Zrcátka

Nastavení vnějších zpětných zrcátek

Vnější zpětná zrcátka nastavíte klepnutím na Ovládací prvky > Zrcátka. Stisknutím levého tlačítka procházení na volant vyberte, zda nastavujete Levé nebo Pravé zpětné zrcátko. Vybrané zpětné zrcátko nastavíte do požadované polohy levým tlačítkem procházení, a to následujícím způsobem:

  • Svislou polohu zpětného zrcátka upravíte stisknutím levého tlačítka nahoru nebo dolů.
  • Horizontální polohu zpětného zrcátka upravíte stisknutím levého tlačítko doleva nebo doprava.
Volant se zvětšeným vyobrazením levého tlačítka procházení a modrými šipkami směřujícími nahoru, dolů, vlevo a vpravo
Obě vnější zpětná zrcátka se mohou naklápět dolů, když je ve vozidle zařazena zpátečka. Po zařazení jiného režimu jízdy se zpětná zrcátka vrátí do normální horní polohy. Tuto funkci zapnete nebo vypnete klepnutím na Ovládací prvky > Zrcátka > Automatické naklápění zrcátek.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
V budoucnu bude po aktualizaci softwaru možné tlačítkem Uložit ukládat nastavení zrcátek. Tato funkce však momentálně není k dispozici.

Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka se automaticky zatmaví za účelem snížení odlesků při jízdě v noci. Tuto funkci zapnete nebo vypnete klepnutím na Ovládací prvky > Zrcátka > Automatické stmívání zrcátek.

Dostupnost funkce Automatické stmívání zrcátek závisí na oblasti prodeje a datu výroby vozidla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Obě vnější zpětná zrcátka jsou vybavena funkcí vyhřívání, která se zapíná a vypíná společně s odmrazováním zadního okna.

Sklopná zrcátka

Chcete-li vnější zpětná zrcátka sklopit nebo vyklopit ručně (například při parkování v úzké garáži, na úzkém parkovacím místě atd.), klepněte na Ovládací prvky > Sklopit / vyklopit zrcátka.

Pokud zpětná zrcátka sklopíte ručně, zůstanou sklopená, dokud rychlost jízdy nedosáhne 50 km/h (nebo dokud je ručně nevyklopíte klepnutím na Ovládací prvky > Vyklopit zrcátka).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Zpětné zrcátko nelze sklopit při jízdě rychlostí vyšší než 50 km/h.

Chcete-li nastavit automatické sklápění zrcátek při opuštění a zamknutí vozu Model 3, klepněte na Ovládací prvky > Zrcátka > Automatické sklápění zrcátek. Při odemknutí vozu Model 3 se zpětná zrcátka automaticky vyklopí.

Zpětná zrcátka lze rovněž nastavit tak, aby se automaticky sklopila při příjezdu k určitému místu a vy jste je nemuseli sklápět ručně při každém příjezdu na často navštěvované místo. Pro nastavení funkce zastavte na místě, které chcete uložit (nebo jeďte rychlostí nižší než 6 km/h), a sklopte zrcátka. Klepněte na Uložit místo, jakmile se tato možnost krátce zobrazí na ovládacím prvku Sklopit zrcátka.

Pokud už nechcete, aby se zrcátka automaticky sklápěla, klepněte na Ovládací prvky > Vyklopit zrcátka, když se zrcátka sklápí na uloženém místě, a poté klepněte na Odstranit místo.

Při odjezdu z uloženého místa se zpětná zrcátka vyklopí, když vozidlo dosáhne rychlosti 6 km/h nebo když klepnete na Ovládací prvky > Vyklopit zrcátka.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Zpětná zrcátka se mohou automaticky sklopit při návratu do uloženého místa, pokud jedete rychlostí nižší než 50 km/h.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Funkci automatického sklápění a vyklápění zpětných zrcátek lze kdykoli potlačit (například v případě výpadku napájení vozu Model 3) tak, že sestavu zpětného zrcátka vyklopíte zatlačením od sebe a sklopíte přitažením k sobě.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud v době, kdy bude Model 3 zaparkován, očekáváte nahromadění ledu, vypněte funkci Automatické sklápění zrcátek. Nahromaděný led může bránit sklápění a vyklápění vnějších zpětných zrcátek. Informace o tom, jak zajistit správnou funkci zrcátek v chladném počasí, jsou uvedeny v části Doporučení pro chladné počasí.

Automatické sklápění zrcátek lze propojit se zařízením HomeLink (viz Chytrá garáž). Funkci aktivujete v nastavení HomeLink > Sklopit zrcátka poblíž tohoto místa.

Zpětné zrcátko

Umožňuje ruční seřízení zpětného zrcátka. Pokud je zařazená poloha pro jízdu vpřed nebo neutrál, zpětné zrcátko se v nepříznivých světelných podmínkách automaticky zatmaví v závislosti na denní době (např. při jízdě v noci).

Kosmetická zrcátka

Přístup ke kosmetickému zrcátku a jeho osvětlení získáte po sklopení sluneční clony směrem dolů, kryt zrcátka pak rovněž sklopte dolů. Osvětlení se vypne po zavření krytu zrcátka.

Šipka směřující dolů od krytu zrcátka na sluneční clonu