Odstraňování problémů – výstrahy

APP_w009Automatické nouzové brzdění je nedostupnéFunkci lze obnovit při další jízdě

Co tato výstraha znamená:

Funkce automatického nouzového brzdění je nedostupná po zbytek vaší aktuální jízdy. Toto upozornění výslovně neznamená, že by nebyly dostupné jiné funkce brzdění.

Toto upozornění se může zobrazit z několika důvodů. Mohou se zobrazit také jiná upozornění na stavy, které také způsobí nedostupnost automatického nouzového brzdění.

Požadovaná akce:

Obvykle není nutné provádět žádné akce. Automatické nouzové brzdění bude obvykle znovu dostupné při zahájení následující jízdy.

Pokud toto upozornění přetrvává při více jízdách, nebo se objevuje častěji, doporučujeme vám naplánovat si co nejdříve návštěvu servisu.

Další informace jsou uvedeny v části Protikolizní systém.

APP_w048Funkce systému Autopilot jsou dočasně nedostupnéFunkce lze obnovit při další jízdě

Co tato výstraha znamená:

Ve vozidle momentálně nejsou dostupné funkce systému Autopilot. V závislosti na konfiguraci vozidla mohou vypnuté funkce systému Autopilot zahrnovat následující funkce:

 • automatické řízení
 • adaptivní tempomat
 • automatické nouzové brzdění
 • výstraha před čelní kolizí
 • upozornění na opuštění jízdního pruhu

Požadovaná akce:

Toto upozornění se může zobrazit z několika důvodů. Zkontrolujte, zda nejsou aktivní další výstrahy, které indikují důvod tohoto stavu.

Funkce systému Autopilot se obvykle obnoví při další jízdě. Pokud upozornění přetrvává při více jízdách, naplánujte si co nejdříve návštěvu servisu.

Další informace a úplný seznam funkcí systému Autopilot jsou uvedeny v části O systému Autopilot.

APP_w207Automatické řízení je dočasně nedostupné

Co tato výstraha znamená:

Automatické řízení je dočasně nedostupné. Může se jednat o dočasný stav způsobený vnějším faktorem, například:

 • chybějícím nebo nezřetelným značením jízdních pruhů,
 • úzkými silnicemi nebo serpentinami,
 • špatnou viditelností kvůli dešti, sněhu, mlze nebo jiným povětrnostním vlivům,
 • extrémně vysokými nebo nízkými teplotami,
 • ostrým světlem ze světlometů ostatních vozidel, přímým slunečním zářením nebo jinými světelnými zdroji.

Tato výstraha se zobrazí také v případě, že s aktivním automatickým řízením překročíte maximální rychlostní limit pro automatické řízení. V takovém případě nebude automatické řízení k dispozici po zbytek vaší aktuální jízdy.

Požadovaná akce:

Pokračujte do cíle. Pokud automatické řízení není k dispozici po příjezdu do cíle a není k dispozici ani během příští plánované jízdy, zkontrolujte následující:

 • poškození nebo překážky způsobené blátem, ledem, sněhem nebo jinými vlivy prostředí,
 • překážky tvořené předměty instalovanými na vozidlo, například nosičem jízdních kol,
 • překážky vzniklé aplikací laku či lepicích výrobků (např. fólií, samolepek nebo pryžových nástřiků) na vozidlo,
 • poškozený nebo posunutý nárazník.

Pokud nezjistíte žádné zjevné překážky nebo zjistíte poškození vozidla, naplánujte si při nejbližší vhodné příležitosti návštěvu servisu. S vozidlem můžete dále jezdit.

Další informace jsou uvedeny v části Funkce systému Autopilot.

APP_w218Překročení rychl. limitu automat. řízeníPřevezměte kontrolu nad volantem

Co tato výstraha znamená:

Automatické řízení není k dispozici, protože vaše vozidlo překročilo maximální rychlostní limit pro tuto asistenční funkci.

Požadovaná akce:

Okamžitě převezměte kontrolu nad volant a udržujte kontrolu, dokud nedojedete do cíle.

Ve většině případů nebude automatické řízení k dispozici po zbytek vaší aktuální jízdy. Chcete-li jej obnovit, zcela zastavte vozidlo a zařaďte polohu parkování. Když zařadíte polohu pro jízdu, abyste mohli dojet do následujícího cíle, automatické řízení by mělo být opět k dispozici.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud se výstraha zobrazuje při jízdě v Německu, automatické řízení by mělo být k dispozici ihned, jakmile vozidlo jede nižší rychlostí, než je rychlostní limit automatického řízení.

Pokud není automatické řízení k dispozici během vaší další jízdy a není k dispozici ani během několika následujících jízd, naplánujte si při nejbližší vhodné příležitosti návštěvu servisu. S vozidlem můžete dále jezdit.

Další informace jsou uvedeny v části Funkce systému Autopilot.

APP_w222Tempomat není k dispoziciSnížená viditelnost přední kamery

Co tato výstraha znamená:

Adaptivní tempomat a automatické řízení nejsou k dispozici, protože jedna nebo více předních kamer ve vozidle má blokovaný výhled nebo je jejich funkce omezena externími vlivy.

Adaptivní tempomat a automatické řízení nebudou stále k dispozici, dokud přední kamera postrádá adekvátní viditelnost. Kamery mohou být zcela nebo částečně omezeny:

 • nečistotami nebo prachem na povrchu kamery,
 • vlivem prostředí, jako je déšť, mlha, sníh nebo rosa,
 • ostrým slunečním svitem nebo odlesky z okolních světelných zdrojů,
 • špatnými světelnými podmínkami, včetně neosvětlených nebo slabě osvětlených silnic v noci,
 • kondenzací (kapky vody nebo mlha) na povrchu kamery,
 • jednotvárným prostředím, včetně stěn tunelů nebo dělicích pruhů na dálnici.

Požadovaná akce:

Pokračujte do cíle. S vozidlem můžete dále jezdit.

Často se jedná o dočasný problém, který se vyřeší sám. Pokud výstraha do konce jízdy nezmizí:

 • Před další plánovanou jízdou zkontrolujte a vyčistěte oblast přední kamery nahoře uprostřed čelního skla.
 • Zkontrolujte povrch kamery, zda na něm není kondenzace, bláto nebo jiné nečistoty a pokuste se odstranit jakékoli zablokování.

Viz Čištění kamery, kde jsou uvedeny další informace o odstraňování bláta nebo nečistot z této části vozidla.

Ačkoli kondenzaci uvnitř pouzdra přední kamery nelze zcela vysušit, lze ji při dodržení následujících kroků obvykle odstranit rychleji:

 1. Nastavte vysokou teplotu, zapněte klimatizaci a předehřejte kabinu vozidla.
 2. Zapněte odmrazování čelního skla.

Pokud tato výstraha přetrvává během následujících jízd, ale není viditelné žádné zablokování přední kamery, naplánujte si co nejdříve návštěvu servisu. S vozidlem můžete dále jezdit.

APP_w224Tempomat není k dispoziciPokrač. v jízdě a nechte kamery zkalibr.

Co tato výstraha znamená:

Adaptivní tempomat a automatické řízení nejsou k dispozici, protože kamery ve vašem vozidle nejsou plně kalibrované.

Když jsou aktivní funkce jako adaptivní tempomat a automatické řízení, vozidlo musí být schopné manévrovat s velkou přesností. Než mohou být tyto funkce použity poprvé, kamery musí dokončit počáteční automatickou kalibraci. Občas se může stát, že jedna nebo více kamer je nekalibrovaných.

Požadovaná akce:

Pokračujte do cíle. S vozidlem můžete dále jezdit.

Adaptivní tempomat a automatické řízení nebudou stále k dispozici, dokud nebude dokončena kalibrace kamer.

Po dokončení kalibrace by měl být k dispozici adaptivní tempomat a automatické řízení.

Pro lepší přehled se na dotykové obrazovce zobrazuje ukazatel průběhu kalibrace. Kalibrace se obvykle dokončí, když vaše vozidlo ujede 20–25 mil (32–40 km), ale tato vzdálenost se liší podle provozních podmínek. Například jízda na rovné vozovce s dobře viditelným vodorovným značením jízdních pruhů pomáhá urychlit kalibraci kamer.

Pokud výstraha přetrvává a kalibrace kamer nebyla dokončena poté, co vaše vozidlo ujelo 100 mil (160 km) nebo více, nebo adaptivní tempomat a automatické řízení stále nejsou k dispozici navzdory úspěšné kalibraci kamer, naplánujte si co nejdříve návštěvu servisu. S vozidlem můžete dále jezdit.

APP_w304Zablokovaná nebo zaslepená kameraOčistěte kameru nebo počkejte, až se obnoví viditelnost

Co tato výstraha znamená:

Jedna nebo více kamer vozidla má omezený nebo nemá žádný výhled v důsledku externích vlivů. Pokud kamery vozidla nemohou získat přesné vizuální informace, některé nebo všechny funkce systému Autopilot mohou být dočasně nedostupné.

Kamery mohou být zcela nebo částečně omezeny:

 • nečistotami nebo prachem na povrchu kamery,
 • vlivem prostředí, jako je déšť, mlha, sníh nebo rosa,
 • ostrým slunečním svitem nebo odlesky z okolních světelných zdrojů,
 • špatnými světelnými podmínkami, včetně neosvětlených nebo slabě osvětlených silnic v noci,
 • kondenzací (kapky vody nebo mlha) na povrchu kamery,
 • jednotvárným prostředím, včetně stěn tunelů nebo dělicích pruhů na dálnici.

Požadovaná akce:

Pokračujte do cíle. S vozidlem můžete dále jezdit. Často se jedná o dočasné problémy, které se vyřeší po odpaření kondenzátu, nebo když pomine konkrétní podmínka nebo vlastnost prostředí.

Pokud výstraha nezmizí po příjezdu do cíle, zkontrolujte, zda na povrchu kamery není kondenzát, prach nebo jiné nečistoty. Umístění kamer najdete v části Kamery.

Před další plánovanou jízdou objektiv kamery podle potřeby očistěte. Doporučené postupy při čištění jsou uvedeny v části Čištění kamery.

Pokud se výstraha stále zobrazuje i po očištění kamer, zkontrolujte, zda se na vnitřním povrchu pouzdra kamery ve sloupku dveří nehromadí kondenzát. Ačkoli kondenzaci uvnitř pouzdra kamery nelze zcela vysušit, lze ji při dodržení následujících kroků obvykle odstranit rychleji:

 1. Nastavte teplotu v kabině – zapněte klimatizaci, nastavte vysokou teplotu a zkontrolujte, zda je zapnutá klimatizace.
 2. Zapněte odmrazování čelního skla.
 3. Namiřte ofukovací otvory na kamery ve sloupcích dveří.

Další informace o odstraňování kondenzátu z pouzdra kamery jsou uvedeny v části Čištění kamery.

Pokud výstraha nezmizí do konce příští plánované jízdy ani po očištění označených kamer a dodržení doporučených kroků pro odstranění kondenzátu, naplánujte si při nejbližší vhodné příležitosti návštěvu servisu. S vozidlem můžete dále jezdit.

BMS_a066Max. úrov. nab. a dojezd se mohou sníž.Jízda je možná – brzy se objednejte na servis

Co tato výstraha znamená:

Vozidlo zjistilo vnitřní stav vysokonapěťového akumulátoru, který omezuje jeho výkon. Následkem toho může být omezena maximální úroveň nabití a dojezd. Pro obnovení plného výkonu je nutný servis.

Požadovaná akce:

S vozidlem můžete dále jezdit.

Pokud tato výstraha zůstává aktivní, naplánujte si co nejdříve návštěvu servisu. Bez provedení servisu můžete zaznamenat další omezení maximální úrovně nabití akumulátoru a dojezdu.

Další informace o vysokonapěťovém akumulátoru jsou uvedeny v části Informace o vysokonapěťovém akumulátoru.

BMS_a067Omezený výkon vysokonapěťového akumulátoruJízda je možná – brzy se objednejte na servis

Co tato výstraha znamená:

Vozidlo zjistilo vnitřní stav vysokonapěťového akumulátoru, který omezuje jeho výkon. Pro obnovení plného výkonu je nutný servis.

Může být omezen maximální dojezd vozidla a jeho nabíjení může trvat déle než obvykle. Maximální rychlost nabíjení se jako vždy liší v závislosti na místě, zdroji napájení a nabíjecím zařízení.

Požadovaná akce:

S vozidlem můžete dále jezdit.

Doporučujeme vám naplánovat si co nejdříve návštěvu servisu. Bez provedení servisu může vozidlo vykazovat další snížení maximálního dojezdu a rychlosti nabíjení a může také začít vykazovat nižší výkon a zrychlení.

Pokud tato výstraha přetrvává, udržujte vozidlo nabité na 30 % kapacity nebo více, abyste předešli nesrovnalostem mezi odhadovaným dojezdem zobrazeným na dotykové obrazovce vozidla a skutečnou úrovní nabití vysokonapěťového akumulátoru.

Další informace o vysokonapěťovém akumulátoru jsou uvedeny v části Informace o vysokonapěťovém akumulátoru.

BMS_a068Vysokonapěťový akumulátor vyžaduje servisOmezená akcelerace a nabíjecí výkon

Co tato výstraha znamená:

Vozidlo zjistilo vnitřní stav vysokonapěťového akumulátoru, který omezuje jeho výkon.

Můžete zaznamenat nižší maximální rychlost vozidla a pomalejší reakce na požadavek zrychlení než obvykle.

Může být omezen maximální dojezd vozidla a jeho nabíjení může trvat déle než obvykle. Maximální rychlost nabíjení se jako vždy liší v závislosti na místě, zdroji napájení a nabíjecím zařízení.

Pro obnovení plného výkonu je nutný servis.

Požadovaná akce:

S vozidlem můžete dále jezdit.

Doporučujeme vám naplánovat si co nejdříve návštěvu servisu. Bez provedení servisu může vozidlo vykazovat další snížení výkonu, akcelerace, dojezdu a nabíjecího výkonu.

Pokud tato výstraha přetrvává, udržujte vozidlo nabité na 30 % kapacity nebo více, abyste předešli nesrovnalostem mezi odhadovaným dojezdem zobrazeným na dotykové obrazovce vozidla a skutečnou úrovní nabití vysokonapěťového akumulátoru.

Další informace o vysokonapěťovém akumulátoru jsou uvedeny v části Informace o vysokonapěťovém akumulátoru.

BMS_a069Nízká úroveň nabití akumulátoruSpustit nabíjení

Co tato výstraha znamená:

Vozidlo zjistilo, že vysokonapěťový akumulátor nemá dostatek energie pro podporu jízdy. Tato výstraha se obvykle zobrazí, když úroveň nabití vysokonapěťového akumulátoru poklesne vlivem normálního provozu.

S vozidlem nebude možné jet, dokud ho nenabijete.

Pokud se tato výstraha zobrazí za jízdy, vozidlo bude třeba vypnout. Tento stav by měl být signalizován samostatnou výstrahou. Je také možné, že se vozidlo neočekávaně vypne.

Pokud se výstraha zobrazuje, když je vozidlo zaparkováno, nemusí být možné odjet.

Požadovaná akce:

Vozidlo ihned nabijte. Nabití vozidla by mělo umožnit jízdu.

Pokud se tato výstraha bude zobrazovat během následných jízd, i když bude zobrazená úroveň nabití akumulátoru 5 % nebo vyšší, co nejdříve navštivte servis.

Další informace o vysokonapěťovém akumulátoru jsou uvedeny v části Informace o vysokonapěťovém akumulátoru.

Další informace o nabíjení jsou uvedeny v části Pokyny pro nabíjení.

CC_a001Nelze nabíjet – nedostatečné uzemněníNutno ověřit správné zapojení/uzemn. zásuvky

Co tato výstraha znamená:

Nástěnná nabíječka není uzemněná.

Požadovaná akce:

Nechte nástěnnou nabíječku zkontrolovat elektrikářem, abyste zajistili, že bude řádně uzemněna. Elektrikář by měl zkontrolovat správné provedení uzemnění pojistkové či rozvodné skříně a také správné zapojení nástěnné nabíječky.

Další informace naleznete v instalační příručce nástěnné nabíječky.

CC_a002Nelze nabíjet – nedostatečné uzemněníOdpojte a zopakujte / použijte jiné zařízení

Co tato výstraha znamená:

Problém s uzemněním. Proud protéká nebezpečnou cestou. Zřejmě došlo ke spojení fáze se zemí nebo středního vodiče se zemí.

Požadovaná akce:

Opakujte pokus o nabíjení tak, že odpojíte nástěnnou nabíječku od vozidla a znovu ji připojíte. Pokud problém přetrvává, vypněte jistič připojený k nástěnné nabíječce, počkejte 10 sekund, znovu zapněte jistič a poté se pokuste znovu připojit nástěnnou nabíječku k vozidlu. Pokud problém přetrvává, poraďte se s elektrotechnikem nebo požádejte o pomoc společnost Tesla.

Další informace naleznete v instalační příručce nástěnné nabíječky.

CC_a003Nelze nab., odpoj. nabíj. GFCI Wall ConnectorOdpojte a zopakujte / použijte jiné zařízení

Co tato výstraha znamená:

Problém s uzemněním. Proud protéká nebezpečnou cestou. Zřejmě došlo ke spojení fáze se zemí nebo středního vodiče se zemí.

Požadovaná akce:

Opakujte pokus o nabíjení tak, že odpojíte nástěnnou nabíječku od vozidla a znovu ji připojíte. Pokud problém přetrvává, vypněte jistič připojený k nástěnné nabíječce, počkejte 10 sekund, znovu zapněte jistič a poté se pokuste znovu připojit nástěnnou nabíječku k vozidlu. Pokud problém přetrvává, poraďte se s elektrotechnikem nebo požádejte o pomoc společnost Tesla.

Další informace naleznete v instalační příručce nástěnné nabíječky.

CC_a004Nelze nab. – problém s nabíj. Wall ConnectorNabíječka Wall Connector potřebuje servis

Co tato výstraha znamená:

Závada hardwaru nástěnné nabíječky. Možné závady jsou:
 1. Nefunkční stykač
 2. Selhání samočinného testu vnitřního obvodu monitorování zemního spojení
 3. Odpojení snímače teploty
 4. Problémy s dalšími hardwarovými součástmi

Požadovaná akce:

Nástěnná nabíječka detekovala vnitřní závadu.

 1. Opakujte pokus o nabíjení tak, že odpojíte nástěnnou nabíječku od vozidla a znovu ji připojíte.
 2. Pokud problém přetrvává, vypněte jistič příslušné nástěnné nabíječky, počkejte 10 sekund a poté jistič znovu zapněte. Poté zkuste nástěnnou nabíječku znovu připojit k vozidlu.
 3. Pokud problém přetrvává, je třeba, aby elektrotechnik zkontroloval správné zapojení všech vodičů a jejich dotažení odpovídající pokynům v instalační příručce k nástěnné nabíječce.
 4. Jakmile elektrotechnik všechny tyto operace dokončí a obnoví napájení nástěnné nabíječky, zkuste připojením vozidla k nástěnné nabíječce nabíjení znovu.
 5. Pokud problém přetrvává, nástěnná nabíječka vyžaduje servisní zásah.

Další informace naleznete v instalační příručce nástěnné nabíječky.

