Chytrá garáž

Univerzální vysílač HomeLink

Ikona domu a garážových vrat
Pokud je vozidlo vybaveno univerzálním vysílačem HomeLink®, můžete ho naprogramovat pro ovládání až tří rádiových (RF) zařízení, například garážových vrat, bran, osvětlení a zabezpečovacího systému.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
V závislosti na datu výroby, oblasti prodeje a volitelné výbavě zvolené při nákupu vozu nejsou některá vozidla vybavena univerzálním vysílačem HomeLink.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Nepoužívejte univerzální vysílač HomeLink se zařízením, které nemá funkci bezpečnostního zastavení a obráceného chodu. Používání zařízení bez těchto bezpečnostních funkcí zvyšuje riziko vážného nebo smrtelného zranění.

Podporované režimy

Funkce HomeLink podporuje tři různé režimy přenosu, kterými vaše vozidlo komunikuje s rádiovým zařízením. Výběr režimu přenosu závisí na kompatibilitě vašeho rádiového zařízení:

 • Standardní režim: Standardní režim použijte v případě, že je vaše rádiové zařízení vybaveno dálkovým ovladačem a zařízení je nutné dálkovým ovladačem ovládat (například dálkově ovládaná garážová vrata). Jedná se o nejčastěji používaný režim přenosu pro zařízení HomeLink.
 • Režim D nebo UR: Režim D nebo UR použijte v případě, že rádiové zařízení není vybaveno dálkovým ovladačem a na přijímači je tlačítko „Learn“ (může se rovněž nazývat „Program“ nebo „Smart“). Režimy D a UR fungují podobně v tom, že Model 3 přímo komunikuje s přijímačem zařízení namísto dálkového ovládání.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Režim D se používá především v Severní Americe, zatímco režim UR je oblíbený v Evropě, na Středním východě a v Asii. Chcete-li zjistit, se kterým režimem je vaše zařízení kompatibilní, kontaktujte společnost HomeLink na adrese www.homelink.com nebo zavolejte na číslo 008000 HOMELINK (008000-466-354-65).

Vaše zařízení lze nastavit na různé režimy. Například garážová vrata lze nastavit na standardní režim, hlavní bránu na režim D apod. Pro změnu režimu přenosu klepněte na ikonu HomeLink v horní části obrazovky Ovládací prvky a vyberte zařízení, které chcete upravit. Poté vyberte možnost Naprogramovat a zvolte požadovaný režim pro dané zařízení. Výběr potvrďte stisknutím Nastavit režim a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

U starších vozidel dojde při změně režimu jednoho zařízení ke změně režimu všech zařízení, proto buďte při změně režimu přenosu obezřetní. Zařízení nekompatibilní s vybraným režimem nemusí fungovat. Klepněte na ikonu HomeLink v horní části dotykové obrazovky a poté klepněte na Změna vysílacího režimu..

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Přečtěte si informace o svém zařízení HomeLink a určete, který režim je kompatibilní s vaším zařízením.

Programování zařízení HomeLink

Programování zařízení HomeLink®

Animace s podrobným postupem programování zařízení HomeLink
 1. Zaparkujte Model 3 tak, aby byl přední nárazník před zařízením, které chcete programovat.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  POZOR
  Vaše zařízení se může během programování otevřít nebo zavřít. Před programováním proto zkontrolujte, zda se v blízkosti zařízení nevyskytují žádné překážky nebo osoby.
 2. Ověřte, že je v dálkovém ovládání zařízení funkční baterie. Společnost Tesla doporučuje před programováním zařízení HomeLink vyměnit baterii v zařízení.
 3. Klepněte na ikonu HomeLink v horní části obrazovky Ovládací prvky.
 4. Klepněte na Vytvořit připojení HomeLink.
 5. Na obrazovce HomeLink zadejte název zařízení a poté klepněte na Zadat nebo Přidat nové zařízení HomeLink.
 6. Vyberte požadovaný režim (Standardní, Režim D nebo Režim UR) a poté klepněte na Nastavit režim.
 7. Klepněte na Spustit a postupujte podle pokynů na obrazovce.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Pokud se během programování zařízení zobrazí obrazovka s názvem „Train the receiver“, jedná se o časově omezený krok. Po stisknutí tlačítka Learn/Program/Smart na dálkovém ovládání zařízení máte pro návrat k vozidlu přibližně 30 sekund. Klepněte na Pokračovat a poté dvakrát stiskněte název programovaného zařízení HomeLink. Zvažte využití pomoci, abyste tento krok stihli dokončit do 30 sekund.
 8. Jakmile je zařízení naprogramované, dokončete programování klepnutím na Uložit.
 9. Zkontrolujte, zda zařízení HomeLink pracuje očekávaným způsobem. Úspěšné dokončení programování může v některých případech vyžadovat více pokusů.

