Systém varování chodců

Systém varování chodců vydává při jízdě s vozem Model 3 výstražný zvuk při rychlosti nižší než přibližně 40 km/h nebo při couvání. Elektromobily jsou tiché a tento zvuk pomáhá upozornit chodce na přijíždějící vozidlo. Zvuk se aktivuje vždy, když je ve voze Model 3 zařazená jiná poloha než poloha parkování. Hlasitost se zvyšuje se stoupající rychlostí.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Pokud není zvuk slyšet, nemusí si být chodci vědomi přijíždějícího vozidla, což může zvýšit riziko kolize vedoucí k vážnému nebo smrtelnému zranění. Pokud systém varování chodců nefunguje, neprodleně se obraťte na společnost Tesla.