Hlasové příkazy

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Hlasové příkazy nejsou k dispozici ve všech jazycích. Chcete-li vybrat jazyk hlasových příkazů, klepněte na Ovládací prvky > Zobrazení > Jazyk rozpoznávání hlasu.
Hlasovými příkazy můžete jednoduše ovládat nastavení a předvolby bez použití dotykové obrazovky. Hlasové příkazy jsou navrženy tak, aby systém rozuměl přirozeným pokynům. Lze je použít k:
 • Úpravě nastavení klimatizace.
 • Upřesnění rychlosti a frekvence stěrače čelního skla.
 • Ovládání různých funkcí vozu.
 • Navádění do cíle.
 • Zavolání kontaktu.
 • Ovládání aplikací a nastavení.

Chcete-li aktivovat hlasové příkazy, stiskněte tlačítko mikrofonu na pravé straně volant. Po zaznění zvukového signálu vyslovte požadavek a Model 3 poté zobrazí odpověď na obrazovce.

Šipka ukazující na tlačítko mikrofonu

Příklady hlasových příkazů

Zde najdete seznam hlasových příkazů. Nejedná se o úplný seznam. Společnost Tesla hlasové příkazy neustále vylepšuje.

Ovládání klimatizace

Nastavení klimatizace můžete upravit pomocí těchto příkazů:

 • „Make it cooler“
 • „Make it warmer“
 • „Turn on/off the driver's seat heater“
 • „Cool down the passenger“
 • „Direct airflow to my face“
 • „Sync climate“
 • „Increase/decrease the fan speed“
 • „Turn on/off rear defroster“
 • „Set the temperature/fan...“
 • „Turn on recirculate“

Stěrače čelního skla

Můžete upravit rychlost a frekvenci stěrače čelního skla podle povětrnostních podmínek nebo dopravní situace:

 • „Speed up the wipers“
 • „Increase/decrease windshield wiper speed by...“
 • „Turn on/off the wipers“

Ovládací prvky vozu

Těmito hlasovými příkazy můžete upravit různé ovládací prvky vozu:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Aby bylo možné používat některé hlasové příkazy (například režim Sentry Mode, režim Dog atd.), musí být ve voze zařazena poloha parkování.
 • „Sentry Mode on/off“
 • „Keep my car safe“
 • „Lock/unlock the doors“
 • „Turn on Dog Mode“
 • „Fold/unfold the mirrors“
 • „Open/close charge port“
 • „Start/stop charging“
 • „Open service settings“
 • „Open the glovebox“

Kontakty

Chcete-li napsat zprávu nebo zavolat kontaktu z telefonu připojeného přes Bluetooth (viz Telefon, kalendář a webové konference), vyslovte:

 • „Call [contact name/phone number]“
 • „Text [contact name/phone number]“

Média

Chcete-li poslouchat média nebo upravit jejich nastavení, vyslovte:

 • „Listen to [song name]“
 • „Lower/raise the volume“
 • „Skip to next“
 • „Pause/play song“
 • „Change the source to [media source]“

V zájmu zlepšení přesnosti rozpoznání hlasového příkazu vyslovte více informací, například jméno interpreta a název skladby.

Aplikace a nastavení

Pomocí těchto hlasových příkazů můžete snadno ovládat aplikace a nastavení:

 • „Open [Toybox/browser/theater/phone]“
 • „Search for...“
 • „The screen is too bright“
 • „Show me the Owner's Manual“

Některé aplikace a nastavení jsou dostupné, pouze když je zařazena poloha parkování.

Můžete také vytvořit hlášení o chybě vyslovením „Report“, „Feedback“ nebo „Bug report“.

Více informací o hlasových příkazech je uvedeno na adrese https://www.tesla.com/support/voice-commands.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
V zájmu trvalého zlepšování kvality společnost Tesla zaznamenává a zpracovává přepisy hlasových příkazů (např. „Nastavit teplotu...“). Zvukové nahrávky hlasu se neshromažďují a přepisy nejsou žádným způsobem spojeny s vaším účtem Tesla ani identifikačním číslem vozidla. Abychom ještě více chránili vaše soukromí, nezaznamenáváme hlasové příkazy obsahující osobní údaje (např. „Navigovat do...“ nebo „Zavolat kontakt...“).