Po naprogramování můžete zařízení ovládat klepnutím na odpovídající ikonu HomeLink na dotykové obrazovce. Funkce HomeLink si pamatuje umístění naprogramovaných zařízení. Při příjezdu ke známému místu se na dotykové obrazovce automaticky zobrazí ovladač HomeLink. Když odjíždíte, přestane se zobrazovat.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Ikona HomeLink se v horní části dotykové obrazovky zobrazí tehdy, když Model 3 zjistí v dosahu naprogramované zařízení HomeLink, a na dotykové obrazovce zatím není zobrazena obrazovka nebo překryvné okno HomeLink.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Potřebujete-li další pomoc nebo máte-li dotazy týkající se kompatibility, kontaktujte společnost HomeLink (www.homelink.com nebo zavolejte na číslo 1-800-355-3515).

Automatické otevírání a zavírání

Chcete-li ovládat zařízení HomeLink bez použití dotykové obrazovky, můžete ho nastavit tak, aby se například brána otevřela, když přijíždíte a zavřela, když odjíždíte:

 1. Klepněte na ikonu HomeLink v horní části obrazovky Ovládací prvky, klepněte na možnost Nastavení HomeLinku a poté vyberte zařízení, které chcete aktivovat.
 2. Podle potřeby upravte nastavení zařízení HomeLink:
  • Pokud chcete, aby se zařízení při vašem příjezdu otevřelo, zaškrtněte políčko Automatické otevření při příjezdu
  • Klepnutím na šipky nastavte, v jaké vzdálenosti vozu Model 3 od brány se má brána otevřít.
  • Zaškrtněte políčko Automatické zavření při odjezdu, pokud chcete, aby se brána po odjezdu zavřela.
  • Chcete-li po příjezdu do příslušného HomeLink místa sklopit zrcátka, zaškrtněte políčko Automaticky sklopná zrcátka. To je užitečné při parkování v úzkých garážích.
  • A políčko Zvuková signalizace pro automatické otevírání a zavírání zaškrtněte, chcete-li, aby Model 3 vydal zvukové upozornění při odeslání signálu k otevření nebo zavření zařízení,

Když přijíždíte k bráně (nebo od ní odjíždíte), která je nastavena na automatický provoz, zobrazí stavová ikona funkce HomeLink odpočítávání, abyste věděli, kdy se brána automaticky otevře nebo zavře. Pokud nechcete, aby se brána automaticky otevírala a zavírala, klepněte kdykoli v době odpočítávání na Přeskočit automatické otevírání nebo Přeskočit automatické zavírání.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Nespoléhejte se, že systém HomeLink zajistí úplné uzavření zařízení.

Resetování polohy zařízení HomeLink

Pokud zaznamenáte situace, kdy přijíždíte k zařízení HomeLink a zařízení se neotevírá nebo se na dotykové obrazovce nezobrazí oznámení, když se blížíte k naprogramovanému zařízení, může být nutné resetovat polohu zařízení. Zaparkujte co nejblíže k zařízení HomeLink (garážová vrata, brána apod.) a zobrazte stránku nastavení zařízení HomeLink klepnutím na ikonu HomeLink v horní části obrazovky Ovládací prvky. Klepněte na název zařízení, které chcete resetovat, a poté klepněte na Resetovat polohu.

