Kamery

Váš Model 3 je vybaven následujícími prvky, které aktivně sledují okolí vozu:

Popisky znázorňující umístění součástí systému Autopilot ve vozidle
  • Kamera se nachází nad zadní registrační značkou.
  • Kamery jsou umístěny v každém sloupku dveří.
  • Dvě kamery jsou upevněny na čelním skle nad zpětným zrcátkem.
  • Kamery jsou umístěny v obou předních blatnících.

Model 3 je také vybaven vysoce přesnými elektronickými asistenčními systémy brzdění a řízení.

Kabinová kamera

Model 3 je vybaven kabinovou kamerou umístěnou nad zpětným zrcátkem. Další informace jsou uvedeny v části Kabinová kamera.

Zvětšené vyobrazení objektivu kamery a šipky ukazující na jeho umístění nad zpětným zrcátkem

Kalibrace kamer

Model 3 musí při používání funkcí systému Autopilot přesně manévrovat. Proto předtím, než budete moci některé funkce použít poprvé nebo po některých servisních zásazích, musí kamery provést kompletní automatickou kalibraci. Pro lepší přehled se na dotykové obrazovce zobrazuje ukazatel průběhu procesu.

Po dokončení kalibrace budou funkce systému Autopilot připraveny k použití. Kalibrace se obvykle dokončí po ujetí vzdálenosti 32–40 km, tato vzdálenost se však může lišit podle provozních podmínek. Kalibrace se například dokončí rychleji při jízdě po rovné silnici s více jízdními pruhy, například na dálnici se značením nájezdů a sjezdů, kde je dobře viditelné značení (u jízdního pruhu, ve kterém vůz jede, i u okolních pruhů). Pokud váš Model 3 nedokončil kalibraci ani po ujetí vzdálenosti 160 km za splnění předepsaných podmínek, kontaktujte společnost Tesla.

Pokud došlo ke změně polohy kamery mimo kalibrovanou polohu (například po výměně kamery nebo čelního skla), musíte kalibraci vymazat. To provedete klepnutím na Ovládací prvky > Servis > Kalibrace kamer > Vymazat kalibraci. Po vymazání kalibrace provede Model 3 kalibraci znovu. Ačkoli lze pomocí funkce Vymazat kalibraci v mnoha případech opětovně kalibrovat kamery, tato funkce nemusí vyřešit všechny problémy s kamerami a snímači.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pro kalibraci kamer je nutné dobře viditelné značení jízdního pruhu, ve kterém vůz jede, i okolních pruhů (nejméně dva jízdní pruhy na každé straně vozidla). Abyste dosáhli nejlepších výsledků, jeďte v prostředním pruhu silnice s více jízdními pruhy (ideálně alespoň s pěti jízdními pruhy), kde je zřetelně viditelné značení jízdních pruhů a minimální provoz.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud se pokusíte použít funkci, která není dostupná, protože dosud nebyla dokončena kalibrace, funkce se deaktivuje a na dotykové obrazovce se zobrazí zpráva.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Model 3 musí zopakovat proces kalibrace po provedení servisu kamer společností Tesla, a v některých případech také po aktualizaci softwaru.

Kontrola výhledu kamer

Před každou jízdou a před používáním funkcí systému Autopilot zkontrolujte, že jsou všechny kamery čisté a nejsou zakryté (viz Čištění kamery). Znečištěné kamery a snímače (pokud jsou součástí výbavy) a nepříznivé podmínky prostředí, jako jsou déšť a vybledlé značení pruhů, mohou ovlivnit výkon systému Autopilot. Pokud je kamera zablokovaná nebo má omezené funkce, uvnitř vozu Model 3 zobrazí dotyková obrazovka zprávu a funkce systému Autopilot nemusí být dostupné. Další informace o konkrétních upozorněních jsou uvedeny v části Odstraňování problémů – výstrahy.

Kondenzace se může tvořit ve vnitřních částech kamery, zvláště pokud je vůz zaparkován venku za chladného nebo vlhkého počasí. Dotyková obrazovka může zobrazit upozornění na zablokovaný výhled kamery a dočasné omezení některých nebo všech funkcí systému Autopilot, dokud nebude mít kamera opět volné zorné pole. Chcete-li odstranit kondenzaci, zapněte vyhřívání kabiny, odmrazování čelního skla a nastavte přední ofukovací otvory na sloupky dveří (viz Mobilní aplikace).