Airbagy

Umístění airbagů

Airbagy se nacházejí přibližně na místech vyobrazených níže. Výstražné informace týkající se airbagů jsou na slunečních clonách.

Model 3 je vybaven airbagy a břišními/ramenními pásy na obou předních sedadlech. Airbag představuje dodatečné ochranné vybavení pro přední sedadla. Všichni cestující, včetně řidiče, musí mít vždy zapnuté bezpečnostní pásy bez ohledu na to, zda jejich místo je nebo není vybaveno airbagem, aby bylo v případě nehody minimalizováno riziko vážného nebo smrtelného zranění.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
U modelů s pravostranným řízením je umístění airbagů řidiče a spolujezdce obrácené.
Vozidlo s popisky u jednotlivých airbagů
 1. Čelní airbagy
 2. Boční airbagy v sedadlech
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Váš vůz má také airbag v sedadle řidiče.
 3. Hlavové airbagy

Princip funkce airbagů

Airbagy se nafouknou, když snímače zaznamenají náraz silnější, než jsou prahové hodnoty. Tyto prahové hodnoty jsou stanoveny tak, aby včas předpověděly závažnost nárazu a airbagy mohly ochránit cestující ve vozidle. Airbagy se nafouknou okamžitě, značnou silou a hlasitě. Nafouknutý airbag společně s bezpečnostním pásem omezuje pohyb osoby a snižuje tak nebezpečí zranění.

Čelní airbagy nejsou obvykle navrženy tak, aby se nafukovaly v případě zadního nárazu, převrácení, bočních nárazů, prudkého brzdění, nebo při přejetí výtluku. Stejně tak se čelní airbagy nemusí nafouknout při všech čelních nárazech, například při lehkých čelních nárazech, nárazech do podvozku nebo střetech s úzkými objekty (jako jsou sloupy). Může dojít k rozsáhlému povrchovému poškození vozidla, aniž by se airbagy nafoukly, a naopak i relativně malé strukturální poškození může způsobit jejich aktivaci. Vnější vzhled vozidla po kolizi proto není ukazatelem, zda se čelní airbagy měly nebo neměly nafouknout.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Pokud chcete provést úpravu vozidla pro osobu s postižením a použít postup, který by mohl ovlivnit systém airbagů, naplánujte si pomocí mobilní aplikace návštěvu servisu.

Typy airbagů

Model 3 je vybaven následujícími typy airbagů:

 • Čelní airbagy: Čelní airbagy jsou navrženy tak, aby omezily zranění v případech, kdy na předních sedadlech cestují větší děti nebo dospělé osoby. Dodržujte všechna doporučení a výstrahy týkající se přepravy dětí na předním sedadle spolujezdce (pokud je ve vaší zemi povolena). Viz Dětské autosedačky.
 • Boční airbagy v sedadlech: Boční airbagy v předních sedadlech pomáhají chránit oblast pánve a hrudníku cestujících, airbag v sedadle řidiče na vzdálenější straně pomáhá chránit hlavu a hrudník. Boční airbagy v sedadlech na straně nárazu i na opačné straně vozidla se nafouknou v případě závažného bočního nárazu nebo závažného čelního nárazu s přesazením.
 • Hlavové airbagy: Hlavové airbagy pomáhají chránit hlavu. Hlavové airbagy na straně nárazu i na opačné straně vozidla se nafouknou pouze v případě závažného bočního nárazu nebo při převrácení vozidla.

Kontrolka stavu airbagu

Stav čelního airbagu spolujezdce se zobrazuje v horním rohu dotykové obrazovky.

Ikona airbagu spolujezdce
Před jízdou s dítětem na předním sedadle spolujezdce (pokud je to ve vaší zemi povoleno zákonem) vždy překontrolujte stav čelního airbagu spolujezdce a ujistěte se, že je vypnutý. Pokud je čelní airbag spolujezdce vypnutý, při nehodě se nenafoukne. Tato kontrolka se také zobrazuje, když je sedadlo neobsazené.
Ikona airbagu spolujezdce
Pokud na předním sedadle spolujezdce sedí dospělá osoba, nezapomeňte čelní airbag v zájmu její ochrany opět ZAPNOUT. Pokud je čelní airbag spolujezdce zapnutý, může se při nehodě nafouknout.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Pokud je ve vaší zemi povoleno zákonem přepravovat děti na předním sedadle spolujezdce, je odpovědností řidiče zajistit, aby byl čelní airbag spolujezdce vypnutý. Než umístíte dětskou autosedačku na přední sedadlo spolujezdce, přepněte spínač airbagu do polohy VYPNUTO. Na předním sedadle spolujezdce se zapnutým airbagem nikdy nesmí sedět děti, a to ani v případě použití dětské autosedačky nebo podsedáku. Hrozí VÁŽNÉ nebo SMRTELNÉ ZRANĚNÍ dítěte.

Ovládání čelního airbagu spolujezdce

Pokud na předním sedadle spolujezdce sedí dítě (i v případě, kdy sedí v dětské autosedačce nebo na podsedáku), musíte čelní airbag spolujezdce deaktivovat, aby v případě nehody nezpůsobil dítěti zranění. Klepněte na Ovládací prvky > Bezpečnost > Čelní airbag spolujezdce a před jízdou zkontrolujte, zda stav airbagu spolujezdce v horním rohu dotykové obrazovky signalizuje, že je airbag vypnutý (viz Kontrolka stavu airbagu).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Model 3 má kapacitní dotykovou obrazovku, která nemusí reagovat na dotyk, pokud nosíte běžné rukavice. Pokud dotyková obrazovka nereaguje, stáhněte si rukavice nebo používejte rukavice s vodivými konci prstů, určené pro ovládání kapacitních obrazovek.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Pokud je ve vaší zemi povoleno přepravovat děti na předním sedadle spolujezdce, nesmí v případě zapnutého airbagu na předním sedadle spolujezdce nikdy sedět děti, a to ani při použití dětské autosedačky nebo podsedáku. Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Pokud se zdá, že čelní airbag spolujezdce nefunguje (například je zapnutý, i když jste ho deaktivovali nebo naopak), neobsazujte přední sedadlo spolujezdce. Naplánujte si pomocí mobilní aplikace návštěvu servisu.

