímcích jsou zelená zatržítka: 3) dětská autosedačka orientovaná ve směru jízdy, 4) dětská autosedačka orientovaná proti směru jízdy, 5) podsedák, 6) dětská autosedačka orientovaná proti směru jízdy s opěrnou nohou; na následujících čtyřech snímcích s kotevními třmeny pro systém ISOFIX je červený symbol „X“: 7) orientovaná ve směru jízdy, popisky A, B, B1, 8) orientovaná proti směru jízdy, velikosti C, D, E, 9) orientovaná ve směru jízdy s opěrnou nohou, 10) orientovaná proti směru jízdy s opěrnou nohou

Pokud je čelní airbag spolujezdce vypnutý a sedadlo je zvednuté do poloviční výšky, na předním sedadle mohou cestovat kojenci a děti v následujících typech dětských autosedaček upevněných pomocí bezpečnostních pásů vozidla:

 • Autosedačky orientované ve směru jízdy, univerzální
 • Autosedačky orientované proti směru jízdy, univerzální
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Přední sedadlo spolujezdce není vybaveno dolními kotevními třmeny pro upevnění dětských autosedaček se systémem ISOFIX/i-Size.
Hmotnostní skupina Hmotnost dítěte Čelní airbag spolujezdce zapnutý Čelní airbag spolujezdce vypnutý
Skupina 0 Do 10 kg Není povoleno Povoleno
Skupina 0+ Do 13 kg Není povoleno Povoleno
Skupina I 9 až 18 kg Není povoleno Povoleno
Skupina II 15 až 25 kg Není povoleno Povoleno
Skupina III 22 až 36 kg Není povoleno Povoleno

Zadní sedadla

Deset snímků zadních krajních sedadel: 1) zelená zatržítka u krajních sedadel s modrými šipkami směřujícími k západkám systému ISOFIX a modrou šipkou směřující k umístění popruhu, 2) dětská autosedačka orientovaná proti směru jízdy a šipky směřující u předního sedadla vpřed a nahoru Na následujících osmi snímcích jsou zelená zatržítka: 3) dětská autosedačka orientovaná ve směru jízdy, 4) dětská autosedačka orientovaná proti směru jízdy, 5) podsedák, 6) dětská autosedačka orientovaná po směru jízdy s opěrnou nohou a kotevními třmeny pro systém ISOFIX, 7) dětská autosedačka orientovaná proti směru jízdy s opěrnou nohou a kotevními třmeny pro systém ISOFIX, 8) detail opěrné nohy, 9) dětská autosedačka orientovaná po směru jízdy s kotevními třmeny pro systém ISOFIX a popisky A, B, B1, 10) dětská autosedačka orientovaná proti směru jízdy s kotevními třmeny pro systém ISOFIX a popisky C, D, E

Kojenci a děti mohou na zadních krajních sedadlech sedět v dětských autosedačkách upevněných pomocí bezpečnostních pásů vozidla nebo systému ISOFIX (IU)/i-Size (i-U).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Zadní sedadla podporují použití horních upevňovacích popruhů (viz Připevnění horních upevňovacích popruhů).

Větší děti mohou na zadních krajních sedadlech sedět také s využitím podsedáku, který se upevňuje k dolním kotevním třmenům nebo pomocí bezpečnostního pásu vozidla podle pokynů výrobce.

Na zadních krajních sedadlech lze používat následující třídy velikostí ISOFIX/i-Size:

 • Třídy velikostí A, B a B1 orientované ve směru jízdy.
 • Třídy velikostí C, D a E orientované proti směru jízdy.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Při upevňování velkých dětských autosedaček ISOFIX/i-Size orientovaných proti směru jízdy (třída velikosti C) může být nutné posunout příslušné přední sedadlo doprostřed jeho dráhy (až 13 cm od zadní krajní polohy), zvednout sedadlo nahoru (2 cm od nejnižší polohy) a podle potřeby sklopit opěradlo.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Pokud je na zadním sedadle za sedadlem řidiče nainstalována dětská autosedačka, nepoužívejte funkci Snadný vstup(viz popis v části Profily řidiče) k automatickému posunutí sedadla řidiče do polohy zcela vzadu. Vzhledem k menší mezeře může sedadlo při pohybu narazit do nohou dítěte a způsobit mu zranění nebo odsunout dětskou autosedačku.

Kojenci mohou na zadním prostředním sedadle sedět v dětských autosedačkách orientovaných proti směru jízdy, které se upevňují pomocí bezpečnostního pásu vozidla. Děti mohou na zadním prostředním sedadle sedět v dětských autosedačkách orientovaných proti směru jízdy nebo ve směru jízdy, které se upevňují pomocí bezpečnostního pásu vozidla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Zadní prostřední sedadlo není vybaveno dolními kotevními třmeny pro upevnění dětských autosedaček se systémem ISOFIX/i-Size.

Větší děti mohou na zadním prostředním sedadle sedět také s využitím podsedáku, který je instalován podle pokynů výrobce dětské autosedačky.