CC_a005Nelze nab., odpoj. nabíj. GFCI Wall ConnectorOdpojte a zopakujte / použijte jiné zařízení

Co tato výstraha znamená:

Problém s uzemněním. Proud protéká nebezpečnou cestou. Zřejmě došlo ke spojení fáze se zemí nebo středního vodiče se zemí.

Požadovaná akce:

Opakujte pokus o nabíjení tak, že odpojíte nástěnnou nabíječku od vozidla a znovu ji připojíte. Pokud problém přetrvává, vypněte jistič připojený k nástěnné nabíječce, počkejte 10 sekund, znovu zapněte jistič a poté se pokuste znovu připojit nástěnnou nabíječku k vozidlu. Pokud problém přetrvává, poraďte se s elektrotechnikem nebo požádejte o pomoc společnost Tesla.

Další informace naleznete v instalační příručce nástěnné nabíječky.

CC_a006Nelze nab. – nadproud nabíj. Wall ConnectorOdpojte a zopakujte / použijte jiné zařízení

Co tato výstraha znamená:

Ochrana proti nadproudu.

Požadovaná akce:

Snižte nastavení nabíjecího proudu vozidla. Pokud problém přetrvává, situace vyžaduje servisní zásah.

Další informace naleznete v instalační příručce nástěnné nabíječky.

CC_a007Nelze nabíjet – příliš vysoké vstupní napětíNap. musí být ve jm. roz. nab. Wall Connector

Co tato výstraha znamená:

Ochrana proti přepětí nebo podpětí.

Požadovaná akce:

Požádejte elektrotechnika o pomoc s určením správného napětí jističe připojeného k nástěnné nabíječce.

Další informace naleznete v instalační příručce nástěnné nabíječky.

CC_a008Nelze nabíjet – příliš nízké vstupní napětíNap. musí být ve jm. roz. nab. Wall Connector

Co tato výstraha znamená:

Ochrana proti přepětí nebo podpětí.

Požadovaná akce:

Požádejte elektrotechnika o pomoc s určením správného napětí jističe připojeného k nástěnné nabíječce.

Další informace naleznete v instalační příručce nástěnné nabíječky.

CC_a009Nelze nabíjet – nesprávné zapojení vstupuNutná opr. vstup. instal. nab. Wall Connector

Co tato výstraha znamená:

Špatné zapojení vstupního napájení: zřejmě došlo k záměně fáze a středního vodiče.

Požadovaná akce:

Kabeláž mezi přívodem elektřiny ve zdi a nástěnnou nabíječkou je nesprávně zapojená. Požádejte o pomoc elektrotechnika.

Další informace naleznete v instalační příručce nástěnné nabíječky.

CC_a010Nelze nab. – problém s nabíj. Wall ConnectorNabíječka Wall Connector potřebuje servis

Co tato výstraha znamená:

Závada hardwaru nástěnné nabíječky. Možné závady jsou:
 1. Nefunkční stykač
 2. Selhání samočinného testu vnitřního obvodu monitorování zemního spojení
 3. Odpojení snímače teploty
 4. Problémy s dalšími hardwarovými součástmi

Požadovaná akce:

Nástěnná nabíječka detekovala vnitřní závadu.

 1. Opakujte pokus o nabíjení tak, že odpojíte nástěnnou nabíječku od vozidla a znovu ji připojíte.
 2. Pokud problém přetrvává, vypněte jistič příslušné nástěnné nabíječky, počkejte 10 sekund a poté jistič znovu zapněte. Poté zkuste nástěnnou nabíječku znovu připojit k vozidlu.
 3. Pokud problém přetrvává, je třeba, aby elektrotechnik zkontroloval správné zapojení všech vodičů a jejich dotažení odpovídající pokynům v instalační příručce k nástěnné nabíječce.
 4. Jakmile elektrotechnik všechny tyto operace dokončí a obnoví napájení nástěnné nabíječky, zkuste připojením vozidla k nástěnné nabíječce nabíjení znovu.
 5. Pokud problém přetrvává, nástěnná nabíječka vyžaduje servisní zásah.

Další informace naleznete v instalační příručce nástěnné nabíječky.

CC_a011Nelze nab. – příliš horká nab. Wall ConnectorNechte nab. Wall Connector vychl., zopakujte

Co tato výstraha znamená:

Ochrana proti přehřátí (blokování).

Požadovaná akce:

Ověřte, zda nástěnná nabíječka není ničím zakrytá a v její blízkosti se nenachází žádný zdroj tepla. Pokud problém přetrvává i za normální okolní teploty (méně než 38 °C), situace vyžaduje servisní zásah.

Další informace naleznete v instalační příručce nástěnné nabíječky.

CC_a012Nelze nab., příliš horká nab. Wall ConnectorZkontr. zapoj. zásuvky/nabíj. Wall Connector

Výstraha ohledně vysoké teploty zjištěné nástěnnou nabíječkou znamená, že přívod napájení k nástěnné nabíječce v budově je příliš horký a nabíjení se zastavilo z důvodu ochrany kabeláže a nástěnné nabíječky.

Obvykle se nejedná o problém s vozidlem nebo s nástěnnou nabíječkou, ale spíše o problém s elektroinstalací v budově. Ten může být způsoben uvolněným spojením mezi nástěnnou nabíječkou a elektroinstalací v budově, který může rychle odstranit elektrikář.

Pro obnovení normálního nabíjení zkuste provést následující kroky.

Pokud je nástěnná nabíječka připojena k nástěnné zásuvce, zkontrolujte:

 • Zda je zástrčka zcela zasunuta do zásuvky.
 • Zda není zástrčka nebo zásuvka zakrytá nějakou překážkou.
 • Zda se v blízkosti nenachází žádný zdroj tepla.

Pokud problém přetrvává nebo je nástěnná nabíječka připojena k rozvodné síti kabelem, požádejte elektrikáře o kontrolu připojení nástěnné nabíječky k elektroinstalaci v budově. Elektrikář by měl zkontrolovat správné připojení a utažení všech vodičů v souladu s instalační příručkou nástěnné nabíječky.

Další informace naleznete v instalační příručce nástěnné nabíječky.

CC_a013Nelze nabíjet – rukojeť nabíječ. je moc horkáZkontrolujte a očistěte rukoj./nabíj. port

Co tato výstraha znamená:

Ochrana proti přehřátí (blokování).

Požadovaná akce:

Ověřte, zda je konektor zcela zasunutý do nabíjecího portu vozidla, není ničím zakrytý a v jeho blízkosti se nenachází žádný zdroj tepla. Pokud problém přetrvává i za normální okolní teploty (méně než 38 °C), situace vyžaduje servisní zásah.

Další informace naleznete v instalační příručce nástěnné nabíječky.

CC_a014Nelze nab. – problém s nabíj. Wall ConnectorNabíječka Wall Connector potřebuje servis

Co tato výstraha znamená:

Závada hardwaru nástěnné nabíječky. Možné závady jsou:
 1. Nefunkční stykač
 2. Selhání samočinného testu vnitřního obvodu monitorování zemního spojení
 3. Odpojení snímače teploty
 4. Problémy s dalšími hardwarovými součástmi

Požadovaná akce:

Nástěnná nabíječka detekovala vnitřní závadu.

 1. Opakujte pokus o nabíjení tak, že odpojíte nástěnnou nabíječku od vozidla a znovu ji připojíte.
 2. Pokud problém přetrvává, vypněte jistič příslušné nástěnné nabíječky, počkejte 10 sekund a poté jistič znovu zapněte. Poté zkuste nástěnnou nabíječku znovu připojit k vozidlu.
 3. Pokud problém přetrvává, je třeba, aby elektrotechnik zkontroloval správné zapojení všech vodičů a jejich dotažení odpovídající pokynům v instalační příručce k nástěnné nabíječce.
 4. Jakmile elektrotechnik všechny tyto operace dokončí a obnoví napájení nástěnné nabíječky, zkuste připojením vozidla k nástěnné nabíječce nabíjení znovu.
 5. Pokud problém přetrvává, nástěnná nabíječka vyžaduje servisní zásah.

Další informace naleznete v instalační příručce nástěnné nabíječky.

CC_a015Nelze nabíjet – problém s připojením vozidlaZcela zasuňte nabíj. rukojeť do nabíj. portu

Co tato výstraha znamená:

Mezi nástěnnou nabíječkou a vozidlem došlo ke komunikační chybě.

Požadovaná akce:

Opakujte pokus o nabíjení tak, že odpojíte nástěnnou nabíječku od vozidla a znovu ji připojíte.

 1. Pokud problém přetrvává, vypněte jistič připojený k nástěnné nabíječce, počkejte 10 sekund, znovu zapněte jistič a poté se pokuste znovu připojit nástěnnou nabíječku k vozidlu.
 2. Pokud problém přetrvává a je dostupné jiné nabíjecí vybavení, připojte vozidlo k jiné nástěnné nabíječce nebo mobilní nabíječce, aby bylo možné určit, zda je vozidlo schopné komunikovat s jiným nabíjecím zařízením.
 3. Pokud problém přetrvává, situace vyžaduje servisní zásah.

Další informace naleznete v instalační příručce nástěnné nabíječky.

CC_a016Nelze nabíjet – problém s připojením vozidlaZcela zasuňte nabíj. rukojeť do nabíj. portu

Co tato výstraha znamená:

Mezi nástěnnou nabíječkou a vozidlem došlo ke komunikační chybě.

Požadovaná akce:

Opakujte pokus o nabíjení tak, že odpojíte nástěnnou nabíječku od vozidla a znovu ji připojíte.

 1. Pokud problém přetrvává, vypněte jistič připojený k nástěnné nabíječce, počkejte 10 sekund, znovu zapněte jistič a poté se pokuste znovu připojit nástěnnou nabíječku k vozidlu.
 2. Pokud problém přetrvává a je dostupné jiné nabíjecí vybavení, připojte vozidlo k jiné nástěnné nabíječce nebo mobilní nabíječce, aby bylo možné určit, zda je vozidlo schopné komunikovat s jiným nabíjecím zařízením.
 3. Pokud problém přetrvává, situace vyžaduje servisní zásah.

Další informace naleznete v instalační příručce nástěnné nabíječky.

CC_a017Nelze nabíjet – problém s připojením vozidlaZcela zasuňte nabíj. rukojeť do nabíj. portu

Co tato výstraha znamená:

Mezi nástěnnou nabíječkou a vozidlem došlo ke komunikační chybě.

Požadovaná akce:

Opakujte pokus o nabíjení tak, že odpojíte nástěnnou nabíječku od vozidla a znovu ji připojíte.

 1. Pokud problém přetrvává, vypněte jistič připojený k nástěnné nabíječce, počkejte 10 sekund, znovu zapněte jistič a poté se pokuste znovu připojit nástěnnou nabíječku k vozidlu.
 2. Pokud problém přetrvává a je dostupné jiné nabíjecí vybavení, připojte vozidlo k jiné nástěnné nabíječce nebo mobilní nabíječce, aby bylo možné určit, zda je vozidlo schopné komunikovat s jiným nabíjecím zařízením.
 3. Pokud problém přetrvává, situace vyžaduje servisní zásah.

Další informace naleznete v instalační příručce nástěnné nabíječky.

CC_a018Nelze nabíjet – problém s připojením vozidlaZcela zasuňte nabíj. rukojeť do nabíj. portu

Co tato výstraha znamená:

Mezi nástěnnou nabíječkou a vozidlem došlo ke komunikační chybě.

Požadovaná akce:

Opakujte pokus o nabíjení tak, že odpojíte nástěnnou nabíječku od vozidla a znovu ji připojíte.

 1. Pokud problém přetrvává, vypněte jistič připojený k nástěnné nabíječce, počkejte 10 sekund, znovu zapněte jistič a poté se pokuste znovu připojit nástěnnou nabíječku k vozidlu.
 2. Pokud problém přetrvává a je dostupné jiné nabíjecí vybavení, připojte vozidlo k jiné nástěnné nabíječce nebo mobilní nabíječce, aby bylo možné určit, zda je vozidlo schopné komunikovat s jiným nabíjecím zařízením.
 3. Pokud problém přetrvává, situace vyžaduje servisní zásah.

Další informace naleznete v instalační příručce nástěnné nabíječky.

CC_a019Nelze nabíjet – problém s připojením vozidlaZcela zasuňte nabíj. rukojeť do nabíj. portu

Co tato výstraha znamená:

Mezi nástěnnou nabíječkou a vozidlem došlo ke komunikační chybě.

Požadovaná akce:

Opakujte pokus o nabíjení tak, že odpojíte nástěnnou nabíječku od vozidla a znovu ji připojíte.

 1. Pokud problém přetrvává, vypněte jistič připojený k nástěnné nabíječce, počkejte 10 sekund, znovu zapněte jistič a poté se pokuste znovu připojit nástěnnou nabíječku k vozidlu.
 2. Pokud problém přetrvává a je dostupné jiné nabíjecí vybavení, připojte vozidlo k jiné nástěnné nabíječce nebo mobilní nabíječce, aby bylo možné určit, zda je vozidlo schopné komunikovat s jiným nabíjecím zařízením.
 3. Pokud problém přetrvává, situace vyžaduje servisní zásah.

Další informace naleznete v instalační příručce nástěnné nabíječky.

CC_a020Nelze nab. – problém s nabíj. Wall ConnectorNabíječka Wall Connector potřebuje servis

Co tato výstraha znamená:

Závada hardwaru nástěnné nabíječky. Možné závady jsou:
 1. Nefunkční stykač
 2. Selhání samočinného testu vnitřního obvodu monitorování zemního spojení
 3. Odpojení snímače teploty
 4. Problémy s dalšími hardwarovými součástmi

Požadovaná akce:

Nástěnná nabíječka detekovala vnitřní závadu.

 1. Opakujte pokus o nabíjení tak, že odpojíte nástěnnou nabíječku od vozidla a znovu ji připojíte.
 2. Pokud problém přetrvává, vypněte jistič příslušné nástěnné nabíječky, počkejte 10 sekund a poté jistič znovu zapněte. Poté zkuste nástěnnou nabíječku znovu připojit k vozidlu.
 3. Pokud problém přetrvává, je třeba, aby elektrotechnik zkontroloval správné zapojení všech vodičů a jejich dotažení odpovídající pokynům v instalační příručce k nástěnné nabíječce.
 4. Jakmile elektrotechnik všechny tyto operace dokončí a obnoví napájení nástěnné nabíječky, zkuste připojením vozidla k nástěnné nabíječce nabíjení znovu.
 5. Pokud problém přetrvává, nástěnná nabíječka vyžaduje servisní zásah.

Další informace naleznete v instalační příručce nástěnné nabíječky.

CC_a021Nelze nabíjet – žádná primár. nabíječ.Zkontroluj napáj. a dostupnost prim. jednotky

Co tato výstraha znamená:

Síť pro sdílení zátěže (sdílení jističů): Jednu (pouze jednu) nástěnnou nabíječku je potřeba nastavit jako primární.

Požadovaná akce:

Nastavení primární konfigurace je možné pouze u jedné nástěnné nabíječky. Nechte elektrotechnikem zkontrolovat následující:

 1. Jako primární je nastavena pouze jedna nástěnná nabíječka.
 2. Všechny ostatní nástěnné nabíječky připojené k primární jednotce musí být nastaveny jako spárované (poloha F).

Další informace naleznete v instalační příručce nástěnné nabíječky.

CC_a022Nelze nabíjet – více než 1 primární jednotkaZkontroluj: jako primár. jen 1 nabíječ.

Co tato výstraha znamená:

Síť pro sdílení zátěže (sdílení jističů): Jednu (pouze jednu) nástěnnou nabíječku je potřeba nastavit jako primární.

Požadovaná akce:

Nastavení primární konfigurace je možné pouze u jedné nástěnné nabíječky. Nechte elektrotechnikem zkontrolovat následující:

 1. Jako primární je nastavena pouze jedna nástěnná nabíječka.
 2. Všechny ostatní nástěnné nabíječky připojené k primární jednotce musí být nastaveny jako spárované (poloha F).

Další informace naleznete v instalační příručce nástěnné nabíječky.

CC_a023Nelze nab., příliš mnoho nab. Wall ConnectorsS prim. jednotkami nelze párovat víc než 3 j.

Co tato výstraha znamená:

Síť pro sdílení zátěže (sdílení jističů): Se stejnou primární jednotkou jsou spárovány více než tři nástěnné nabíječky.

Požadovaná akce:

S elektrotechnikem projednejte možnost přepojení jedné nebo více spárovaných nástěnných nabíječek do jiné napájecí větve a jejich odpojení (zrušení párování) z této sítě sdílení zátěže (sdílení jističů).

Další informace naleznete v instalační příručce nástěnné nabíječky.

CC_a024Nelze nab. – níz. proud nabíj. Wall ConnectorNutno zvýšit nastavený proud primár. jednotky

Co tato výstraha znamená:

Nesprávné nastavení otočného voliče.

Požadovaná akce:

Nechte elektrotechnika upravit nastavení vnitřního otočného voliče nástěnné nabíječky na správnou hodnotu provozního proudu. Nejprve by se měl ujistit, že nástěnná nabíječka není napájena. Vztah mezi nastavením voliče a proudem by měl být vytištěn na vnitřní straně nástěnné nabíječky. Další informace získá také v kapitole Nastavení provozního proudu instalační příručky nástěnné nabíječky.

Pokud je nástěnná nabíječka nastavena pro sdílení zátěže (sdílení jističů) a spárována s dalšími nástěnnými nabíječkami, otočný volič primární jednotky musí být nastaven na takový proud, aby každá spárovaná nástěnná nabíječka měla k dispozici nabíjecí proud alespoň 6 A.

Příklad: Tři nástěnné nabíječky jsou spárovány za účelem sdílení zátěže. Proud primární jednotky je nutné nastavit na hodnotu alespoň 3 x 6 A = 18 A nebo více.

Další informace naleznete v instalační příručce nástěnné nabíječky.

CC_a025Nelze nab. – problém s nabíj. Wall ConnectorNabíječka Wall Connector potřebuje servis

Co tato výstraha znamená:

Závada hardwaru nástěnné nabíječky. Možné závady jsou:
 1. Nefunkční stykač
 2. Selhání samočinného testu vnitřního obvodu monitorování zemního spojení
 3. Odpojení snímače teploty
 4. Problémy s dalšími hardwarovými součástmi

Požadovaná akce:

Nástěnná nabíječka detekovala vnitřní závadu.

 1. Opakujte pokus o nabíjení tak, že odpojíte nástěnnou nabíječku od vozidla a znovu ji připojíte.
 2. Pokud problém přetrvává, vypněte jistič příslušné nástěnné nabíječky, počkejte 10 sekund a poté jistič znovu zapněte. Poté zkuste nástěnnou nabíječku znovu připojit k vozidlu.
 3. Pokud problém přetrvává, je třeba, aby elektrotechnik zkontroloval správné zapojení všech vodičů a jejich dotažení odpovídající pokynům v instalační příručce k nástěnné nabíječce.
 4. Jakmile elektrotechnik všechny tyto operace dokončí a obnoví napájení nástěnné nabíječky, zkuste připojením vozidla k nástěnné nabíječce nabíjení znovu.
 5. Pokud problém přetrvává, nástěnná nabíječka vyžaduje servisní zásah.

Další informace naleznete v instalační příručce nástěnné nabíječky.

