Čištění

Čištění exteriéru

Chcete-li předejít poškození laku, ihned odstraňte korozivní látky (mazivo, olej, ptačí trus, pryskyřici ze stromů, mrtvý hmyz, dehtové skvrny, posypovou sůl, popílek apod.). Nečekejte, až bude vhodná doba umýt Model 3 celý. V nezbytném případě můžete dehtové a mastné skvrny odstranit denaturovaným alkoholem a ihned poté alkohol smýt vodou a čisticím prostředkem bez detergentních přísad.

Udržujte vnější kamery čisté, nezakryté a odstraňte případnou kondenzaci. Tyto látky mohou způsobit nezřetelný obraz nebo nefunkčnost systému Autopilot a bezpečnostních funkcí (viz Čištění kamery).

Při mytí vnějšího povrchu vozu Model 3 dodržujte následující postup:

 1. Před mytím opláchněte hadicí z vozidla nečistoty a prach. Smyjte nahromaděné bláto z míst, která se snadno zanášejí (například podběhy kol a spáry mezi panely). Pokud byla vozovka ošetřena posypovou solí (v zimním období), důkladně opláchněte veškerou sůl ze spodní části vozidla, podběhů kol a brzd.
 2. Model 3 myjte ručně čistým měkkým hadříkem a studenou nebo vlažnou vodou s příměsí jemného, kvalitního autošamponu.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  POZOR
  Některé čističe a autošampony obsahují chemikálie, které mohou poškodit součásti vozu nebo změnit jejich barevný odstín, zejména se jedná o díly plastového obložení, vnější světla nebo objektivy kamer. Některé čisticí prostředky pro vozidla obsahují hydroxid nebo jiné vysoce zásadité či žíravé složky, které mohou poškodit součásti exteriéru. Nepoužívejte ani přípravky s obsahem kyselin. Na poškození součástí či změny barevného odstínu způsobené čisticími prostředky se nevztahuje záruka.
 3. Po umytí důkladně opláchněte karoserii čistou vodou, aby na povrchu nezůstaly zbytky čisticího prostředku.
 4. Důkladně vysušte povrch jelenicí. V případě potřeby osušte brzdy krátkou jízdou a několikrát zabrzděte.

Malé skvrny vyčistěte utěrkami navlhčenými isopropylalkoholem (například utěrkami, které se používají k čištění brýlí nebo obrazovek).

Čištění a ošetření oken

Okna a zrcátka vyčistěte čisticím prostředkem na automobilová skla. Skleněné povrchy a povrchy zrcátek neoškrabujte ani nečistěte abrazivními čisticími prostředky. Pokyny a osvědčené postupy pro čištění vnějších skel naleznete v části Čištění exteriéru.

Chcete-li okna vozidla ošetřit hydrofobním přípravkem, nanášejte ho pouze na boční okna a zadní okno, nikoli na čelní sklo, protože by to mohlo negativně ovlivnit výhled kamer systému Autopilot. Podrobnosti o postupu nanášení hydrofobního přípravku jsou uvedeny v pokynech výrobce.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Společnost Tesla neodpovídá za žádné škody související s ošetřením oken.

Režim mytí vozu

Režim mytí vozu před mytím vozu Model 3 zavře všechna okna, uzamkne nabíjecí port a deaktivuje stěrače čelního skla, režim Sentry Mode, zamykání dveří po odchodu od vozidla a zvukovou signalizaci parkovacích snímačů. Režim aktivujete klepnutím na Ovládací prvky > Servis > Režim mytí vozu. Vůz musí stát a nesmí se aktivně nabíjet.

Pokud používáte automatickou myčku, funkce Povolit volný pojezd aktivuje možnost volného pohybu vozu po dobu mytí, ponechá ve voze Model 3 zařazený neutrál a zabrání aktivaci parkovací brzdy po opuštění sedadla řidiče. Funkci aktivujete sešlápnutím brzdového pedálu a klepnutím na možnost Povolit volný pojezd nebo zařazením neutrálu.

Režim mytí vozu se deaktivuje tehdy, když rychlost vozidla překročí 15 km/h, nebo pokud na dotykové obrazovce klepnete na možnost Konec.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Pokud u vozu Model 3 režim mytí vozu nezapnete, může dojít k poškození (například nabíjecího portu nebo stěračů čelního skla). Na poškození způsobená automyčkami se nevztahuje záruka.

Čištění kamery

Aby byl zajištěn zřetelný obraz, musí být objektiv kamery čistý a nesmí mít zakrytý výhled.

Objektiv kamery postříkejte vodou a odstraňte veškeré nahromaděné nečistoty. Potom objektiv otřete do sucha hadříkem z mikrovlákna. Za vlhkého počasí (sněžení, déšť, déšť se sněhem) čistěte objektiv kamery jednou týdně, za sucha jednou za měsíc.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Nepoužívejte chemické ani abrazivní čisticí prostředky. Hrozí poškození povrchu objektivu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Ultrazvukové snímače (pokud jsou součástí výbavy) a objektivy kamer nečistěte ostrými ani brusnými předměty, které by mohly poškrábat jejich povrch.

