Klíče

Typy klíčů

Model 3 podporuje následující typy klíčů:
 • Klíč v telefonu – svůj telefon můžete nastavit jako klíč pro komunikaci s vozem Model 3 pomocí Bluetooth. Klíč v telefonu podporuje automatické zamykání a odemykání.
 • Přístupová karta – společnost Tesla nabízí dvě přístupové karty, které s vozem Model 3 komunikují na krátkou vzdálenost prostřednictvím radiofrekvenčních (RFID) signálů. Přístupová karta se používá k ověření klíčů v telefonu, které budete používat ke komunikaci s vozem Model 3, a k přidávání nebo odebírání dalších klíčů. Na rozdíl od klíče v telefonu nepodporuje přístupová karta automatické zamykání a odemykání. V situacích, kdy má telefon (s klíčem v telefonu) vybitou baterii, ztratíte ho nebo je odcizen, lze pro odemykání, jízdu a zamykání vozu Model 3 použít přístupovou kartu.

Model 3 podporuje celkem 19 klíčů, které mohou zahrnovat klíče v telefonu a přístupové karty.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Když se chystáte odjet, nezapomeňte si s sebou vzít klíč. I když můžete s vozem Model 3 odjet bez klíče, nebudete ho moci opět zapnout, až se vypne.

Klíč v telefonu

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Nenechávejte spárovaný telefon ve vozidle (například když se chystáte na výlet nebo na pláž). Pokud musíte nechat telefon ve vozidle, vypněte Bluetooth nebo zcela vypněte telefon.

Telefon nastavený jako klíč představuje pohodlný způsob přístupu do vozu Model 3. Při příchodu k vozu je detekován signál Bluetooth telefonu a jakmile zatáhnete za kliku dveří, dveře se otevřou. Stejně tak se dveře zamknou, když opustíte vozidlo a odejdete s klíčem v telefonu (za předpokladu, že je zapnutá funkce Zámek dveří po odchodu, viz Zamykání dveří po odchodu od vozidla).

Než budete moci používat telefon k přístupu do vozu Model 3, musíte ho následujícím postupem ověřit:

 1. Stáhněte si do telefonu mobilní aplikaci Tesla.
 2. Přihlaste se do mobilní aplikace Tesla pomocí uživatelského jména a hesla účtu Tesla.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Abyste mohli k přístupu do vozu Model 3 používat telefon, musíte zůstat přihlášeni k účtu Tesla.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Pokud je k účtu Tesla připojeno více vozidel, je třeba zkontrolovat, zda je v mobilní aplikaci aktuálně vybráno vozidlo, ke kterému má aplikace přistupovat.
 3. Zajistěte splnění následujících podmínek:
  • V telefonu jsou povolena obecná nastavení Bluetooth.
  • V nastavení telefonu je povoleno používání funkce Bluetooth v mobilní aplikaci Tesla. Například přejděte v telefonu do nabídky nastavení, vyberte mobilní aplikaci Tesla a zkontrolujte, zda je zapnuté nastavení Bluetooth.
  • Je povolen přístup k vaší poloze. Otevřete v nastavení telefonu mobilní aplikaci Tesla a vyberte možnost Poloha > Vždy. Nejlepších výsledků dosáhnete, když ponecháte aplikaci spuštěnou na pozadí.
  • Zkontrolujte, zda je zapnutý mobilní přístup v nabídce (Ovládací prvky > Bezpečnost > Povolit mobilní přístup) na dotykové obrazovce.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Model 3 komunikuje s telefonem pomocí Bluetooth. Upozorňujeme, že baterie telefonu musí být pro provoz Bluetooth dostatečně nabitá a že mnoho telefonů s vybitou baterií Bluetooth vypíná.
 4. Když jste uvnitř vozu nebo v jeho blízkosti, otevřete mobilní aplikaci Tesla a na hlavní obrazovce klepněte na Nastavit klíč v telefonu nebo přejděte k nastavení Zabezpečení > Nastavit klíč v telefonu. Podle pokynů v mobilní aplikaci a na dotykové obrazovce vozu nastavte klíč v telefonu.

Chcete-li zobrazit seznam klíčů, které mají momentálně povolen přístup k vozu Model 3, nebo odebrat klíč v telefonu, klepněte na Ovládací prvky > Zámky (viz Správa klíčů).

Model 3 se může připojit ke třem klíčům v telefonu současně. Pokud jsou tedy detekovány více než tři klíče v telefonu a chcete ověřit nebo spárovat jiný telefon, odstraňte ostatní připojené klíče v telefonu z dosahu nebo vypněte jejich Bluetooth.

Jakmile je klíč v telefonu ověřen, k odemykání vozu Model 3 už není třeba připojení k internetu. Abyste však mohli telefon používat v režimu hands-free, přistupovat ke kontaktům v telefonu, přehrávat z telefonu multimédia apod., musíte ho rovněž spárovat a připojit jako zařízení Bluetooth (viz Bluetooth).