CC_a026Nelze nab. – problém s nabíj. Wall ConnectorNabíječka Wall Connector potřebuje servis

Co tato výstraha znamená:

Závada hardwaru nástěnné nabíječky. Možné závady jsou:
 1. Nefunkční stykač
 2. Selhání samočinného testu vnitřního obvodu monitorování zemního spojení
 3. Odpojení snímače teploty
 4. Problémy s dalšími hardwarovými součástmi

Požadovaná akce:

Nástěnná nabíječka detekovala vnitřní závadu.

 1. Opakujte pokus o nabíjení tak, že odpojíte nástěnnou nabíječku od vozidla a znovu ji připojíte.
 2. Pokud problém přetrvává, vypněte jistič příslušné nástěnné nabíječky, počkejte 10 sekund a poté jistič znovu zapněte. Poté zkuste nástěnnou nabíječku znovu připojit k vozidlu.
 3. Pokud problém přetrvává, je třeba, aby elektrotechnik zkontroloval správné zapojení všech vodičů a jejich dotažení odpovídající pokynům v instalační příručce k nástěnné nabíječce.
 4. Jakmile elektrotechnik všechny tyto operace dokončí a obnoví napájení nástěnné nabíječky, zkuste připojením vozidla k nástěnné nabíječce nabíjení znovu.
 5. Pokud problém přetrvává, nástěnná nabíječka vyžaduje servisní zásah.

Další informace naleznete v instalační příručce nástěnné nabíječky.

CC_a027Nelze nab. – problém s nabíj. Wall ConnectorNabíječka Wall Connector potřebuje servis

Co tato výstraha znamená:

Závada hardwaru nástěnné nabíječky. Možné závady jsou:
 1. Nefunkční stykač
 2. Selhání samočinného testu vnitřního obvodu monitorování zemního spojení
 3. Odpojení snímače teploty
 4. Problémy s dalšími hardwarovými součástmi

Požadovaná akce:

Nástěnná nabíječka detekovala vnitřní závadu.

 1. Opakujte pokus o nabíjení tak, že odpojíte nástěnnou nabíječku od vozidla a znovu ji připojíte.
 2. Pokud problém přetrvává, vypněte jistič příslušné nástěnné nabíječky, počkejte 10 sekund a poté jistič znovu zapněte. Poté zkuste nástěnnou nabíječku znovu připojit k vozidlu.
 3. Pokud problém přetrvává, je třeba, aby elektrotechnik zkontroloval správné zapojení všech vodičů a jejich dotažení odpovídající pokynům v instalační příručce k nástěnné nabíječce.
 4. Jakmile elektrotechnik všechny tyto operace dokončí a obnoví napájení nástěnné nabíječky, zkuste připojením vozidla k nástěnné nabíječce nabíjení znovu.
 5. Pokud problém přetrvává, nástěnná nabíječka vyžaduje servisní zásah.

Další informace naleznete v instalační příručce nástěnné nabíječky.

CC_a028Nelze nabíjet – nespráv. nastavení přepínačeNutno nastavit otoč. přepínač nabíječky

Co tato výstraha znamená:

Nesprávné nastavení otočného voliče.

Požadovaná akce:

Nechte elektrotechnika upravit nastavení vnitřního otočného voliče nástěnné nabíječky na správnou hodnotu provozního proudu. Nejprve by se měl ujistit, že nástěnná nabíječka není napájena. Vztah mezi nastavením voliče a proudem by měl být vytištěn na vnitřní straně nástěnné nabíječky. Další informace získá také v kapitole Nastavení provozního proudu instalační příručky nástěnné nabíječky.

Pokud je nástěnná nabíječka nastavena pro sdílení zátěže (sdílení jističů) a spárována s dalšími nástěnnými nabíječkami, otočný volič primární jednotky musí být nastaven na takový proud, aby každá spárovaná nástěnná nabíječka měla k dispozici nabíjecí proud alespoň 6 A.

Příklad: Tři nástěnné nabíječky jsou spárovány za účelem sdílení zátěže. Proud primární jednotky je nutné nastavit na hodnotu alespoň 3 x 6 A = 18 A nebo více.

Další informace naleznete v instalační příručce nástěnné nabíječky.

CC_a029Nelze nabíjet – problém s připojením vozidlaZcela zasuňte nabíj. rukojeť do nabíj. portu

Co tato výstraha znamená:

Mezi nástěnnou nabíječkou a vozidlem došlo ke komunikační chybě.

Požadovaná akce:

Opakujte pokus o nabíjení tak, že odpojíte nástěnnou nabíječku od vozidla a znovu ji připojíte.

 1. Pokud problém přetrvává, vypněte jistič připojený k nástěnné nabíječce, počkejte 10 sekund, znovu zapněte jistič a poté se pokuste znovu připojit nástěnnou nabíječku k vozidlu.
 2. Pokud problém přetrvává a je dostupné jiné nabíjecí vybavení, připojte vozidlo k jiné nástěnné nabíječce nebo mobilní nabíječce, aby bylo možné určit, zda je vozidlo schopné komunikovat s jiným nabíjecím zařízením.
 3. Pokud problém přetrvává, situace vyžaduje servisní zásah.

Další informace naleznete v instalační příručce nástěnné nabíječky.

CC_a030Nelze nabíjet – neshoda prim./spárov. jedn.Nutná shoda jmenov. proudů nabíječky

Co tato výstraha znamená:

Síť pro sdílení zátěže (sdílení jističů): Spárované nástěnné nabíječky podporují různé maximální proudy.

Požadovaná akce:

Se sítí pro sdílení zátěže (sdílení jističů) lze spárovat pouze nástěnné nabíječky se stejnou maximální proudovou kapacitou. Nechte elektrotechnikem zkontrolovat typové štítky na nástěnných nabíječkách a ujistěte se, že se jejich proudové kapacity shodují. Dále doporučujeme, aby elektrotechnik pároval pouze nástěnné nabíječky se stejným číslem dílu, čímž lze snadno zajistit kompatibilitu spárovaných jednotek.

Další informace naleznete v instalační příručce nástěnné nabíječky.

CC_a041Sníž. rychl. nabíjení – horká nástěn. přípoj.Zkontr. zapoj. zásuvky / nabíj. Wall Connector

Co tato výstraha znamená:

Výstraha ohledně vysoké teploty zjištěné nástěnnou nabíječkou znamená, že přívod napájení k nástěnné nabíječce v budově je příliš horký a nabíjení se zpomalilo z důvodu ochrany kabeláže a nástěnné nabíječky.

Obvykle se nejedná o problém s vozidlem nebo s nástěnnou nabíječkou, ale spíše o problém s elektroinstalací v budově. Ten může být způsoben uvolněným spojením mezi nástěnnou nabíječkou a elektroinstalací v budově, který může rychle odstranit elektrikář.

Požadovaná akce:

Požádejte elektrikáře o kontrolu připojení nástěnné nabíječky k elektroinstalaci v budově. Elektrikář by měl zkontrolovat správné připojení a utažení všech vodičů v souladu s instalační příručkou nástěnné nabíječky.

Další informace naleznete v instalační příručce nástěnné nabíječky.

CC_a043Nutno dokončit konfiguraci nabíječkyPostup pro spuštění nabíjení najdete v instalační příručce

Co tato výstraha znamená:

Konfigurace nástěnné nabíječky není dokončena.

Požadovaná akce:

Nástěnnou nabíječku je nutné uvést do provozu, aby bylo možné správně nastavit velikost jističe a typ připojení ochranného uzemnění.

Více informací naleznete v instalační příručce k nástěnné nabíječce v části týkající se postupu uvedení do provozu. Pokud problém přetrvává, požádejte elektrikáře o kontrolu připojení nástěnné nabíječky k elektroinstalaci v budově. Elektrikář by měl zkontrolovat správnou konfiguraci výstupního výkonu a připojení uzemnění v souladu s instalační příručkou nástěnné nabíječky.

Další informace naleznete v instalační příručce nástěnné nabíječky.

CP_a004Nabíjecí zařízení není rozpoznánoZkuste to znovu nebo zkuste jiné zařízení

Co tato výstraha znamená:

Nabíjecí port není schopen zjistit typ připojeného nabíjecího kabelu, nebo zda je kabel zasunutý.

Tato výstraha se obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamená takový problém s vozidlem, který by bylo možné vyřešit v servisu.

Požadovaná akce:

Pokud se tato výstraha zobrazí, ale nabíjecí kabel je připojen, zjistěte, zda je problém v nabíjecím zařízení nebo ve vozidle. Zkuste vozidlo nabít pomocí jiného externího nabíjecího zařízení (včetně nabíjecího kabelu, nabíjecí stanice nebo nabíjecího stání).

 • Pokud se vozidlo začne nabíjet, je závada pravděpodobně v nabíjecím zařízení.
 • Pokud se vozidlo stále nenabíjí, může být závada na vozidle.

Pokud se tato výstraha zobrazí a nabíjecí kabel není připojen, nebo existuje podezření na závadu vozidla, Zkontrolujte, zda v otvoru nabíjecího portu nebo v konektoru nabíjecího kabelu nejsou nečistoty, vlhkost nebo cizí předměty. Ujistěte se, že v otvoru nabíjecího portu nejsou žádné cizí předměty a že se veškerá vlhkost odpařila, a poté zkuste znovu zasunout kabel do nabíjecího portu.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části Mapy a navigace.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu v části Průvodce nabíjením a adaptéry.

Další informace o nabíjení jsou uvedeny v části Pokyny pro nabíjení.

CP_a010Chyba komunikace nabíjecího zařízeníZkuste to znovu nebo zkuste jiné zařízení

Co tato výstraha znamená:

Vozidlo nelze nabíjet, protože nemůže účinně komunikovat s externím nabíjecím zařízením. Není schopné snímat platný řídicí pilotní signál z nabíjecího zařízení.

Tato výstraha se obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamená takový problém s vozidlem, který by bylo možné vyřešit v servisu.

Požadovaná akce:

Nejprve zjistěte, zda není neúčinná komunikace způsobena externím nabíjecím zařízením a nejedná se tudíž o problém s vozidlem. Příčinou je obvykle externí zařízení.

Zkuste vozidlo nabít pomocí jiného externího nabíjecího zařízení (včetně nabíjecího kabelu, nabíjecí stanice nebo nabíjecího stání).

 • Pokud se vozidlo začne nabíjet, je závada pravděpodobně v nabíjecím zařízení.
 • Pokud se vozidlo stále nenabíjí, může být závada na vozidle.

Pokud existuje podezření na závadu vozidla, Zkontrolujte, zda v otvoru nabíjecího portu nebo v konektoru nabíjecího kabelu nejsou nečistoty, vlhkost nebo cizí předměty. Ujistěte se, že v otvoru nabíjecího portu nejsou žádné cizí předměty a že se veškerá vlhkost odpařila, a poté zkuste znovu zasunout kabel do nabíjecího portu.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části Mapy a navigace.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu v části Průvodce nabíjením a adaptéry.

Další informace o nabíjení jsou uvedeny v části Pokyny pro nabíjení.

CP_a043Závada snímače dvířek nabíjecího portuNabíjecí port nemusí fungovat podle očekávání

Co tato výstraha znamená:

Některý ze snímačů dvířek nabíjecího portu nefunguje běžným způsobem. Pokud k tomu dojde, nabíjecí port nemusí být schopen správně snímat polohu dvířek nabíjecího portu a nabíjecí port nemusí fungovat dle očekávání.

 • Západka nabíjecího portu může po otevření dvířek nabíjecího portu občas zůstat zajištěná.
 • Kontrolka nabíjecího portu může po otevření dvířek nabíjecího portu svítit pouze občas.

Požadovaná akce:

Zkuste zavřít dvířka nabíjecího portu a poté je znovu otevřít.

Další informace jsou uvedeny v části Otevření nabíjecího portu.

Další informace o nabíjení jsou uvedeny v části Pokyny pro nabíjení.

CP_a046Ztráta komunikace s nabíjecím zařízenímZkontrolujte zdroj napáj. a nabíj. zařízení

Co tato výstraha znamená:

Nabíjení se přerušilo, protože byla přerušena komunikace mezi vozidlem a externím nabíjecím zařízením.

Tato výstraha se obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamená takový problém s vozidlem, který by bylo možné vyřešit v servisu.

Požadovaná akce:

Zkontrolujte stavové kontrolky, displej nebo jiné indikátory na nabíjecím zařízení a zjistěte, zda není přerušen přívod elektrické energie do nabíjecího zařízení.

Pokud externí nabíjecí zařízení není napájeno, pokuste se obnovit přívod energie.

 • Pokud nabíjíte na veřejné nabíjecí stanici a došlo k přerušení dodávky energie, obraťte se na obsluhu stanice.
 • Pokud nabíjíte soukromou nabíjecí stanicí (například doma) a nejste schopni dodávku energie obnovit, obraťte se na elektrotechnika.

Pokud je zařízení napájeno, zkuste použít jiné externí nabíjecí zařízení.

 • Pokud se vozidlo začne nabíjet, je závada pravděpodobně v nabíjecím zařízení.
 • Pokud se vozidlo stále nenabíjí, může být závada na vozidle.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části Mapy a navigace.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu v části Průvodce nabíjením a adaptéry.

CP_a051Po stisknutí se nabíjecí port nemusí otevřítPoužijte jiný způsob otevření nabíj. portu

Co tato výstraha znamená:

Některý ze snímačů dvířek nabíjecího portu správně nekomunikuje. Nabíjecí port nemusí po stisknutí dvířek nabíjecího portu rozpoznat požadavek na jeho otevření.

Požadovaná akce:

Stále můžete používat všechny ostatní obvyklé metody otevírání dvířek nabíjecího portu:

 • Použijte dotykovou obrazovku vozidla.
 • Použijte mobilní aplikaci Tesla.
 • Při odemknutém vozidle stisknout tlačítko na nabíjecí rukojeti libovolného nabíjecího kabelu Tesla, včetně nástěnné nabíječky, mobilní nabíječky nebo nabíječky Supercharger.
 • Stisknout a podržet tlačítko předního zavazadlového prostoru na klíči.

Další informace jsou uvedeny v části Otevření nabíjecího portu.

CP_a053Nelze nabíjet – nabíjecí stanice bez napájeníZkontrolujte zdroj napáj. / zkuste jinou stanici

Co tato výstraha znamená:

Nabíjení nelze zahájit, protože nabíjecí zařízení není k dispozici. Nabíjecí rukojeť byla detekována, ale nabíjecí stanice s vozem nekomunikuje. K této závadě může docházet z následujících důvodů:

 • Nabíjecí stanice není napájena.
 • Došlo k přerušení řídicího pilotního signálu mezi nabíjecí stanicí a vozidlem.

Tato výstraha se obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamená takový problém s vozidlem, který by bylo možné vyřešit v servisu.

Požadovaná akce:

Zkuste vozidlo nabít pomocí jiného nabíjecího zařízení nebo u jiné nabíjecí stanice.

 • Pokud se vozidlo začne nabíjet, je závada pravděpodobně v nabíjecím zařízení.
 • Pokud se vozidlo stále nenabíjí, může být závada na vozidle.

Pokud používáte mobilní nebo nástěnnou nabíječku, nejprve zkontrolujte stavové kontrolky v přední části zařízení. Pokud se žádné stavové kontrolky nezobrazují, zkontrolujte zdroj napájení a kontaktujte elektrikáře se žádostí o kontrolu správného zapojení a upevnění kabeláže vedoucí v budově k nástěnné zásuvce nebo nástěnné nabíječce.

Pokud používáte jiné externí nabíjecí zařízení, prostudujte v jeho návodu k obsluze postup kontroly přívodu elektrické energie do stanice. V případě potřeby kontaktujte elektrikáře se žádostí o kontrolu kabeláže v budově a nabíjecího zařízení.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu v části Průvodce nabíjením a adaptéry.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části Mapy a navigace.

CP_a054Západka nabíjecích dvířek nezaskočilaZasuňte nab. kabel až na doraz, zkontrolujte

Co tato výstraha znamená:

Západka nabíjecího portu nemůže zajistit nabíjecí kabel ve vstupu nabíjecího portu. Pokud není západka zajištěná, nabíjení střídavým proudem (například pomocí mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky) bude omezeno na 16 A a rychlonabíjení stejnosměrným proudem nebo nabíjení Supercharging nebude možné.

Osvětlení nabíjecího portu bude pulzovat žlutě, pokud se tato výstraha zobrazí během nabíjení střídavým proudem a bude trvale svítit žlutě pokud se tato výstraha zobrazí během rychlonabíjení stejnosměrným proudem nebo nabíjení Supercharging.

Tato výstraha se obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamená takový problém s vozidlem, který by bylo možné vyřešit v servisu.

Požadovaná akce:

Zkuste nabíjecí kabel znovu zcela zasunout do nabíjecího portu.

Pokud se vozidlo začne nabíjet a osvětlení nabíjecího portu pulzuje zeleně, nabíjecí kabel pravděpodobně nebyl předtím správně zasunutý. Nabíjení střídavým proudem by již nemělo být omezeno a mělo by být k dispozici rychlonabíjení stejnosměrným proudem nebo nabíjení Supercharging.

Pokud je nabíjení stále omezené nebo se vozidlo nenabíjí vůbec, Zkontrolujte, zda v otvoru nabíjecího portu nebo v konektoru nabíjecího kabelu nejsou nečistoty, vlhkost nebo cizí předměty. Ujistěte se, že v otvoru nabíjecího portu nejsou žádné cizí předměty a že se veškerá vlhkost odpařila, a poté zkuste znovu zasunout kabel do nabíjecího portu.

Pokud je nabíjení stále omezené nebo se vozidlo nenabíjí vůbec, ujistěte se, že nedošlo k zatažení za lanko ručního uvolnění západky nabíjecího portu (vlevo v zavazadlovém prostoru). Ujistěte se, že rukojeť lanka ručního uvolnění (obvykle kroužek nebo poutko) není nijak zablokována nebo zachycena (například síťkou na zavazadla nebo deštníkem). Více informací o ručním uvolnění nabíjecího portu je uvedeno v části Ruční uvolnění nabíjecího kabelu.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části Mapy a navigace.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu v části Průvodce nabíjením a adaptéry.

Další informace o nabíjení jsou uvedeny v části Pokyny pro nabíjení.

CP_a055Ztráta komunikace s nabíjecím zařízenímZkontrolujte zdroj napáj. a nabíj. zařízení

Co tato výstraha znamená:

Nabíjení se přerušilo, protože byla přerušena komunikace mezi vozidlem a externím nabíjecím zařízením.

Tato výstraha se obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamená takový problém s vozidlem, který by bylo možné vyřešit v servisu.

Požadovaná akce:

Zkontrolujte stavové kontrolky, displej nebo jiné indikátory na nabíjecím zařízení a zjistěte, zda není přerušen přívod elektrické energie do nabíjecího zařízení. Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu v části Průvodce nabíjením a adaptéry.

Pokud externí nabíjecí zařízení není napájeno, pokuste se obnovit přívod energie.

 • Pokud nabíjíte na veřejné nabíjecí stanici a došlo k přerušení dodávky energie, obraťte se na obsluhu stanice.
 • Pokud nabíjíte soukromou nabíjecí stanicí (například doma) a nejste schopni dodávku energie obnovit, obraťte se na elektrotechnika.