Odstranění zařízení

Chcete-li zařízení HomeLink odstranit, klepněte na ikonu HomeLink v horní části obrazovky Ovládací prvky a poté klepněte na možnost Nastavení HomeLinku. Klepněte na název zařízení, které chcete odstranit, a poté na Smazat.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Můžete také provést reset do továrního nastavení, kterým odstraníte svá nastavení funkce HomeLink a všechny ostatní osobní údaje (uložené adresy, oblíbené skladby, importované kontakty apod.). Viz Vymazání osobních údajů.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Z bezpečnostních důvodů vymažte v případě prodeje vozu Model 3 svá zařízení HomeLink.

Odstraňování problémů zařízení HomeLink

Standardní režim

Ve standardním režimu Model 3 zaznamenává signál z rádiového dálkového ovládání zařízení HomeLink. Dotyková obrazovka vás vyzve, abyste se postavili před vozidlo, namířili dálkové ovládání zařízení na přední nárazník a stiskli a přidrželi tlačítko, dokud světlomety nebliknou. Když světlomety bliknou, Model 3 si uložil dálkové ovládání do paměti a na dotykové obrazovce můžete klepnout na Pokračovat. Pokud světlomety nebliknou:

 • Zkontrolujte baterie v dálkovém ovládání. Než začnete programovat, je dobré vyměnit baterie.
 • Ujistěte se, že stojíte před vozem Model 3 s dálkovým ovládáním zařízení umístěným ve vzdálenosti do pěti cm od znaku Tesla.
 • Stiskněte a podržte tlačítko na dálkovém ovládání zařízení, dokud nebliknou světlomety. V některých případech budete muset držet tlačítko na dálkovém ovládání stisknuté až tři minuty.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Některá dálková ovládání HomeLink mohou namísto jednoho dlouhého stisknutí dálkového tlačítka vyžadovat několik krátkých stisknutí (každé stisknutí by mělo trvat přibližně jednu sekundu). Pokud je proces i po několikanásobném dlouhém stisknutí tlačítka neúspěšný, zkuste tlačítko opakovaně stisknout po dobu jedné sekundy.

Režimy D a UR

V režimech D a UR se přijímač zařízení naučí rozpoznávat Model 3. Na dotykové obrazovce se zobrazí pokyn ke stisknutí tlačítka „Learn“ (může se rovněž nazývat „Program“ nebo „Smart“) na přijímači zařízení. Pokud tento postup nefunguje, nahlédněte do pokynů uvedených níže:

 • Zaparkujte Model 3 nárazníkem co nejblíže ke garážovým vratům, bráně apod., které chcete naprogramovat.
 • Ujistěte se, že držíte na přijímači stisknuté tlačítko Learn/Program/Smart. Postup uvedení přijímače do režimu ukládání do paměti naleznete v dokumentaci k rádiovému zařízení, které chcete programovat.
 • Pokud se během programování zařízení zobrazí obrazovka s názvem „Train the receiver“, jedná se o časově omezený krok. Po stisknutí tlačítka Learn/Program/Smart na dálkovém ovládání zařízení nebo přijímači máte pro návrat k vozidlu pouze přibližně 30 sekund. Klepněte na Pokračovat a poté dvakrát stiskněte název programovaného zařízení HomeLink. Při provádění tohoto postupu budete potřebovat pomoc druhé osoby.
 • Většina zařízení zůstává v režimu ukládání do paměti pouze po dobu tří až pěti minut. Ihned po stisknutí tlačítka Learn/Program/Smart na zařízení postupujte podle pokynů zobrazených na dotykové obrazovce ve vozidle.

Potřebujete-li další pomoc nebo máte-li dotazy týkající se kompatibility, kontaktujte společnost HomeLink (www.homelink.com nebo zavolejte na číslo 1-800-355-3515).