Prohlášení o dostupnosti funkcí

Váš vůz Tesla se neustále mění a s každou aktualizací softwaru jsou přidávány nebo vylepšovány různé funkce. V závislosti na verzi firmwaru, kterou vůz používá, však vaše vozidlo nemusí být vybaveno všemi funkcemi nebo tyto funkce nemusí fungovat přesně tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Funkce dostupné ve vozidle se liší v závislosti na oblasti prodeje, konfiguraci vozidla, zakoupeném vybavení, aktualizacích softwaru a dalších faktorech.

Možnosti nebo funkce uvedené v tomto návodu k obsluze nemusí být ve vašem voze dostupné. Chcete-li se ujistit, že vaše vozidlo nabízí nejnovější funkce, aktualizujte software vozu ihned, jakmile obdržíte oznámení. Můžete také vybrat nastavení Ovládací prvky > Software > Předvolby softwaru > Pokročilé. Více informací je uvedeno v části Aktualizace softwaru. Při používání funkcí dostupných ve vozidle vždy dodržujte místní zákony a omezení, abyste zajistili vlastní bezpečnost a bezpečnost spolucestujících a osob v okolí.