Odmítnutí odpovědnosti

Telematika vozidla

Model 3 je vybaven elektronickými moduly, které sledují a zaznamenávají data z různých systémů vozidla, včetně motoru, prvků systému Autopilot, akumulátoru, brzdových a elektrických systémů. Tyto elektronické moduly zaznamenávají informace o různých jízdních podmínkách a stavu vozidla, včetně brzdění, zrychlení, ujeté vzdálenosti a další informace týkající se vozidla. Moduly také zaznamenávají informace o funkcích vozidla, například události a stav nabíjení, zapnutí nebo vypnutí různých systémů, diagnostické kódy, VIN, rychlost, směr a polohu.

Tato data jsou uložena ve vozidle a mohou k nim přistupovat, používat je a ukládat servisní technici Tesla během provádění servisu vozidla, nebo mohou být pravidelně bezdrátově zasílána do společnosti Tesla prostřednictvím telematického systému vozidla. Společnost Tesla může tato data používat pro různé účely, včetně, nikoli však výhradně, pro: poskytování telematických služeb Tesla; odstraňování problémů; hodnocení kvality vašeho vozidla, jeho funkcionality a výkonu; analýzy a výzkumy prováděné společností Tesla a jejími partnery za účelem vylepšování konstrukce našich vozidel a systémů; ochranu společnosti Tesla; jiné účely nařízené zákonem. Společnost Tesla může v určitých případech vyřešit problémy vzdáleně pomocí načtení záznamu dat vozidla.

Telematický systém Tesla v pravidelných intervalech bezdrátově přenáší informace o vozidle do společnosti Tesla. Tato data jsou využívána způsobem uvedeným výše a pomáhají zajistit správnou údržbu vašeho vozidla. Telematický systém vašeho vozidla a informace mohou využívat i další funkce vozu Model 3, například funkce připomenutí nabíjení, aktualizace softwaru a funkce vzdáleného přístupu a řízení různých systémů vozidla.

Společnost Tesla neposkytne záznam dat vašeho vozidla žádné třetí straně, s výjimkou následujících případů:

  • Získá souhlas od majitele vozidla (nebo od leasingové společnosti pro leasingové vozidlo).
  • Bude oficiálně požádána policejními nebo jinými orgány.
  • Bude nutné tato data použít pro účely ochrany společnosti Tesla.
  • Postoupení dat bude nařízeno soudem.
  • Využití dat pro výzkumné účely bez zveřejnění informací o majiteli vozidla nebo identifikačních informací.
  • Poskytnutí dat přidruženým společnostem Tesla, včetně jejich nástupnických organizací, nebo poskytovatelům a správcům našich informačních systémů.

Doplňující informace o tom, jak společnost Tesla zpracovává data shromážděná z vozidla, jsou uvedeny v zásadách ochrany soukromí společnosti Tesla na adrese http://www.tesla.com/about/legal.

Sdílení dat

V zájmu zajištění kvality a podpory neustálého vylepšování pokročilých funkcí, například systému Autopilot, může Model 3 shromažďovat analytická, provozní a diagnostická data a zasílat je společnosti Tesla k analýze. Tato analýza pomáhá společnosti vylepšovat její produkty a služby využíváním poznatků získaných díky milionům najetých kilometrů vozidly Tesla. Přestože společnost Tesla tato data sdílí s partnery, kteří poskytují podobná data, shromážděná data vás osobně neidentifikují a mohou být zasílána společnosti Tesla pouze s vaším výslovným souhlasem. Z důvodu ochrany vašeho soukromí nejsou vaše osobní údaje buď zaznamenávány vůbec, nebo jsou chráněny speciálními technologiemi či jsou odstraněny ze všech zpráv ještě před odesláním do společnosti Tesla. Klepnutím na Ovládací prvky > Software > Sdílení dat můžete nastavit, které údaje si přejete sdílet.

Doplňující informace o tom, jak společnost Tesla zpracovává data shromážděná z vozidla, jsou uvedeny v zásadách ochrany soukromí společnosti Tesla na adrese http://www.tesla.com/about/legal.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Přestože Model 3 využívá GPS pro funkce řízení a ovládání, jak je uvedeno v tomto dokumentu, společnost Tesla nezaznamenává ani neukládá GPS informace vozidla, s výjimkou místa nehody. V důsledku toho není společnost Tesla schopná poskytovat informace o předchozích polohách vozidla (společnost Tesla vám například nemůže sdělit, kde byl Model 3 v určité době zaparkovaný, nebo kudy projížděl).

Kontrola kvality

Na počítadle kilometrů si při přebírání nového vozu můžete všimnout několika km , které váš Model 3 najel. Je to způsobeno komplexním procesem testování, který zajišťuje kvalitu vašeho vozu Model 3.

Proces testování zahrnuje rozsáhlé výstupní kontroly. Konečná kontrola probíhá ve společnosti Tesla a zahrnuje zkušební jízdu, kterou provádí technik.

Knihovna zvuků

„Free Sounds Library“ (pokud je součástí výbavy).

Stránka s bezplatnými zvukovými efekty.

Licence: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Zvukové efekty lze v multimediálních projektech pro komerční i nekomerční účely používat bezplatně a bez nároku na honorář.

http://www.freesoundslibrary.com