Dveře

Používání vnějších klik dveří

Palcem stiskněte širokou část kliky dveří. Klika se natočí směrem k vám a dveře můžete otevřít zatažením za kliku nebo za hranu dveří.

Šipka ukazující na kliku dveří

Klika se automaticky zasune.

Červená ikona vozidla s otevřenými dveřmi
Pokud jsou otevřené dveře nebo zavazadlový prostor, zobrazí se na dotykové obrazovce kontrolka otevřených dveří.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Postup kontroly správné funkce klik dveří v chladném počasí naleznete v části Doporučení pro chladné počasí.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Při používání kliky dveří dbejte na to, abyste si dveřmi nebo mechanismem kliky nepřiskřípli prsty, šperky, nehty atd. V opačném případě může dojít k poškození majetku nebo zranění osob.

Otevírání dveří zevnitř vozu

Model 3 má dveře s elektrickým ovládáním. Pokud sedíte uvnitř vozu a chcete otevřít dveře, stiskněte tlačítko v horní části kliky a zatlačením dveře otevřete.

Šipka ukazující na tlačítko otevírání dveří
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Chcete-li dětem zabránit v otevření zadních dveří, zapněte dětské pojistky (viz Dětské pojistky).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
V nepravděpodobném případě, kdy u vozu Model 3 dojde k úplnému výpadku nízké napětí napájení, nebude možné dveře otevřít tlačítkem umístěným v horní části kliky dveří. Více informací je uvedeno v části Otevírání dveří bez napájení.

Zamykání a odemykání zevnitř vozu

Pokud sedíte uvnitř vozu Model 3, můžete klepnutím na ikonu zámku na dotykové obrazovce zamknout a odemknout všechny dveře a zavazadlové prostory.

Odemknutý zámek
Ikona se mění podle toho, zda jsou dveře zamknuté nebo odemknuté.

Zamykání dveří po odchodu od vozidla

Dveře a zavazadlové prostory se mohou automaticky zamknout, když od vozu odejdete s klíčem v telefonu (platí pro objednávky přibližně po 1. říjnu 2019). Funkci lze zapnout nebo vypnout klepnutím na Ovládací prvky > Zámky > Zámek dveří po odchodu.

Při zamknutí dveří jednou bliknou vnější světla a sklopí se zpětná zrcátka (pokud je zapnutá funkce Sklopit zrcátka). Pokud chcete, aby při zamknutí vozu Model 3 rovněž zazněl zvukový signál, klepněte na Ovládací prvky > Zámky > Zvuk potvrzení uzamknutí.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Chcete-li přizpůsobit zvuk zámku při zamknutí vozidla zvenčí, klepněte na Toybox > Boombox > Zvuk zámku (vyžaduje systém varování chodců).

Model 3 se automaticky nezamkne, pokud:

  • Zaškrtnete políčko Mimo domov a zaparkujete Model 3 na místě označeném jako bydliště. Podrobnosti o označení místa bydliště jsou uvedeny v části Bydliště, zaměstnání a oblíbené cíle.
  • Klíč v telefonu je detekován uvnitř vozu Model 3.
  • Dveře nebo zavazadlový prostor nejsou zcela zavřené.
  • Funkce Bluetooth klíče v telefonu je vypnutá.
  • Pokud Model 3 detekuje ověřený klíč po dobu několika minut poté, co vystoupíte z vozidla a zavřete všechny dveře, funkce zamykání po odchodu od vozidla se deaktivuje a dveře se po vašem odchodu od vozidla nezamknou. V tomto případě bude třeba vozidlo zamykat ručně až do uskutečnění další jízdy.
  • Řidič nepoužije k vystoupení z vozu dveře řidiče.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Je vaší odpovědností se ujistit, že je vozidlo zamknuté, a to i pokud je aktivní funkce zámku dveří po odchodu.

Zamykání po rozjezdu

Model 3 automaticky zamkne všechny dveře (včetně zavazadlových prostorů), když rychlost jízdy překročí 8 km/h.

Režim odemykání dveří řidiče

Po aktivaci nastavení Ovládací prvky > Zámky > Režim odemykání dveří řidiče se při prvním odemknutí vozu Model 3 odemknou pouze dveře řidiče. Dveře řidiče lze odemknout pouze tehdy, když se klíč nachází na straně řidiče, nikoli na straně spolujezdce. Chcete-li odemknout zbývající dveře, dlouze stiskněte tlačítko v horní části vnitřní kliky dveří na straně řidiče, použijte dotykovou obrazovku, mobilní aplikaci.

Oznámení při opuštění otevřeného vozu

Chcete-li obdržet oznámení z mobilního zařízení v případě, že zůstanou otevřené dveře, zavazadlový prostor nebo okna, nebo když ponecháte Model 3 neočekávaně odemknutý, klepněte na Ovládací prvky > Zámky > Oznámení při opuštění otevřeného vozu.

Dětské pojistky

Model 3 má zadní dveře vybavené dětskými pojistkami, které znemožňují otevření dveří pomocí tlačítek na vnitřních klikách. Na dotykové obrazovce klepněte na Ovládací prvky > Zámky > Dětská pojistka. Můžete vybrat nastavení Oboje a aktivovat dětské pojistky obou zadních dveří nebo zvolit nastavení Levé nebo Pravé a aktivovat pojistku pouze v konkrétních dveřích.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Doporučujeme dětské pojistky aktivovat pokaždé, když na zadních sedadlech sedí děti.

odemykání v poloze parkování

Můžete nastavit, aby se po zastavení vozu Model 3 a zařazení polohy parkování odemkly všechny dveře. Tuto funkci zapnete nebo vypnete klepnutím na Ovládací prvky > Zámky > Odemknutí v režimu Parkování.