Některé chytré telefony s funkcí NFC lze používat k odemykání/zamykání vozidla, a to stejným způsobem, jakým používáte přístupovou kartu. Zkontrolujte, že je mobilní aplikace Tesla správně spárovaná s vozidlem, a zapněte funkci NFC v telefonu. Po zapnutí funkce můžete jednoduše zamykat nebo odemykat dveře vozu přiložením telefonu ke sloupku dveří na straně řidiče. Informace popisující konkrétní postup jsou uvedeny v pokynech k telefonu.

Přístupová karta

Tesla dodává společně s vozem Model 3 dvě přístupové karty přizpůsobené rozměrům peněženky.

Pokud chcete Model 3 odemknout nebo zamknout pomocí přístupové karty, přiložte ji ke čtečce karet umístěné přibližně v první horní třetině sloupku dveří řidiče. Jakmile Model 3 detekuje přístupovou kartu, bliknou vnější světla, zpětná zrcátka se vyklopí nebo sklopí (pokud je zapnutá funkce sklápění zpětných zrcátek), spustí se houkačka (pokud je zapnutá funkce „Zvuk potvrzení uzamknutí“) a dveře se odemknou nebo zamknou.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Může být nutné dotknout se přístupovou kartou bezdrátové nabíječky telefonu nebo sloupku dveří řidiče a přidržet ji u vysílače po dobu jedné nebo dvou sekund.
Snímek osoby přikládající přístupovou kartu ke sloupku dveří na straně řidiče

Jakmile sedíte uvnitř vozidla, do dvou minut po načtení přístupové karty zapněte sešlápnutím brzdového pedálu napájení vozu Model 3 (viz Startování a vypnutí napájení). Pokud čekáte déle než dvě minuty, musíte opakovat ověření umístěním přístupové karty ke čtečce karet v bezdrátové nabíječce telefonu ve středové konzole. Po načtení přístupové karty začne znovu odpočet dvou minut.

Přístupová karta se soustřednými kruhy na středové konzole
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud je povolena funkce zamykání dveří po odchodu od vozidla (viz Zamykání dveří po odchodu od vozidla), funguje pouze tehdy, pokud od vozu odejdete s klíčem v telefonu. Pokud od vozu odejdete s přístupovou kartou, Model 3 se automaticky neodemkne / nezamkne.

Správa klíčů

Seznam všech klíčů s přístupem do vozu Model 3 zobrazíte klepnutím na Ovládací prvky > Zámky. U jednotlivých klíčů se zobrazí ikona znázorňující, zda se jedná o klíč v telefonu nebo přístupovou kartu. Tento seznam lze používat pro správu klíčů s přístupem k vozu Model 3. Postup přidání nebo odebrání klíče je popsán v části Přidávání a odebírání klíčů.

Model 3 podporuje použití až 19 klíčů. Pokud dosáhnete tohoto limitu, bude nutné před přidáním nového klíče odebrat některý klíč ze seznamu.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Stejný klíč lze používat s více vozy Model 3. Díky tomu nemusíte při střídání vozů používat více klíčů. Pokud upravíte název ověřené přístupové karty v jednom voze Model 3 (klepnutím na ikonu tužky), všechny ostatní vozy Model 3, ve kterých je přístupová karta také ověřen, zobrazí upravený název.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud máte vozidlo na leasing, požádejte o přidání nebo odebrání klíčů leasingovou společnost.

Přidávání a odebírání klíčů

Přidání nového klíče:

 1. Na dotykové obrazovce klepněte na Ovládací prvky > Zámky > Klíče > Přidat klíč.
 2. Načtěte novou přístupovou kartu pomocí čtečky karet umístěné na libovolné bezdrátové nabíječce telefonu. Když zazní zvukový signál, nová přístupová karta je rozpoznána.
 3. Potvrďte spárování nového klíče naskenováním dříve spárované přístupové karty.
 4. Po dokončení bude seznam klíčů obsahovat nový klíč. Klepnutím na příslušnou ikonu tužky lze upravit název klíče.

Odebrání klíče:

Pokud si nepřejete, aby měl některý z klíčů nadále přístup k vozu Model 3 (například jste telefon, přístupovou kartu ztratili apod.), můžete ho následujícím způsobem odebrat.

 1. Na dotykové obrazovce klepněte na Ovládací prvky > Zámky.
 2. V seznamu klíčů vyhledejte klíč, který si přejete odebrat, a poté klepněte na ikonu koše.
 3. Po zobrazení výzvy potvrďte odstranění načtením ověřeného klíče pomocí čtečky karet. Po dokončení již nebude odebraný klíč v seznamu uveden.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Model 3 vyžaduje vždy alespoň jednu ověřenou přístupovou kartu. Pokud v seznamu klíčů zůstává pouze jedna přístupová karta, nelze ji odebrat.

Výměna přístupových karet

Pokud ztratíte přístupovou kartu, náhradní můžete zakoupit v obchodě Tesla. Jakmile budete připraveni provést párování, postupujte podle pokynů v části Přidávání a odebírání klíčů. Z bezpečnostních důvodů nezapomeňte odebrat staré přístupové karty v nabídce Ovládací prvky > Zámky > Klíče.

V případě, že ztratíte obě přístupové karty, naplánujte si prostřednictvím mobilní aplikace návštěvu servisu a karty nahraďte a spárujte.