Automatické parkování

Tato funkce může být dočasně omezena nebo deaktivována až do okamžiku, kdy bude aktivována v rámci budoucí aktualizace softwaru pro vozidla vyrobená přibližně od září 2023.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
V závislosti na oblasti prodeje, konfiguraci vozidla, zakoupeném vybavení a verzi softwaru nemusí být vaše vozidlo vybaveno funkcí automatického parkování.

Funkce automatického parkování využívá data ke zjednodušení parkování na veřejných komunikacích zajetím s vozem Model 3 do podélných nebo kolmých parkovacích míst.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Ujistěte se, že jsou všechny kamery a snímače (pokud jsou součástí výbavy) čisté. Znečištěné kamery a snímače a nepříznivé podmínky prostředí, jako jsou déšť a vybledlé značení pruhů, mohou ovlivnit výkon systému Autopilot.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Činnost funkce automatického parkování je závislá na schopnosti kamer a snímačů (pokud jsou součástí výbavy) určit vzdálenost vozidla od obrubníků, objektů a ostatních vozidel.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Automatické parkování nepoužívejte, pokud je cokoli upevněno k tažnému zařízení, například kulový čep, nosič jízdních kol nebo přívěs. V případě nainstalovaného tažného zařízení nemusí funkce automatického parkování při parkování mezi nebo před ostatními vozidly správně zastavit.

Parametry

Automatické parkování detekuje potenciální parkovací místa na základě následujících parametrů:

Kolmé parkování
 • Musíte jet rychlostí pod 13 km/h. Pokud jedete příliš rychle, automatické parkování nemusí být schopné přesně detekovat požadované parkovací místo.
 • Parkovací místo musí být široké nejméně 2,2 metru.
 • Aby mohlo vozidlo zaparkovat na parkovacím místě, musí zde být nejméně tři viditelné čáry, například parkovací čáry, vodorovné značení nebo výrazné obrubníky. Automatické parkování nemusí fungovat například v garážích bez tří viditelných parkovacích čar.
 • Automatické parkování nemusí fungovat na vozovkách se strukturovaným povrchem, jako jsou dlažební kostky nebo cihly.
Podélné parkování
 • Musíte jet rychlostí pod 21 km/h. Pokud jedete příliš rychle, automatické parkování nemusí být schopné přesně detekovat požadované parkovací místo.
 • Před parkovacím místem, na které chcete vjet, musí být zaparkované jiné vozidlo.
 • Na parkovacím místě musí být výrazný obrubník nebo viditelná hrana. Automatické parkování nemusí správně identifikovat parkovací místo, kde není výrazný obrubník a kde okraj tvoří například travní porost nebo zemina.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Funkce automatického parkování nedetekuje parkovací místa se šikmým stáním.

Používání funkce automatického parkování

Za jízdy můžete pomocí následujících kroků povolit funkci automatického parkování zajet s vozem Model 3 na parkovací místo:

 1. Jeďte pomalu a sledujte dotyková obrazovka, abyste zjistili potenciální parkovací místa detekovaná systémem Autopilot. Jakmile je Model 3 v takové poloze, že může zacouvat na jedno ze zjištěných míst, dotyková obrazovka zobrazí ikonu parkování.
  Snímek obrazovky s potenciálním parkovacím místem s ikonou
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Ikona parkování se zobrazí pouze tehdy, když poloha vozidla anebo okolní podmínky umožní funkci automatického parkování určit vhodnou dráhu jízdy. Pokud funkce automatického parkování nemůže určit správnou dráhu (například na úzké ulici, kde by při manévrování do parkovacího místa přední část vozu zasahovala do vedlejšího jízdního pruhu), můžete změnit polohu vozidla nebo zaparkovat ručně.
 2. Vyberte si parkovací místo, zkontrolujte, zda je zaparkování na zjištěném parkovacím místě vhodné a bezpečné, a poté popojeďte dopředu a zastavte přibližně na délku vozidla před parkovacím místem (tak, jak byste běžně zastavili před zacouváním na podélné nebo kolmé parkovací místo).
 3. Pusťte volant a poté stiskněte a podržte možnost Automatické parkování na panelu režimu jízdy na dotykové obrazovce. Jakmile funkce automatického parkování převezme řízení, můžete tlačítko uvolnit.
 4. Po zaparkování zobrazí funkce automatického parkování zprávu.

Pokud v průběhu automatického parkování vozu Model 3 sešlápnete brzdový pedál, parkování se dočasně přeruší, dokud na dotykové obrazovce neklepnete na Obnovit.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Nikdy se nespoléhejte, že funkce automatického parkování najde parkovací místo, které je legální, vhodné a bezpečné. Funkce automatického parkování nemusí vždy detekovat předměty na parkovacím místě. Vždy zkontrolujte pohledem, zda je parkovací místo vhodné a bezpečné.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Když automatické parkování aktivně řídí vůz Model 3:
 • Nezasahujte do pohybů volant. Ručním zásahem do řízení se funkce automatického parkování deaktivuje.
 • Neustále kontrolujte své okolí. Buďte připraveni zabrzdit a vyhnout se vozidlům, chodcům a předmětům.
 • Sledujte dotykovou obrazovku, abyste měli přehled o informacích, které funkce automatického parkování poskytuje.

Přerušení parkování

Chcete-li automatické parkování přerušit, sešlápněte jednou brzdový pedál. Model 3 zastaví a zůstane stát, dokud na dotykové obrazovce neklepnete na Obnovit.

Zrušení parkování

Funkce automatického parkování zruší proces parkování, když otočíte volant, přeřadíte, nebo na dotykové obrazovce klepnete na Zrušit. Funkce automatického parkování také zruší parkování, když:
 • Sekvence parkování překročí sedm pohybů.
 • Model 3 zjistí, že řidič vystupuje z vozidla.
 • Jsou otevřené dveře.
 • Sešlápnete pedál akcelerátoru.
 • Sešlápnete brzdový pedál v době, kdy je automatické parkování dočasně přerušeno.
 • Nastane událost automatického nouzového brzdění (viz Protikolizní systém).