Mobilní aplikace

Mobilní aplikace Tesla umožňuje komunikovat s vozem Model 3 na dálku pomocí telefonu iPhone® nebo Android™.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Níže uvedené informace nemusí obsahovat všechny funkce dostupné v mobilní aplikaci Tesla. Pokud chcete získat přístup k novým a vylepšeným funkcím, stahujte aktualizované verze mobilní aplikace, jakmile jsou dostupné.

Používání mobilní aplikace

Postup nastavení mobilní aplikace Tesla pro komunikaci s vozem Model 3:

 1. Stáhněte si do telefonu mobilní aplikaci Tesla.
 2. Zadejte přihlašovací údaje k účtu Tesla a přihlaste se do mobilní aplikace Tesla.
 3. Chcete-li povolit mobilní přístup k vozu Model 3, klepněte na Ovládací prvky > Bezpečnost > Povolit mobilní přístup.
 4. Přepněte nastavení funkce Bluetooth ve svém telefonu na Zapnuto a ujistěte se, že je v obecném nastavení telefonu pro mobilní aplikaci Tesla zapnutá funkce Bluetooth. Například přejděte v telefonu do nabídky Nastavení, vyberte mobilní aplikaci Tesla a zkontrolujte, zda je povolené nastavení Bluetooth.

Aby mohla mobilní aplikace komunikovat s vozidlem, musí být telefon i vozidlo připojeny k mobilní síti nebo k Wi-Fi. Pokud parkujete v oblasti bez pokrytí mobilním signálem, například na krytém parkovišti, doporučuje společnost Tesla mít vždy k dispozici funkční klíč.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud potřebujete od společnosti Tesla pomoc se zamykáním z důvodu problému, na který se nevztahuje záruka – například v případě omezeného mobilního připojení – a nemáte k dispozici druhý klíč, nebudou náklady hrazeny asistenční službou.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Společnost Tesla nepodporuje použití aplikací jiných subjektů ke kontaktu s vozem Model 3.

Přehled

Když jsou telefon i vozidlo připojeny k internetu, domovská obrazovka mobilní aplikace Tesla umožňuje:

 • Zamknout nebo odemknout vozidlo.
 • Zapnout nebo vypnout topení nebo klimatizaci a monitorovat prostředí v kabině.
 • Kontrolovat informace o nabíjení vozidla. Podrobnosti o nabíjení se zobrazují také po připojení nabíjecího kabelu.
 • Otevírat a zavírat nabíjecí port.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Svislé červené vlnky vedle ikony akumulátoru signalizují, že se akumulátor aktivně zahřívá (i během nabíjení nebo přípravy k nabíjení).
 • Zobrazit umístění vozidla.
 • Zobrazit odhadovaný dojezd vozidla.
 • Otevřít přední zavazadlový prostor.
 • Zobrazit stav počítadla kilometrů, číslo VIN a aktuální verzi softwaru.

V mobilní aplikaci se zobrazí nastavení médií, která umožňují pozastavit, přehrát či posunout média aktuálně přehrávaná ve vozidle zpět nebo dopředu nebo upravit jejich hlasitost. Může být nutné povolit nastavení médií klepnutím na Nastavení zvuku > Možnosti > Povolit mobilní ovládání.

U podporovaných zdrojů videa odesílat videa do funkce Kino Tesla sdílením odkazu přes mobilní aplikaci. Vyhledat v telefonu film, pořad nebo video, které chcete přehrát, a stisknout tlačítko pro sdílení. Sdílet video s aplikací Tesla, které se zobrazí na dotykové obrazovce, pokud je ve voze Model 3 zařazena poloha parkování.

Profil

Na kartě Profil v horním rohu můžete:

 • Přepínat na jiné vozidlo přiřazené k účtu Tesla v případě, že máte přístup k více než jednomu vozu.
 • Procházet obchod Tesla.
 • Spravovat informace o svém účtu a zobrazovat historii objednávek.
 • Zobrazovat a nastavovat upozornění zobrazená na kartě nastavení, jako jsou synchronizace kalendáře, datum a čas aktivace bezpečnostního alarmu, aktualizace nabíjení a nové aktualizace softwaru. Aktualizace lze spouštět na dálku a kontrolovat jejich průběh.

