Kola a pneumatiky

Specifikace kol (z výroby)

Průměr kola Umístění Rozměr ET (mm)
18" Přední/zadní 18 x 8.5J 38
19" Přední/zadní 19 x 8.5J 38
Utahovací moment matice kola 129 lb-ft (175 Nm)
Velikost nástrčky matice kola 21 mm
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokyny ke zvedání vozu Model 3 naleznete v části Zvedání.

Specifikace pneumatik (z výroby)

Rozměr pneumatiky Umístění Rozměr
18" Přední/zadní 235/45 R18
19"

Přední/zadní

235/40 R19

Hodnoty tlaku v pneumatikách se liší podle typu nainstalovaných pneumatik. Viz hodnoty tlaku v pneumatikách uvedené na štítku pneumatik. Tento štítek je umístěn na středním sloupku a je viditelný po otevření dveří řidiče (viz Udržování tlaku v pneumatikách).
Zimní pneumatiky lze zakoupit v servisním centru Tesla nebo na webových stránkách společnosti Tesla.

*V některých oblastech nemusí být k dispozici.

Vysvětlivky k označení pneumatik

Zákonné předpisy od výrobců pneumatik vyžadují uvedení standardizovaných informací na bočnicích všech pneumatik. Tyto informace identifikují a popisují základní charakteristiky pneumatik.

Umístění údajů na bočnici pneumatiky
 1. Kategorie pneumatiky: Písmeno P označuje, že pneumatika je určena pro osobní vozidla.
 2. Šířka pneumatiky: Trojmístné číslo udává šířku pneumatiky (v milimetrech) měřenou mezi okraji bočnic.
 3. Profil: Dvojmístné číslo představuje výšku bočnice a je procentuálním vyjádřením šířky běhounu. Pokud je tedy šířka vzorku 205 mm a profil 50, výška bočnice je 102 mm.
 4. Konstrukce pneumatiky: Písmeno R označuje, že pneumatika má radiální konstrukci kordové vrstvy.
 5. Průměr kola: Toto dvojmístné číslo udává průměr disku kola v palcích.
 6. Index nosnosti: Dvojmístné nebo trojmístné číslo udává hmotnost, kterou může každá pneumatika nést. Toto číslo není vždy uvedeno.
 7. Rychlostní index: Pokud je uveden, označuje maximální rychlost (v mph), při které lze pneumatiku dlouhodobě používat. Q=99 mph (160 km/h), R=106 mph (170 km/h), S=112 mph (180 km/h), T=118 mph (190 km/h), U=124 mph (200 km/h), H=130 mph (210 km/h), V=149 mph (240 km/h), W=168 mph (270 km/h), Y=186 mph (300 km/h), (Y)=maximální rychlost vozidla (překračuje jmenovitou hodnotu „Y“).
 8. Složení pneumatiky a materiály: Počet vrstev v oblasti běhounu a bočnice označuje, kolik vrstev materiálu potaženého pryží tvoří konstrukci pneumatiky. Jsou uvedeny také informace o typu použitých materiálů.
 9. Maximální zatížení pneumatiky: Maximální zatížení, které může pneumatika nést.
 10. Maximální přípustný tlak huštění: Tento tlak nelze použít pro normální jízdu.
 11. Identifikační číslo pneumatiky (TIN), ministerstvo dopravy (DOT) USA: Začíná písmeny DOT a označuje, že pneumatika splňuje všechny federální standardy. Další dvě číslice či písmena vyjadřují kód závodu, kde byla vyrobena, poslední čtyři číslice týden a rok výroby. Například číslo 1712 je 17. týden roku 2012. Ostatní číslice jsou marketingové kódy používané podle uvážení výrobce. Tyto informace lze použít pro kontaktování spotřebitelů v případě, že závada pneumatiky vyžaduje svolávací akci.
 12. Stupeň opotřebení běhounu: Toto číslo udává rychlost opotřebení pneumatiky. Čím vyšší je číslo udávající rychlost opotřebení pneumatiky, tím déle trvá, než se běhoun opotřebuje. Například pneumatika s hodnotou 400 vydrží dvakrát déle než pneumatika s hodnotou 200.
 13. Stupeň trakce: Označuje schopnost pneumatiky zastavit na mokré vozovce. Pneumatika s vyšší hodnotou potřebuje k zastavení vozidla kratší vzdálenost než pneumatika s nižší hodnotou. Trakce je odstupňována od nejvyšší po nejnižší: AA, A, B a C.
 14. Teplotní stupeň: Odolnost pneumatiky vůči teplu je odstupňována A, B nebo C, kde A označuje nejvyšší odolnost. Odstupňování je uvedeno pro správně nahuštěnou pneumatiku používanou v odpovídajícím rychlostním rozsahu i rozsahu zatížení.