Instalace dětských autosedaček s upevněním pomocí bezpečnostního pásu vozidla

Vždy dodržujte pokyny výrobce dětské autosedačky. U dětských autosedaček s upevněním bezpečnostním pásem vozidla dodržujte následující obecné pokyny:

 • Ujistěte se, že je dětská autosedačka vhodná pro hmotnost, výšku a věk dítěte.
 • Dítě neoblékejte do objemných oděvů.
 • Mezi dítě a autosedačku neumisťujte žádné předměty.
 • Při každé jízdě upravte popruhy dětské autosedačky podle potřeb dítěte.
 1. Umístěte dětskou autosedačku na vhodné sedadlo a zcela vytáhněte bezpečnostní pás. Bezpečnostní pás provlékněte a upevněte podle pokynů výrobce dětské autosedačky.
  Dětská autosedačka upevněná k sedadlu spolujezdce pomocí bezpečnostního pásu vozidla.
 2. Dětskou autosedačku silně zatlačte do sedadla vozu a nechte navinout volnou část bezpečnostního pásu tak, aby nebyl nikde prověšený.
 3. Horní upevňovací popruhy upevněte podle pokynů výrobce dětské autosedačky (viz Připevnění horních upevňovacích popruhů).

Instalace dětských autosedaček ISOFIX/i-Size

Zadní krajní sedadla vozu Model 3 jsou vybavena kotevními třmeny pro systém ISOFIX/i-Size. Kotevní třmeny se nacházejí mezi sedákem a opěradlem sedadla. Přesné umístění jednotlivých kotevních třmenů je označeno (viz obrázek níže) na opěradle přímo nad příslušným kotevním třmenem.

Ikona ISOFIX a šipky označující umístění západek systému ISOFIX

Ve druhé řadě upevňujte dětské autosedačky LATCH/ISOFIX pouze na krajní sedadla. Na prostředním sedadle používejte pouze autosedačky s upevněním bezpečnostním pásem.

Dvě zelená zatržítka u krajních sedadel ve druhé řadě a červený symbol „X“ u prostředního sedadla

Při instalaci dětské autosedačky se systémem ISOFIX/i-Size si pečlivě přečtěte a dodržujte pokyny jejího výrobce. Pokyny popisují postup upevnění autosedačky ke kotevním třmenům sedadla. Autosedačka musí zacvaknout na místo. Správnou polohu může být nutné ověřit silným zatlačením autosedačky k opěradlu.

Dětská autosedačka, která se zasouvá na místo, a bublina s vykřičníkem označující kotevní třmen

Před usazením dítěte se ujistěte, že je autosedačka bezpečně upevněna. Uchopte přední část autosedačky oběma rukama a pokuste se:

 • Otočit autosedačkou ze strany na stranu.
 • Zatáhnout za autosedačku směrem od sedadla.

Pokud se autosedačka otáčí nebo pohybuje směrem od sedadla, západky nejsou zcela připevněny ke kotevním třmenům sedadla. Autosedačku je nutné znovu nainstalovat a pokus opakovat. Je důležité, aby byly obě západky autosedačky zcela zajištěny.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Kotevní body ISOFIX/i-Size nepoužívejte u dětských autosedaček nebo podsedáků s integrovaným bezpečnostním pásem, pokud součet hmotnosti dítěte a autosedačky přesahuje 33 kg.

Opěrná noha

Všechna sedadla ve voze Model 3 podporují použití dětských autosedaček s opěrnou nohou. Pokud je autosedačka vybavena opěrnou nohou, vysuňte nohu podle pokynů výrobce autosedačky.

Opěrná noha dětské autosedačky se šipkou směřující nahoru a směrem od sedadla

Připevnění horních upevňovacích popruhů

Zadní sedadla vozu Model 3 podporují použití horních upevňovacích popruhů. Pokud pokyny výrobce dětské autosedačky uvádějí možnost použití horního upevňovacího popruhu, připevněte jeho hák ke kotevnímu bodu umístěnému za příslušným sedadlem.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Horní upevňovací popruhy utáhněte podle pokynů výrobce dětské autosedačky.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Zadními opěrkami hlavy nelze hýbat.

Kotevní body pro upevňovací popruhy se nacházejí na plošině za zadními sedadly.

Umístění kotevních bodů za zadními sedadly

Přístup ke kotevnímu bodu získáte stisknutím zadní části jeho krytky.

1) Krytka kotevního bodu 2) Stisknutá krytka kotevního bodu 3) Upevňovací popruh zaháknutý do kotevního bodu

Pokud jsou k dispozici dva popruhy, umístěte je po obou stranách opěrky hlavy.

Popruhy umístěné po obou stranách hlavové opěrky

U autosedaček s jedním horním popruhem umístěných na krajních sedadlech veďte popruh přes vnější stranu opěrky hlavy (na stejné straně, na které je navíječ bezpečnostního pásu).