Opatření při čištění exteriéru

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Mytí neprovádějte na přímém slunci.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Nepoužívejte prostředky na ošetření čelního skla. Mohou mít negativní vliv na tření stěračů a způsobovat drnčivý zvuk.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Nepoužívejte horkou vodu, detergenty, vysoce zásadité či žíravé čisticí složky nebo rozpouštědla, především prostředky obsahující hydroxid.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Při použití vysokotlakého čističe udržujte vzdálenost nejméně 30 cm mezi tryskou a povrchem vozu Model 3. Proudem vody nemiřte přímo na parkovací snímače (pokud jsou součástí výbavy). Tryskou stále pohybujte tak, aby se vodní proud nesoustředil do jednoho místa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Proudem vody nemiřte přímo na těsnění oken, dveří nebo kapoty, ani na elektronické moduly či nechráněnou kabeláž.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Chcete-li zabránit vzniku koroze, na kterou se nemusí vztahovat záruka, smyjte veškerou posypovou sůl z podvozku vozidla, podběhů kol a brzd. V případě potřeby osušte brzdy po mytí vozidla krátkou jízdou a několikrát zabrzděte.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Nepoužívejte hrubé ani třepivé tkaniny, například mycí rukavice. Doporučujeme používat vysoce kvalitní čisticí utěrky z mikrovlákna.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Pokud chcete vozidlo umýt v automatické automyčce, vyberte pouze bezkontaktní typ. Tyto automyčky nemají žádné části (kartáče apod.), které by se dotýkaly povrchu vozu Model 3. Některé bezkontaktní myčky používají žíravé roztoky, které mohou časem zapříčinit změnu barvy dekorativního obložení vozidla. Nepoužívejte čisticí prostředky a chemikálie s hodnotou pH vyšší než 13. Pokud si nejste jistí, podívejte se na štítek výrobku nebo se zeptejte obsluhy automyčky. Na poškození způsobená nesprávným mytím se nevztahuje záruka.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Při mytí v automatické myčce aut se ujistěte, že je vozidlo zamčené. Dále se během mytí vozidla vyhněte používání ovládacích prvků na dotykové obrazovce, jelikož by mohlo dojít k náhodnému otevření dveří nebo zavazadlových prostorů. Případné škody nejsou kryty zárukou.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Před mytím musí mít Model 3 vypnuté stěrače, aby nemohlo dojít k jejich poškození.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Nepoužívejte chemické čističe kol ani přípravky pro předmytí. Mohou poškodit povrchovou úpravu kol.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Během nabíjení vozu Model 3 na nabíjecí port nikdy nestříkejte kapalinu (například při používání vysokotlaké myčky). Nedodržení tohoto pokynu může způsobit vážné nebo smrtelné zranění, poškození vozidla, nabíjecího zařízení nebo majetku.

Čištění interiéru

Interiér pravidelně kontrolujte a čistěte, uchováte tak jeho vzhled a zabráníte předčasnému opotřebení. Pokud je to možné, veškeré rozlité tekutiny ihned setřete a odstraňte skvrny. Povrchy v interiéru čistěte měkkým hadříkem (například z mikrovlákna) navlhčeným v roztoku teplé vody a jemného čisticího prostředku bez detergentů (před použitím čisticího prostředku ho vyzkoušejte na málo viditelném místě). Povrch ihned vysušte měkkým netřepivým hadříkem, aby na něm nezůstaly stopy.

Vnitřní skla

Skleněné povrchy neškrábejte a nečistěte je abrazivními čisticími prostředky. Tyto prostředky by mohly poškodit odrazné povrchy zrcátek a topná tělesa na zadním okně.

Airbagy

Zabraňte vniknutí jakýchkoli tekutin pod kryt airbagu. Mohly by ovlivnit správnou funkci airbagu.

Palubní deska a plastové povrchy

Neleštěte horní část palubní desky. Lesklé povrchy odrážejí světlo a mohou tím ovlivnit výhled při řízení.

Sedadla

Veškeré rozlité tekutiny a zbytky chemikálií co nejdříve otřete z povrchů v interiéru měkkým hadříkem navlhčeným v roztoku teplé vody a jemného mýdla. Čistěte jemně krouživým pohybem. Poté vysušte měkkým netřepivým hadříkem.

Ačkoli jsou povrchy sedadel navrženy tak, aby odpuzovaly tekutiny, chcete-li zachovat jejich funkčnost a stále nový vzhled, společnost Tesla doporučuje povrchy pravidelně čistit. Pokud dojde ke znečištění barvivem z oděvů, například modrým barvivem z džínoviny, znečištění neprodleně odstraňte. Zabraňte styku povrchů s agresivními chemikáliemi, včetně kosmetických přípravků. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem alkoholu nebo bělidla. Před použitím čisticích prostředků na viditelné plochy proveďte test na malé skryté ploše.

