Stěrače a ostřikovače

Stěrače a ostřikovače

Nastavení stěračů otevřete stisknutím tlačítka stěračů na volant nebo klepnutím na Ovládací prvky > Stěrače.

Chcete-li setřít čelní sklo, stiskněte tlačítko stěračů na volant.

Stisknutím a podržením tlačítka stěračů lze na čelní sklo aplikovat ostřikovací kapalinu. Po uvolnění tlačítka provedou stěrače dvě setření a o několik sekund později, v závislosti na vozidlu a podmínkách prostředí, třetí setření. Stisknutím a podržením tlačítka stěračů lze na čelní sklo aplikovat ostřikovací kapalinu delší dobu, po uvolnění tlačítka stěrače setřou sklo.

Při každém stisknutí tlačítka stěračů na volantu se na dotykové obrazovce zobrazí nabídka, kde lze měnit nastavení stěračů. Požadované nastavení vyberete stisknutím levého tlačítka procházení na volant doleva nebo doprava.

Modrý kruh se šipkami směřujícími nahoru a dolů vedle sloupce ikon stěračů
 1. Vypnutí stěračů.
 2. Výběr způsobu fungování stěračů:
  • AutoModel 3 dokáže zjistit, jestli prší. Pokud je na čelním skle zjištěna přítomnost kapaliny, Model 3 určí optimální frekvenci stěračů. Pokud Model 3 na čelním skle nedetekuje žádnou kapalinu, stěrače nepracují.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Poznámka
   Automatické řízení a adaptivní tempomat vyžadují, aby byly stěrače nastaveny do polohy Auto. Toto nastavení se provádí automaticky a nelze ho změnit.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Poznámka
   Nastavení Auto je v současné době BETA verze. Pokud si nejste jistí použitím BETA verze režimu Auto, doporučuje společnost Tesla obsluhovat stěrače podle potřeby ručně.
  • I – přerušované stírání, pomalé
  • II – přerušované stírání, rychlé
  • III – souvislé stírání, pomalé
  • IIII – souvislé stírání, rychlé
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Pokud vyberete možnost Auto a nelze zjistit přítomnost kapaliny na čelním skle, nastavení stěračů se vrátí na poslední použité ruční nastavení. Pokud nelze určit ruční nastavení, stěrače se vypnou.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Rychlost a frekvenci stěrače čelního skla můžete také upravit pomocí hlasových příkazů (viz Hlasové příkazy).
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  POZOR
  Abyste zabránili riziku poškození stěračů, nenechávejte zapnuté nastavení Auto při mytí vozu Model 3.

Pravidelně kontrolujte a čistěte hrany lišt stěračů. Pokud je lišta poškozená, ihned ji vyměňte. Podrobnosti o kontrole a výměně lišt stěračů jsou uvedeny v části Lišty stěračů čelního skla, trysky a ostřikovací kapalina.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Chcete-li předejít poškození kapoty, před aktivací stěračů zkontrolujte, zda je zcela zavřená.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Před zapnutím stěračů odstraňte z čelního skla led. Ostrý led může poškodit pryž na lištách.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
V extrémním klimatu zkontrolujte, zda nejsou lišty stěračů přimrzlé nebo přilepené k čelnímu sklu.