Popruh vedený přes vnější stranu hlavové opěrky

Technické údaje

EHK 16-07, Příloha 17, Dodatek 3, Tabulka 1

Číslo sedadla

1 a 3
Airbag spolujezdce vypnutý

1 a 3
Airbag spolujezdce zapnutý

4 5 6
Přípustné hmotnostní skupiny 0, 0+, I, II, III Není k dispozici 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III
Vhodné pro univerzální systémy s upnutím bezpečnostním pásem? Ano (Poznámka 1) Ne Ano Ano Ano
Vhodné pro systém i-Size? Ne Ne Ano Ne Ano
Vhodné pro podélné upevnění (L1/L2)? Ne Ne Ne Ne Ne
Největší vhodná autosedačka se systémem ISOFIX/i-Size (R1/R2X/R2/R3) orientovaná proti směru jízdy. Ne Ne R3 (Poznámka 2) Ne R3 (Poznámka 2)
Největší vhodná autosedačka se systémem ISOFIX/i-Size (F1/F2X/F2/ F3) orientovaná po směru jízdy. Ne Ne F3 Ne F3
Největší vhodný podsedák (B2/B3). B2 Ne B3 B3 B3
Vhodné pro systém s opěrnou nohou Ano Ne Ano Ano Ano

Poznámka 1: Před instalací dětské autosedačky na přední sedadlo je nutné sedadlo zvednout do střední výšky (přibližně 3 cm) a dozadu, aby vznikl prostor mezi autosedačkou a palubní deskou.
Poznámka 2: Při upevňování velkých dětských autosedaček se systémem ISOFIX/i-Size (třída velikosti C) může být nutné posunout příslušné přední sedadlo doprostřed jeho dráhy (až 13 cm od zadní krajní polohy), zvednout sedadlo nahoru (3 cm od nejnižší polohy) a sklopit sedadlo v úhlu 15 stupňů (nebo 10 stupňů dozadu z polohy zcela vpředu).
Poznámka 3: Bezpečnostní pásy pro dospělé cestující nejsou na žádném sedadle umístěny podélně mezi kotevními třmeny systému ISOFIX/i-Size.

Přehled číslování sedadel

Poloha sedadla Umístění ve vozidle
1 Vpředu vlevo (pouze vozidla s pravostranným řízením)
2 Vpředu uprostřed – neplatí pro Model 3
3 Vpředu vpravo (pouze vozidla s levostranným řízením)
4 Zadní řada vlevo
5 Zadní řada uprostřed
6 Zadní řada vpravo

Dětské autosedačky – výstrahy

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Pokud je čelní airbag spolujezdce zapnutý, nesmí na předním sedadle nikdy sedět děti, a to ani v případě použití dětské autosedačky nebo podsedáku. Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Nikdy nepoužívejte dětské autosedačky orientované proti směru jízdy na předním sedadle spolujezdce se zapnutým čelním airbagem. Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění. Přečtěte si výstražný štítek připevněný na sluneční cloně.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Některé dětské autosedačky se na sedadle vozidla zajišťují břišními pásy nebo břišní částí tříbodového bezpečnostního pásu. Pokud nejsou autosedačky ve vozidle správně zajištěny, hrozí dětem v případě nehody nebezpečí.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Připomenutí bezpečnostního pásu na dotykové obrazovce nenahrazuje kontrolu řádného zajištění dětského cestujícího nebo dětské autosedačky. Snímače zatížení sedadla nemusí rozpoznat dětské cestující nebo dětské autosedačky.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Nepoužívejte dětské autosedačky orientované ve směru jízdy, dokud vaše dítě nebude vážit nejméně 9 kg a dokud nebude umět samostatně sedět. Dětská páteř a její krční část není až do věku dvou let dostatečně vyvinutá, aby vydržela zatížení při čelním nárazu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Nepřepravujte děti na klíně. Všechny děti musí být po celou dobu připoutány ve vhodné autosedačce.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Bezpečné usazení dětí zajistíte dodržením pokynů uvedených v tomto dokumentu a pokynů poskytnutých výrobcem autosedačky.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Děti by měly cestovat v autosedačce orientované proti směru jízdy s pětibodovým pásem co možná nejdéle, tzn. dokud jejich výška nebo hmotnost nepřekročí limity autosedačky.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
U větších dětí se vždy ujistěte, že mají podepřenou hlavu a pás dětské autosedačky není volný a je správně zapnutý. Ramenní část pásu musí být vedena mimo obličej a krk, a břišní část nesmí být vedena přes žaludek.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
K jednomu kotevnímu bodu nikdy nepřipevňujete dvě dětské autosedačky. V případě kolize nemusí být jeden kotevní bod schopen obě sedačky udržet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Kotevní třmeny pro dětské autosedačky jsou navrženy tak, aby vydržely zatížení správně upevněnou autosedačkou. Za žádných okolností nesmí být použity pro uchycení bezpečnostních pásů pro dospělé nebo postrojů, nebo pro upevnění jiných předmětů nebo vybavení.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Stav postrojů a upevňovacích popruhů vždy zkontrolujte z hlediska opotřebení a poškození.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Děti nikdy nenechávejte bez dozoru, a to ani když jsou připoutány v dětské autosedačce.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Nikdy nepoužívejte dětskou autosedačku, která byla ve vozidle zúčastněném na dopravní nehodě. Autosedačku zlikvidujte a vyměňte ji v souladu s pokyny výrobce dětské autosedačky.