Pokud je zařízení napájeno, zkuste použít jiné externí nabíjecí zařízení.

 • Pokud se vozidlo začne nabíjet, je závada pravděpodobně v nabíjecím zařízení.
 • Pokud se vozidlo stále nenabíjí, může být závada na vozidle.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části Mapy a navigace.

CP_a056Nabíj. se zastavilo – odpoj. nabíj. kabelZavřete nab. port – sešláp. brzdu a zopakujte

Co tato výstraha znamená:

Nabíjení bylo zastaveno, protože vozidlo zjistilo neočekávané přerušení spojení mezi nabíjecím portem a nabíjecím kabelem.

Požadovaná akce:

Před odpojením nabíjecího kabelu se ujistěte, že je nabíjení zastavené.

U některých nabíjecích zařízení lze nabíjení zastavit stisknutím tlačítka na nabíjecí rukojeti.

Nabíjení lze zastavit také pomocí dotykové obrazovky vozidla, mobilní aplikace Tesla nebo na nabíjecí stanici.

Další informace jsou uvedeny v části Ukončení nabíjení.

CP_a058Nelze použít AC nab. – odpojte a zopakujteNebo použijte DC rychlonabíjení / dobíjení

Co tato výstraha znamená:

Vozidlo nelze nabíjet střídavým proudem, protože byl zjištěn jeden z následujících stavů a došlo k příliš mnoha neúspěšným pokusům o nabíjení:

 • Nabíjecí port není schopen zjistit typ připojeného nabíjecího kabelu, nebo zda je kabel zasunutý.
 • Vozidlo není schopné snímat platný řídicí pilotní signál z nabíjecí stanice a nemůže tak účinně komunikovat s externím nabíjecím zařízením.
 • Byla přerušena komunikace mezi vozidlem a externím nabíjecím zařízením.
 • Externí nabíjecí zařízení hlásí chybu, která brání nabíjení vozidla.

Když je zobrazena tato výstraha, vždy se zobrazí alespoň jedna další výstraha, která přesněji určuje problém.

Požadovaná akce:

Další informace a návrhy k odstraňování problémů naleznete v nabídce Ovládací prvky > Servis > Oznámení na dotykové obrazovce, kde jsou uvedeny další nedávné výstrahy související s nabíjením.

CP_a066Nabíjecí zařízení není připravenoPostup nabíjení najdete v návodu k zařízení

Co tato výstraha znamená:

Nabíjení nelze zahájit, protože nabíjecí stanice vozidlu odesílá informaci, že externí nabíjecí zařízení není připravené nebo nabíjení není schválené. Řídicí pilotní signál přenášený mezi nabíjecí stanicí a vozidlem signalizuje, že nelze zahájit nabíjení vozidla.

K tomu může docházet z následujících důvodů:

 • Dochází k aktivnímu pozdržení nabíjení ze strany nabíjecí stanice. K tomu může docházet například proto, že je ve stanici aktivována funkce plánovaného nabíjení.
 • Nabíjecí stanice může před zahájením nabíjení vyžadovat další aktivaci. Před zahájením nabíjení vozidla může stanice vyžadovat další ověření, například nabíjecí kartu, mobilní aplikaci nebo kreditní kartu.

Tato výstraha se obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamená takový problém s vozidlem, který by bylo možné vyřešit v servisu.

Požadovaná akce:

Přečtete si pokyny pro aktivaci nabíjení, které jsou uvedeny u nabíjecí stanice. Postup může být uveden například na dotykové obrazovce terminálu, u stavových kontrolek LED, v tištěných pokynech nebo v platebním rozhraní. Pokud nabíjení nelze spustit u aktuální nabíjecí stanice, zkuste vozidlo nabít pomocí jiného nabíjecího zařízení nebo u jiné nabíjecí stanice.

 • Pokud se vozidlo začne nabíjet, je závada pravděpodobně v nabíjecím zařízení.
 • Pokud se vozidlo stále nenabíjí, může být závada na vozidle.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části Mapy a navigace.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu v části Průvodce nabíjením a adaptéry.

Další informace o nabíjení jsou uvedeny v části Pokyny pro nabíjení.

CP_a078Zaseklé lanko: možná zamrzlá záp. nab. portuZkuste použít tlačítko Rozmrazit vozidlo v mobilní aplikaci

Co tato výstraha znamená:

Západka nabíjecího portu nemůže uvolnit nabíjecí kabel a byla zjištěna nízká okolní teplota.

Požadovaná akce:

Znovu zcela zasuňte nabíjecí kabel do otvoru nabíjecího portu, abyste eliminovali případné namáhání kabelu. Opět se pokuste uvolnit nabíjecí kabel.

Pokud nabíjecí kabel stále nelze odpojit, nabíjecí port může být zamrzlý.

Chcete-li uvolnit led na západce nabíjecího portu, aktivujte v mobilní aplikaci Tesla odmrazování vozidla na dobu přibližně 30 až 45 minut stisknutím tlačítka Defrost Car.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
K odmrazení vozidla použijte funkci Defrost Car v mobilní aplikaci Tesla. Úprava nastavení klimatizace pomocí dotykové obrazovky vozidla nemá stejný účinek.

Led na západce nabíjecího portu lze také uvolnit zapnutím odmrazování zadního okna pomocí dotykové obrazovky. Některé vozy jsou vybaveny vyhříváním vstupu nabíjecího portu, které se aktivuje při zapnutí odmrazování zadního okna za chladného počasí.

Více informací ohledně nabíjení za chladného počasí je uvedeno v části Doporučení pro chladné počasí.

Pokud nabíjecí kabel stále nelze odpojit, zkuste použít lanko pro ruční uvolnění nabíjecího portu v zavazadlovém prostoru vozidla.

 1. Ujistěte se, že se vozidlo aktivně nenabíjí.
  • Na dotykové obrazovce ve vozidle otevřete obrazovku nabíjení.
  • V případě potřeby klepněte na možnost Stop Charging.
 2. Otevřete zadní zavazadlový prostor.
 3. Nabíjecí kabel uvolněte zatažením za uvolňovací lanko nabíjecího portu směrem dolů.
  • Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Poznámka
   Uvolňovací lanko se nachází na levé straně zadního zavazadlového prostoru. Může být zapuštěné uvnitř malého otvoru v obložení zavazadlového prostoru.
 4. Vytáhněte nabíjecí kabel z nabíjecího portu.

Více informací o ručním uvolnění nabíjecího portu je uvedeno v části Ruční uvolnění nabíjecího kabelu.

Další informace o nabíjení jsou uvedeny v části Pokyny pro nabíjení.

CP_a079Sníž. rychl. nabíj., možná zamrzlý nab. portZkuste použít tlačítko Rozmrazit vozidlo v mobilní aplikaci

Co tato výstraha znamená:

Západka nabíjecího portu nemůže zajistit nabíjecí kabel ve vstupu nabíjecího portu a byla zjištěna nízká okolní teplota. Pokud západka nezaklapnenabíjení střídavým proudem (například pomocí mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky) bude omezeno na 16 A a rychlonabíjení stejnosměrným proudem nebo nabíjení Supercharging nebude možné.

Osvětlení nabíjecího portu bude pulzovat žlutě, pokud se tato výstraha zobrazí během nabíjení střídavým proudem a bude trvale svítit žlutě pokud se tato výstraha zobrazí během rychlonabíjení stejnosměrným proudem nebo nabíjení Supercharging.

Tato výstraha se obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamená takový problém s vozidlem, který by bylo možné vyřešit v servisu.

Požadovaná akce:

Zkuste nabíjecí kabel znovu zcela zasunout do nabíjecího portu. Pokud se vozidlo začne nabíjet a osvětlení nabíjecího portu pulzuje zeleně, nabíjecí kabel pravděpodobně nebyl předtím správně zasunutý. Nabíjení střídavým proudem by již nemělo být omezeno a mělo by být k dispozici rychlonabíjení stejnosměrným proudem nebo nabíjení Supercharging.

Pokud je nabíjení stále omezené nebo se vozidlo nenabíjí vůbec, ujistěte se, že nedošlo k zatažení za lanko ručního uvolnění západky nabíjecího portu (vlevo v zavazadlovém prostoru). Ujistěte se, že rukojeť lanka ručního uvolnění (obvykle kroužek nebo poutko) není nijak zablokována nebo zachycena (například síťkou na zavazadla nebo deštníkem). Více informací o ručním uvolnění nabíjecího portu je uvedeno v části Ruční uvolnění nabíjecího kabelu.

Pokud je nabíjení stále omezené nebo se vozidlo nenabíjí vůbec, Zkontrolujte, zda v otvoru nabíjecího portu nebo v konektoru nabíjecího kabelu nejsou nečistoty, vlhkost nebo cizí předměty. Ujistěte se, že v otvoru nabíjecího portu nejsou žádné cizí předměty a že se veškerá vlhkost odpařila, a poté zkuste znovu zasunout kabel do nabíjecího portu.

Pokud jste odstranili veškeré nečistoty a cizí předměty a nabíjení je stále omezeno nebo se vozidlo vůbec nenabíjí, může být zamrzlá západka nabíjecího portu. Chcete-li uvolnit led na západce nabíjecího portu, aktivujte v mobilní aplikaci Tesla odmrazování vozidla na dobu přibližně 30 až 45 minut stisknutím tlačítka Defrost Car.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
K odmrazení vozidla použijte funkci Defrost Car v mobilní aplikaci Tesla. Úprava nastavení klimatizace pomocí dotykové obrazovky vozidla nemá stejný účinek.

Led na západce nabíjecího portu lze také uvolnit zapnutím odmrazování zadního okna pomocí dotykové obrazovky. Některé vozy jsou vybaveny vyhříváním vstupu nabíjecího portu, které se aktivuje při zapnutí odmrazování zadního okna za chladného počasí.

Více informací ohledně nabíjení za chladného počasí je uvedeno v části Doporučení pro chladné počasí.

Pokud se tato výstraha zobrazuje i nadále, mělo by stále být k dispozici nabíjení střídavým proudem.

Další informace o nabíjení jsou uvedeny v části Pokyny pro nabíjení.

CP_a101Sníž. rychl. nabíjení – horká nástěn. přípoj.Zkontr. zapoj. zásuvky / nabíj. Wall Connector

Co tato výstraha znamená:

Výstraha ohledně vysoké teploty zjištěné nástěnnou nabíječkou znamená, že přívod napájení k nástěnné nabíječce v budově je příliš horký a nabíjení se zpomalilo z důvodu ochrany kabeláže a nástěnné nabíječky.

Obvykle se nejedná o problém s vozidlem nebo s nástěnnou nabíječkou, ale spíše o problém s elektroinstalací v budově. Ten může být způsoben uvolněným spojením mezi nástěnnou nabíječkou a elektroinstalací v budově, který může rychle odstranit elektrikář.

Požadovaná akce:

Požádejte elektrikáře o kontrolu připojení nástěnné nabíječky k elektroinstalaci v budově. Elektrikář by měl zkontrolovat správné připojení a utažení všech vodičů v souladu s instalační příručkou nástěnné nabíječky.

Instalační příručku nástěnné nabíječky najdete zde.

CP_a102Nelze nab., příliš horká nab. Wall ConnectorZkontr. zapoj. zásuvky / nabíj. Wall Connector

Co tato výstraha znamená:

Výstraha ohledně vysoké teploty zjištěné nástěnnou nabíječkou znamená, že přívod napájení k nástěnné nabíječce v budově je příliš horký a nabíjení se zpomalilo z důvodu ochrany kabeláže a nástěnné nabíječky.

Obvykle se nejedná o problém s vozidlem nebo s nástěnnou nabíječkou, ale spíše o problém s elektroinstalací v budově. Ten může být způsoben uvolněným spojením mezi nástěnnou nabíječkou a elektroinstalací v budově, který může rychle odstranit elektrikář.

Požadovaná akce:

Požádejte elektrikáře o kontrolu připojení nástěnné nabíječky k elektroinstalaci v budově. Elektrikář by měl zkontrolovat správné připojení a utažení všech vodičů v souladu s instalační příručkou nástěnné nabíječky.

Další informace naleznete v instalační příručce nástěnné nabíječky.

CP_a143Nabíj. adaptér může způsob. úraz el. oblouk.Použití různých nabíjecích zařízení

Co tato výstraha znamená:

Nabíjení není k dispozici, protože vozidlo zjistilo nebezpečí vzniku elektrického obloukového výboje u nabíjecího adaptéru třetí strany, který se používá k připojení nabíjecí rukojeti kombinovaného nabíjecího systému (CCS) k nabíjecímu portu vozidla.

Elektrický obloukový výboj může vzniknout při pokusu o odpojení během aktivního nabíjení pomocí nabíjecího adaptéru třetí strany, přičemž může způsobit vážná zranění nebo škody na majetku.

Požadovaná akce:

Následujícími kroky lze riziko zmírnit:

 • Ujistěte se, že je nabíjení zcela zastaveno.
  1. Na dotykové obrazovce vozidla zkontrolujte, že je nabíjení zastaveno, nebo ho v případě potřeby zastavte.
  2. Pomocí displeje a ovládacích prvků nabíjecí stanice se ujistěte, že je nabíjení zastaveno, nebo ukončete veškerá aktivní nabíjení.
 • Ujistěte se, že na nabíjecím portu vozidla nebliká zelená ani modrá kontrolka (LED).
 • Odpojte nabíjecí adaptér od nabíjecího portu vozidla.
 • Znovu se ujistěte, že na nabíjecí stanici není signalizováno aktivní nabíjení.
 • Odpojte nabíjecí adaptér od nabíjecí rukojeti.

Vozidlo nabijte pomocí jiného nabíjecího zařízení. Další informace o nabíjení jsou uvedeny v části Pokyny pro nabíjení.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části Mapy a navigace.

CP_a151Zjištěna chyba nabíjecího portu – je vyžadován servisNabíjení střídavým proudem nemusí fungovat / Nabíjení Supercharging je možné

Co tato výstraha znamená:

Nabíjecí port vozidla vyžaduje servis. Nabíjecí port nemůže zjistit platný řídicí pilotní signál a účinně komunikovat s některými zařízeními pro nabíjení střídavým proudem a se zdroji napájení.

Pokud tato výstraha přetrvává, nabíjení střídavým proudem a rychlonabíjení stejnosměrným proudem u nabíjecích stanic neprovozovaných společností Tesla může být omezené nebo nedostupné.

Požadovaná akce:

Doporučujeme, abyste si při nejbližší příležitosti naplánovali servis a nechali zkontrolovat nabíjecí port vozidla.

Do té doby by mělo být i nadále k dispozici nabíjení Supercharging. Místa pro nabíjení Supercharging lze zobrazit na mapě na dotykové obrazovce vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části Mapy a navigace.

Nabíjení střídavým proudem může být k dispozici také při používání mobilní nabíječky 2. generace nebo nástěnné nabíječky 3. generace. Doporučujeme však, abyste zkontrolovali, zda nabíjecí port vozidla může komunikovat s nabíjecím produktem společnosti Tesla. Vyzkoušejte nabíjení pomocí mobilní nabíječky 2. generace nebo nástěnné nabíječky 3. generace a ověřte, že se vozidlo nabíjí dle očekávání, než se budete spoléhat na nabíjení pomocí těchto zařízení.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu v části Průvodce nabíjením a adaptéry.

Další informace o nabíjení jsou uvedeny v části Pokyny pro nabíjení.

CP_a164Rukojeť nabíječky je nadále detekována po požadavku uvolněníV případě potřeby použijte lanko pro ruční uvolnění nabíjecího portu

Co tato výstraha znamená:

Vozidlo detekuje, že nabíjecí kabel / rukojeť nabíječky jsou stále připojeny po přijetí opakovaného požadavku na uvolnění nabíjecího kabelu za účelem odpojení kabelu.

Tato výstraha může signalizovat, že západka nabíjecího portu neuvolňuje nabíjecí kabel očekávaným způsobem.

Požadovaná akce:

Pokud ani po opakovaných pokusech o uvolnění nabíjecího kabelu nelze kabel od nabíjecího portu odpojit, zkuste použít lanko pro ruční uvolnění nabíjecího portu v zavazadlovém prostoru vozidla.

 1. Ujistěte se, že se vozidlo aktivně nenabíjí.
  • Na dotykové obrazovce ve vozidle otevřete obrazovku nabíjení.
  • V případě potřeby klepněte na možnost Stop Charging.
 2. Otevřete zadní zavazadlový prostor.
 3. Nabíjecí kabel uvolněte zatažením za uvolňovací lanko nabíjecího portu směrem dolů.
  • Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Poznámka
   Uvolňovací lanko se nachází na levé straně zadního zavazadlového prostoru. Může být zapuštěné uvnitř malého otvoru v obložení zavazadlového prostoru.
 4. Vytáhněte nabíjecí kabel z nabíjecího portu.

Více informací o ručním uvolnění nabíjecího portu je uvedeno v části Ruční uvolnění nabíjecího kabelu.

Pokud nabíjecí kabel stále nelze odpojit, nabíjecí port může být zamrzlý.

Chcete-li uvolnit led na západce nabíjecího portu, aktivujte v mobilní aplikaci Tesla odmrazování vozidla na dobu přibližně 30 až 45 minut stisknutím tlačítka Defrost Car.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
K odmrazení vozidla použijte funkci Defrost Car v mobilní aplikaci Tesla. Úprava nastavení klimatizace pomocí dotykové obrazovky vozidla nemá stejný účinek.

Led na západce nabíjecího portu lze také uvolnit zapnutím odmrazování zadního okna pomocí dotykové obrazovky. Některé vozy jsou vybaveny vyhříváním vstupu nabíjecího portu, které se aktivuje při zapnutí odmrazování zadního okna za chladného počasí.

Více informací ohledně nabíjení za chladného počasí je uvedeno v části Doporučení pro chladné počasí.

Pokud se tato výstraha zobrazuje opakovaně během více jízd a relací nabíjení, doporučujeme, abyste si při nejbližší příležitosti naplánovali servis a nechali nabíjecí port vozidla zkontrolovat.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu v části Průvodce nabíjením a adaptéry.

Pokud používáte externí nabíjecí zařízení, vyhledejte postupy odstraňování problémů v dokumentaci výrobce příslušného zařízení.

Další informace o nabíjení jsou uvedeny v části Pokyny pro nabíjení.

DI_a138Vypnutý přední motor – jízda je možnáVýkon vozidla může být omezen

Co tato výstraha znamená:

Přední motor vozu není k dispozici. Výkon, rychlost a akcelerace mohou být omezené, protože vůz používá při jízdě zadní motor(y).

Požadovaná akce:

Pokračujte do cíle. S vozidlem můžete dále jezdit.

Toto upozornění se může zobrazovat kvůli dočasnému stavu, který se vyřeší automaticky. Pokud upozornění zmizí během aktuální jízdy nebo se po zahájení následující jízdy nadále nezobrazuje, pravděpodobně se zobrazovalo z důvodu dočasného stavu. Není nutné provádět žádné akce.

Toto upozornění může označovat také stav vyžadující kontrolu a servis předního motoru. Pokud se toto upozornění zobrazuje i při následných jízdách, doporučujeme vám naplánovat si servis. S vozidlem můžete dále jezdit.

