Připojení pomocného zdroje

Dále uvedené pokyny předpokládají, že používáte externí nízké napětí zdroj (například přenosný startovací zdroj). Pokud chcete připojit k vozu Model 3 jiné vozidlo, nahlédněte do návodu k obsluze tohoto vozidla.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Model 3 nelze použít pro nastartování jiného vozidla. Mohlo by dojít k poškození.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Při připojování pomocného akumulátoru k vozu Model 3 zabraňte zkratu. Připojení kabelů na nesprávné svorky pro pomocný zdroj, vzájemný kontakt kabelů apod. může poškodit Model 3.

Připojení pomocného nízkonapěťového (lithium-iontového) akumulátoru

Vozidla vyrobená v továrně Gigafactory v Šanghaji přibližně od října 2021 a v továrně ve Fremontu přibližně od prosince 2021 používají lithium-iontový nízkonapěťový akumulátor.

 1. Otevřete kapotu (viz Otevírání kapoty vozu bez napájení).
 2. Vytažením nahoru uvolněte servisní panel ze spon a vyjměte ho.
 3. Sejměte červený kryt a připojte kladný (+) červený kabel nízkonapěťového napájecího zdroje ke kladné (+) červené svorce pro pomocný zdroj.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  POZOR
  Aby nedošlo k poškození vozu, zabraňte kontaktu kladného kabelu s jinými kovovými díly.
  Připojení kladného kabelu nízkonapěťového napájecího zdroje ke kladné svorce
 4. Připojte černý záporný (–) kabel externího nízkonapěťového zdroje ke šroubu umístěnému mezi nádobkou na brzdovou kapalinu a předním zavazadlovým prostorem. Tento šroub se používá k uzemnění při poskytování externí podpory.
  Připojení záporného kabelu nízkonapěťového napájecího zdroje k záporné svorce
 5. Zapněte externí zdroj napájení (podle pokynů výrobce zdroje) pouze na 20 sekund a poté napájení vypněte nebo odpojte.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  POZOR
  Pokud ponecháte napájecí zdroj zapnutý déle než 20 sekund, nemusí dojít k samočinnému obnovení nízkonapěťového akumulátoru a vůz nemusí být schopen zařadit polohu pro jízdu. Pokud k tomu dojde a chcete znovu vyzkoušet samočinné obnovení, po odpojení napájení odpojte a znovu připojte nízkonapěťový akumulátor.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Pokud se pokoušíte aktivovat přepravní režim (pro vytažení vozu navijákem na ložnou plochu odtahového vozidla), nemusí dojít k samočinnému obnovení nízkonapěťového akumulátoru. Ponechte napájecí zdroj trvale připojený, dokud nebude vůz zajištěný.
 6. Otevřete dveře řidiče a počkejte dvě minuty.
 7. Ujistěte se, že lze ve voze zařadit polohu pro jízdu.
 8. Umístěte servisní panel do původní polohy a zatlačením dolů ho zajistěte.
 9. Zavřete kapotu.