O systému Autopilot

Autopilot je sada pokročilých funkcí asistenčních systémů, jejichž účelem je zajištění bezpečnějšího a méně stresujícího řízení. Žádná z těchto funkcí nezajišťuje plnou autonomii vozu Model 3 ani nenahrazuje řidiče. Funkce systému Autopilot jsou standardní výbavou všech nových vozidel Tesla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
V závislosti na oblasti prodeje, konfiguraci vozidla, zakoupeném vybavení a verzi softwaru nemusí být vaše vozidlo vybaveno následujícími funkcemi nebo funkce nemusí fungovat přesně tak, jak je popsáno.

Základní funkce systému Autopilot zahrnují adaptivní tempomat a automatické řízení.

 • Adaptivní tempomat: Udržuje rychlost a nastavitelnou vzdálenost od případného vozidla jedoucího před vámi (viz Adaptivní tempomat).
 • Automatické řízení: Udržuje rychlost a vzdálenost od vozidla jedoucího před vámi, zatímco také inteligentně udržuje Model 3 v jízdním pruhu (viz Automatické řízení).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Základní systém Autopilot je asistent ručního řízení. Stále mějte ruce na volant a věnujte plnou pozornost dopravní situaci a ostatním účastníkům silničního provozu (například chodcům nebo cyklistům). Buďte vždy připraveni okamžitě zasáhnout. Nedodržení uvedených pokynů může mít za následek škody na majetku a vážné nebo smrtelné zranění.

Pokročilý systém Autopilot zahrnuje doplňkové funkce. Funkce pokročilého systému Autopilot jsou navrženy s cílem dále snížit zátěž řidiče a usnadnit běžné úkony, jako jsou změny jízdních pruhů nebo parkování.

 • Automatická změna jízdního pruhu: Pokud je aktivní automatické řízení a aktivujete ukazatel směru, přejede s vozem Model 3 do vedlejšího jízdního pruhu (viz Automatická změna jízdního pruhu).
 • Autopilot podle navigace: Aktivně navádí Model 3 na nájezdech a sjezdech z dálnice, včetně změn jízdních pruhů, navigace na mimoúrovňových křižovatkách, automatické aktivace ukazatele směru a volby správných sjezdů (viz Autopilot podle navigace).
 • Automatické parkování: Parkuje Model 3 podélně nebo kolmo (viz Automatické parkování).
 • Summon: Popojíždí s vozem Model 3 vpřed nebo vzad, a to i pokud se nacházíte mimo vozidlo. To je užitečné při parkování na úzkých parkovacích místech (viz Funkce Summon).
 • Smart Summon: Vyjíždí s vozem Model 3 z parkovacího místa nebo projíždí složitějšími prostředími, přičemž objíždí překážky a jiná vozidla a přijede s vozem k vám nebo k předem určenému cíli (viz Smart Summon).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Pokročilý systém Autopilot je asistent ručního řízení. Stále mějte ruce na volantu a věnujte plnou pozornost dopravní situaci a ostatním účastníkům silničního provozu (například chodcům nebo cyklistům). Buďte vždy připraveni okamžitě zasáhnout. Nedodržení uvedených pokynů může mít za následek škody na majetku a vážné nebo smrtelné zranění.
Schopnost plně autonomního řízení zahrnuje:
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Plně autonomní řízení je asistent ručního řízení. Stále mějte ruce na volantu a věnujte plnou pozornost dopravní situaci a ostatním účastníkům silničního provozu (například chodcům nebo cyklistům). Věnujte pozornost dopravní situaci a buďte připraveni kdykoli okamžitě zasáhnout. Nedodržení uvedených pokynů může mít za následek škody na majetku a vážné nebo smrtelné zranění.

Systém Autopilot pomocí kamer na voze Model 3 sleduje okolí a detekuje ostatní vozidla, chodce, značení na vozovce a překážky, například bariéry a obrubníky. Kamery jsou umístěny v přední, zadní, levé a pravé části vozu Model 3 (viz Kamery).

Model 3 může být také vybaven kabinovou kamerou umístěnou ve zpětném zrcátku, která sleduje pozornost řidiče. Je vaší odpovědností mít ruce stále na volantu, věnovat pozornost dopravní situaci a být připraveni kdykoli okamžitě zasáhnout.