DI_a166Vůz se autom. zaparkoval: prevence rozjetíZapněte bezp. pásy a zavřete dveře, zařaďte

Co tato výstraha znamená:

Vůz automaticky zařadil polohu parkování (P), protože usoudil, že řidič odchází nebo již není přítomen. Jedná se o očekávané chování vozu za různých okolností.

Vůz automaticky zařadí polohu parkování, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

 • Není aktivní automatické parkování.
 • Je zařazena poloha pro jízdu vpřed nebo zpátečka a vozidlo jede rychlostí nižší než 1,4 mph (2,25 km/h).
 • Poslední aktivita řidiče byla zjištěna před více než 2 sekundami. Aktivity řidiče zahrnují:
  • sešlápnutí pedálu akcelerátoru,
  • Ruční řízení vozidla

A jsou splněny alespoň dvě z následujících podmínek:

 1. byl zjištěn rozepnutý bezpečnostní pás,
 2. ve voze nebyl zjištěn řidič,
 3. byly zjištěny otevřené dveře řidiče,

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Vůz také automaticky zařadí polohu pro parkování po připojení nabíjecího kabelu k nabíjecímu portu.

Požadovaná akce:

Další informace o automatickém zařazení polohy pro parkování jsou uvedeny v části Řazení.

DI_a175Tempomat není k dispozici

Co tato výstraha znamená:

Tempomat, včetně adaptivního tempomatu, je momentálně nedostupný.

Tempomat nemusí být dostupný z následujících důvodů:

 • Řidič zrušil požadavek.
 • Řidič si rozepnul bezpečnostní pás.
 • Je otevřený přední zavazadlový prostor, zadní zavazadlový prostor nebo dveře.
 • Vozidlo jede nižší rychlostí než 18 mph (30 km/h), která je nutná pro aktivaci tempomatu.
 • Nepříznivé podmínky prostředí, například omezená viditelnost.
 • Aktivní režim obsluhy cizí osobou.
 • Aktivní režim Track Mode.

Požadovaná akce:

Převezměte řízení a začněte vůz ovládat ručně.

Pokud pominuly všechny stavy bránící aktivaci tempomatu, měl by být tempomat opět k dispozici. Pokud tato výstraha přetrvává i při následných jízdách, naplánujte si co nejdříve návštěvu servisu. S vozidlem můžete dále jezdit.

Další informace jsou uvedeny v části Adaptivní tempomat.

DI_a184Automatické parkování zrušenoPřevezměte řízení

Co tato výstraha znamená:

Automatické parkování bylo zrušeno.

Automatické parkování mohlo být zrušeno z následujících důvodů:

 • Řidič stiskl tlačítko Zrušit na dotykové obrazovce.
 • Řidič pohnul volant.
 • Řidič sešlápl pedál akcelerátoru nebo brzdový pedál nebo otevřel dveře.
 • Vozidlo je ve strmém svahu / stoupání.
 • Povětrnostní vlivy ovlivňují viditelnost.
 • Nelze detekovat obrubník.
 • K vozidlu je připojený přívěs.

Požadovaná akce:

Zaparkujte s vozidlem ručně nebo parkování dokončete ručně. Po dokončení parkování sešlápněte brzdu a zařaďte polohu parkování. V opačném případě se bude vůz volně pohybovat.

Automatické parkování by mělo být k dispozici při příští jízdě.

Další informace jsou uvedeny v části Zrušení parkování a Omezení a výstrahy.

DI_a185Automatické parkování přerušeno

Co tato výstraha znamená:

Automatické parkování bylo přerušeno a byla aktivována elektronická parkovací brzda.

Automatické parkování mohlo být zrušeno z následujících důvodů:

 • Řidič stiskl tlačítko Zrušit na dotykové obrazovce.
 • Řidič pohnul volant.
 • Řidič sešlápl pedál akcelerátoru nebo brzdový pedál nebo otevřel dveře.
 • Vozidlo je ve strmém svahu / stoupání.
 • Povětrnostní vlivy ovlivňují viditelnost.
 • Nelze detekovat obrubník.
 • K vozidlu je připojený přívěs.

Požadovaná akce:

Zaparkujte s vozidlem ručně nebo parkování dokončete ručně.

Automatické parkování by mělo být k dispozici při příští jízdě.

Další informace jsou uvedeny v části Zrušení parkování a Omezení a výstrahy.

DI_a190Příliš malá hloubka vzorku zadních pneumatik – naplánujte návštěvu servisuZkontrolujte pneumatiky z hlediska nutnosti záměny / výměny

Co tato výstraha znamená:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Tato výstraha NEZNAMENÁ, že došlo k defektu pneumatiky.

Vaše vozidlo detekovalo, že zadní pneumatiky se v průběhu času opotřebovaly více než přední pneumatiky, čímž došlo k překročení doporučeného rozdílu.

Požadovaná akce:

Doporučujeme zkontrolovat hloubku vzorku na všech pneumatikách. K opotřebení pneumatik dochází za běžné jízdy. Zadní pneumatiky se obecně opotřebovávají rychleji než přední pneumatiky.

Střídání pneumatik je důležité, aby docházelo k rovnoměrnému opotřebení všech pneumatik. 

Pokud se neprovádí střídání pneumatik dle doporučení, hrozí při jízdě na mokré vozovce riziko vzniku aquaplaningu a následně ztráta kontroly nad vozem. Nedodržování střídání pneumatik rovněž snižuje životnost pneumatik, které je tak nutné měnit předčasně.

Doporučujeme vám, abyste si ohledně střídání pneumatik naplánovali návštěvu servisu prostřednictvím mobilní aplikace Tesla nebo se obrátili na nezávislý servis v těchto případech:

 • Rozdíl hloubky vzorku mezi předními a zadními pneumatikami je větší než 1,5 mm.
 • Vaše vozidlo ujelo od posledního střídání pneumatik více než 10 000 km (6 250 mil).

Pokud je zjištěno, že vzorek zadních pneumatik má příliš malou hloubku, a problém již nelze vyřešit záměnou pneumatik, může být nutné pneumatiky vyměnit.

Po dokončení kontroly a nutného servisu pneumatik aktualizujte konfiguraci pneumatik vozidla, čímž optimalizujete nastavení vozidla podle pneumatik a vymažete výstrahu, která se poté nezobrazí nejméně dalších 6 250 mil. Další informace jsou uvedeny v části Péče o pneumatiky a údržba.

Nedoporučujeme spoléhat se na tuto výstrahu. Provádějte sami pravidelnou kontrolu hloubky vzorku pneumatik. Tato výstraha by se měla zobrazovat pouze v případě, že stav pneumatik podle odhadu vozidla výrazně překročil doporučený servisní interval.

Tato výstraha je kalibrována na pneumatiky Tesla a nepředpokládá se, že bude fungovat u pneumatik jiného typu či rozměru, včetně kombinací různých značek a modelů pneumatik. Při použití pneumatik, které nejsou doporučeny společností Tesla, se výstraha nemusí zobrazit nebo se může zobrazit předčasně. Další informace o doporučených pneumatikách jsou uvedeny v části Kola a pneumatiky.

DI_a245Funkce přibrzdění vozidla není k dispoziciPři zastavení držte brzdový pedál sešlápnutý

Co tato výstraha znamená:

Automatické podržení brzd momentálně není k dispozici vzhledem k omezení systému. Při zastavování vozidlo zcela zastavte pomocí brzdového pedálu a poté zůstaňte stát.

Požadovaná akce:

Pokračujte do cíle. S vozidlem můžete dále jezdit.

Pokud tato výstraha přetrvává i při následných jízdách, naplánujte si co nejdříve návštěvu servisu. S vozidlem můžete dále jezdit.

Další informace jsou uvedeny v části Automatické zabrzdění.

DIF_a251 / DIR_a251Doporučen servis převodové kapalinyNaplánovat servis

Co tato výstraha znamená:

Vaše vozidlo zjistilo stav, který vyžaduje provedení kontroly převodové kapaliny.

Požadovaná akce:

Doporučujeme vám naplánovat si návštěvu servisu.

Když se zobrazuje tato výstraha, s vozidlem můžete dále jezdit. Pokud však budete se zobrazenou výstrahou jezdit delší dobu, hrozí trvalé poškození převodového / pohonného ústrojí.

EPBL_a195 / EPBR_a195Vůz se autom. zaparkoval: prevence rozjetíZapněte bezp. pásy a zavřete dveře, zařaďte

Co tato výstraha znamená:

Vůz automaticky zařadil polohu parkování (P), protože usoudil, že řidič odchází nebo již není přítomen. Jedná se o očekávané chování vozu za různých okolností.

Vůz automaticky zařadí polohu parkování, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

 • Není aktivní automatické parkování.
 • Je zařazena poloha pro jízdu vpřed nebo zpátečka a vozidlo jede rychlostí nižší než 1,4 mph (2,25 km/h).
 • Poslední aktivita řidiče byla zjištěna před více než 2 sekundami. Aktivity řidiče zahrnují:
  • sešlápnutí pedálu akcelerátoru,
  • Ruční řízení vozidla

A jsou splněny alespoň dvě z následujících podmínek:

 1. byl zjištěn rozepnutý bezpečnostní pás,
 2. ve voze nebyl zjištěn řidič,
 3. byly zjištěny otevřené dveře řidiče,

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Vůz také automaticky zařadí polohu pro parkování po připojení nabíjecího kabelu k nabíjecímu portu.

Požadovaná akce:

Další informace o automatickém zařazení polohy pro parkování jsou uvedeny v části Řazení.

ESP_a118Byl aktivován asistent pro nízký účinek brzdZastavte silným sešlápnutím brzd. pedálu

Co tato výstraha znamená:

Je aktivní hydraulická kompenzace poklesu účinku brzd. Tato asistenční funkce brzd se dočasně aktivuje s cílem zajistit plnou brzdnou sílu za podmínek, kdy vozidlo detekuje nižší brzdný účinek.

Po aktivaci této asistenční funkce můžete cítit odtažení brzdového pedálu od chodidla a zaznamenat prudké zvýšení brzdné síly. Lze rovněž slyšet zvuk čerpadla z brzdové hydraulické jednotky v přední části vozidla. Tyto projevy obvykle trvají několik sekund v závislosti na povrchu vozovky a rychlosti vozidla. Jsou zcela běžné a nepředstavují žádný problém s vozidlem.

Požadovaná akce:

Brzdový pedál sešlapujte i nadále běžným způsobem a pedál nesešlapujte opakovaně (opakované sešlápnutí a uvolnění), jelikož se tím funkce přeruší.

Výstraha zmizí po zastavení vozidla nebo po uvolnění brzdového pedálu. Může se však zobrazovat ještě 5 sekund poté.

Omezená brzdná síla je obvykle dočasná a může vznikat z celé řady důvodů, včetně vysoké teploty brzd po jejich intenzivním používání nebo jízdy v extrémním chladu či vlhku. Také může značit opotřebení brzdových destiček nebo kotoučů na úroveň, kdy je nutná běžná výměna.

Pokud budete nižší brzdnou sílu vnímat i nadále a výkon brzd se nebude postupně zlepšovat, kontaktujte servis společnosti Tesla a sjednejte si termín kontroly brzd.

Další informace jsou uvedeny v části Hydraulická kompenzace poklesu účinku brzd.

PCS_a016Nelze nabíjet – možná nízká kval. síť. napáj.Opakujte / zkuste jinou nabíj./dobíj. stanici

Co tato výstraha znamená:

Nabíjení se zastavilo kvůli vlivům, které zabraňují nabíjení vozidla střídavým proudem. Rychlonabíjení stejnosměrným proudem nebo nabíjení Supercharging by mělo stále fungovat dle očekávání.

K tomu může dojít v důsledku rušení zdroje napájení externím nabíjecím zařízením nebo rušením elektrické rozvodné sítě. V některých případech může tento stav vzniknout, pokud jsou v blízkosti používána elektrická zařízení s velkým odběrem energie.

Pokud lze tyto možné příčiny vyloučit, může být nabíjení střídavým proudem ovlivněno problémem s vozidlem.

Požadovaná akce:

Pokud je toto upozornění doprovázeno dalším upozorněním, které blíže upřesňuje stav ovlivňující nabíjení střídavým proudem, začněte prověřením této výstrahy.

Další tipy pro odstraňování problémů podle typu zařízení:

 • Pokud používáte mobilní nabíječku, zkuste vozidlo nabít z jiné zásuvky.
  • Pokud se vozidlo začne nabíjet, závada je pravděpodobně v zásuvce.
  • Pokud se vozidlo stále nenabíjí, může být závada v mobilní nabíječce.
 • Pokud používáte nástěnnou nabíječku, zkuste vozidlo nabít z jiného nabíjecího zařízení, například pomocí mobilní nabíječky zapojené do jiné zásuvky.
  • Pokud se vozidlo začne nabíjet, závada je pravděpodobně v nástěnné nabíječce.

Pokud se problém týká původní elektrické zásuvky nebo nástěnné nabíječky, požádejte elektrikáře o kontrolu elektroinstalace.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části Mapy a navigace.

Pokud se toto upozornění zobrazuje stále i při pokusech o nabíjení na více místech a s pomocí několika různých nabíjecích zařízení, doporučujeme vám naplánovat si návštěvu servisu.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu v části Průvodce nabíjením a adaptéry.

PCS_a017Nabíjení zastaveno – ztráta napáj. během nab.Zkontrolujte zdroj napáj. a nabíj. zařízení

Co tato výstraha znamená:

V průběhu nabíjení došlo k přerušení dodávky elektrické energie. Příčinou může být přerušení napájení nabíjecího zařízení ze zdroje (například ze zásuvky) nebo problém s nabíjecím zařízením.

Požadovaná akce:

Tuto výstrahu obvykle doprovázejí další výstrahy, které vám pomohou určit a odstranit příčinu problému. Začněte prověřením všech dalších zobrazených výstrah, které se týkají problému s nabíjením.

Případně můžete kontrolou stavových kontrolek mobilní nebo nástěnné nabíječky zjistit, zda je nabíječka pod proudem, a rovněž nahlédnout do návodu k obsluze, kde jsou uvedeny informace k odstraňování problémů podle sekvence blikání. Pokud používáte nabíjecí zařízení jiné značky než Tesla, podívejte se na jeho displej nebo příslušné uživatelské rozhraní, kde může být zobrazena nápověda týkající se odstraňování problémů.

Pokud je zřejmé, že došlo k přerušení dodávky proudu do nabíjecího zařízení, zkontrolujte, zda není vypnutý jistič v obvodu nástěnné zásuvky/nabíječky.

Další tipy pro odstraňování problémů podle typu zařízení:

 • Pokud používáte mobilní nabíječku, zkuste vozidlo nabít z jiné zásuvky.
  • Pokud se vozidlo začne nabíjet, závada je pravděpodobně v zásuvce.
  • Pokud se vozidlo stále nenabíjí, může být závada v mobilní nabíječce.
 • Pokud používáte nástěnnou nabíječku, zkuste vozidlo nabít z jiného nabíjecího zařízení, například pomocí mobilní nabíječky zapojené do jiné zásuvky.
  • Pokud se vozidlo začne nabíjet, závada je pravděpodobně v nástěnné nabíječce.

Pokud se problém týká původní elektrické zásuvky nebo nástěnné nabíječky, požádejte elektrikáře o kontrolu elektroinstalace.

Tato výstraha se obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamená takový problém s vozidlem, který by bylo možné vyřešit v servisu.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části Mapy a navigace.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu v části Průvodce nabíjením a adaptéry.

PCS_a019Nabíjení střídavým proudem je omezeno kvůli problémům s elektrickou rozvodnou sítí nebo s vozidlemOdpojte a opak. / zkuste jinou nabíj. stanici

Co tato výstraha znamená:

Rychlost nabíjení byla snížena vlivem okolností, které omezují schopnost nabíjení vozidla střídavým proudem. Rychlonabíjení stejnosměrným proudem nebo nabíjení Supercharging by mělo stále fungovat dle očekávání.

K tomu může dojít v důsledku rušení zdroje napájení externím nabíjecím zařízením nebo rušením elektrické rozvodné sítě. V některých případech může tento stav vzniknout, pokud jsou v blízkosti používána elektrická zařízení s velkým odběrem energie.

Pokud lze tyto možné příčiny vyloučit, může být nabíjení střídavým proudem ovlivněno problémem s vozidlem.

Požadovaná akce:

Pokud je toto upozornění doprovázeno dalším upozorněním, které blíže upřesňuje stav ovlivňující nabíjení střídavým proudem, začněte prověřením této výstrahy.

Další tipy pro odstraňování problémů podle typu zařízení:

 • Pokud používáte mobilní nabíječku, zkuste vozidlo nabít z jiné zásuvky.
  • Pokud se vozidlo začne nabíjet, závada je pravděpodobně v zásuvce.
  • Pokud se vozidlo stále nenabíjí, může být závada v mobilní nabíječce.
 • Pokud používáte nástěnnou nabíječku, zkuste vozidlo nabít z jiného nabíjecího zařízení, například pomocí mobilní nabíječky zapojené do jiné zásuvky.
  • Pokud se vozidlo začne nabíjet, závada je pravděpodobně v nástěnné nabíječce.

Pokud se problém týká původní elektrické zásuvky nebo nástěnné nabíječky, požádejte elektrikáře o kontrolu elektroinstalace.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části Mapy a navigace.

Pokud se toto upozornění zobrazuje stále i při pokusech o nabíjení na více místech a s pomocí několika různých nabíjecích zařízení, doporučujeme vám naplánovat si návštěvu servisu.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu v části Průvodce nabíjením a adaptéry.

PCS_a032Detekována nízká kvalita elektrické sítěZkuste jinou nabíjecí stanici nebo stanoviště

Co tato výstraha znamená:

Rychlost nabíjení byla snížena nebo bylo přerušeno nabíjení vlivem okolností, které omezují schopnost nabíjení vozidla střídavým proudem. Rychlonabíjení stejnosměrným proudem nebo nabíjení Supercharging by mělo stále fungovat dle očekávání.

Palubní nabíječka ve vozidle zjistila rušení zdroje napájení nebo elektrické rozvodné sítě. Toto rušení ovlivňuje proces nabíjení vozidla.

Typické příčiny rušení zdroje napájení zahrnují:

 • Problémy s kabeláží v budově nebo s nástěnnou zásuvkou.
 • Problémy s externím nabíjecím zařízením.
 • Jiná velká elektrická zařízení, například pračky nebo klimatizační jednotky, s dočasným velkým odběrem energie nebo jiné rušení elektrické rozvodné sítě.
 • Externí vlivy ovlivňující elektrickou rozvodnou síť.

Požadovaná akce:

Protože se tato výstraha obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamená takový problém s vozidlem, který by bylo nutné řešit v servisu, doporučujeme:

 • Zkusit vozidlo nabít z jiných zásuvek.
 • Zkusit zopakovat pokus o nabíjení (odpojením a opětovaným připojením), když jiná velká elektrická zařízení neodebírají energii.
 • Zkuste vozidlo nabít na různých místech pomocí více různých nabíjecích zařízení.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části Mapy a navigace.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu v části Průvodce nabíjením a adaptéry.

PCS_a052Exter. nabíjecí zařízení neposkytuje napájeníZkontrolujte zdroj napáj./zkuste jiné zaříz.

Co tato výstraha znamená:

Nabíjení nemůže být zahájeno kvůli vlivům, které zabraňují nabíjení vozidla střídavým proudem. Rychlonabíjení stejnosměrným proudem nebo nabíjení Supercharging by mělo stále fungovat dle očekávání.

