Okna

Otevírání a zavírání

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Po zamknutí vozidla musíte zkontrolovat, zda jsou okna zavřená.

Stisknutím spínače spustíte příslušné okno. Spínače oken pracují ve dvou úrovních:

  • Pro úplné spuštění okna zcela stiskněte spínač a ihned ho uvolněte.
  • Pro částečné spuštění okna lehce stiskněte spínač a uvolněte ho, jakmile se okno spustí do požadované polohy.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud je okno zcela spuštěné dolů a otevřete příslušné dveře, okno mírně vyjede nahoru. Podobně, pokud okno zcela spustíte, když jsou dveře již otevřené, zastaví se těsně nad hranou dveří. Chcete-li okno zcela spustit, když jsou dveře otevřené, znovu stiskněte spínač.
Šipky ukazující na čtyři spínače oken na dveřích řidiče

Podobně lze zatažením za spínač příslušné okno zavřít:

  • Pro úplné zavření okna zatáhněte za spínač zcela nahoru a ihned ho uvolněte.
  • Pro částečné zavření okna mírně zatáhněte za spínač a uvolněte ho, jakmile se okno zavře do požadované polohy.

Pokud neúmyslně ponecháte otevřené okno, Model 3 může odeslat oznámení do mobilní aplikace (klepněte na Ovládací prvky > Zámky > Oznámení při opuštění otevřeného vozu a poté vyberte možnost Dveře a okna).

Možnost Zavřít okna při zamknutí lze také zapnout klepnutím na Ovládací prvky > Zámky > Zavřít okna při zamknutí. Pokud je tato možnost zapnutá, Model 3 při zamknutí automaticky zavře všechna okna.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Informace o přípravě oken na chladné počasí jsou uvedeny v části Doporučení pro chladné počasí.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Při otevírání a zavírání dveří se okna automaticky mírně pootevřou, aby nedošlo k jejich poškození. Před zavřením dveří se ujistěte, že je okno částečně stažené, jestliže jste ho předtím ručně zavřeli.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Před zavřením okna je odpovědností řidiče zkontrolovat, zda se v otvoru okna nenachází žádná část těla cestujících, zejména dětí. Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k vážnému zranění.

Zamknutí zadních oken

Pokud nechcete, aby cestující mohli používat spínače zadních oken, klepněte na Ovládací prvky > Zámky > Zámek oken. Chcete-li zadní okna odemknout, klepněte znovu na Zámek oken.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
V zájmu zajištění bezpečnosti doporučujeme zamknout spínače zadních oken vždy, když na zadních sedadlech cestují děti.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Nikdy nenechávejte děti uvnitř vozu Model 3 bez dozoru.

Kalibrace oken

V nepravděpodobném případě, že se okno chová neočekávaným způsobem (dotýká se kovového obložení, řádně se neotevírá nebo nezavírá, spouští se při otevření dveří víc, než je běžné apod.), můžete ho kalibrovat a problém tak potenciálně vyřešit.

Postup kalibrace okna:

  1. Zavřete dveře s dotčeným oknem.
  2. Posaďte se na sedadlo řidiče a zavřete dveře řidiče.
  3. Pomocí spínače okna na dveřích řidiče použijte u příslušného okna funkci zavřít, dokud se okno nezastaví.
  4. Pomocí spínače okna na dveřích řidiče použijte u příslušného okna funkci otevřít, dokud se okno nezastaví.
  5. Opakujte krok 3 a použijte u příslušného okna funkci zavřít, dokud se okno nezastaví.

Okno by nyní mělo být zkalibrované. Pokud problém přetrvává i po několika pokusech o kalibraci, obraťte se na společnost Tesla.

Hodnocení dle UV indexu

Střecha, čelní sklo a okna vozu Model 3 vás chrání před UV (ultrafialovým) zářením. Skleněné součásti dosahují na stupnici UV indexu hodnocení méně než 2. Více informací je uvedeno ve specifikacích UV indexu pro vaši oblast. Stále je však nutné, abyste se vhodným způsobem chránili před slunečním zářením.