Podle potřeby můžete povrch sedadel vysát vysavačem.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Neoriginální potahy sedadel mohou omezovat citlivost snímačů obsazení sedadel a způsobit jejich zabarvení nebo poškození.

Koberce

Vyhněte se nadměrnému namáčení koberců. Silně znečištěná místa vyčistěte zředěným prostředkem na čištění čalounění.

Bezpečnostní pásy

Pás vytáhněte z navíječe a otřete. Nepoužívejte detergenty ani chemické čisticí prostředky. Pásy nechte vyschnout vytažené, pokud možno ne na přímém slunci.

Těsnění dveří

Nečistoty na těsnění dveří odstraňte vlhkým hadříkem. Nadměrné množství nečistot na těsnění dveří může při kontaktu s okolními plochami způsobit poškození. Nepoužívejte ubrousky s obsahem alkoholu nebo jiné chemické produkty, které by mohly povrch těsnění dveří poškodit.

Přední a zadní dotyková obrazovka

Dotykové obrazovky čistěte měkkým netřepivým hadříkem speciálně určeným pro čištění monitorů a displejů. Nepoužívejte čisticí prostředky (např. na sklo) nebo gelové produkty na bázi alkoholu (například dezinfekci rukou) a nepoužívejte navlhčené utěrky ani tkaniny nabité statickou elektřinou (např. čerstvě vyprané utěrky z mikrovlákna). Chcete-li přední dotykovou obrazovku otřít bez rizika aktivace tlačítek, můžete ji přepnout do režimu čištění obrazovky. Klepněte na Ovládací prvky > Zobrazení > Režim čištění obrazovky. Displej ztmavne, aby na něm byly nečistoty lépe vidět. Režim čištění obrazovky ukončíte stisknutím a přidržením tlačítka PODRŽTE PRO UKONČENÍ.

Kovové a chromované povrchy

Leštidla, abrazivní čističe, gelové produkty na bázi alkoholu (například dezinfekce rukou) a tvrdé hadříky mohou poškodit povrchovou úpravu kovu a chromu.

Opatření při čištění interiéru

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Rozpouštědla (včetně alkoholu), gelové produkty na bázi alkoholu (například dezinfekce rukou) nebo přípravky na bázi bělidel, citrusů, nafty nebo silikonu mohou povrchy v interiéru poškodit.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Materiály s elektrostatickým nábojem mohou poškodit dotykovou obrazovku .
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Pokud zaznamenáte jakékoli poškození airbagu nebo bezpečnostních pásů, obraťte se ihned na společnost Tesla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Zabraňte vniknutí vody, čisticích prostředků nebo textilií do navíječe bezpečnostního pásu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Chemické čisticí prostředky mohou při kontaktu vyvolat podráždění pokožky nebo očí. Dodržujte pokyny výrobce daného chemického čisticího prostředku.

Leštění, retuše a opravy karoserie

Chcete-li zachovat kosmetický vzhled karoserie, můžete na lakované povrchy průběžně aplikovat leštěnky s obsahem níže uvedených látek:

 • Velmi jemná abraziva pro odstranění nečistot z povrchu bez obroušení nebo poškození laku.
 • Přípravky na opravu škrábanců a snížení jejich viditelnosti.
 • Vosky vytvářející na laku ochranný film proti působení povětrnostních vlivů.

Stav laku karoserie pravidelně kontrolujte. Drobné oděrky a škrábance opravte retušovací tužkou (dostupná u prodejců Tesla v závislosti na oblasti prodeje). Tužku použijte po umytí, ale před navoskováním.

Opravte oděrky od kamínků, praskliny a škrábance. Více informací o opravnách a dostupných službách je uvedeno v části https://www.tesla.com/support/body-shop-support.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Nepoužívejte brusné pasty, přípravky na obnovu barvy nebo leštěnky s obsahem hrubých abraziv. Mohou poškrábat povrch a trvale poškodit lak.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Nepoužívejte leštěnky na chrom ani abrazivní čisticí prostředky.

Používání autoplachet

Chcete-li zachovat kosmetický vzhled karoserie, když Model 3 nepoužíváte, použijte originální autoplachtu Tesla. Autoplachty lze zakoupit online u společnosti Tesla.

Autoplachta na vozidle
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Chcete-li přikrýt Model 3 během nabíjení, použijte pouze autoplachtu schválenou společností Tesla. Použití jiné plachty může bránit správnému chlazení akumulátorů během nabíjení.

Podlahové rohože

Chcete-li prodloužit životnost koberců a usnadnit jejich čištění, používejte originální podlahové rohože, které lze zakoupit online na adrese http://www.tesla.com. Podlahové rohože udržujte pravidelným čištěním, a také kontrolujte, zda jsou správně připevněny. Nadměrně opotřebované rohože vyměňte.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Aby rohož nemohla překážet pedálu, zkontrolujte, zda je bezpečně připevněna a nikdy přes ni nepokládejte další rohož. Podlahové rohože musí vždy ležet na původních kobercích vozidla, nikoli na další rohoži nebo jiné krytině.