Vozidlo požádalo o napájení střídavým proudem z externího nabíjecího zařízení, ale palubní nabíječka nedetekuje žádné nabíjecí napětí přicházející ze zařízení.

To může být někdy způsobeno poruchou hardwaru externího nabíjecího zařízení, která zabraňuje zapínání a vypínání přenosu napájení do vozidla po přijetí žádosti. Problém může být způsoben také dalšími vlivy, které ovlivňují externí nabíjecí zařízení, napájecí zdroj, ke kterému je připojeno, nebo samotné vozidlo.

Požadovaná akce:

Tato výstraha se obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamená takový problém s vozidlem, který by bylo možné vyřešit v servisu.

Zkuste vozidlo nabít pomocí více různých nabíjecích zařízení.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části Mapy a navigace.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu v části Průvodce nabíjením a adaptéry.

PCS_a053Sníž. rychl. nabíj. – neoček. pokles napětíOdstraňte prodl. kabely/zkontr. elektroinst.

Co tato výstraha znamená:

Rychlost nabíjení byla snížena, protože palubní nabíječka ve vozidle během nabíjení detekovala velký pokles napětí.

Pravděpodobné příčiny tohoto problému jsou následující:

 • Problémy s kabeláží v budově nebo s nástěnnou zásuvkou.
 • Prodlužovací kabel nebo jiná kabeláž nepodporuje požadovaný nabíjecí proud.

Tento problém může vzniknout také po zapnutí elektrických zařízení, která během nabíjení vozidla odebírají hodně energie ze stejné napájecí větve.

Požadovaná akce:

Pokud k tomuto problému v obvyklém nabíjecí místě došlo vícekrát, kontaktujte elektrikáře se žádostí o kontrolu elektroinstalace. Měl by zkontrolovat také následující:

 • Veškerá instalovaná nabíjecí zařízení a jejich připojení ke kabeláži v budově.
 • Kabeláž v budově, včetně veškerých nástěnných zásuvek používaných s mobilní nabíječkou.
 • Elektrické připojení v místě vstupu do budovy.

S elektrikářem konzultujte, zda je nutné snížit nabíjecí proud vozidla nebo zda je nutné posílit elektroinstalaci tak, aby podporovala vyšší nabíjecí proud.

Tato výstraha se obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamená takový problém s vozidlem, který by bylo možné vyřešit v servisu.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části Mapy a navigace.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu v části Průvodce nabíjením a adaptéry.

PCS_a054Nabíjení zastaveno kvůli velk. poklesu napětíOdstraňte prodl. kabely / zkontr. elektroinst.

Co tato výstraha znamená:

Nabíjení bylo přerušeno, protože palubní nabíječka ve vozidle detekovala neobvykle velký pokles napětí.

Pravděpodobné příčiny tohoto problému jsou následující:

 • Problémy s kabeláží v budově nebo s nástěnnou zásuvkou.
 • Prodlužovací kabel nebo jiná kabeláž nepodporuje požadovaný nabíjecí proud.

Tento problém může vzniknout také po zapnutí elektrických zařízení, která během nabíjení vozidla odebírají hodně energie ze stejné napájecí větve.

Požadovaná akce:

Pokud k tomuto problému v obvyklém nabíjecí místě došlo vícekrát, kontaktujte elektrikáře se žádostí o kontrolu elektroinstalace. Měl by zkontrolovat také následující:

 • Veškerá instalovaná nabíjecí zařízení a jejich připojení ke kabeláži v budově.
 • Kabeláž v budově, včetně veškerých nástěnných zásuvek používaných s mobilní nabíječkou.
 • Elektrické připojení v místě vstupu do budovy.

S elektrikářem konzultujte, zda je nutné snížit nabíjecí proud vozidla nebo zda je nutné posílit elektroinstalaci tak, aby podporovala vyšší nabíjecí proud.

Tato výstraha se obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamená takový problém s vozidlem, který by bylo možné vyřešit v servisu.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části Mapy a navigace.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu v části Průvodce nabíjením a adaptéry.

PCS_a073Zjištěna chyba externího nabíjecího zařízeníVyzkoušejte jiné nabíjecí zařízení

Co tato výstraha znamená:

Nabíjení nemůže být zahájeno kvůli vlivům, které zabraňují nabíjení vozidla střídavým proudem. Rychlonabíjení stejnosměrným proudem nebo nabíjení Supercharging by mělo stále fungovat dle očekávání.

Palubní nabíječka vozidla detekuje na nabíjecím portu vstupní napětí v okamžiku, kdy nedošlo k žádosti o napájení z externího nabíjecího zařízení, což signalizuje chybné fungování externího nabíjecího zařízení.

To může být někdy způsobeno poruchou hardwaru externího nabíjecího zařízení, která zabraňuje zapínání a vypínání přenosu napájení do vozidla po přijetí žádosti. Problém může být způsoben také dalšími vlivy, které ovlivňují externí nabíjecí zařízení nebo samotné vozidlo.

Požadovaná akce:

Tato výstraha se obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamená takový problém s vozidlem, který by bylo možné vyřešit v servisu.

Zkuste vozidlo nabít pomocí více různých nabíjecích zařízení.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části Mapy a navigace.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu v části Průvodce nabíjením a adaptéry.

PCS_a090Pomalé nabíjení – někt. AC fáze nenapájenyZkontrolujte zdroj napáj. a nabíj. zařízení

Co tato výstraha znamená:

Rychlost nabíjení byla snížena vlivem okolností, které omezují schopnost nabíjení vozidla střídavým proudem. Rychlonabíjení stejnosměrným proudem nebo nabíjení Supercharging by mělo stále fungovat dle očekávání.

Palubní nabíječka vozidla zjistila, že jeden nebo více měničů napětí nejsou napájeny dostatečným vstupním střídavým napětím. Například při třífázovém nabíjení může vstupní střídavé napájení z externího zdroje postrádat jednu fázi. K tomu může docházet také kvůli vlivům ovlivňujícím externí nabíjecí zařízení, napájecí zdroj, ke kterému je připojeno, nebo samotné vozidlo.

Požadovaná akce:

Tato výstraha se obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamená takový problém s vozidlem, který by bylo možné vyřešit v servisu.

Zkuste vozidlo nabít pomocí více různých nabíjecích zařízení.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části Mapy a navigace.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky nebo nástěnné nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu v části Průvodce nabíjením a adaptéry.

PM_a092 / PMF_a092 / PMR_a092Zjištěn problém s pohonným ústrojím – Naplánovat servisProblém může přetrvávat i po obnovení funkce

Co tato výstraha znamená:

Pohonné ústrojí vozidla vyžaduje servis. Výkon, rychlost a akcelerace mohou být omezené a hrozí, že vozidlo se bude muset za jízdy vypnout.

Toto upozornění signalizuje trvalý stav vyžadující kontrolu a servis pohonného ústrojí.

I když se po aktuální jízdě upozornění vymaže a nezobrazí se během následujících jízd, servis je nutný za účelem vyřešení zjištěného problému s pohonným ústrojím.

Požadovaná akce:

Doporučujeme, abyste si při nejbližší příležitosti naplánovali servis pohonného ústrojí vozidla.

Bez servisu mohou být výkon, rychlost a akcelerace nadále omezené, může docházet ke stavům vyžadujícím vypnutí vozidla za jízdy nebo vozidlo může být nepojízdné.

UI_a004Otevřený přední zavazadlový prostorPostupujte opatrně

Co tato výstraha znamená:

Byl zjištěn otevřený přední zavazadlový prostor za jízdy.

Toto upozornění znamená, že nejméně u jedné ze dvou západek víka předního zavazadlového prostoru, primární nebo sekundární západky, nelze potvrdit úplné uzavření (zajištění) západky po zařazení jiné polohy než parkování.

Požadovaná akce:

Protože tento stav může vést k otevření předního zavazadlového prostoru za jízdy, doporučujeme vám jet opatrně, dokud nebudete moci bezpečně zastavit a zařadit polohu parkování.

Po zaparkování vozidla zkontrolujte, zda je víko předního zavazadlového prostoru správně uzavřeno (obě západky jsou zcela zajištěny). Další informace jsou uvedeny v části Postup zavírání pro Přední zavazadlový prostor.

Po zařazení polohy parkování by upozornění mělo zmizet. Může se však aktivovat znovu, pokud se opět rozjedete, aniž byste víko zkontrolovali a správně ho zavřeli.

Pokud toto upozornění přetrvává při více jízdách, nebo se objevuje častěji, doporučujeme vám naplánovat si co nejdříve návštěvu servisu.

Další informace o předním zavazadlovém prostoru jsou uvedeny v části Přední zavazadlový prostor.

UI_a006Je vyžadován servisNaplánujte si servis

Co tato výstraha znamená:

Tuto výstrahu společnost Tesla aktivuje na dálku v případě, že je zjištěn stav vozu vyžadující servisní zásah.

Zobrazení této výstrahy může být způsobeno mnoha stavy. Více informací by mělo být k dispozici po naplánování návštěvy servisu.

Tuto výstrahu může vymazat pouze servisní technik po provedení servisního zásahu na vozidle.

Požadovaná akce:

Vzhledem k tomu, že tuto výstrahu mohou vyvolat různé stavy, doporučujeme návštěvu servisu naplánovat co nejdříve.

UI_a013Velmi nízký tlak vzduchu v pneumatikáchBEZPEČNĚ ZASTAVTE – Zkontrolujte pneu

Co tato výstraha znamená:

Tato výstraha znamená, že tlak v jedné nebo více pneumatikách vozidla je mimořádně nízký nebo došlo k defektu.

Systém sledování tlaku v pneumatikách (TPMS) zjistil, že tlak vzduchu v jedné nebo více pneumatikách je výrazně nižší, než je doporučený tlak v pneumatice za studena.

Požadovaná akce:

Co nejdříve byste měli s vozem bezpečně zastavit. Na bezpečném místě zkontrolujte, zda nedošlo k defektu pneumatiky.

V případě potřeby můžete požádat o asistenční služby Tesla (mobilní servis pneumatik, náhradní kolo, odtah). Další informace jsou uvedeny v části Kontaktování asistenčních služeb Tesla.

Pokud se nejedná o stav nouze, doporučujeme se žádostí o pomoc navštívit místní pneuservis nebo si naplánovat návštěvu servisu pomocí mobilní aplikace Tesla.

Viz část Udržování tlaku v pneumatikách, kde jsou uvedeny podrobné pokyny k vyhledání doporučeného tlaku v pneumatikách za studena, postup kontroly tlaku v pneumatikách a postup správného huštění pneumatik.

Výstraha zmizí poté, co systém TPMS naměří v každé pneumatice konzistentní tlak s rozdílem nejvýše 3 psi oproti doporučenému tlaku v pneumatice za studena.

 • Výstraha a kontrolka tlaku v pneumatikách se mohou zobrazit okamžitě po dohuštění pneumatik na doporučený tlak za studena, ale po ujetí krátké vzdálenosti by měly zmizet.
 • Aby mohl systém sledování tlaku v pneumatikách změřit a zobrazit aktualizovaný tlak v pneumatikách, může být nutné jet rychlostí vyšší než 15 mph (25 km/h) po dobu 10 minut nebo déle.

Další informace o tlaku v pneumatikách a huštění jsou uvedeny v části Péče o pneumatiky a údržba.

UI_a014Nižší než dopor. tlak vzduchu v pneu.Zkontrol. tlak a podle potřeby doplňte vzduch

Co tato výstraha znamená:

Tato výstraha NEZNAMENÁ, že došlo k defektu pneumatiky.

Systém sledování tlaku v pneumatikách (TPMS) zjistil, že tlak vzduchu v jedné nebo více pneumatikách je alespoň o 20 % nižší, než je doporučený tlak v pneumatice za studena.

Viz část Udržování tlaku v pneumatikách, kde jsou uvedeny podrobné pokyny k vyhledání doporučeného tlaku v pneumatikách za studena, postup kontroly tlaku v pneumatikách a postup správného huštění pneumatik.

Tato výstraha se může zobrazit za chladného počasí, protože chladný vzduch v pneumatikách se přirozeně smršťuje a tlak v pneumatikách se tak sníží.

Požadovaná akce:

Doplňte vzduch na doporučený tlak v pneumatice za studena. Ačkoli lze za chladnějšího počasí očekávat pokles tlaku v pneumatikách, doporučený tlak v pneumatikách za studena je třeba dodržovat za všech okolností.

Výstraha může během jízdy zmizet. K tomu dochází po zahřátí a nárůstu tlaku v pneumatikách. I když výstraha zmizí, pneumatiky byste měli po zchladnutí dohustit.

Výstraha zmizí, jakmile systém sledování tlaku v pneumatikách detekuje, že jsou všechny pneumatiky nahuštěny na doporučený tlak za studena.

 • Výstraha a kontrolka tlaku v pneumatikách se mohou zobrazit okamžitě po dohuštění pneumatik na doporučený tlak za studena, ale po ujetí krátké vzdálenosti by měly zmizet.
 • Aby mohl systém sledování tlaku v pneumatikách změřit a zobrazit aktualizovaný tlak v pneumatikách, může být nutné jet rychlostí vyšší než 15 mph (25 km/h) po dobu 10 minut nebo déle.

Pokud se u stejné pneumatiky výstraha zobrazuje opakovaně, nechte zkontrolovat, zda z ní pomalu neuniká vzduch. Můžete navštívit místní pneuservis nebo si naplánovat návštěvu servisu pomocí mobilní aplikace Tesla.

Další informace o tlaku v pneumatikách a huštění jsou uvedeny v části Péče o pneumatiky a údržba.

Další informace o tlaku v pneumatikách a huštění jsou uvedeny v části Péče o pneumatiky a údržba.

UI_a137Je aktivní servisní připojení k vozidluServis provádí vzdálenou diagnostiku

Co tato výstraha znamená:

Servisní technik je vzdáleně připojen k vozidlu za účelem diagnostiky nebo oprav. V průběhu relace připojení můžete zaznamenat ztrátu funkčnosti zábavního systému. Případná výstraha v tomto smyslu není projevem skutečného problému s vozidlem.

S vozidlem můžete dále jezdit.

Požadovaná akce:

Tato výstraha by měla automaticky zmizet, jakmile technik dokončí diagnostiku nebo opravy na vozidle. Až výstraha zmizí, může se stát, že bude nutné plnou funkčnost zábavního systému obnovit restartováním dotykové obrazovky. Další informace jsou uvedeny v části Restartování dotykové obrazovky příručky Udělejte si sami.

Pokud výstraha nezmizí ani po 24 hodinách, doporučujeme naplánovat návštěvu servisu prostřednictvím mobilní aplikace Tesla nebo se obraťte na nezávislý servis. Upozorňujeme, že možnosti nezávislých servisů se mohou lišit podle konfigurace vozidla a oblasti.

UMC_a001Nelze nabíjet pomocí mobilního konektoruNedostateč. uzemnění zásuvky – zkuste jinou

Co tato výstraha znamená:

Mobilní nabíječka zjistila, že elektrická zásuvka nemá dostatečné uzemnění, což je pravděpodobně způsobeno nedostatečným uzemněním nebo chybějícím zemnicím konektorem.

Tato situace neznačí problém s mobilní nabíječkou nebo s vozidlem, ale značí problém se zásuvkou / elektroinstalací, ke které je mobilní nabíječka připojena.

Požadovaná akce:

Nechte elektroinstalaci zkontrolovat elektrikářem. Elektrikář by měl před pokusem o opětovné připojení mobilní nabíječky zkontrolovat správné uzemnění pojistkové či rozvodné skříně a také správné zapojení zásuvky.

Pokud mezitím potřebujete nabíjet, vyzkoušejte jinou zásuvku, jiné nabíjecí místo nebo jiný typ nabíjecí stanice.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části Mapy a navigace.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu.

UMC_a002Nelze nabíjet – odpojený mob. konektor GFCIOdpojte rukojeť nab. od nab. portu a opakujte

Co tato výstraha znamená:

Vozidlo nelze nabíjet, protože se aktivovala proudová ochrana v mobilní nabíječce.

Podobně jako funkce proudové ochrany v běžné nástěnné zásuvce je rovněž úkolem této funkce přerušit průtok proudu v případě problému. Funkce přerušila nabíjení, aby ochránila vaše vozidlo a nabíjecí zařízení.

K tomu může dojít z řady důvodů. K závadě může dojít v nabíjecím kabelu, nabíjecí rukojeti, nabíjecím portu, nebo případně i v součásti vozidla.

Požadovaná akce:

Zkontrolujte, zda se v nabíjecím portu nebo v nabíjecí rukojeti nenahromadila voda nebo neobvyklé množství vlhkosti. Pokud jsou nadměrně vlhké, počkejte a před dalším pokusem nechte vnitřní části nabíjecího portu a nabíjecí rukojeti dostatečně vyschnout.

Zkontrolujte, zda není nabíjecí zařízení poškozené.
 • Pokud je kabel jakýmkoli způsobem poškozený, nepoužívejte ho. Místo toho vyzkoušejte jiné nabíjecí zařízení.
 • Pokud je kabel v dobrém stavu, zkuste nabíjení spustit znovu se stejnou mobilní nabíječkou.

Pokud problém přetrvává a brání nabíjení vozidla, zkuste jiné nabíjecí zařízení.

Tato výstraha se obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamená takový problém s vozidlem, který by bylo možné vyřešit v servisu.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části Mapy a navigace.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu.

UMC_a004Nelze nabíjet pomocí mobilního konektoruPříliš vysoké napětí / zkuste jinou zásuvku

Co tato výstraha znamená:

Vozidlo nelze nabíjet nebo je nabíjení přerušeno, protože buď mobilní nabíječka:
 • Zjistila příliš vysoké napětí v nástěnné zásuvce nebo
 • Zjistila neočekávaný nárůst napětí v nástěnné zásuvce.

Požadovaná akce:

Zkuste vozidlo nabít z jiné zásuvky. Pokud se vozidlo začne nabíjet, závada je pravděpodobně v zásuvce. Požádejte elektrikáře o kontrolu připojení zásuvky k elektroinstalaci v budově.

Pokud se vozidlo stále nenabíjí ani z jiné zásuvky, zkuste ho nabít na jiném místě.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části Mapy a navigace.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu.

UMC_a005Nelze nabíjet pomocí mobilního konektoruPříliš nízké napětí / zkuste jinou zásuvku

Co tato výstraha znamená:

Vozidlo nelze nabíjet nebo je nabíjení přerušeno, protože buď mobilní nabíječka:

 • Zjistila nedostatečné napájecí napětí v nástěnné zásuvce nebo
 • Zjistila neočekávaný pokles napětí v nástěnné zásuvce.

Požadovaná akce:

Zkuste vozidlo nabít z jiné zásuvky. Pokud se vozidlo začne nabíjet, závada je pravděpodobně v zásuvce. Požádejte elektrikáře o kontrolu připojení zásuvky k elektroinstalaci v budově.

Pokud se vozidlo stále nenabíjí ani z jiné zásuvky, zkuste ho nabít na jiném místě.

Tato výstraha se obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamená takový problém s vozidlem, který by bylo možné vyřešit v servisu.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části Mapy a navigace.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu.

UMC_a007Vysoká teplota řídicí jednotky mob. konektoruNechte mob. konekt. zchladit a obnovte nab.

