Přední a zadní sedadla

Správná poloha při řízení

Sedadlo, hlavová opěrka, bezpečnostní pás a airbagy společně maximalizují vaši bezpečnost. Jejich správné používání zvyšuje ochranu při nehodě.

Nastavte sedadlo do takové polohy, ve které budete moci správným způsobem použít bezpečnostní pás, a současně budete co nejvíce vzdáleni od airbagu:

  1. Seďte vzpřímeně s oběma nohama na podlaze a s opěradlem sedadla ve vzpřímené poloze.
  2. Ujistěte se, že snadno dosáhnete na pedály, a když držíte volant, že máte ruce mírně pokrčené. Váš hrudník by měl být ve vzdálenosti nejméně 25 cm od středu krytu airbagu.
  3. Ramenní část bezpečnostního pásu veďte uprostřed mezi krkem a ramenem. Břišní část pásu by neměla být povolená a musí vést přes boky, nikoli přes žaludek.

Model 3 má sedadla vybavená integrovanými hlavovými opěrkami, které nelze nastavovat ani snímat.

Nastavení předních sedadel

  1. Posuňte sedadlo dopředu/dozadu a nastavte výšku a úhel sklonu sedadla.
  2. Nastavte opěradlo.
  3. Nastavte bederní opěrku.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Když je přední sedadlo posunuté zcela dopředu, nesklápějte jeho opěradlo zcela vpřed. Horní část sedadla by mohla narazit do sluneční clony a poškodit ji.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Před nastavováním předního sedadla zkontrolujte, zda se v prostoru okolo sedadla nenacházejí překážky (osoby nebo předměty).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Neměňte nastavení sedadla za jízdy. Zvyšuje se tím nebezpečí nehody.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Řízení s příliš sklopeným opěradlem může mít v případě nárazu za následek vážné zranění, protože můžete sklouznout pod břišní část pásu nebo být vymrštěni proti bezpečnostnímu pásu. Za jízdy by opěradlo nemělo být sklopené o více než 30 stupňů vzad.

Kalibrace sedadel

Sedadlo řidiče lze kalibrovat. To je praktické, když je rozsah sedadla omezený nebo když sedadlo není automaticky nastavováno profilem řidiče. Přejděte do části Ovládací prvky > Servis > Kalibrace sedadla řidiče, řízení a zrcátek a postupujte podle pokynů na dotykové obrazovce.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Zkontrolujte, že během kalibrace není nic za sedadlem ani pod ním. Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k vážnému zranění.

Sklápění zadních sedadel

Model 3 má dělená zadní sedadla, která lze sklopit dopředu.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Při jízdě se zadními sedadly sklopenými dopředu můžete vnímat více hluku nebo vibrací ze zadní části vozu (zavazadlový prostor, odpružení apod.).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Před úplným sklopením sedadel se ujistěte, že je rozepnutý bezpečnostní pás a že na sedadle nejsou žádné předměty.

Před sklopením odstraňte ze sedadel a prostoru pro nohy všechny předměty. Aby bylo možné zadní sedadla zcela sklopit do roviny, musíte přední sedadla posunout dopředu.

Zadní sedadla sklopíte zatažením za odpovídající páku a sklopením dopředu.

Zvedání zadních sedadel

Před zvednutím zadních sedadel zkontrolujte, zda nejsou bezpečnostní pásy zachyceny za opěradla.

Zvedněte opěradlo sedadla nahoru, dokud nezaklapne na své místo.

Zatažením za opěradlo směrem dopředu zkontrolujte, zda je správně zajištěno.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Vždy zkontrolujte zatažením za opěradla sedadel, zda jsou zajištěna ve svislé poloze. Opomenutí této kontroly může zvýšit riziko zranění.

Hlavové opěrky

Přední sedadla a sedadla ve druhé řadě mají integrované hlavové opěrky, které nelze nastavovat.

Vyhřívání sedadel

Přední sedadla, zadní sedadla nabízejí tři stupně vyhřívání – od stupně 3 (nejvyššího) po stupeň 1 (nejnižší). Postup ovládání vyhřívání sedadel je popsán v části Ovládání klimatizace.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Osoby, které trpí periferní neuropatií nebo sníženým vnímáním bolesti z důvodu diabetu, věku, neurologického zranění nebo z jiného důvodu, by měly používání systému klimatizace a vyhřívání sedadel věnovat pozornost, aby nedošlo k popálení způsobenému dlouhodobým používáním.

Potahy sedadel

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Nepoužívejte potahy sedadel na předních sedadlech. Mohly by v případě nehody bránit nafouknutí bočních airbagů v sedadlech. Potahy sedadel by rovněž mohly omezovat správnou funkci systému detekce spolujezdce (pokud je jím vozidlo vybaveno), který řídí stav čelního airbagu spolujezdce.