Ovládací prvky

Na kartě s ovládacími prvky lze provádět následující operace:

 • Otevřít přední nebo zadní zavazadlový prostor.
 • Zamknout nebo odemknout Model 3 na dálku.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Pokud vozidlo odemknete z mobilní aplikace, znovu se automaticky neuzamkne.
 • Otevírat a zavírat nabíjecí port.
 • Zablikat světly nebo aktivovat houkačku zaparkovaného vozu Model 3 pro jeho snadnější nalezení.
 • Aktivovat jízdu bez klíče.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Jízdu bez klíče lze použít v situaci, kdy nemáte k dispozici klíč nebo potřebujete dočasně obejít požadavek na zadání kódu PIN pro jízdu, protože jste zapomněli kód PIN nebo nereaguje dotyková obrazovka (viz Kód PIN pro jízdu).
 • Otevírat a zavírat garážová vrata, pokud má vaše vozidlo naprogramované připojení k zařízení HomeLink, je-li k dispozici (viz Chytrá garáž).
 • Otevřít okna.

Klimatizace

Můžete kontrolovat teplotu interiéru, ovládat vyhřívání sedadel, odmrazovat čelní sklo a před jízdou kabinu ochladit nebo vyhřát (i pokud je v garáži):

 • Zapnutím nebo vypnutím funkce Rozmrazit vozidlo, což provedete potažením prstem nahoru z dolní části obrazovky, můžete rozmrazit sníh a led na čelním skle, oknech a zpětných zrcátkách.
 • Můžete zapnout nebo vypnout režim Dog nebo Kemp.
 • Zapnutím funkce Ochrana proti přehřátí kabiny zabráníte přílišnému přehřátí kabiny při extrémně horkém počasí. Můžete zvolit, zda se má spustit klimatizace nebo pouze ventilátor, když teplota v kabině překročí 40 °C nebo jinou teplotu (pokud je k dispozici). Více informací je uvedeno v části Ovládání klimatizace.
 • Otevřít nebo zavřít okna.

Při přípravě vozu Model 3 před jízdou pomocí mobilní aplikace se podle potřeby zahřívá také akumulátor. Mobilní aplikace vás upozorní, jakmile je ve voze dosažena požadovaná teplota.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
U některých vozidel, v závislosti na výbavě a datu výroby, dojde při aktivaci funkce odmrazování vozu Model 3 pomocí mobilní aplikace také k rozmrazení západky nabíjecího portu. To je praktické za extrémně chladného počasí nebo při námraze, kdy může západka nabíjecího portu zamrznout a znemožnit odpojení nebo připojení nabíjecího kabelu.

Poloha

Vyhledejte polohu vozu Model 3 nebo sledujte jeho pohyb na mapě.

Funkce Summon

Model 3 lze parkovat nebo přivolat pomocí funkce Summon (viz Funkce Summon) nebo Smart Summon (viz Smart Summon).

Plán

Zapněte plánované nabíjení nebo plánovaný odjezd pro přípravu vozu před jízdou. Více informací je uvedeno v části Plánované nabíjení a plánovaný odjezd. Plánované nabíjení nebo plánovaný odjezd lze ukládat také podle preferovaného místa.

Zabezpečení

Pomocí karty zabezpečení lze provádět následující operace:

Upgrady

Prohlédněte si a zakupte nejnovější dostupné upgrady vozu, například systém plně autonomního řízení.

Asistenční služby

Prohlédněte si možnosti asistenčních služeb a požádejte o asistenční služby (jsou-li k dispozici). Více informací o asistenčních službách je uvedeno v části Kontaktování asistenčních služeb Tesla.

Udělení přístupu druhému řidiči

V mobilní aplikaci Tesla můžete přidat nebo odebrat oprávnění k přístupu dalšímu řidiči.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Je vyžadována aplikace Tesla ve verzi 4.3.1 nebo vyšší. Další řidiči mohou použít dříve zaregistrovaný účet Tesla nebo si v aplikaci vytvořit nový účet Tesla.

Chcete-li přidat dalšího řidiče, vyberte aplikaci Tesla na domovské obrazovce vozu, přejděte do části Zabezpečení > Přidat řidiče a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Další řidič bude mít přístup ke všem funkcím aplikace, s výjimkou nákupu upgradů.

Chcete-li odebrat přístup, otevřete mobilní aplikaci, přejděte do části Zabezpečení > Správa řidičů a postupujte podle pokynů na obrazovce.