Volant

Úprava polohy Volant

Chcete-li nastavit volant, klepněte na Ovládací prvky a poté na ikonu Řízení.

Pomocí levých tlačítek procházení na volant nastavte volant do požadované polohy:

 • Nastavení výšky a úhlu sklonu volant proveďte otáčením levým tlačítkem procházení nahoru nebo dolů.
 • Nastavení volant směrem k sobě nebo od sebe proveďte stisknutím levého tlačítko procházení doleva nebo doprava.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Nastavení volant neprovádějte za jízdy.

Nastavení odezvy řízení

Odezvu a citlivost systému řízení lze nastavit podle osobních preferencí:

 1. Na dotykové obrazovce klepněte na Ovládací prvky > Pedály a řízení > Režim řízení.
 2. Vyberte jednu z možností:
  • Komfort – snižuje sílu nutnou k otáčení volant. Ve městě je pak jízda a parkování vozu Model 3 snadnější.
  • Standardní – dle názoru společnosti Tesla toto nastavení nabízí nejlepší jízdní vlastnosti a odezvu za všech podmínek.
  • Sport – zvyšuje sílu nutnou k otáčení volant. Při jízdě vyšší rychlostí nabízí Model 3 pohotovější reakce.

Popis volantu

Model 3 umožňuje řízení bez použití páčky řazení, protože všechny ovládací prvky potřebné pro jízdu poskytuje volant.

Provedení volantu se může lišit, funkce je však stejná.

Volant s očíslovanými popisky
 1. Levý ukazatel směru (viz Ukazatele směru)
 2. Pravý ukazatel směru (viz Ukazatele směru)
 3. Dálková světla (viz Dálková světla)
 4. Kontrolka tempomatu (nefunkční)
 5. Tlačítko zadní kamery
 6. Stěrače (viz Stěrače a ostřikovače)
 7. Hlasové příkazy (viz Hlasové příkazy)
 8. Pravé kolečko procházení (viz Pravé kolečko procházení (Autopilot))
 9. Houkačka (viz Houkačka)
 10. Levé kolečko procházení (viz Levé kolečko procházení (multifunkční))

Kolečka procházení

Kolečko procházení na levé straně volantu ovládá funkce, jako jsou nastavení zrcátek, ovládání hlasitosti a rychlost stěračů. Pravé kolečko procházení ovládá funkce systému Autopilot, jako jsou zapnutí systému Autopilot nebo maximální rychlostní limit.

Levé kolečko procházení (multifunkční)

Režim Akce Funkce Další informace
Normální Stisknutí Přehrát/pozastavit média Média
Naklonit vlevo/vpravo Další/předchozí skladba
Procházení nahoru/dolů Upravit hlasitost
Stěrače* Stisknutí Potvrdit rychlost Stěrače a ostřikovače
Naklonit vlevo/vpravo Vybrat rychlost stěračů
Multifunkční Dlouhé stisknutí Aktivovat/nastavit funkci Přizpůsobení levého kolečka procházení
Naklonit vlevo/vpravo Procházet seznam
Procházet Vybrat funkci
Telefonní hovor Naklonit vlevo/vpravo Přijmout/odmítnout hovor Používání aplikace Telefon
Během hovoru nakloňte vlevo Ztlumit/zrušit ztlumení
Během hovoru nakloňte vpravo Ukončit hovor

*Nejprve aktivujte stisknutím tlačítka stěračů na volantu.

Přizpůsobení levého kolečka procházení

Chcete-li vytvořit rychlý přístup k funkci, klepněte na Ovládací prvky > Zobrazení > Funkce kolečka procházení a vyberte příslušnou funkci ze seznamu. Po výběru funkce nastavíte výchozí akci dlouhým stisknutím levého tlačítka procházení, pokud ovšem nezvolíte možnost Vždy se zeptat.

Pravé kolečko procházení (Autopilot)

Režim Akce Funkce Další informace
Jedno stisknutí* Stisknutí Aktivovat automatické řízení Nastavení funkce Autopilot
Naklonit vlevo/vpravo Nastavit vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla
Procházení nahoru/dolů Nastavit maximální rychlost
Dvojí stisknutí* Stisknutí Aktivovat adaptivní tempomat
Dvojí stisknutí Aktivovat automatické řízení
Naklonit vlevo/vpravo Nastavit vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla
Procházet Nastavit maximální rychlost

*Chcete-li nastavit způsob aktivace funkcí systému Autopilot, klepněte na Ovládací prvky > Autopilot > Aktivace autopilota.

Vyhřívaný volant

Vyhřívání volantu aktivujete klepnutím na ikonu ventilátoru na dotykové obrazovce, čímž zobrazíte ovládací prvky klimatizace (viz Úprava nastavení klimatizace), poté klepněte na ikonu volantu. Když je funkce zapnutá, vyhřívá volant na příjemnou teplotu.

Houkačka

Chcete-li aktivovat houkačku, stiskněte a podržte střed volantu.

Volant se šipkou směřující na střed volantu