Co tato výstraha znamená:

Nabíjení bylo přerušeno, protože mobilní nabíječka zjistila vysokou teplotu uvnitř skříně řídicí jednotky.

Požadovaná akce:

Ověřte, zda mobilní nabíječka není ničím zakrytá a v její blízkosti se nenachází žádný zdroj tepla. Pokud problém přetrvává i za normální okolní teploty (méně než 38 °C), situace vyžaduje servisní zásah.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části Mapy a navigace.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu.

UMC_a008Nelze nabíjet – vysoká teplota nástěn. zásuvkyDoporučená kontrola zásuvek a elektroinstal.

Co tato výstraha znamená:

Výstraha ohledně vysoké teploty zjištěné mobilní nabíječkou znamená, že zásuvka používaná pro nabíjení se příliš zahřívá a nabíjení se zpomalilo z důvodu ochrany zásuvky.

Tato situace neznačí problém s mobilní nabíječkou nebo s vozidlem, ale značí problém se zásuvkou / elektroinstalací, ke které je mobilní nabíječka připojena.

K zahřívání zásuvky může docházet kvůli nedostatečně zasunuté zástrčce, uvolněnému spojení elektroinstalace v budově nebo opotřebené zásuvce.

Požadovaná akce:

Ujistěte se, že je konektor zcela zasunutý do zásuvky. Pokud se normální rychlost nabíjení neobnoví, kontaktujte elektrikáře a požádejte ho o kontrolu zásuvky a jejího připojení k elektroinstalaci v budově a o provedení případných oprav.

Pokud je zásuvka opotřebená, je třeba ji vyměnit za kvalitní zásuvku. Zvažte přechod na nástěnnou nabíječku Tesla, která je praktičtější a nabízí vyšší rychlost nabíjení.

UMC_a009Nelze nabíjet – vys. teplota rukoj. nabíjeníZkontrolujte a očistěte rukoj./nabíj. port

Co tato výstraha znamená:

Nabíjení bylo přerušeno, protože mobilní nabíječka zjistila vysokou teplotu nabíjecí rukojeti připojené k nabíjecímu portu vozidla.

Požadovaná akce:

Ověřte, zda je mobilní nabíječka zcela zasunutá do nabíjecího portu vozidla.

Zkontrolujte, zda ve vstupu nabíjecího portu nebo v rukojeti mobilní nabíječky není překážka nebo vlhkost. Ujistěte se, že v otvoru nabíjecího portu nebo v rukojeti mobilní nabíječky nejsou žádné cizí předměty a že se veškerá vlhkost odpařila, a poté zkuste znovu zasunout rukojeť mobilní nabíječky do nabíjecího portu.

Také ověřte, zda nabíjecí rukojeť mobilní nabíječky není ničím zakrytá a zda se v její blízkosti nenachází žádný zdroj tepla.

Pokud se výstraha zobrazuje i za normálních okolních teplot (méně než 38 °C) a pokud se zobrazuje i po několika pokusech o nabíjení, může to signalizovat stav ovlivňující mobilní nabíječku nebo vozidlo. Doporučujeme vám co nejdříve si naplánovat návštěvu servisu.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části Mapy a navigace.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu.

UMC_a010Vys. tepl. připoj. mob. konektoru k adapt.Nechte ochlad. – adapt. zapoj. do mob. kon.

Co tato výstraha znamená:

Nabíjení bylo přerušeno, protože mobilní nabíječka zjistila vysokou teplotu propojení mezi adaptérem nástěnné zásuvky a řídicí jednotkou.

Požadovaná akce:

Zkontrolujte, zda je adaptér nástěnné zásuvky řádně zapojený do řídicí jednotky mobilní nabíječky.

Také ověřte, zda adaptér nástěnné nabíječky není ničím zakrytý a v jeho blízkosti se nenachází žádný zdroj tepla.

Po odpojení od zdroje napájení (nástěnné zásuvky) zkontrolujte také přítomnost překážek nebo vlhkosti v přípojce adaptéru nástěnné zásuvky a přípojce řídicí jednotky mobilní nabíječky. Ujistěte se, že byly odstraněny všechny cizí předměty a že se veškerá vlhkost odpařila, poté zkuste znovu zasunout adaptér nástěnné zásuvky do mobilní nabíječky a poté připojit ke zdroji napájení (nástěnné zásuvce).

Jakmile se teplota řídicí jednotky mobilní nabíječky sníží a odstraníte veškeré překážky, výstraha by měla zmizet a mělo by být možné znovu nabíjet.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části Mapy a navigace.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu.

UMC_a011Chyba komunikace nabíjecího zařízeníZkuste to znovu nebo zkuste jiné zařízení

Co tato výstraha znamená:

Vozidlo nelze nabíjet, protože nemůže účinně komunikovat s mobilní nabíječkou. Mobilní nabíječka nemůže pomocí snímače přiblížení ověřit, že je nabíjecí rukojeť řádně připojena k vozidlu.

Požadovaná akce:

Nejprve zjistěte, zda není neúčinná komunikace způsobena mobilní nabíječkou a nejedná se tudíž o problém s vozidlem. Příčinou je obvykle externí zařízení.

K ověření příčiny zkuste použít jiné externí nabíjecí zařízení.

 • Pokud se vozidlo začne nabíjet, příčinou závady je pravděpodobně mobilní nabíječka.
 • Pokud se vozidlo stále nenabíjí, může být závada na vozidle.

Zkontrolujte, zda ve vstupu nabíjecího portu nebo v rukojeti mobilní nabíječky není překážka nebo vlhkost (podle potřeby použijte svítilnu). Ujistěte se, že byly odstraněny všechny cizí předměty a že se veškerá vlhkost odpařila, a poté zkuste znovu zasunout rukojeť mobilní nabíječky do nabíjecího portu.

Tato výstraha se obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamená takový problém s vozidlem, který by bylo možné vyřešit v servisu.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části Mapy a navigace.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu.

Další informace o nabíjení jsou uvedeny v části Pokyny pro nabíjení.

UMC_a012Chyba komunikace nabíjecího zařízeníZkuste to znovu nebo zkuste jiné zařízení

Co tato výstraha znamená:

Vozidlo nelze nabíjet, protože nemůže účinně komunikovat s mobilní nabíječkou. Mobilní nabíječka zjistila, že nelze generovat nebo udržet platný řídicí pilotní signál.

Požadovaná akce:

Nejprve zjistěte, zda není neúčinná komunikace způsobena mobilní nabíječkou a nejedná se tudíž o problém s vozidlem. Příčinou je obvykle externí zařízení.

K ověření příčiny zkuste použít jiné externí nabíjecí zařízení.

 • Pokud se vozidlo začne nabíjet, příčinou závady je pravděpodobně mobilní nabíječka.
 • Pokud se vozidlo stále nenabíjí, může být závada na vozidle.

Zkontrolujte, zda ve vstupu nabíjecího portu nebo v rukojeti mobilní nabíječky není překážka nebo vlhkost (podle potřeby použijte svítilnu). Ujistěte se, že byly odstraněny všechny cizí předměty a že se veškerá vlhkost odpařila, a poté zkuste znovu zasunout rukojeť mobilní nabíječky do nabíjecího portu.

Tato výstraha se obvykle týká externího nabíjecího zařízení a zdrojů napájení, a běžně neznamená takový problém s vozidlem, který by bylo možné vyřešit v servisu.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části Mapy a navigace.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu.

Další informace o nabíjení jsou uvedeny v části Pokyny pro nabíjení.

UMC_a013Chyba adapt.nást.zásuvky – sníž.rychlost nab.Adaptér zapojte plně do mob.konekt. a opakuj.

Co tato výstraha znamená:

Mobilní nabíječka nemůže komunikovat s adaptérem síťové zásuvky. Mobilní nabíječka nemůže sledovat teplotu adaptéru síťové zásuvky. Nabíjecí proud je automaticky snížen na 8 A.

Požadovaná akce:

 1. Zcela odpojte mobilní nabíječku včetně adaptéru síťové zásuvky z napájecí zásuvky.
 2. Ujistěte se, že adaptér síťové zásuvky a hlavní jednotka mobilní nabíječky jsou bezpečně propojeny.
  1. Zcela odpojte adaptér síťové zásuvky od hlavní jednotky mobilní nabíječky.
  2. Znovu pečlivě zapojte adaptér síťové zásuvky do hlavní jednotky mobilní nabíječky tak, že jej zatlačíte do zásuvky až do zacvaknutí v koncové poloze.
 3. Pečlivým zapojením mobilní nabíječky včetně adaptéru síťové zásuvky do napájecí zásuvky znovu zkuste nabíjení.
 4. Pokud výstraha přetrvává, zkuste použít jiný adaptér síťové zásuvky (pomocí výše uvedených kroků zkontrolujte, zda je adaptér správně připojený k mobilní nabíječce).
  1. Pokud výstraha zmizí, problém je pravděpodobně v adaptéru síťové zásuvky, který jste používali.
  2. Pokud výstraha přetrvává, problém je nejspíše v mobilní nabíječce.

V případě potřeby si opatřete jiný adaptér síťové zásuvky nebo jinou mobilní nabíječku.

Do té doby můžete nabíjet stejným vybavením. Za těchto podmínek bude nabíjecí výkon snížen, protože nabíjecí proud bude omezen na 8 A.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části Mapy a navigace.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu.

UMC_a014Chyba adapt.nást.zásuvky – sníž.rychlost nab.Adaptér zapojte plně do mob.konekt. a opakuj.

Co tato výstraha znamená:

Mobilní nabíječka nemůže komunikovat s adaptérem síťové zásuvky. Mobilní nabíječka nemůže určit typ napájecí zásuvky, ke které je adaptér síťové zásuvky připojen. Nabíjecí proud je automaticky snížen na 8 A.

Požadovaná akce:

 1. Zcela odpojte mobilní nabíječku včetně adaptéru síťové zásuvky z napájecí zásuvky.
 2. Ujistěte se, že adaptér síťové zásuvky a hlavní jednotka mobilní nabíječky jsou bezpečně propojeny.
  1. Zcela odpojte adaptér síťové zásuvky od hlavní jednotky mobilní nabíječky.
  2. Znovu pečlivě zapojte adaptér síťové zásuvky do hlavní jednotky mobilní nabíječky tak, že jej zatlačíte do zásuvky až do zacvaknutí v koncové poloze.
 3. Pečlivým zapojením mobilní nabíječky včetně adaptéru síťové zásuvky do napájecí zásuvky znovu zkuste nabíjení.
 4. Pokud výstraha přetrvává, zkuste použít jiný adaptér síťové zásuvky (pomocí výše uvedených kroků zkontrolujte, zda je adaptér správně připojený k mobilní nabíječce).
  1. Pokud výstraha zmizí, problém je pravděpodobně v adaptéru síťové zásuvky, který jste používali.
  2. Pokud výstraha přetrvává, problém je nejspíše v mobilní nabíječce.

V případě potřeby si opatřete jiný adaptér síťové zásuvky nebo jinou mobilní nabíječku. Do té doby můžete nabíjet stejným vybavením. Za těchto podmínek bude nabíjecí výkon snížen, protože nabíjecí proud bude omezen na 8 A.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části Mapy a navigace.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu.

UMC_a015Chyba adapt.nást.zásuvky – sníž.rychlost nab.Adaptér zapojte plně do mob.konekt. a opakuj.

Co tato výstraha znamená:

Mobilní nabíječka nemůže komunikovat s adaptérem síťové zásuvky. Mobilní nabíječka nemůže určit typ napájecí zásuvky, ke které je adaptér síťové zásuvky připojen. Nabíjecí proud je automaticky snížen na 8 A.

Požadovaná akce:

 1. Zcela odpojte mobilní nabíječku včetně adaptéru síťové zásuvky z napájecí zásuvky.
 2. Ujistěte se, že adaptér síťové zásuvky a hlavní jednotka mobilní nabíječky jsou bezpečně propojeny.
  1. Zcela odpojte adaptér síťové zásuvky od hlavní jednotky mobilní nabíječky.
  2. Znovu pečlivě zapojte adaptér síťové zásuvky do hlavní jednotky mobilní nabíječky tak, že jej zatlačíte do zásuvky až do zacvaknutí v koncové poloze.
 3. Pečlivým zapojením mobilní nabíječky včetně adaptéru síťové zásuvky do napájecí zásuvky znovu zkuste nabíjení.
 4. Pokud výstraha přetrvává, zkuste použít jiný adaptér síťové zásuvky (pomocí výše uvedených kroků zkontrolujte, zda je adaptér správně připojený k mobilní nabíječce).
  1. Pokud výstraha zmizí, problém je pravděpodobně v adaptéru síťové zásuvky, který jste používali.
  2. Pokud výstraha přetrvává, problém je nejspíše v mobilní nabíječce.

V případě potřeby si opatřete jiný adaptér síťové zásuvky nebo jinou mobilní nabíječku. Do té doby můžete nabíjet stejným vybavením. Za těchto podmínek bude nabíjecí výkon snížen, protože nabíjecí proud bude omezen na 8 A.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části Mapy a navigace.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu.

UMC_a016Vysoká teplota řídicí jednotky mob. konektoruSnížená maximální rychlost nabíjení

Co tato výstraha znamená:

Nabíjecí proud byl dočasně snížen, protože mobilní nabíječka zjistila zvýšenou teplotu uvnitř skříně řídicí jednotky.

Požadovaná akce:

Ověřte, zda mobilní nabíječka není ničím zakrytá a v její blízkosti se nenachází žádný zdroj tepla. Pokud problém přetrvává i za normální okolní teploty (méně než 38 °C), situace vyžaduje servisní zásah.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části Mapy a navigace.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu.

UMC_a017Sníž. rychl. nabíjení – vys. teplota zástrčkyDoporučená kontrola zásuvek a elektroinstal.

Co tato výstraha znamená:

Výstraha ohledně vysoké teploty zjištěné mobilní nabíječkou znamená, že zásuvka používaná pro nabíjení se příliš zahřívá a nabíjení se zastavilo z důvodu ochrany zásuvky.

Obvykle se nejedná o problém s vozidlem nebo s mobilní nabíječkou, ale spíš o problém se zásuvkou. K zahřívání zásuvky může docházet kvůli nedostatečně zasunuté zástrčce, uvolněnému spojení elektroinstalace v budově nebo opotřebené zásuvce.

Požadovaná akce:

Ujistěte se, že je konektor zcela zasunutý do zásuvky. Pokud se normální rychlost nabíjení neobnoví, kontaktujte elektrikáře a požádejte ho o kontrolu zásuvky a jejího připojení k elektroinstalaci v budově a o provedení případných oprav.

Pokud je zásuvka opotřebená, je třeba ji vyměnit za kvalitní zásuvku. Zvažte přechod na nástěnnou nabíječku Tesla, která je praktičtější a nabízí vyšší rychlost nabíjení.

UMC_a018Sníž. rychl. nabíjení – vys. teplota rukojetiZkontrolujte a očistěte rukoj./nabíj. port

Co tato výstraha znamená:

Nabíjecí proud byl dočasně snížen, protože mobilní nabíječka zjistila zvýšenou teplotu nabíjecí rukojeti připojené k nabíjecímu portu vozidla.

Požadovaná akce:

Ověřte, zda je mobilní nabíječka zcela zasunutá do nabíjecího portu vozidla.

Zkontrolujte, zda ve vstupu nabíjecího portu nebo v rukojeti mobilní nabíječky není překážka nebo vlhkost. Ujistěte se, že v otvoru nabíjecího portu nebo v rukojeti mobilní nabíječky nejsou žádné cizí předměty a že se veškerá vlhkost odpařila, a poté zkuste znovu zasunout rukojeť mobilní nabíječky do nabíjecího portu.

Také ověřte, zda nabíjecí rukojeť mobilní nabíječky není ničím zakrytá a zda se v její blízkosti nenachází žádný zdroj tepla.

Pokud se výstraha zobrazuje i za normálních okolních teplot (méně než 38 °C) a pokud se zobrazuje i po několika pokusech o nabíjení, může to signalizovat stav ovlivňující mobilní nabíječku nebo vozidlo. Doporučujeme vám co nejdříve si naplánovat návštěvu servisu.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části Mapy a navigace.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu.

UMC_a019Vys. tepl. připoj. mob. konektoru k adapt.Snížená maximální rychlost nabíjení

Co tato výstraha znamená:

Nabíjecí proud byl snížen, protože mobilní nabíječka zjistila vysokou teplotu propojení mezi adaptérem nástěnné zásuvky a řídicí jednotkou.

Požadovaná akce:

Zkontrolujte, zda je adaptér nástěnné zásuvky řádně zapojený do řídicí jednotky mobilní nabíječky.

Po odpojení od zdroje napájení (nástěnné zásuvky) zkontrolujte také přítomnost překážek nebo vlhkosti v přípojce adaptéru nástěnné zásuvky a přípojce řídicí jednotky mobilní nabíječky.

Doporučujeme odstranit veškeré nečistoty nebo cizí předměty. Ujistěte se, že byly odstraněny všechny cizí předměty a že se veškerá vlhkost odpařila, poté zkuste znovu zasunout adaptér nástěnné zásuvky do mobilní nabíječky a poté připojit ke zdroji napájení (nástěnné zásuvce).

Také ověřte, zda adaptér nástěnné nabíječky není ničím zakrytý a v jeho blízkosti se nenachází žádný zdroj tepla. Pokud se výstraha zobrazuje i za normálních okolních teplot (méně než 38 °C) a pokud se zobrazuje i po několika pokusech o nabíjení, může to signalizovat stav ovlivňující mobilní nabíječku nebo vozidlo. Doporučujeme vám co nejdříve si naplánovat návštěvu servisu.

Vozidlo můžete rovněž zkusit nabít u nabíjecí stanice Tesla Supercharger nebo u cílového nabíjecího místa. Všechna tato místa lze vyhledat v mapě na displeji dotykové obrazovky vozidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v části Mapy a navigace.

Další informace o odstraňování problémů a stavových kontrolkách mobilní nabíječky jsou uvedeny v návodu k obsluze produktu.

VCFRONT_a180Snížený výkon elektrického systémuVozidlo se může neočekávaně vypnout

Co tato výstraha znamená:

Elektrický systém není schopen udržet napětí potřebné pro všechny funkce vozidla.

Pokud se výstraha zobrazuje za jízdy, vozidlo se může neočekávaně vypnout.

Pokud se výstraha zobrazuje tehdy, když je ve voze zařazena poloha parkování nebo při prvním přerušení režimu spánku, ve vozidle nemusí být dostatek elektrické energie pro zahájení jízdy. Tento stav může signalizovat jiná výstraha ve vozidle.

Požadovaná akce:

Doporučujeme omezit používání nedůležitých funkcí nebo je zcela vypnout. To může pomoci zachovat ve vozidle dostatečné množství elektrické energie pro důležité funkce.

Pokud tato výstraha zůstává aktivní, ihned si naplánujte návštěvu servisu. Bez servisního zásahu se vozidlo může neočekávaně vypnout nebo ho nemusí být možné znovu nastartovat.

VCFRONT_a182Plánujte servis: výměna nízkonap. baterieSoftware se aktualizuje až po výměně akumul.

Co tato výstraha znamená:

Nízkonapěťový akumulátor má snížený výkon a je nutné ho vyměnit. Aktualizace softwaru se nedokončí až do výměny nízkonapěťového akumulátoru.

