Informace o jízdě

Zobrazení informací o jízdě

Na dotykové obrazovce se zobrazují informace o jízdě v části s kartami na obrazovce stavu vozidla nebo po klepnutí na Ovládací prvky > Počítadla km. Pro aktuální jízdu lze zobrazit vzdálenost, dobu jízdy a průměrnou spotřebu energie. Lze zobrazit také vzdálenost a celkovou a průměrnou spotřebu energie od posledního nabíjení a pro další jízdy.

Chcete-li pojmenovat nebo přejmenovat jízdu, klepněte na název jízdy, zadejte nový název a klepněte na Uložit. Chcete-li vynulovat některé denní počítadlo kilometrů, klepněte na příslušné tlačítko Resetovat.

Počítadlo kilometrů

Počítadlo kilometrů lze zobrazit některým z těchto způsobů:

  • Klepněte na Ovládací prvky > Software.
  • Klepněte na Ovládací prvky > Počítadla km.
  • Spusťte mobilní aplikaci a přejděte do dolní části hlavní obrazovky.