Wi-Fi

Wi-Fi je k dispozici jako způsob datového připojení, které je často rychlejší než mobilní datové sítě. Připojení Wi-Fi je užitečné zejména v oblastech s omezeným nebo žádným mobilním signálem. Společnost Tesla doporučuje pro zajištění rychlých a spolehlivých aktualizací softwaru a map nechat Model 3 připojený k Wi-Fi, kdykoli je to možné (například když je zaparkovaný doma).

Připojení k Wi-Fi:

 1. Klepněte na Ovládací prvky > Ikona Wi-Fi v horní části obrazovky Ovládací prvky. Model 3 začne vyhledávat a zobrazovat nalezené dostupné sítě Wi-Fi v dosahu.

  Když je aktivní připojení k síti Wi-Fi, v horní části dotykové obrazovky se zobrazí Ikona Wi-Fi.

  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Pokud se v seznamu nezobrazí známá síť Wi-Fi, přejeďte s vozidlem Model 3 blíž k přístupovému bodu nebo zvažte použití zařízení pro zesílení signálu.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Při připojování k síti 5 GHz (pokud je k dispozici) zkontrolujte, které kanály jsou ve vaší oblasti podporovány.
  Tabulka 1. Podporované kanály sítě 5 GHz
  36–48 52–64 100–140 149–165
 2. Vyberte síť Wi-Fi, kterou chcete použít, zadejte heslo (pokud je požadováno) a klepněte na Potvrdit.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Model 3 v současné době nepodporuje připojení k sítím Wi-Fi s přihlašovacím portálem (sítě Wi-Fi běžně používané veřejnými hotspoty, u kterých je vyžadován přístup prostřednictvím webového portálu a souhlas s podmínkami použití služby).
 3. Model 3 se připojí k síti Wi-Fi. Kdykoli je síť v dosahu, Model 3 se k ní automaticky připojí.

Můžete se také připojit ke skryté síti, která není zobrazena na seznamu nalezených sítí. Klepněte na Nastavení Wi-Fi, do dialogového okna zadejte název sítě, vyberte nastavení zabezpečení a poté klepněte na Přidat síť.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud bude v dosahu více již dříve využívaných sítí, Model 3 se připojí k poslední použité síti.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
V servisních centrech Tesla se Model 3 automaticky připojí k servisní Wi-Fi síti Tesla.

Hotspoty a konektivita

Pro přístup k internetu lze rovněž využít mobilní hotspot nebo internetové připojení vašeho telefonu (podléhá poplatkům a omezením poskytovatele mobilních služeb). Pokud chcete zůstat připojeni k síti Wi-Fi po zařazení polohy pro jízdu vpřed nebo zpátečky, vyberte na obrazovce pro nastavení Wi-Fi příslušné připojení a poté klepněte na Zachovat připojení při jízdě.