Aktualizace softwaru

Načtení nového softwaru

Společnost Tesla aktualizuje software bezdrátově a nepřetržitě poskytuje nové funkce pro váš vůz. Společnost Tesla doporučuje instalovat aktualizace softwaru pro váš vůz při nejbližší možné příležitosti. Chcete-li zajistit rychlou a spolehlivou aktualizaci softwaru, nechte Wi-Fi zapnutou a připojenou, kdykoli je to možné. Ve většině případů musí být vozidlo před stažením aktualizace softwaru připojeno k Wi-Fi (viz Wi-Fi).

Stažení vs. instalace nového softwaru

Instalace nové aktualizace má dvě fáze: stažení softwaru (vyžaduje Wi-Fi) a jeho instalace. Stahování a instalace můžete pohodlně spouštět v mobilní aplikaci Tesla.

Stažení

Pokud je dostupná aktualizace softwaru, stažení proběhne automaticky, přičemž se v horní části dotykové obrazovky zobrazuje zelená šipka. Pokud vozidlo není připojené k Wi-Fi, zobrazí se žlutá ikona stahování. Ačkoli během stahování aktualizace softwaru lze s vozidlem jezdit, v případě přerušení připojení k Wi-Fi se stahování přeruší. Když je aktualizace softwaru zcela stažená a připravená k instalaci, v horní části dotykové obrazovky se zobrazí ikona hodin.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Chcete-li zajistit rychlé a spolehlivé stahování aktualizací softwaru, nechte Wi-Fi zapnutou a připojenou vždy, když je to možné (viz Wi-Fi).

Instalace

Během instalace softwaru NESMÍTE s vozidlem jezdit. Pokud je vozidlo připojené ke zdroji napájení, nabíjení se zastaví až do dokončení instalace. Instalaci spustíte klepnutím na žlutou ikonu hodin v horní části dotykové obrazovky. Klepnutím na možnost Nainstalovat zahájíte instalaci okamžitě nebo klepněte na možnost Nastavit čas a zvolte jiný čas zahájení instalace. Naplánovanou dobu instalace můžete kdykoli změnit klepnutím na ikonu hodin. Pokud s vozem Model 3 v době plánované aktualizace jedete, aktualizace se zruší a je třeba ji naplánovat znovu. Aktualizace softwaru můžete prohlížet, stahovat a instalovat v nabídce Ovládací prvky > Software. Pokud je k dispozici síť Wi-Fi, připojte se k ní a stáhněte aktualizaci.

Aktualizace softwaru neprobíhají, pokud jsou aktivní následující funkce:

  • trvalé zapnutí klimatizace, režim Dog nebo režim Kemp
  • režim Sentry Mode
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Instalace aktualizace softwaru neproběhne, pokud je aktivní režim trvalého zapnutí klimatizace, režim Dog nebo režim Kemp (viz Trvalé zapnutí klimatizace, režim Dog a režim Kemp).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Společnost Tesla také podle potřeby zasílá aktualizace softwaru pomocí mobilního připojení.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Dokončení některých aktualizací softwaru trvá přibližně 30 minut (některé aktualizace mohou trvat déle). Model 3 musí mít po dobu aktualizace softwaru zařazenou polohu parkování.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Během instalace softwaru vozidlo nepoužívejte. Funkce vozidla, včetně některých bezpečnostních systémů a otevírání či zavírání dveří nebo oken, mohou být během instalace omezené nebo vypnuté, a mohlo by dojít k poškození vozu.

Předvolby aktualizace softwaru

Společnost Tesla určuje jak, kdy a kde bude zasílat aktualizace do vozidel na základě různých faktorů, které jsou jedinečné pro jednotlivá vydání aktualizací. V nabídce Ovládací prvky > Software můžete zvolit, jak rychle chcete přijímat aktualizace dostupné pro vaše vozidlo. Pokud chcete být mezi prvními uživateli nových verzí, vyberte možnost Pokročilé (budete dostávat více verzí), nebo vyberte možnost Standardní (budete dostávat méně verzí) a počkejte, než si verzi nainstalují ostatní uživatelé. Výběrem možnosti Pokročilé neregistrujete své vozidlo do programu přednostního přístupu.

Společnost Tesla neprovádí aktualizace softwaru na základě požadavků zákazníků, kteří chtějí nejnovější funkce a vylepšení. Výběr možnosti Pokročilé a stálé připojení k Wi-Fi (viz Wi-Fi) je nejlepším způsobem rychlého přijímání nejnovějších aktualizací softwaru.

Pokud se na dotykové obrazovce zobrazí zpráva s informací, že aktualizace softwaru nebyla úspěšně dokončena, počkejte na nasazení příští aktualizace softwaru.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Obrazovka aktualizace softwaru se bude zobrazovat až do dokončení instalace aktualizace. Aktualizace softwaru instalujte co nejdříve. Na žádné škody související s neprovedenou aktualizací softwaru se nevztahuje záruka. Neprovedení či odmítnutí aktualizace může mít za následek nepřístupnost některých funkcí vozidla a nekompatibilitu se zařízeními digitálních médií.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Společnost Tesla může v rámci běžné diagnostiky, oprav a údržby během servisu aktualizovat nebo přeinstalovat software vozidla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Návrat k předchozí verzi softwaru není možný.

Nabíjení

Pokud se Model 3 při zahájení aktualizace softwaru nabíjí, je nabíjení zastaveno. Nabíjení bude automaticky pokračovat po dokončení aktualizace softwaru.

Zobrazení poznámek k verzi

Po dokončení aktualizace softwaru získáte informace o nových funkcích v poznámkách k verzi zobrazených na dotykové obrazovce. Poznámky k aktuální verzi softwaru vozidla lze kdykoli zobrazit klepnutím na Ovládací prvky > Software > Poznámky k verzi.

Společnost Tesla důrazně doporučuje přečíst všechny poznámky k verzi. Mohou obsahovat důležité bezpečnostní informace nebo pokyny k obsluze vašeho vozu Model 3.