Požadovaná akce:

Nízkonapěťový akumulátor doporučujeme při nejbližší příležitosti vyměnit.

Pomocí mobilní aplikace Tesla si můžete naplánovat návštěvu servisu nebo se obrátit na nezávislý servis, který nízkonapěťový akumulátor vozu vymění. Upozorňujeme, že možnosti nezávislých servisů se mohou lišit podle konfigurace vozidla a oblasti.

Pokud v nízkonapěťovém akumulátoru nezbývá dostatek elektrické energie k zapnutí vozidla nebo otevření dveří, postupujte podle pokynů v části Připojení pomocného zdroje.

Další informace o systému akumulátoru jsou uvedeny v části Informace o vysokonapěťovém akumulátoru.

VCFRONT_a191Snížený výkon elektrického systémuVypínání vozidla

Co tato výstraha znamená:

Nízkonapěťový akumulátor nemůže poskytovat dostatek elektrické energie pro jízdu ani pro pokračování v jízdě. Vozidlo se vypne, aby byla zachována energie pro jiné důležité funkce kromě jízdy.

Dokud tento stav přetrvává, s vozidlem nelze jezdit ani nelze pokračovat v jízdě.

Požadovaná akce:

Pokud se tato výstraha zobrazuje za jízdy, s vozidlem musíte okamžitě zastavit. Doporučujeme:
 • Okamžitě bezpečně zastavit.
 • Pomocí mobilní aplikace okamžitě kontaktovat asistenční služby Tesla, případně asistenční službu jiné společnosti.

Pokud s vozidlem brzy nezastavíte, může se neočekávaně vypnout. Je také možné, že vozidlo po zaparkování znovu nenastartuje.

Pokud se zobrazuje tato výstraha, elektrický systém není schopen udržet napětí potřebné pro všechny funkce vozidla. Mnoho funkcí vozidla nemusí nadále fungovat.

Je možné, že vozidlo přijde o veškerou elektrickou energii. Pokud k tomu dojde, můžete v případě potřeby použít k opuštění vozidla páčku pro ruční otevírání dveří. Další informace jsou uvedeny v části Otevírání dveří zevnitř vozu.

Zobrazení této výstrahy může být způsobeno mnoha stavy vozidla. Chcete-li získat další informace a další doporučené kroky, zkontrolujte, zda jsou ve vozidle aktivní jiné výstrahy.

Pokud se tato výstraha zobrazuje i nadále, doporučujeme vám ihned si naplánovat návštěvu servisu. Bez servisního zásahu nemusí být možné s vozidlem jezdit, může se neočekávaně vypnout nebo nemusí být možné ho znovu nastartovat.

VCFRONT_a192El. systém nedokáže podpor. všechny funkceVypínání funkcí pro úsporu energie

Co tato výstraha znamená:

Elektrický systém nemůže zajistit dostatečnou podporu všech funkcí vozidla. Vozidlo vypne nedůležité funkce, aby byla zachována energie pro důležité funkce.

Pokud se výstraha zobrazuje za jízdy, vozidlo se může neočekávaně vypnout. Je také možné, že vozidlo po zaparkování znovu nenastartuje.

Nemusí být k dispozici nedůležité funkce, včetně vyhřívání sedadel, klimatizace a zábavních systémů vozidla. Jedná se o očekávaný jev, jehož cílem je pomoci zachovat ve vozidle dostatečné množství elektrické energie pro důležité funkce, včetně ovládání světlometů, oken a dveří, výstražných světel a předního zavazadlového prostoru.

Je možné, že vozidlo přijde o veškerou elektrickou energii. Pokud k tomu dojde, můžete v případě potřeby použít k opuštění vozidla páčku pro ruční otevírání dveří. Další informace jsou uvedeny v části Otevírání dveří zevnitř vozu.

Požadovaná akce:

Zobrazení této výstrahy může být způsobeno mnoha stavy vozidla. Chcete-li získat další informace a další doporučené kroky, zkontrolujte, zda jsou ve vozidle aktivní jiné výstrahy.

VCFRONT_a216Vozidlo nemusí jít znovu nastartovat – je vyžadován servisByl zjištěn problém s elektrickým systémem

Co tato výstraha znamená:

Vzhledem k nadměrně velkému a trvalému odběru energie během jízdy nebo nabíjení Supercharging / rychlonabíjení stejnosměrným proudem nemůže elektrický systém podporovat všechny funkce.

Vozidlo nenastartuje do provedení servisu elektrického systému.

Funkce klimatizace, polohování ofukovacích otvorů, elektricky ovládaného víka zadního zavazadlového prostoru a seřízení sloupku řízení mohou být omezené nebo nedostupné.

Nemusí být k dispozici také další funkce nebo může být ovlivněn jejich výkon. K těmto funkcím patří:

 • Elektricky ovládané dveře
 • Elektricky ovládaná okna
 • Přední sedadla (nastavení polohy a vyhřívání)
 • Vyhřívání zadních sedadel
 • Nastavení vnějších zpětných zrcátek

Požadovaná akce:

Doporučujeme vám naplánovat si co nejdříve návštěvu servisu. Bez provedení servisu nebude nadále možné vozidlo nastartovat, a elektrický systém nebude nadále schopen podporovat všechny funkce.

Některé nebo všechny elektricky ovládané dveře a okna ve vozidle mohou přijít o elektrickou energii. Pokud k tomu dojde, můžete v případě potřeby použít k opuštění vozidla páčku pro ruční otevírání dveří. Další informace jsou uvedeny v části Otevírání dveří zevnitř vozu.

VCFRONT_a220El. systém nedokáže podpor. všechny funkceNaplánovat servis

Co tato výstraha znamená:

Nízkonapěťový akumulátor není k dispozici a nemůže zajistit napájení funkcí vozu.

Je možné, že se vozidlo neočekávaně vypne. Je také možné, že vozidlo po poslední jízdě znovu nenastartuje.

Můžete si všimnout, že nejsou k dispozici některé nedůležité funkce. Jedná se o očekávaný jev, jelikož vozidlo šetří energii pro důležité funkce.

Požadovaná akce:

Doporučujeme omezit používání nedůležitých funkcí nebo je zcela vypnout. To může pomoci zachovat ve vozidle dostatečné množství elektrické energie pro jiné důležité funkce kromě jízdy, dokud není možné provést na vozidle servisní zásah.

Pokud se tato výstraha zobrazuje i nadále, doporučujeme vám ihned si naplánovat návštěvu servisu. Bez servisního zásahu nemusí být možné s vozidlem jezdit, může se neočekávaně vypnout nebo nemusí být možné ho znovu nastartovat.

VCFRONT_a402Záložní napájení el. systému není k dispoziciVyšší spotř. energie vozidlem při nečinn.

Co tato výstraha znamená:

Nízkonapěťový akumulátor, který slouží jako záložní zdroj energie pro elektrický systém, není k dispozici nebo nemůže poskytnout napětí potřebné pro všechny funkce vozidla.

Vysokonapěťový akumulátor, který slouží jako hlavní zdroj elektrické energie, napájí funkce vozidla i v okamžiku, kdy vozidlo stojí. Další informace o vysokonapěťovém akumulátoru jsou uvedeny v části Informace o vysokonapěťovém akumulátoru.

Můžete si všimnout, že nejsou k dispozici některé nedůležité funkce. Jedná se o očekávaný jev, jelikož vozidlo šetří energii pro důležité funkce.

Můžete si také všimnout, že stojící vozidlo spotřebovává více energie než obvykle nebo zobrazuje menší předpokládaný dojezd, než byste po nabíjení normálně očekávali. Když se zobrazuje tato výstraha, takové chování je normální a bude pokračovat až do okamžiku, kdy se obnoví záložní zdroj napájení.

Existuje riziko, že problém ovlivňující primární zdroj energie může způsobit neočekávané vypnutí vozidla.

Požadovaná akce:

Doporučujeme omezit používání nedůležitých funkcí nebo je vůbec nepoužívat. To může pomoci zachovat ve vozidle dostatečné množství elektrické energie pro důležité funkce.

Doporučujeme, abyste si co nejdříve naplánovali návštěvu servisu za účelem obnovení záložního zdroje napájení elektrického systému.

VCFRONT_a496Vozidlo se připravuje na vypnutíBEZPEČNĚ ZASTAVTE

Co tato výstraha znamená:

Elektrický systém nemůže zajistit dostatečnou podporu pro jízdu ani pro pokračování v jízdě. Vozidlo se připravuje k vypnutí, aby byla zachována energie pro jiné důležité funkce kromě jízdy.

Dokud tento stav přetrvává, s vozidlem nelze jezdit ani nelze pokračovat v jízdě.

Požadovaná akce:

Pokud se tato výstraha zobrazuje za jízdy, s vozidlem je nutné co nejdříve zastavit. Doporučujeme:
 • Při nejbližší příležitosti bezpečně zastavit.
 • Pomocí mobilní aplikace okamžitě kontaktovat asistenční služby Tesla, případně asistenční službu jiné společnosti.

Pokud s vozidlem brzy nezastavíte, může se neočekávaně vypnout. Je také možné, že vozidlo po zaparkování znovu nenastartuje.

Je možné, že vozidlo přijde o veškerou elektrickou energii. Pokud k tomu dojde, můžete v případě potřeby použít k opuštění vozidla páčku pro ruční otevírání dveří. Další informace jsou uvedeny v části Otevírání dveří zevnitř vozu.

Zobrazení této výstrahy může být způsobeno mnoha stavy vozidla. Chcete-li získat další informace a další doporučené kroky, zkontrolujte, zda jsou ve vozidle aktivní jiné výstrahy.

VCFRONT_a592S vozidlem nelze jezdit – je vyžadován servisByl zjištěn problém s elektrickým systémem

Co tato výstraha znamená:

Vzhledem k nadměrně velkému a trvalému odběru energie nemůže elektrický systém podporovat všechny funkce.

Když je zobrazena tato výstraha, s vozidlem nelze jezdit a nelze ho nastartovat.

Funkce klimatizace, elektricky ovládaného víka zadního zavazadlového prostoru a seřízení sloupku řízení mohou být omezené nebo nedostupné. Řada funkcí na levé straně vozidla nemusí být dostupná nebo může být ovlivněn jejich výkon. K těmto funkcím patří:

 • Elektricky ovládané dveře
 • Elektricky ovládaná okna
 • Přední sedadla (nastavení polohy a vyhřívání)
 • Vyhřívání zadních sedadel
 • Nastavení vnějších zpětných zrcátek

Požadovaná akce:

Bez provedení servisu nebude nadále možné vozidlo jezdit s ním a elektrický systém nebude nadále schopen podporovat všechny funkce.

Některé nebo všechny elektricky ovládané dveře a okna ve vozidle mohou přijít o elektrickou energii. Pokud k tomu dojde, můžete v případě potřeby použít k opuštění vozidla páčku pro ruční otevírání dveří. Další informace jsou uvedeny v části Otevírání dveří zevnitř vozu.

VCFRONT_a593S vozidlem nelze jezdit – je vyžadován servisByl zjištěn problém s elektrickým systémem

Co tato výstraha znamená:

Vzhledem k nadměrně velkému a trvalému odběru energie nemůže elektrický systém podporovat všechny funkce.

Když je zobrazena tato výstraha, s vozidlem nelze jezdit a nelze ho nastartovat.

Funkce klimatizace, elektricky ovládaného víka zadního zavazadlového prostoru a seřízení sloupku řízení mohou být omezené nebo nedostupné. Řada funkcí na levé straně vozidla nemusí být dostupná nebo může být ovlivněn jejich výkon. K těmto funkcím patří:

 • Elektricky ovládané dveře
 • Elektricky ovládaná okna
 • Přední sedadla (nastavení polohy a vyhřívání)
 • Vyhřívání zadních sedadel
 • Nastavení vnějších zpětných zrcátek

Požadovaná akce:

Bez provedení servisu nebude nadále možné vozidlo jezdit s ním a elektrický systém nebude nadále schopen podporovat všechny funkce.

Některé nebo všechny elektricky ovládané dveře a okna ve vozidle mohou přijít o elektrickou energii. Pokud k tomu dojde, můžete v případě potřeby použít k opuštění vozidla páčku pro ruční otevírání dveří. Další informace jsou uvedeny v části Otevírání dveří zevnitř vozu.

VCFRONT_a596S vozidlem nelze jezdit – je vyžadován servisByl zjištěn problém s elektrickým systémem

Co tato výstraha znamená:

Vzhledem k nadměrně velkému a trvalému odběru energie nemůže elektrický systém podporovat všechny funkce.

Když je zobrazena tato výstraha, s vozidlem nelze jezdit a nelze ho nastartovat.

Polohování ofukovacích otvorů může být omezené nebo nedostupné. Řada funkcí na pravé straně vozidla nemusí být dostupná nebo může být ovlivněn jejich výkon. K těmto funkcím patří:

 • Elektricky ovládané dveře
 • Elektricky ovládaná okna
 • Přední sedadla (nastavení polohy a vyhřívání)
 • Vyhřívání zadních sedadel
 • Nastavení vnějších zpětných zrcátek

Požadovaná akce:

Doporučujeme vám naplánovat si co nejdříve návštěvu servisu. Bez provedení servisu nebude nadále možné vozidlo jezdit s ním a elektrický systém nebude nadále schopen podporovat všechny funkce.

Některé nebo všechny elektricky ovládané dveře a okna ve vozidle mohou přijít o elektrickou energii. Pokud k tomu dojde, můžete v případě potřeby použít k opuštění vozidla páčku pro ruční otevírání dveří. Další informace jsou uvedeny v části Otevírání dveří zevnitř vozu.

VCFRONT_a597S vozidlem nelze jezdit – je vyžadován servisByl zjištěn problém s elektrickým systémem

Co tato výstraha znamená:

Vzhledem k nadměrně velkému a trvalému odběru energie nemůže elektrický systém podporovat všechny funkce.

Když je zobrazena tato výstraha, s vozidlem nelze jezdit a nelze ho nastartovat.

Polohování ofukovacích otvorů může být omezené nebo nedostupné. Řada funkcí na pravé straně vozidla nemusí být dostupná nebo může být ovlivněn jejich výkon. K těmto funkcím patří:

 • Elektricky ovládané dveře
 • Elektricky ovládaná okna
 • Přední sedadla (nastavení polohy a vyhřívání)
 • Vyhřívání zadních sedadel
 • Nastavení vnějších zpětných zrcátek

Požadovaná akce:

Doporučujeme vám naplánovat si co nejdříve návštěvu servisu. Bez provedení servisu nebude nadále možné vozidlo jezdit s ním a elektrický systém nebude nadále schopen podporovat všechny funkce.

Některé nebo všechny elektricky ovládané dveře a okna ve vozidle mohou přijít o elektrickou energii. Pokud k tomu dojde, můžete v případě potřeby použít k opuštění vozidla páčku pro ruční otevírání dveří. Další informace jsou uvedeny v části Otevírání dveří zevnitř vozu.

VCSEC_a221Nižší než dopor. tlak vzduchu v pneu.Zkontrol. tlak a podle potřeby doplňte vzduch

Co tato výstraha znamená:

Tato výstraha NEZNAMENÁ, že došlo k defektu pneumatiky.

Systém sledování tlaku v pneumatikách (TPMS) zjistil, že tlak vzduchu v jedné nebo více pneumatikách je alespoň o 20 % nižší, než je doporučený tlak v pneumatice za studena.

Viz část Udržování tlaku v pneumatikách, kde jsou uvedeny podrobné pokyny k vyhledání doporučeného tlaku v pneumatikách za studena, postup kontroly tlaku v pneumatikách a postup správného huštění pneumatik.

Tato výstraha se může zobrazit za chladného počasí, protože chladný vzduch v pneumatikách se přirozeně smršťuje a tlak v pneumatikách se tak sníží.

Požadovaná akce:

Doplňte vzduch na doporučený tlak v pneumatice za studena. Ačkoli lze za chladnějšího počasí očekávat pokles tlaku v pneumatikách, doporučený tlak v pneumatikách za studena je třeba dodržovat za všech okolností.

Výstraha může během jízdy zmizet. K tomu dochází po zahřátí a nárůstu tlaku v pneumatikách. I když výstraha zmizí, pneumatiky byste měli po zchladnutí dohustit.

Výstraha zmizí, jakmile systém sledování tlaku v pneumatikách detekuje, že jsou všechny pneumatiky nahuštěny na doporučený tlak za studena.

 • Výstraha a kontrolka tlaku v pneumatikách se mohou zobrazit okamžitě po dohuštění pneumatik na doporučený tlak za studena, ale po ujetí krátké vzdálenosti by měly zmizet.
 • Aby mohl systém sledování tlaku v pneumatikách změřit a zobrazit aktualizovaný tlak v pneumatikách, může být nutné jet rychlostí vyšší než 15 mph (25 km/h) po dobu 10 minut nebo déle.

Pokud se u stejné pneumatiky výstraha zobrazuje opakovaně, nechte zkontrolovat, zda z ní pomalu neuniká vzduch. Můžete navštívit místní pneuservis nebo si naplánovat návštěvu servisu pomocí mobilní aplikace Tesla.

Další informace o tlaku v pneumatikách a huštění jsou uvedeny v části Péče o pneumatiky a údržba.

VCSEC_a228Velmi nízký tlak vzduchu v pneumatikáchBEZPEČNĚ ZASTAVTE – Zkontrolujte pneu

Co tato výstraha znamená:

Tato výstraha znamená, že tlak v jedné nebo více pneumatikách vozidla je mimořádně nízký nebo došlo k defektu.

Systém sledování tlaku v pneumatikách (TPMS) zjistil, že tlak vzduchu v jedné nebo více pneumatikách je výrazně nižší, než je doporučený tlak v pneumatice za studena.

Požadovaná akce:

Co nejdříve byste měli s vozem bezpečně zastavit. Na bezpečném místě zkontrolujte, zda nedošlo k defektu pneumatiky.

V případě potřeby můžete požádat o asistenční služby Tesla (mobilní servis pneumatik, náhradní kolo, odtah). Další informace jsou uvedeny v části Kontaktování asistenčních služeb Tesla.

Pokud se nejedná o stav nouze, doporučujeme se žádostí o pomoc navštívit místní pneuservis nebo si naplánovat návštěvu servisu pomocí mobilní aplikace Tesla.

Viz část Udržování tlaku v pneumatikách, kde jsou uvedeny podrobné pokyny k vyhledání doporučeného tlaku v pneumatikách za studena, postup kontroly tlaku v pneumatikách a postup správného huštění pneumatik.

Výstraha by měla zmizet poté, co systém sledování tlaku v pneumatikách naměří v každé pneumatice konzistentní tlak alespoň 30 psi.

 • Výstraha a kontrolka tlaku v pneumatikách se mohou zobrazit okamžitě po dohuštění pneumatik na doporučený tlak za studena, ale po ujetí krátké vzdálenosti by měly zmizet.
 • Aby mohl systém sledování tlaku v pneumatikách změřit a zobrazit aktualizovaný tlak v pneumatikách, může být nutné jet rychlostí vyšší než 15 mph (25 km/h) po dobu 10 minut nebo déle.

Další informace o tlaku v pneumatikách a huštění jsou uvedeny v části Péče o pneumatiky a údržba.