Když je aktivní systém Autopilot, Model 3 postupně zobrazuje několik varování s připomenutím, že musíte vždy držet ruce na volantu a věnovat pozornost dopravní situaci. Pokud nezareagujete, systém Autopilot se deaktivuje a po zbytek dané jízdy nebude k dispozici.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Cílem adaptivního tempomatu je zajistit pohodlnou a příjemnou jízdu. Nejedná se o systém výstrah před kolizí ani systém pro zabránění kolizi. Je vaší odpovědností udržovat pozornost, řídit bezpečně a vždy mít kontrolu nad vozidlem. Nikdy se nespoléhejte, že systém Autopilot Model 3 adekvátně zpomalí. Vždy sledujte silnici před vámi a buďte připraveni kdykoli zasáhnout. V opačném případě může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění.

Je vaší odpovědností seznámit se s omezeními systému Autopilot a vždy být připraveni okamžitě reagovat. Další omezení, upozornění a výstrahy jsou uvedeny v části Omezení a výstrahy.

Podmínky systému Autopilot

Před každou jízdou a před používáním funkcí systému Autopilot zkontrolujte, že jsou všechny kamery čisté a nejsou zakryté (viz Čištění kamery). Znečištěné kamery a snímače (pokud jsou součástí výbavy) a nepříznivé podmínky prostředí, jako jsou déšť a vybledlé značení pruhů, mohou ovlivnit výkon systému Autopilot. Pokud je kamera zablokovaná nebo má omezené funkce, uvnitř vozu Model 3 zobrazí dotyková obrazovka zprávu a funkce systému Autopilot nemusí být dostupné. Další informace o konkrétních upozorněních jsou uvedeny v části Odstraňování problémů – výstrahy.

Před používáním systému Autopilot a po některých návštěvách servisu je nutné kalibrovat kamery krátkou jízdou. Další informace jsou uvedeny v části Kalibrace kamer.

Tyto funkce dále nemusí pracovat dle očekávání za následujících podmínek:

 • Silnice ostře zatáčí nebo jsou na ní výrazná převýšení.
 • Dopravní značení není zřetelné, jednoznačné nebo v dobrém stavu.
 • Je snížená viditelnost (kvůli silnému dešti, sněžení, krupobití atd. nebo na špatně osvětlených silnicích v noci)
 • Jedete tunelem nebo vedle dělicího pruhu na dálnici, který nepříznivě ovlivňuje zorné pole kamer.
 • Intenzivní světlo (například světlomety protijedoucích vozidel nebo přímé sluneční světlo) nepříznivě ovlivňuje zorné pole kamer.

Výše uvedené příklady nepředstavují úplný seznam situací, ve kterých může docházet k rušení správné činnosti funkcí systému Autopilot. Další informace jsou uvedeny v části Omezení a výstrahy.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
V závislosti na oblasti prodeje, konfiguraci vozidla, zakoupeném vybavení a verzi softwaru nemusí být vaše vozidlo vybaveno následujícími funkcemi nebo funkce nemusí fungovat přesně tak, jak je popsáno.
Funkce systému Autopilot Podmínky dostupnosti
Adaptivní tempomat
 • Jedete rychlostí mezi 30 km/h a 140 km/h
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Adaptivní tempomat můžete aktivovat při nižších rychlostech, pokud je detekováno vozidlo alespoň 1,5 m před vozem Model 3.
Automatické řízení
 • Jedete rychlostí mezi 30 km/h a 140 km/h
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Automatické řízení můžete aktivovat při nižších rychlostech, pokud je detekováno vozidlo alespoň 1,5 m před vozem Model 3.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Na silnicích v rezidenčních oblastech, silnicích bez středového dělicího pruhu nebo na silnicích bez značení nájezdů a sjezdů je omezena maximální povolená rychlost jízdy a na dotykové obrazovce se zobrazuje zpráva. Omezená rychlost bude odpovídat rychlostnímu limitu dané silnice plus 10 km/h.
 • Světlomety jsou nastaveny na možnost Zapnuto nebo Auto. Ačkoli je systém Autopilot k dispozici během dne a za slabého osvětlení (šero/tma), automatické řízení se přeruší nebo není k dispozici, pokud jsou světlomety nastaveny na možnost Vypnuto. Při aktivaci automatického řízení se automaticky aktivují Adaptivní dálková světla (viz Dálková světla ) a stěrače se nastaví na možnost Auto.
Autopilot podle navigace
 • Jedete rychlostí mezi 30 km/h a 140 km/h.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Funkci autopilota podle navigace můžete aktivovat při nižších rychlostech, pokud je detekováno vozidlo alespoň 1,5 m před vozem Model 3.
 • Jedete po dálnici se značením nájezdů a sjezdů. Když sjedete z dálnice se značením nájezdů a sjezdů, autopilot podle navigace se přepne na automatické řízení.