Používání tohoto návodu k obsluze

K vyhledání požadovaného obsahu zadejte klíčová slova do vyhledávacího panelu v horní části obrazovky (pro zobrazení příslušného obsahu může být poté nutné posunout se na stránce dolů). Obsah lze rovněž procházet klepnutím na navigační ikony v postranní nabídce (v mobilním zařízení se nachází v dolní části).

VÁŠ NÁVOD K OBSLUZE

Aktuální kompletní informace určené přímo pro vaše vozidlo naleznete v návodu k obsluze na dotykové obrazovce vašeho vozu, který se zobrazí po klepnutí na spouštěč aplikací a následném výběru aplikace Manuál. Tyto informace jsou specifické pro vaše vozidlo a liší se podle zakoupeného vybavení, konfigurace vozidla, oblasti prodeje a verze softwaru. Návod k obsluze vydávaný společností Tesla a dostupný odjinud je oproti tomu aktualizován podle potřeby a nemusí obsahovat informace jedinečné pro vaše vozidlo.

POZNÁMKY K VERZI

Informace o nových funkcích se na dotykové obrazovce zobrazí po aktualizaci softwaru nebo je lze kdykoli zobrazit výběrem karty Poznámky k verzi v aplikaci Manuál nebo klepnutím na Ovládací prvky > Software > Poznámky k verzi. Pokud jsou informace o používání vozidla v návodu k obsluze v rozporu s informacemi v poznámkách k verzi, řiďte se poznámkami k verzi.

OBRÁZKY A SPECIFIKACE PRODUKTU

Obrázky v tomto dokumentu slouží pouze pro ilustrační účely. Informace zobrazené na dotykové obrazovce vašeho vozu se mohou mírně lišit v závislosti na volitelném vybavení, verzi softwaru a oblasti prodeje.

Přesnost všech specifikací a popisů v tomto dokumentu byla ověřena k datu tisku. Jelikož je však neustálé zlepšování jedním z cílů společnosti Tesla, vyhrazujeme si právo kdykoli provést změny produktu. Pokud nás chcete informovat o jakýchkoli nepřesnostech nebo opomenutích v tomto dokumentu, pošlete e-mail na adresu ownersmanualfeedback@tesla.com.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace naleznete v návodu k obsluze na dotykové obrazovce vašeho vozu Model 3.

Podrobné informace o voze Model 3 naleznete na webu společnosti Tesla pro váš region po přihlášení k účtu Tesla nebo po registraci účtu.

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav souvisejících s vozem Model 3 se telefonicky obraťte na společnost Tesla. Chcete-li zjistit telefonní číslo pro svůj region, přejděte na webové stránky www.tesla.com, v dolní části stránky vyberte region a zobrazte kontaktní informace.

© 2012-2024 TESLA, INC.

Všechny informace v tomto dokumentu a veškerý software vozidla podléhají autorskému právu a dalším právům na ochranu duševního vlastnictví společnosti Tesla, Inc. a jejích poskytovatelů licencí. Tento materiál ani jeho části nesmí být upravovány, reprodukovány ani kopírovány bez předchozího písemného souhlasu společnosti Tesla, Inc. a jejích poskytovatelů licencí. Doplňující informace jsou k dispozici na vyžádání. Zde zobrazená loga a názvy jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Tesla, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích:

Ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Tesla, Inc.