Režimy zrychlení

Klepněte na Ovládací prvky > Pedály a řízení > Akcelerace a upravte míru zrychlení, kterou si přejete použít během jízdy s vozem Model 3:

  • Chill: Omezuje zrychlení za účelem zajištění plynulé, pozvolné jízdy.
    Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
    Poznámka
    Pokud je nastaven režim Chill, na dotykové obrazovce se nad rychlostí jízdy zobrazí nápis Chill.
  • Standard: Poskytuje běžnou úroveň zrychlení.

Účinnost vyhřívání kabiny můžete zlepšit snížením zvoleného režimu akcelerace. Systém tepelného čerpadla tak může využívat více tepla z akumulátoru k účinnému vyhřívání kabiny namísto udržování schopnosti akumulátoru poskytovat špičkový výkon při akceleraci. To pomáhá maximalizovat účinnost jízdy za chladnějšího počasí. Upozorňujeme, že při následném zvýšení režimu akcelerace potřebuje akumulátor určitý čas k zahřátí, než bude k dispozici vyšší úroveň akcelerace.