Doprovodný jev nafouknutí airbagu

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Při nafukování airbagu se uvolňuje jemný prášek. Prášek může dráždit pokožku, proto jej důkladně vypláchněte z očí a všech řezných nebo povrchových zranění.

Po nafouknutí se airbagy vyfukují, aby cestujícím poskytovaly tlumicí efekt a neomezovaly výhled řidiče vpřed.

Pokud se airbagy nafoukly nebo pokud jste byli účastníky nehody, bude nutné vozidlo před zapnutím napájení zkontrolovat. Také bude nutné nechat zkontrolovat a případně vyměnit airbagy, předpínače bezpečnostních pásů a všechny další příslušné součásti. Naplánujte si pomocí mobilní aplikace návštěvu servisu.

Při nehodě se kromě nafouknutí airbagů také:

 • Systém nouzového volání automaticky spojí se složkami integrovaného záchranného systému, pokud je v dané lokalitě dobrý mobilní signál a pokud je příslušná služba ve vaší zemi k dispozici (viz Nouzové volání).
 • Odemknou dveře.
 • Rozsvítí výstražná světla.
 • Rozsvítí vnitřní osvětlení.
 • Odpojí vysoké napětí.
 • Okna se otevřou do ventilační polohy.
 • Vozidlo aktivuje brzdy za účelem zastavení.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
V závislosti na povaze a síle nárazu se dveře nemusí při nehodě odemknout nebo nemusí být možné dveře otevřít. V takových případech může být nutné otevřít dveře ručně zevnitř vozu nebo se vyprostit jiným způsobem (například použít jiné dveře, rozbít okno atd.).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
V důsledku některých nehod může dojít k odpojení vysokého napětí, kdy nebude možné zapnout napájení a pokračovat v jízdě, a to i pokud se airbagy po nárazu nenafouknou. Naplánujte si pomocí mobilní aplikace návštěvu servisu.

Výstražná kontrolka airbagu

Pohled na osobu z profilu a nafouknutý airbag
V případě závady systému zůstane kontrolka airbagu na dotykové obrazovce svítit. Jediný případ, kdy by se tato kontrolka měla rozsvítit, je krátce po prvním zapnutí napájení vozu Model 3, a v tomto případě po několika sekundách opět zhasne. Pokud kontrolka zůstane svítit, neprodleně si pomocí mobilní aplikace naplánujte návštěvu servisu a s vozem nejezděte.

Výstrahy airbagu

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Všichni cestující, včetně řidiče, musí mít vždy zapnuté bezpečnostní pásy bez ohledu na to, zda jejich místo je nebo není vybaveno airbagem, aby bylo minimalizováno riziko vážného nebo smrtelného zranění v případě nehody.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Spolujezdci na předním sedadle by neměli pokládat ruce na modul airbagu, protože airbag může při nafouknutí způsobit zlomeniny nebo jiná zranění.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Ve vozidle Model 3 nepoužívejte potahy sedadel. Mohly by v případě nehody bránit nafouknutí bočních airbagů v sedadlech. Mohou rovněž snížit přesnost systému klasifikace cestujících (OCS), pokud je jím vozidlo vybaveno.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Airbagy se nafukují značnou rychlostí a silou, která může způsobit zranění. Aby bylo riziko zranění minimální, musí cestující správně sedět, mít zapnuté bezpečnostní pásy a sedadlo posunuté co nejvíce dozadu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Děti nesmí cestovat na předním sedadle spolujezdce, pokud tak neumožňují předpisy ve vaší zemi. Dodržujte všechny platné předpisy, které se týkají správného způsobu přepravy dětí podle jejich hmotnosti, vzrůstu a věku. Nejbezpečnějším místem pro přepravu dětí jsou zadní sedadla. Přeprava dětí v dětských autosedačkách orientovaných proti směru jízdy umístěných na sedadlech s aktivním airbagem může mít za následek vážné nebo smrtelné zranění.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Na sedadlech, před kterými je aktivní airbag, nepoužívejte dětské autosedačky orientované proti směru jízdy. V opačném případě hrozí při nafouknutí airbagu vážné nebo smrtelné zranění.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Aby se boční airbagy mohly správně rozvinout, je nutné udržovat volný prostor mezi tělem cestujícího a vnitřní stěnou vozu Model 3.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Cestující by si neměli opírat hlavu o dveře ani okna. V případě nafouknutí hlavového airbagu hrozí zranění.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Nedovolte spolujezdcům opírat si nohy, kolena ani jiné části těla o airbagy a místa v blízkosti airbagů.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Na čelní airbagy a místa v jejich blízkosti, boky předních sedadel, čalounění stropu po stranách vozidla, ani na žádné kryty airbagů nepřipevňujte ani nepokládejte žádné předměty, které by mohly bránit nafouknutí airbagu. Mezi tyto předměty patří například: potahy volantu, polepy, sedáky, polštáře atd. Takové předměty by v případě nehody a nafouknutí airbagů mohly způsobit vážné zranění.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Po nafouknutí jsou některé díly airbagu horké. Nedotýkejte se jich, dokud nevychladnou.