Automatické zabrzdění

Po zastavení vozu Model 3 může funkce automatického zabrzdění aktivovat brzdu po sejmutí nohy z brzdového pedálu.

Šedá ikona s písmenem „H“ v kruhu
Tato kontrolka se zobrazuje na dotykové obrazovce vždy, když je aktivní funkce automatického zabrzdění vozu Model 3.

Chcete-li automatické zabrzdění vypnout, sešlápněte pedál akcelerátoru nebo sešlápněte a uvolněte brzdový pedál.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Funkci automatického zabrzdění vypnete rovněž zařazením neutrálu.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Po aktivním brzdění vozu Model 3 po dobu přibližně deseti minut zařadí Model 3 polohu parkování a funkce automatického zabrzdění se zruší. Model 3 rovněž zařadí polohu parkování, pokud zjistí, že řidič opustil vozidlo.